Відмінності між версіями «Законність батьківських благодійних (добровільних) внесків у навчальних закладах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == НОРМАТИВНА БАЗА == * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 Бюджетний кодекс України] * [http://zakon5.rada.gov....)
 
(Не показано 4 проміжні версії 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база==
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 Бюджетний кодекс України]
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України]
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України "Про освіту"]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 Закон України "Про дошкільну освіту"]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17 Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"]
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1007-2009-%D1%80 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 1007-р "Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери"]
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0932-16 Наказ Міністерства фінансів України №553 від 17.06.2016 "Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації"]
# [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-608729-13 Лист МОН України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"]
# [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-272736-12 Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2012 № 1/9-272 "Щодо благодійних внесків"]
== Правове закріплення благодійних внесків==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text Статтею 79 Закону України "Про освіту"] визначено, що джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути:
* державний бюджет;
* місцеві бюджети;
* плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
* плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;
* доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
* гранти вітчизняних і міжнародних організацій;
* дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору;
* добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
* інші джерела, не заборонені законодавством.
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17 Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"] визначено, що '''благодійна діяльність''' - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17 Законом] цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.


Серед сфер здійснення благодійної діяльності є освіта.<br>


== НОРМАТИВНА БАЗА ==
Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів і піклувальних рад.<br>


* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 Бюджетний кодекс України]
Також наголошуємо, що '''питання введення додаткових освітніх послуг у навчальних закладах''' розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом.
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України «Про освіту»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 Закон України «Про дошкільну освіту»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17 Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-2010-%D0%BF Постанова КМУ від 17 лютого 2010 р. №245]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1007-2009-%D1%80 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19 серпня 2009 р. № 1007-р]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0932-16 Наказ Міністерства фінансів України №553 від 17.06.2016 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0371-05 Наказ Державного казначейства України №49 від 21.03.2005]


== ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН «батьки та дошкільний навчальний заклад» ==
Тобто, '''батьки мають право робити добровільні внески''' на потреби закладів загальної середньої освіти, <u> добровільні внески не можуть бути примусовими і вимірюватися фіксованими сумами.</u>. При цьому заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.


Пунктом 4 статті 13 Бюджетного Кодексу України передбачена можливість надходження до бюджету державних освітніх установ та закладів благодійної допомоги, яка включається до спеціального фонду і використовується на організацію основної діяльності бюджетних установ.<br />
== Порядок сплати благодійних (добровільних) внесків ==
Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-%D0%BF постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"] з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням  у  бухгалтерському обліку ([http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-272736-12 лист Міністерства від 9 квітня 2012р. № 1/9-272]).


Основним нормативним документом, який визначає правове регулювання відносин у суспільстві, пов’язаних з благодійною діяльністю, є Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», так згідно ч. 1, 2 ст. 3 зазначеного Закону, цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.<br />
Перераховувати благодійні (добровільні) внески, треба вказавши цільове призначення, наприклад «Кошти на ремонт підлоги школи №...» тощо. Наявність документального підтвердження (квитанція) про внесення коштів на потреби школи дасть змогу в разі нецільового їх використання поскаржитися на незаконні дії представників закладів.


Сферами благодійної діяльності є – освіта.
Також, аби полегшити процес контролю витрачання коштів, можна вимагати надання рахунку благодійного фонду, створеного для потреб школи, а не виплачувати благодійні внески готівкою.
Ч. 5 ст.. 73 Закон України «Про освіту», передбачено, що фінансування дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх субвенцій.
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти, відповідно до ч. 1 ст.. 36 закону України «Про дошкільну освіту».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р.№ 440 затверджено «Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу», які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.<br />
Наказ № 398 від 26 квітня 2011 року Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затверджено «Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу», одним із основних завдань діяльності батьківських комітетів у дошкільному навчальному закладі є сприяння створенню умов для вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.


== ОТРИМАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ ==
'''Благодійні (добровільні) внески  можуть надаватися благодійниками у грошовій формі, а також як товари,  роботи, послуги та використовуватися набувачами:'''
* за напрямами, визначеними благодійниками, тобто батьками;
* якщо благодійники (батьки) не вказали напрямів витрачання, це може зробити керівник навчального закладу, спрямувавши благодійні кошти на першочергові потреби, пов'язані виключно з основною діяльністю закладу.
== Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти==
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1046 статті 71 ЗУ "Про освіту"], передбачає можливість здійснення громадського контролю у сфері освіти суб’єктами громадського нагляду, зокрема об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.<br>


Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19 серпня 2009 р. № 1007-р,
Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.<br>
   
1) Державне казначейство повинно забезпечити відкриття у територіальних органах Державного казначейства за зверненням закладу освіти реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціального реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок благодійних внесків, грантів і дарунків);


2) заклади освіти приймають рішення щодо відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків самостійно, про яке повідомляють у тижневий термін після його прийняття головного розпорядника бюджетних коштів (відповідне управління освіти); рішення приймається на загальних зборах (конференціях) трудового колективу;
'''Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:'''
# якості результатів навчання, у тому числі моніторинг державної підсумкової атестації, екзаменів та інших форм оцінки результатів навчання;
# якості підручників та інших навчальних матеріалів;
# розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством;
# випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, вжитих керівництвом закладу освіти або його засновником.
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17 Ч. 6 ст. 6 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"] визначає, що '''благодійники''' або уповноважені ним особи '''мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви''', у тому числі на користь третіх осіб.
== Відповідальність==
Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть відповідальність згідно із законодавством про боротьбу  з  корупцією.
Вимагання коштів адміністрацією закладу загальної середньої освіти, педагогічними працівниками є незаконним та тягне кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.


Якщо навчальний заклад вирішує не відкривати самостійно реєстраційних рахунків, то благодійні внески будуть зараховуватися на спеціальний реєстраційний рахунок відповідного управління освіти
Кримінальним кодексом України передбачено кримінальна відповідальність як за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. 368 ККУ]), так і за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. 369 ККУ]).<br>
3) у разі, коли закладом освіти прийнято рішення про відкриття реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків і самостійне ведення бухгалтерського обліку, до штатного розпису працівників такої установи (закладу) вводиться посада головного бухгалтера (бухгалтера) в межах фонду заробітної плати;


4) у разі, коли закладом освіти прийнято рішення про відкриття реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків і продовження обслуговування централізованою бухгалтерією, право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків із рахунків має керівник навчального закладу, а другого підпису — головний бухгалтер централізованої бухгалтерії; підписи на зазначених документах скріплюються печаткою органу чи установи, при яких діє централізована бухгалтерія.
У разі відсутності складу злочину визначеного [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України], осіб може бути притягнено до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією передбачені [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодексом України про адміністративні правопорушення].
<br />
Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.
Благодійні внески враховуються у кошторисі навчального закладу серед інших джерел власних надходжень у складі підгрупи 1 другої групи спеціального фонду бюджету, на підставі ч.4 ст. 13 Бюджетного кодексу України.
На підставі п.4 Постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. №1222, Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна  допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним  постановою  Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1295 ( 1295-98-п ) «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт». Після надходження благодійного внеску набувач  вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що визначаються відповідно до пункту 2 Порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. №17 (17-2000-п ) «Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій».


Відповідно до Наказу Державного казначейства України №49 від 21.03.2005, Надходження та використання коштів і матеріальних цінностей,отриманих від донорів гуманітарної допомоги та спонсорської допомоги, відображаються бухгалтерськими проведеннями, визначеними в Інструкції про кореспонденцію субрахунків  бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 (z0497-00 ) та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N 497/4718, із змінами.
[[Категорія: Право на освіту]]
 
[[Категорія: Адміністративне право]]
Благодійні внески можуть надходити або одразу на спеціальний реєстраційний рахунок у Державному казначействі, або до каси навчального закладу. При цьому обіг готівки в навчальних закладах здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Надходження готівкових коштів супроводжується оформленням прибуткових касових ордерів, що регулюється Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637.
[[Категорія: Кримінальне право]]
 
[[Категорія: Інші питання цивільного права]]
== ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ ==
[[Категорія: Територіальні органи]]
 
[[Категорія: Бюджетне право]]
Згідно ст. 13 Бюджетного кодексу України, власні надходження у вигляді благодійних внесків використовуються на організацію основної діяльності бюджетних установ.
Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари,  роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу  - набувачів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу.
Відповідно до п. 2 Постанова КМУ від 4 серпня 2000 р. №1222, Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників установ і закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів з дотриманням вимог Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».
 
== ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ==
 
Згідно підпункту 197.1.2. пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України, постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках.
Відповідно до підпункту 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України, Надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.
== ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ==
 
Наказом Міністерства фінансів України №553 від 17.06.2016 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» передбачено, що навчальні заклади державної та комунальної власності з метою оподаткування прибутку у визначений відповідний термін складають і подають звіт за відповідною формою.

Версія за 08:38, 23 грудня 2020

Нормативна база

 1. Бюджетний кодекс України
 2. Податковий кодекс України
 3. Закон України "Про освіту"
 4. Закон України "Про дошкільну освіту"
 5. Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 1007-р "Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери"
 8. Наказ Міністерства фінансів України №553 від 17.06.2016 "Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації"
 9. Лист МОН України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"
 10. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2012 № 1/9-272 "Щодо благодійних внесків"

Правове закріплення благодійних внесків

Статтею 79 Закону України "Про освіту" визначено, що джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути:

 • державний бюджет;
 • місцеві бюджети;
 • плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
 • плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • гранти вітчизняних і міжнародних організацій;
 • дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору;
 • добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" визначено, що благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Серед сфер здійснення благодійної діяльності є освіта.

Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів і піклувальних рад.

Також наголошуємо, що питання введення додаткових освітніх послуг у навчальних закладах розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом.

Тобто, батьки мають право робити добровільні внески на потреби закладів загальної середньої освіти, добровільні внески не можуть бути примусовими і вимірюватися фіксованими сумами.. При цьому заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Порядок сплати благодійних (добровільних) внесків

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку (лист Міністерства від 9 квітня 2012р. № 1/9-272).

Перераховувати благодійні (добровільні) внески, треба вказавши цільове призначення, наприклад «Кошти на ремонт підлоги школи №...» тощо. Наявність документального підтвердження (квитанція) про внесення коштів на потреби школи дасть змогу в разі нецільового їх використання поскаржитися на незаконні дії представників закладів.

Також, аби полегшити процес контролю витрачання коштів, можна вимагати надання рахунку благодійного фонду, створеного для потреб школи, а не виплачувати благодійні внески готівкою.

Благодійні (добровільні) внески можуть надаватися благодійниками у грошовій формі, а також як товари, роботи, послуги та використовуватися набувачами:

 • за напрямами, визначеними благодійниками, тобто батьками;
 • якщо благодійники (батьки) не вказали напрямів витрачання, це може зробити керівник навчального закладу, спрямувавши благодійні кошти на першочергові потреби, пов'язані виключно з основною діяльністю закладу.

Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти

Відповідно до статті 71 ЗУ "Про освіту", передбачає можливість здійснення громадського контролю у сфері освіти суб’єктами громадського нагляду, зокрема об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:

 1. якості результатів навчання, у тому числі моніторинг державної підсумкової атестації, екзаменів та інших форм оцінки результатів навчання;
 2. якості підручників та інших навчальних матеріалів;
 3. розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством;
 4. випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, вжитих керівництвом закладу освіти або його засновником.

Ч. 6 ст. 6 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" визначає, що благодійники або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.

Відповідальність

Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть відповідальність згідно із законодавством про боротьбу з корупцією. Вимагання коштів адміністрацією закладу загальної середньої освіти, педагогічними працівниками є незаконним та тягне кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Кримінальним кодексом України передбачено кримінальна відповідальність як за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 ККУ), так і за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ).

У разі відсутності складу злочину визначеного КК України, осіб може бути притягнено до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.