Відмінності між версіями «Допомога на поховання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 30 проміжних версій 8 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Закон України“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 23 вересня 1999 року № 1105-XIV]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"]
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” 2 березня 2000 року N 1533-III]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"]
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 9 липня 2003 року № 1058-IV]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” 9 квітня 1992 року № 2262-XII]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Закон України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” 15 квітня 2014 року № 1207-VII]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/826-2001-%D0%BF Постанова КМУ від 11 липня 2001 року № 826 “Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1468-2022-%D0%BF#n10 Постанова Кабінету Міністрів Українивід 30 грудня 2022 року № 1468 "Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання".]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/99-2007-%D0%BF Постанова КМУ  від 31 січня 2007 р. N 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого”]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/99-2007-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого"]
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0917-00 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року №309]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0917-00 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 309 "Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні"]
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1040-08 Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 жовтня 2008 року № 45 "Про витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання"]
== Порядок отримання допомоги на поховання для застрахованих осіб ==
* [https://ips.ligazakon.net/document/view/re39035?an=2 Постанови Пенсійного фонду України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 26.12.2022 р. № 29-1]
 
== Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні ==
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Статтею 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”] передбачено, що допомога на поховання за рахунок коштів Фонду надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20230101#n1365 Статтею 20 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"] передбачено, що допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:
# дружини (чоловіка);
# дружини (чоловіка);
# дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18-річного віку або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів із денною формою навчання до 23 років;
# дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18-річного віку або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів із денною формою навчання - до 23 років;
# батька, матері;
# батька, матері;
# діда та баби за прямою лінією спорідненості.<br />
# діда та баби за прямою лінією спорідненості.
'''Увага!''' <u>Не вважаються такими, що перебували на утриманні</u> застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).


'''ЗВЕРНУТИ УВАГУ'''
Допомога надається застрахованій особі, членові її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
''НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЛИ НА УТРИМАННІ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ, ЧЛЕНИ СІМ’Ї, ЯКІ МАЛИ САМОСТІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ (ОДЕРЖУВАЛИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, ПЕНСІЮ ТОЩО)''.<br />


Допомога надається застрахованій особі, членові її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.<br />
'''Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на його утриманні''':
* свідоцтво про смерть, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, призначається допомога на поховання застрахованої особи;
* довідка з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.
'''ВАЖЛИВО!''' Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у [http://law.dt-kt.com/lyst-vykonavchoyi-dyrektsiyi-fondu-sotsia-9/ листі від 13 травня 2015 року № 5.2-32-841] роз’яснила, що з метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи потрібно надати '''витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть'''.


Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:
Допомога на поховання призначається та надається <u>за основним місцем роботи</u>. Рішення про призначення допомоги на поховання приймається страхувальником (роботодавцем) або уповноваженими ним особами ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20230101#n1375 частина третя статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"]).
* на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, призначається допомога на поховання застрахованої особи.
* на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи призначається допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи.<br />


'''ВАЖЛИВО!'''Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у листі від 13 травня 2015 року №5.2-32-841 роз’яснює, що з метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи треба надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.<br />
Допомога на поховання призначається ''не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня'' після отримання страхувальником (роботодавцем) страхових коштів від Пенсійного фонду України відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20230101#n1388 частини 3 статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"].


Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду відповідно до цього Закону.
Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України, але ''не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність'', встановленого законом.
Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом.  Відповідно до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1453-11 «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 16 листопада 2011 року № 55 з 1 січня 2012 року] ''розмір допомоги на поховання становить 2200 грн.'' і на сьогодні Фондом не переглядався.


== Порядок отримання допомоги на поховання для безробітних осіб ==
Відповідно до [https://ips.ligazakon.net/document/view/re39035?an=2 постанови Пенсійного фонду України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 26.12.2022 р. № 29-1] розмір допомоги на поховання становить '''4 100 гривень'''.
== Допомога на поховання безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні ==
Статтею 29 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#n309 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"] передбачено, що допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі '''75 відсотків мінімальної заробітної плати''', встановленої законом.


Статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачено, що допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні,виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.<br />
Потрібно зазначити, що в разі смерті безробітного, що є особою з інвалідністю, або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"] або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання відповідно до інших законодавчих актів.


