Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показані 13 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]  
== Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки ==
== Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Статтею 47 Кримінального кодексу України] передбачено, що особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, '''крім корупційних злочинів''', та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.<br />
У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин.<br /><br />
'''Корупційними злочинами''', згідно примітки до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 статті 45 КК України], вважаються злочини передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364<sup>1</sup>, 365<sup>2</sup>, 368 - 369<sup>2</sup> цього Кодексу.


Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки може мати місце за сукупності таких умов:
Статтею 47 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України] (далі - КК України) передбачено, що особу, яка вперше вчинила [[Кримінальні проступки: поняття, їх місце в класифікації та порядок досудового розслідування|кримінальний проступок]] або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім '''клопотанням''' за умови, що вона <u>протягом року</u> з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.


* особа вчинила злочин вперше;
У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення. Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до примітки до статті 45 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України] кримінальні правопорушення, передбачені статтями [[Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, відмінність від інших майнових злочинів|191]], 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364<sup>1</sup>, 365<sup>2</sup>, 368-369<sup>2</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України].  
* діяння належить до злочинів невеликої або середньої тяжкості;
* вчинений злочин не є корупційним;
* особа, яка вчинила злочин, щиро покаялася;
* колектив підприємства, установи чи організації звернувся з клопотанням про передачу йому на поруки такої особи;
* особа, яка вчинила злочин, не заперечує проти закриття кримінальної справи за даною нереабілітуючою підставою.


Закон дозволяє звільняти особу від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею її на поруки лише за наявності клопотання колективу підприємства, установи чи організації, якому передує проведення загальних зборів колективу.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки може мати місце за сукупності таких умов:
* особа вчинила кримінальне правопорушення вперше;
* діяння належить до кримінальних проступків або нетяжкого злочину;
* особа, яка вчинила кримінальне право, щиро покаялася;
* колектив підприємства, установи чи організації звернувся з клопотанням про передачу йому на поруки такої особи;
* особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не заперечує проти закриття кримінальної справи за даною нереабілітуючою підставою.
Закон дозволяє звільняти особу від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею її на поруки лише за наявності клопотання колективу підприємства, установи чи організації.


За своїм змістом дане клопотання включає:
За своїм змістом дане клопотання включає:  
# вмотивоване прохання відповідного колективу звільнити від кримінальної відповідальності особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, і передати її йому на поруки;
# зобов'язання колективу здійснювати заходи виховного характеру, спрямовані на недопущення вчинення особою, взятою на поруки, нових кримінальних правопорушень, а також своєчасно повідомляти про обставини, які перешкоджають виконанню виховної функції.
На відміну від звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого статтями 45, 46, 49 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України], розглядуваний вид звільнення від кримінальної відповідальності не є імперативним: застосування статті 47 - це право, а не обов'язок суду. Відмова суду у задоволенні клопотання колективу має бути вмотивованою. Застосування статті 47 є виправданим лише тоді, коли суд зробить висновок про те, що виправлення конкретної особи, яка вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, є можливим без фактичного застосування щодо неї заходів кримінально-правової репресії.


* вмотивоване прохання відповідного колективу звільнити від кримінальної відповідальності особу, яка вчинила злочин, і передати її йому на поруки;
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки є умовним. Особа звільняється від відповідальності на підставі статті 47 під умовою протягом року з дня передачі її на поруки: виправдати довіру колективу, не ухилятися від заходів виховного характеру і не порушувати громадського порядку. Остаточне, повне відпадіння загрози бути притягненим до кримінальної відповідальності за раніше вчинене кримінальне правопорушення відбувається автоматично, але лише після спливу однорічного терміну дії поручительства колективу. Цей строк починає спливати з 0 годин тієї доби, яка настає після набрання законної сили винесеною судом '''постановою''' про передачу особи на поруки.
* зобов'язання колективу здійснювати заходи виховного характеру, спрямовані на недопущення вчинення особою, взятою на поруки, нових злочинів.  


Порядок звернення колективу з клопотанням про передачу особи на поруки регламентується кримінально-процесуальним законодавством.
== Відновлення провадження при відмові від поручительства ==
Не може бути звільнена від кримінальної відповідальності і передана на поруки особа, яка не визнає себе винною або з інших причин наполягає на розгляді справи у суді. У таких випадках провадження у кримінальній справі триває у звичайному порядку.


На відміну від звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. ст. 46, 49 КК України], звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки, не є  обов'язковим для суду - це право, а не обов'язок суду. Застосування [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. 47 КК України] є виправданим лише тоді, коли суд дійде висновку про те, що виправлення конкретної особи, яка вчинила злочин, є можливим без фактичного застосування щодо неї заходів кримінально-правової репресії.
Статтею 289 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text Кримінального процесуального кодексу України] передбачено, якщо протягом року з дня передачі особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації вона не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори відповідного колективу можуть прийняти '''рішення''' про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.


Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки є умовним. Особа звільняється від відповідальності на підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. 47 КК України] під умовою, що протягом року з дня передачі її на поруки: виправдає довіру колективу, не буде ухилятися від заходів виховного характеру і не порушить громадський порядок. Остаточно неможливість притягнення особи до кримінальної відповідальності за раніше вчинений злочин виникає лише після спливу однорічного строку дії поручительства колективу.<br />
Переконавшись у порушенні особою умов передачі на поруки, суд своєю ухвалою скасовує ухвалу про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки та направляє матеріали провадження для проведення досудового розслідування в загальному порядку чи здійснює судове провадження в загальному порядку, якщо питання про звільнення від кримінальної відповідальності було прийняте після направлення обвинувального акта до суду.
Закриття кримінальної справи у зв'язку з передачею особи на поруки не звільняє її від обов'язку відшкодувати матеріальні збитки, завдані нею державним, громадським інтересам або громадянам.


Порушеннями громадського порядку, що є підставою скасування рішення про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки, визнається зокрема вчинення такою особою адміністративного правопорушення, яке посягає на громадський порядок, громадську безпеку та встановлений порядок управління (дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява у громадських місцях у нетверезому стані, злісна непокора законному розпорядженню працівника міліції тощо). Порушення умов передачі на поруки з боку особи, звільненої від кримінальної відповідальності, у вигляді ухилення від заходів виховного характеру може полягати у порушенні трудової дисципліни, усталених правил співжиття на роботі, в побуті і сім'ї, в ігноруванні заходів виховного характеру, у звільненні з цією метою з роботи. Не може розглядатися як ухилення від заходів виховного характеру залишення особою колективу місця роботи або навчання з поважних причин (внаслідок хвороби, за сімейними обставинами, у зв'язку із зміною місця проживання тощо).
== Див. також ==


== Відновлення провадження при відмові від поручительства ==
* [[Звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави]]
Статтею 289 КПК України передбачено, що якщо протягом року з дня передачі особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації вона не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори відповідного колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. <br />
* [[Умови та порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим]]
Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.<br />
* [[Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності]]
Суд, отримавши рішення загальних зборів колективу про відмову від поручительства, розглядає питання притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення в порядку, передбаченому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 статтею 288 КПК України].<br />
Переконавшись у порушенні особою умов передачі на поруки, суд своєю ухвалою скасовує ухвалу про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею її на поруки та направляє матеріали провадження для проведення досудового розслідування в загальному порядку чи здійснює судове провадження в загальному порядку, якщо питання про звільнення від кримінальної відповідальності було прийняте після направлення обвинувального акта до суду.<br />


[[категорія:Кримінальне право]]
[[Категорія:Звільнення від кримінальної відповідальності]]

Поточна версія на 12:20, 14 лютого 2023

Нормативна база

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки

Статтею 47 Кримінального кодексу України (далі - КК України) передбачено, що особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення. Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 3641, 3652, 368-3692 КК України.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки може мати місце за сукупності таких умов:

  • особа вчинила кримінальне правопорушення вперше;
  • діяння належить до кримінальних проступків або нетяжкого злочину;
  • особа, яка вчинила кримінальне право, щиро покаялася;
  • колектив підприємства, установи чи організації звернувся з клопотанням про передачу йому на поруки такої особи;
  • особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не заперечує проти закриття кримінальної справи за даною нереабілітуючою підставою.

Закон дозволяє звільняти особу від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею її на поруки лише за наявності клопотання колективу підприємства, установи чи організації.

За своїм змістом дане клопотання включає:

  1. вмотивоване прохання відповідного колективу звільнити від кримінальної відповідальності особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, і передати її йому на поруки;
  2. зобов'язання колективу здійснювати заходи виховного характеру, спрямовані на недопущення вчинення особою, взятою на поруки, нових кримінальних правопорушень, а також своєчасно повідомляти про обставини, які перешкоджають виконанню виховної функції.

На відміну від звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого статтями 45, 46, 49 КК України, розглядуваний вид звільнення від кримінальної відповідальності не є імперативним: застосування статті 47 - це право, а не обов'язок суду. Відмова суду у задоволенні клопотання колективу має бути вмотивованою. Застосування статті 47 є виправданим лише тоді, коли суд зробить висновок про те, що виправлення конкретної особи, яка вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, є можливим без фактичного застосування щодо неї заходів кримінально-правової репресії.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки є умовним. Особа звільняється від відповідальності на підставі статті 47 під умовою протягом року з дня передачі її на поруки: виправдати довіру колективу, не ухилятися від заходів виховного характеру і не порушувати громадського порядку. Остаточне, повне відпадіння загрози бути притягненим до кримінальної відповідальності за раніше вчинене кримінальне правопорушення відбувається автоматично, але лише після спливу однорічного терміну дії поручительства колективу. Цей строк починає спливати з 0 годин тієї доби, яка настає після набрання законної сили винесеною судом постановою про передачу особи на поруки.

Відновлення провадження при відмові від поручительства

Статтею 289 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, якщо протягом року з дня передачі особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації вона не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори відповідного колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Переконавшись у порушенні особою умов передачі на поруки, суд своєю ухвалою скасовує ухвалу про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки та направляє матеріали провадження для проведення досудового розслідування в загальному порядку чи здійснює судове провадження в загальному порядку, якщо питання про звільнення від кримінальної відповідальності було прийняте після направлення обвинувального акта до суду.

Див. також