Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для непрацюючих жінок

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно правова база

Суб’єкти отримання допомоги

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»та постанови КМУ від 27.12.01 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами (далі- Допомоги) мають всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

 1. жінки із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;
 2. жінки, звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства;
 3. жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
 4. непрацюючі жінки;
 5. аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації та професійно-технічних закладів;
 6. жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Умови надання і тривалість виплати допомоги

Відповідно до Постанови КМУ від 27.12.01 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми підставою для призначення жінкам Допомоги є видана в установленому порядку довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка:

 1. з основного місця роботи (служби, навчання);
 2. ліквідаційної комісії для жінок, звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації;
 3. державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні;
 4. Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.


Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, Допомога надається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.

Допомога, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів.
Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 –після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею три річного віку.

Розмір допомоги

Покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. Розмір Допомоги встановляється відповідним Законом про державний бюджет.Згідно Закону України «Про державний бюджет 2017 року» Допомога надається у розмірі 100 відсотків середньо місячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць: з 01.01.17 – 400 грн., з 01.05.17 – 421 грн., з 01.12.17 – 440,5 грн.

Куди звернутися

Вагітні повинні звернутися в Управління соціального захисту населення (УСЗН) за місцем свого проживання. Під місцем проживання, зазвичай, слід розуміти місце реєстрації (прописки). Але отримати допомогу можна і за місцем фактичного проживання. Не рідкість ситуація, коли жінка прописана в одному місці, а фактично проживає – в іншому.Для отримання допомоги в такому випадку необхідно надати довідку про те, що допомога за місцем реєстрації не призначалась і не булла отримана заявником.

Перелік документів для оформлення допомоги по вагітності та пологах

Підставою для призначення допомоги є:

 • заява матері, форма заяви затверджена наказом Мінсоцполітики № 96
 • листок непрацездатності– видається жіночою консультацією, в якій вагітна стоїть на обліку;
 • довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
 • довідка з державного центру зайнятості, яка свідчить про те, що жінка там зареєстрована і має статус безробітної;
 • довідка з управління пенсійного фонду про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем, не бере участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
 • довідка з банку, в якому відкрито рахунок для отримання соціальних виплат;
 • довідка з УСЗН про те, що допомога по місцем реєстрації не призначалася (якщо подається заява за місцем фактичного проживання, що відрізняється від місця реєстрації вагітної/породіллі)
 • паспорт
 • ідентифікаційний код
 • трудова книжка

Строк звернення та розгляду заяви про призначення допомоги

За загальними правилами подати заяву і вищеперелічені документи слід не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки по вагітності та пологах. Починається цей строк за 70 днів до пологів і закінчується через 56 після (за загальним правилом). Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини. Якщо жінка подала всі необхідні документи, УСЗН розглядає її заяву протягом 10 днів з дня її подання. За підсумком розгляду виноситься рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги.

Оскарження в судовому порядку

Рішення про призначення або відмову в наданні допомоги може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства.

Оплата декретної відпустки незастрахованим

Після того як буде винесено рішення про призначення допомоги, на розрахунковий рахунок, який вагітна/породілля відкриє у банку спеціально для отримання соціальних виплат, УСЗН одним платежем буде перерахована вся сума. При цьому оплачується весь термін декретної відпустки відповідно до виданого жіночою консультацією листка непрацездатності. Виплата допомоги може здійснюватися не через будь-який банк, а тільки через уповноважені, які визначаються у встановленому законом порядку.