Потрібно зазначити, що в разі смерті безробітного інваліда або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання відповідно до Закону або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання відповідно до інших законодавчих актів.<br />
Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, <u>призначаються центрами зайнятості</u>, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції   [https://www.dcz.gov.ua/storinka/pro-pravlinnya-fondu Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України] на випадок безробіття, <u>за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується через банківські установи в установленому порядку</u>.


'''Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні:'''
'''Для виплати допомоги на поховання безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні подається заява та документи:'''
* що підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);
* що підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);
* що засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;
* що засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;
* що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу),виплачується допомога на поховання безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (п. 35 Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000року №309;далі— Порядок №309).
== Порядок отримання допомоги на поховання для пенсіонерів ==
Відповідно до статті 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті.<br />
При цьому не має значення вік та вид пенсії, яку отримував пенсіонер, оскільки в деяких випадках для призначення пенсії вік особи, якій має бути надано пенсію, не враховується (наприклад, пенсій по інвалідності, за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та ін.).
Крім того, деяким особам скорочено пенсійний вік (наприклад, працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, водіям міського пасажирського транспорту тощо).<br />
Щоб отримати допомогу на поховання пенсіонера, треба звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера незалежно від того, перебував він у трудових відносинах на час настання смерті чи ні.<br />
'''Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання пенсіонерів, у т. ч. тих, які отримують пенсію по інвалідності:'''
* що підтверджують факт смерті;
* що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).
* що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).
'''Увага!''' Суми матеріального забезпечення на випадок безробіття, що належать безробітному і залишилися неодержаними у зв'язку з його смертю, виплачуються непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.


== Порядок отримання допомоги на поховання для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання ==
Допомога на поховання та недоодержана сума матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного виплачуються, якщо звернення щодо їх отримання надійшло '''не пізніше 6 місяців''' після смерті безробітного (пункт 40 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0917-00 Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 309]).
 
== Допомога на поховання пенсіонера, у тому числі з числа військовослужбовців ==
У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. <br />
Відповідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n762 до статті 53 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"] у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера '''в розмірі двомісячної пенсії''', яку отримував пенсіонер на час смерті.
 
Організація  поховання  працівника,  який  загинув  на  виробництві  або  помер  у  лікарні під час лікування отриманої на  виробництві травми, проводиться страхувальником.
Розмір  і  процедура  проведення  та  обліку  витрат  на  поховання  та  пов'язаних  з  цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Фонду для обласних управлінь його  виконавчої  дирекції на  диференційній  основі  відповідно до фінансових можливостей та місцевих умов за поданням виконавчої  дирекції  Фонду.<br />
 
При  цьому проводяться витрати на:  саме поховання;  придбання одягу, взуття, інших предметів  для  похорону;  організацію  поминального  обіду; релігійні  обряди;  виготовлення  і  встановлення  пам'ятників  та огорож тощо.
 
== Порядок отримання допомоги на поховання для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні ==         
 
Допомога  на  поховання  померлої  особи  з числа зазначених,  надається за останнім  місцем її  проживання  з  коштів  місцевого  бюджету  на  підставі заяви, паспорта  чи  іншого  документа,  що  посвідчує  особу  виконавця волевиявлення  померлого  або  особи,  яка  зобов'язалася поховати померлого,  та довідки про смерть у розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг. <br />
 
Допомога  на  поховання  надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.<br />
Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному  державному  утриманні у  відповідній установі  (закладі)  (крім  випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою,  яка  зобов'язалася поховати померлого).
 
== Порядок отримання допомоги на поховання для осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб ==
 
В разі смерті пенсіонера членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.<br />
 
'''Документи, необхідні для отримання допомоги на поховання:'''
* заява для виплати допомоги на поховання ;
* оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;
* оригінал та копія свідоцтва про смерть;
* оригінал та копія паспорта ;
* витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть, видана селищною радою.
 
