Відмінності між версіями «Зайняття бджільництвом»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
 
(Немає відмінностей)

Поточна версія на 17:34, 11 червня 2020

Нормативна база

Загальні поняття

Бджільництво - галузь сільськогосподарського виробництва, основою функціонування якої є розведення, утримання та використання бджіл для запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення і підвищення їх урожайності, виробництво харчових продуктів і сировини для промисловості.(ст. 1 Закону України «Про бджільництво» )

Об'єктами бджільництва є робочі бджоли, бджолині матки, трутні, бджолині сім'ї, яких розводять на племінних і товарних пасіках (ст.3 Закону України «Про бджільництво»).

Суб'єктами бджільництва незалежно від форм власності є:

 • племінні та товарні пасіки, племінні бджолорозплідники;
 • підприємства з виготовлення обладнання та пасічного інвентаря;
 • підприємства, установи та організації із заготівлі, переробки, реалізації продуктів бджільництва та препаратів із них;
 • лабораторії сертифікації продуктів бджільництва;
 • наукові установи, заклади освіти, дослідні господарства, які займаються бджільництвом.(ст.4 Закону України «Про бджільництво»)

До суб'єктів бджільництва також належать спілки, асоціації та інші об'єднання, діяльність яких пов'язана з питаннями бджільництва, а також виробники сільськогосподарської продукції, які займаються виробництвом і переробкою продуктів бджільництва. Громадяни, з метою задоволення спільних інтересів у питаннях розвитку бджільництва, можуть добровільно об'єднуватися у громадські організації пасічників.(ст.5 Закону України «Про бджільництво»)

Право на зайняття бджільництвом

Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом встановлено статтею 11 Закону України «Про бджільництво» мають:

 • громадяни України, які мають необхідні навики або спеціальну підготовку;
 • іноземці ,які мають необхідні навики або спеціальну підготовку,;
 • особи без громадянства, які мають необхідні навики або спеціальну підготовку;
 • юридичні особи.

Державна підтримка бджільництвом

Згідно з статтею 8 Закону України «Про бджільництво», державна підтримка зайняття бджільництвом здійснюється шляхом:

 • створення умов і сприяння розвитку бджільництва на Україні;
 • проведення наукових досліджень і вжиття заходів щодо охорони та збереження генотипів бджіл;
 • відшкодування витрат на ветеринарно-санітарне забезпечення бджільництва;
 • надання пільг при оподаткуванні відповідно до чинного законодавства;
 • надання кредитів та залучення інвестицій на пільгових умовах;
 • надання цільових субсидій та інших видів фінансової підтримки;
 • підготовки спеціалістів із бджільництва;
 • вжиття інших заходів економічного стимулювання.

Фінансування заходів у галузі бджільництва здійснюється за рахунок:

 • Державного бюджету України,
 • місцевих бюджетів ,
 • інших .

Загальнодержавні та регіональні цільові програми у галузі бджільництва здійснюється відповідно в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на проведення селекційно-племінної роботи у тваринництві.

Оформлення та дозволи для зайняття бджільництвом

Зайняття бджільництвом здійснюється без окремого дозволу органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Необхідні документи для зайняття бджільництвом Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва на основі багатосторонніх і двосторонніх угод.

Участь України у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, шляхом:

 • проведення спільних наукових досліджень;
 • розроблення та реалізації міжнародних програм;
 • здійснення взаємного обміну інформацією та вивчення міжнародного досвіду;
 • участі у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках та в їх проведенні;
 • набуття членства в міжнародних організаціях пасічників;
 • підтримання міжнародних професійних і виробничих контактів.
Необхідні документи для зайняття бджільництвом:
 • Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки - видається районним (міським) управлінням ветеринарної медицини на пасіку незалежно від форми її власності і є документом, який засвідчує ветеринарно-санітарний стан пасіки.
 • Племінне свідоцтво (сертифікат) - документ встановленої форми, який підтверджує якість племінних бджіл (для племінних пасік та племінних бджолорозплідників).
 • Ветеринарне свідоцтво за формою № 1 - документ встановленої форми для перевезення пасіки за межі району (міста), при їх транспортуванні територією України.

Відповідальність та види порушень законодавства в галузі бджільництва

Порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою відповідальність:

 • дисциплінарну,
 • адміністративну,
 • цивільно-правову,
 • кримінальну.
Види порушень в галузі бджільництва (ст.38 Закону України «Про бджільництво»):
 • неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;
 • порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл;
 • реалізація продуктів бджільництва та їх сумішей, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи;
 • ухилення від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи продуктів бджільництва та їх сумішей;
 • порушення правил ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва;
 • реалізація на території України не зареєстрованих в Україні засобів захисту бджіл.

Міжнародне співробітництво в галузі бджільництва

Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва на основі багатосторонніх і двосторонніх угод.

Участь України у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, шляхом (ст.41 Закону України «Про бджільництво»):

 • проведення спільних наукових досліджень;
 • розроблення та реалізації міжнародних програм;
 • здійснення взаємного обміну інформацією та вивчення міжнародного досвіду;
 • участі у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках та в їх проведенні;
 • набуття членства в міжнародних організаціях пасічників;
 • підтримання міжнародних професійних і виробничих контактів.

Див. також