Звернення до суду: окреме провадження

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 16:13, 28 березня 2018, створена Nataliia.shesternina (обговореннявнесок) (В яких випадках справа не підлягає розгляду в порядку окремого провадження)

Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Справи, які розглядаються в порядку окремого провадження

Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Згідно із статтею 293 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

 1. обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 2. надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 3. визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
 4. усиновлення;
 5. встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 6. відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі;
 7. передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
 8. визнання спадщини відумерлою;
 9. надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 10. примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 11. розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.

Особливості справ окремого провадження:

 • заявлені вимоги у порядку окремого провадження повинні бути безспірними (відсутній спір про право; суд може вирішувати тільки спір про факт, про стан);
 • мета судового розгляду – встановлення наявності або відсутності факту;
 • факт, що встановлюється судом, повинен мати юридичне значення;
 • справи окремого провадження порушуються за заявою і розглядаються за участю заявника, заінтересованих осіб (відсутність спору про право зумовлює відсутність сторін з протилежними інтересами, відсутність позову);
 • закон у більшості випадків точно встановлює коло осіб, які можуть бути заявниками (ЦПК України);
 • немає інститутів і категорій, властивих позовному провадженню (пред’явлення зустрічного позову, заміна сторін, співучасть, мирова угода, треті особи, звернення до третейського суду тощо);
 • справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

В яких випадках справа не підлягає розгляду в порядку окремого провадження

У справах окремого провадження суд не розглядає і не вирішує спір про право. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах ( ЦПК України).

Учасники окремого провадження

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.

Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи (частина четверта статті 235 ЦПК України).

Заявником є особа, в інтересах якої відкрито провадження у справі, з метою встановлення обставин, необхідних для підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Коло заявників, як правило, визначається нормами цивільного процесуального права, які регулюють порядок розгляду тієї чи іншої справи окремого провадження (статті 237, 242, 260, 269 ЦПК України).

Куди звернутися

Справи окремого провадження розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

Строк звернення

ЦПК України встановлює для деяких категорій справ окремого провадження строк подання заяв до суду, зокрема:

Заява про госпіталізацію до психіатричного закладу у примусовому порядку протягом 24-х годин у випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів (частина четверта статті 280 ЦПК України)
Заява про припинення надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку може бути подана через 3 місяці з дня ухвалення рішення суду про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку або її продовження, госпіталізацію у примусовому порядку, її продовження (частини п’ята статті 280 ЦПК України)
Заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозу протягом 24-х годин з часу виявлення порушення хворим на заразну форму туберкульозу протиепідемічного режиму (частина друга статті 284 ЦПК України)

До якого суду звернутися (підсудність справи)

Вид підсудності Категорія справи Який суд розглядає
Виключна підсудність Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи За місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі, - за місцезнаходженням цього закладу
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності За місцем проживання неповнолітньої особи, яка досягла 16-річного віку
Справи про усиновлення За місцем проживання дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування
Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення За місцем проживання заявника
Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність За місцезнаходженням цієї речі органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади
Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку:
 • заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку;
 • заява особи, якій за рішенням суду надається амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку, або її законного представника про припинення цієї допомоги
За місцем проживання особи
 • заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації;
 • заява про припинення госпіталізації до психіатричного закладу у примусовому порядку
За місцезнаходженням зазначеного закладу
Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб За місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу
Альтернативна підсудність Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою За місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселіиклад За місцезнаходженням емітента цінного папера на пред'явника або за місцем платежу за векселем
Справи про визнання спадщини відумерлою За місцем відкриття спадщини або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини
Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу За місцезнаходженням протитуберкульозного закладу, який здійснює медичний (диспансерний) нагляд за цим хворим, або за місцем виявлення такого хворого

Форма і зміст заяви

Заява, яка подається в порядку окремого провадження повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтями 119, 120 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим для тієї чи іншої справи окремого провадження (статті 238, 243, 247, 252, 258, 261, 270, 275, 280, 284, 288 ЦПК України).

Вартість

За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про судовий збір».

Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок держави (частина друга статті 240 ЦПК України).

Строки розгляду справи судом

За загальним правилом справи в порядку окремого провадження розглядаються судом протягом розумного строку, але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження справі.

Для деяких категорій справ встановлені спеціальні строки розгляду, зокрема:

№ з/п Категорія справи Строк розгляду судом
1. Справа про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку:
заява про госпіталізацію особи до психіатричного закладу протягом 24 годин з дня надходження заяви
заява про психіатричний огляд протягом 3 днів з дня надходження заяви
заява про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації протягом 10 днів з дня надходження заяви
2. Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації не пізніше 24 годин після відкриття провадження у справі
3. Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю у 5-денний строк з дня надходження заяви

Виконання судового рішення

Рішення суду є підставою для оформлення майнових або особистих немайнових прав.

Порядок оскарження

Рішення суду першої інстанції може бути повністю або частково оскаржено в апеляційній інстанції в 10-денний строк з дня проголошення рішення суду, шляхом подання апеляційної скарги (протягом 5 днів з дня проголошення ухвали).

Рішення суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційній інстанції протягом 20 днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду, шляхом подання касаційної скарги.