== Про виплату допомоги на поховання на підставі документів, виданих на тимчасово окупованій території України ==
 
27 квітня 2014 року набув чинності Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII, яким визначено статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, установлено особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини й громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.<br />
 
Статтею 9 Закону передбачено, що державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.<br />
 
Будь-які органи, їх посадові й службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені в порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.<br />
 
Ураховуючи вищезазначене, документи, у т. ч. свідоцтво про смерть, видані органами Російської Федерації на території Криму, не мають юридичної сили на території України. Тобто якщо свідоцтво про смерть видане органами Російської Федерації на території Криму, воно є недійсним і не створює правових наслідків на території України, а отже, на його підставі не можна отримати допомогу на поховання відповідно до Закону.
   
З метою відновлення порушених прав зазначених категорії осіб Міністерством юстиції України розроблено відповідні документи.


=== Пам’ятка щодо процедури отримання свідоцтва про смерть,коли особа померла на тимчасово окупованій території України (ТОТ) ===
Якщо померлий є пенсіонером з числа військовослужбовців, то розмір допомоги - '''тримісячна пенсія''', '''але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб''' ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#n432 стаття 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»]).


Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на ТОТ (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), родичам померлого або їх представникам
'''Увага!''' Допомога на поховання <u>не виплачується</u>, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.


'''НЕОБХІДНО:'''<br />
Для отримання допомоги на поховання пенсіонера потрібно звернутися до до будь-якого з <u>[https://www.pfu.gov.ua/kontakty/servisni-tsentry-gu-pfu/ органів Пенсійного фонду України]</u> незалежно від того, перебував він у трудових відносинах на час настання смерті чи ні.


Подати до суду за місцем проживання чи перебування заявника за межами ТОТ:
'''Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає такі документи:'''
# документ що посвідчує особу заявника;
* заяву про встановлення факту смерті [[Медіа:Заява_про_встановлення_факту_смерті.docx]];
# заяву про виплату допомоги на поховання;
* належні докази;
# витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.
* квитанцію про сплату судового збору.
Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, [[Порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном|легалізовані]] відповідно до законодавства.


Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.
Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера <u>не обмежується</u>.
У разі задоволення заяви про встановлення факту смерті особи, суд невідкладно видає копію рішення заявнику або надсилає її до відділу рацс для державної реєстрації смерті (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення).


Суд повертає заяву – у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів.  
'''Зверніть увагу!''' Також, у разі оформлення допомоги на поховання у зв’язку із смертю пенсіонера, одночасно може проводитися виплата недоотриманої померлим пенсії за останній місяць, у разі її неотримання.
== Допомога на поховання осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання ==
У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Пенсійний фонд України згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1468-2022-%D0%BF#n10 Порядком проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1468.]


Суд відмовляє у задоволенні заяви - у разі недостатності доказів.
Організація поховання працівника, який загинув на виробництві або помер у лікарні під час лікування отриманої на виробництві травми, проводиться страхувальником.


Для отримання свідоцтва про смерть особа подає до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України.
Факт наявності нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання засвідчується документами, передбаченими [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF#n12 Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337].


'''Важливо!'''
'''Розмір і процедура проведення та обліку витрат на поховання''' та пов’язаних з цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Пенсійного фонду України. При цьому провадяться витрати на саме поховання, предмети ритуальної належності, релігійні традиції, намогильні споруди. Фінансування витрат на поховання здійснюється в порядку, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.
== Допомога на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні ==
* Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Допомога на поховання померлої особи з числа зазначених, надається <u>за останнім місцем її проживання з коштів місцевого бюджету на підставі заяви, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого, та довідки про смерть у розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг</u>.  
* Доказами у справі можуть бути пояснення заявників, свідків, письмові докази (в т.ч., свідоцтва про поховання), речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до уваги судом.
* У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.
* Судовий збір не справляється за подання Заяви щодо особи, яка загинула або пропала безвісті в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій.


Допомога на поховання надається в день звернення за нею '''протягом шести місяців''' після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.


'''Увага!''' Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого).


