Відмінності між версіями «Звернення до суду: провадження в адміністративній справі»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 80: Рядок 80:
== Вартість ==
== Вартість ==
За подання позову особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Законом України «Про судовий збір»].<br />
За подання позову особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Законом України «Про судовий збір»].<br />
За подання до адміністративного суду:<br />
''Адміністративного позову:''
{| class="wikitable"
|-
| '''майнового характеру, який подано''': ||
|-
| суб’єктом владних повноважень, юридичною особою || 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|-
| фізичною особою або фізичною особою - підприємцем || 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|-
| '''немайнового характеру, який подано''': ||
|-
| суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем || 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|-
| фізичною особою || 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|}<br />
{| class="wikitable"
|-
| ''апеляційної скарги'' на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами || 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
|-
| ''касаційної скарги'' на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду || 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви
|-
| апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду || 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|-
| заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення || 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|}<br />
Прожитковий мінімум для для працездатних осіб згідно [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік] '''1762 грн.''' ''Мінімальний розмір судового збору 704,80 грн.''
  '''Автоматичний розрахунок судового збору''' [http://court.gov.ua/affairs/sudytax/ на сайті «Судова влада»]
  '''Автоматичний розрахунок судового збору''' [http://court.gov.ua/affairs/sudytax/ на сайті «Судова влада»]Версія за 09:17, 6 липня 2018

Нормативна база

Хто має право звернутися до суду

Кожна особа має право звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси (частина перша статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України).

Куди звернутися

Позовна заява в порядку адміністративного судочинства пред’являється до суду першої інстанції - місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди (районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди) та окружні адміністративні суди), апеляційні адміністративні суди, Верховний Суд, - до компетенції якого віднесено розгляд і вирішення адміністративної справи.

Протягом якого строку особа може звернутися до суду

За загальним правилом, звернутися до суду з адміністративним позовом можна протягом 6 місяців з дня, коли особа дізналася, або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (частина друга статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України).

До якого суду звернутися (підсудність справи)

Вид підсудності Предмет позову Який суд розглядає
1. Предметна підсудність Адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності Місцевий загальний суд як адміністративний суд
Адміністративні справи, пов’язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, щодо:
 • оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій;
 • уточнення списку виборців;
 • оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та референдум;
 • оскарження дій чи бездіяльності кандидата у депутати сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених осіб.
Адміністративні справи, пов’язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, щодо:
 • примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства;
 • примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України;
 • затримання іноземців або осіб без громадянства з метою їх ідентифікації та (або) забезпечення примусового видворення за межі території України;
 • продовження строку затримання іноземців або осіб без громадянства з метою їх ідентифікації та (або) забезпечення примусового видворення за межі території України;
 • затримання іноземців або осіб без громадянства до вирішення питання про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні;
 • затримання іноземців або осіб без громадянства з метою забезпечення їх передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію.
Адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених вищезазначеними пунктами
Адміністративні справи щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".
Адміністративні справи, що не підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам Окружний адміністративний суд
Адміністративні справи щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії (окрім справ, підсудних Верховному Суду), дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб Апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ
Адміністративні справи про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені Апеляційним адміністративним судам
Адміністративні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи за позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Верховний Суд
2. Територіальна підсудність Загальна Позови до фізичної особи За зареєстрованим місцем проживання / перебування фізичної особи (відповідача)
Позови до юридичної особи За місцезнаходженням юридичної особи (відповідача) згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Виняткова Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань) За вибором позивача судом за зареєстрованим місцем проживання (перебування, знаходження) особи-позивача, або судом за місцезнаходженням відповідача
Виключна
 1. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, передбачених кодексом;
 2. адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб'єктам господарювання;
 3. адміністративні справи, відповідачем у яких є дипломатичне представництво чи консульська установа України, його посадова чи службова особа;
 4. адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії
Окружний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ
Адміністративні справи з приводу оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, прийнятих на контрольних пунктах в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію, їхніх дій або бездіяльності За місцезнаходженням відповідного контрольного пункту

Форма і зміст позовної заяви

Позовна заява подається в письмовій формі і повинна містити:

 1. найменування адміністративного суду, до якого подається заява;
 2. ім'я (найменування) позивача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 3. ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
 4. зміст позовних вимог згідно з частинами четвертою і п'ятою статті 105 Кодексу адміністративного судочинства України і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
 5. у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;
 6. зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.

До позовної заяви додаються:

 1. документ про сплату судового збору (за необхідності);
 2. документ, що підтверджує повноваження представника (якщо позовну заяву подає представник);
 3. копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (зразок адміністративного позову).

Вартість

За подання позову особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому Законом України «Про судовий збір».
За подання до адміністративного суду:
Адміністративного позову:

майнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
немайнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб


апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви
апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб


Прожитковий мінімум для для працездатних осіб згідно ЗУ Про державний бюджет України на 2018 рік 1762 грн. Мінімальний розмір судового збору 704,80 грн.

Автоматичний розрахунок судового збору на сайті «Судова влада»

Строки розгляду справи судом

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше 1 місяця з дня відкриття провадження справі.
Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше 20 днів з дня відкриття провадження у справі.

Порядок оскарження

Рішення суду першої інстанції може бути повністю або частково оскаржено в апеляційній інстанції протягом 10 днів з дня проголошення постанови адміністративного суд (протягом 5 днів з дня проголошення ухвали), в окремих випадках протягом 10 днів з дня отримання копії постанови.
Рішення суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційній інстанції протягом 20 днів після набрання законної сили рішенням апеляційного суду, а у разі складання постанови в повному обсязі (статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України) – з дня складання постанови в повному обсязі.