Отже, по допомогу необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого. Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування і у різних регіонах він може бути різний!
== Корисні посилання ==
* [https://www.kmu.gov.ua/news/rozyasnennya-pfu-yak-otrimati-dopomogu-na-pohovannya-1-7-22 Роз'яснення ПФУ як отримати допомогу на поховання]
== Див. також ==
* [[Порядок поховання померлого та надання ритуальних послуг]]
*[[Перепоховання останків померлих. Переміщення тіл померлих через державний кордон]]
{| class="wikitable"
|+
|[[Файл:Лого_Рада_Європи.jpg|праворуч|безрамки|70x70пкс]]<center>'''''<span style="color:#0000EE">Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи</span>''''' '''''<span style="color:#0000EE">"Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"'''''</center>
|}
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Внутрішньо переміщені особи]]
[[Категорія:Внутрішньо переміщені особи]]

Поточна версія на 14:50, 16 січня 2023

Нормативна база

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні

Статтею 20 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" передбачено, що допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

 1. дружини (чоловіка);
 2. дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18-річного віку або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів із денною формою навчання - до 23 років;
 3. батька, матері;
 4. діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Увага! Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, членові її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на його утриманні:

 • свідоцтво про смерть, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, призначається допомога на поховання застрахованої особи;
 • довідка з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.

ВАЖЛИВО! Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у листі від 13 травня 2015 року № 5.2-32-841 роз’яснила, що з метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи потрібно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Допомога на поховання призначається та надається за основним місцем роботи. Рішення про призначення допомоги на поховання приймається страхувальником (роботодавцем) або уповноваженими ним особами (частина третя статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування").

Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником (роботодавцем) страхових коштів від Пенсійного фонду України відповідно до частини 3 статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом.

Відповідно до постанови Пенсійного фонду України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 26.12.2022 р. № 29-1 розмір допомоги на поховання становить 4 100 гривень.

Допомога на поховання безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні

Статтею 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" передбачено, що допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі 75 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Потрібно зазначити, що в разі смерті безробітного, що є особою з інвалідністю, або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання відповідно до інших законодавчих актів.

Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, призначаються центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції   Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується через банківські установи в установленому порядку.

Для виплати допомоги на поховання безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні подається заява та документи:

 • що підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);
 • що засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;
 • що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Увага! Суми матеріального забезпечення на випадок безробіття, що належать безробітному і залишилися неодержаними у зв'язку з його смертю, виплачуються непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.

Допомога на поховання та недоодержана сума матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного виплачуються, якщо звернення щодо їх отримання надійшло не пізніше 6 місяців після смерті безробітного (пункт 40 Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 309).

Допомога на поховання пенсіонера, у тому числі з числа військовослужбовців

Відповідно до статті 53 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті.

Якщо померлий є пенсіонером з числа військовослужбовців, то розмір допомоги - тримісячна пенсія, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (стаття 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Увага! Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Для отримання допомоги на поховання пенсіонера потрібно звернутися до до будь-якого з органів Пенсійного фонду України незалежно від того, перебував він у трудових відносинах на час настання смерті чи ні.

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає такі документи:

 1. документ що посвідчує особу заявника;
 2. заяву про виплату допомоги на поховання;
 3. витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства.

Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.

Зверніть увагу! Також, у разі оформлення допомоги на поховання у зв’язку із смертю пенсіонера, одночасно може проводитися виплата недоотриманої померлим пенсії за останній місяць, у разі її неотримання.

Допомога на поховання осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Пенсійний фонд України згідно з Порядком проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1468.

Організація поховання працівника, який загинув на виробництві або помер у лікарні під час лікування отриманої на виробництві травми, проводиться страхувальником.

Факт наявності нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання засвідчується документами, передбаченими Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.

Розмір і процедура проведення та обліку витрат на поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Пенсійного фонду України. При цьому провадяться витрати на саме поховання, предмети ритуальної належності, релігійні традиції, намогильні споруди. Фінансування витрат на поховання здійснюється в порядку, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.

Допомога на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

Допомога на поховання померлої особи з числа зазначених, надається за останнім місцем її проживання з коштів місцевого бюджету на підставі заяви, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого, та довідки про смерть у розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг.

Допомога на поховання надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.

Увага! Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого).

Отже, по допомогу необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого. Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування і у різних регіонах він може бути різний!

Корисні посилання

Див. також

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"