Відмінності між версіями «Допомога на поховання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
(Не показані 16 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"]<br>
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"]
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"]<br>
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"]
[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"]<br>
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"]
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"]<br>
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"]
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"]<br>
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"]
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/826-2001-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року № 826 "Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання"]<br>
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/826-2001-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року № 826 "Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання"]
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/99-2007-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка  зобов'язалася поховати померлого"]<br>
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/99-2007-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка  зобов'язалася поховати померлого"]
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0917-00 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року №309 "Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної  допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні"]<br>
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0917-00 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року №309 "Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної  допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні"]
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1453-11 Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16 листопада 2011 року № 55 "Про встановлення розміру допомоги на поховання"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1040-08 Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 жовтня 2008 року № 45 "Про витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0017890-17 Постанова правління Фонду соціального страхування України від 08 лютого 2017 року № 17 "Про встановлення розміру допомоги на поховання"]


== Порядок отримання допомоги на поховання для застрахованих осіб ==
== Порядок отримання допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні ==


[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Статтею 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"] передбачено, що допомога на поховання за рахунок коштів Фонду надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Статтею 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"] передбачено, що допомога на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування України надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:
# дружини (чоловіка);
# дружини (чоловіка);
# дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18-річного віку або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів із денною формою навчання — до 23 років;
# дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18-річного віку або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів із денною формою навчання — до 23 років;
# батька, матері;
# батька, матері;
# діда та баби за прямою лінією спорідненості.<br />
# діда та баби за прямою лінією спорідненості.
'''ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!''' ''НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЛИ НА УТРИМАННІ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ, ЧЛЕНИ СІМ’Ї, ЯКІ МАЛИ САМОСТІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ (ОДЕРЖУВАЛИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, ПЕНСІЮ ТОЩО)''.


'''ЗВЕРНУТИ УВАГУ'''
Допомога надається застрахованій особі, членові її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
''НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЛИ НА УТРИМАННІ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ, ЧЛЕНИ СІМ’Ї, ЯКІ МАЛИ САМОСТІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ (ОДЕРЖУВАЛИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, ПЕНСІЮ ТОЩО)''.<br />


Допомога надається застрахованій особі, членові її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.<br />
'''Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на його утриманні''':
* свідоцтво про смерть, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, призначається допомога на поховання застрахованої особи;
* довідка з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи .


Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:
'''ВАЖЛИВО!'''Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у листі від 13 травня 2015 року №5.2-32-841 роз’яснює, що з метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи потрібно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.<br />
* на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, призначається допомога на поховання застрахованої особи.
* на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи призначається допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи.<br />


'''ВАЖЛИВО!'''Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у листі від 13 травня 2015 року №5.2-32-841 роз’яснює, що з метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи треба надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.<br />
Тобто, допомога на поховання призначається та надається  за основним місцем роботи. Рішення про призначення допомоги на поховання приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації.


Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду відповідно до цього Закону.  
Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"].  
Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом. Відповідно до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1453-11 "Про встановлення розміру допомоги на поховання" від 16 листопада 2011 року № 55 з 1 січня 2012 року] ''розмір допомоги на поховання становить 2200 грн.'' і на сьогодні Фондом не переглядався.
Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду соціального страхування України, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом. З 1 березня 2017 року розмір допомоги на поховання становить [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0017890-17 '''4 100 гривень'''].


== Порядок отримання допомоги на поховання для безробітних осіб ==
== Порядок отримання допомоги на поховання безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні ==


Статтею 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" передбачено, що допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні,виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.<br />
Статтею 29 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"] передбачено, що допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні,виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.


Потрібно зазначити, що в разі смерті безробітного інваліда або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання відповідно до Закону або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання відповідно до інших законодавчих актів.<br />
Потрібно зазначити, що в разі смерті безробітного, що є особою з інвалідністю, або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"] або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання відповідно до інших законодавчих актів.<br />Допомога на поховання у разі смерті безробітного або   особи,  яка перебувала  на  його утриманні,  призначаються  центрами зайнятості,  на які  покладено функції  робочих  органів


'''Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні:'''
виконавчої   дирекції   Фонду  загальнообов'язкового   державного  соціального страхування України  на  випадок безробіття, за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується через банківські установи в установленому порядку.
 
'''Для виплати допомоги на поховання безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні подається заява та документи :'''
* що підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);
* що підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);
* що засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;
* що засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;
* що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу),виплачується допомога на поховання безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (п. 35 Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000року №309;далі— Порядок №309).
* що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).
 
== Порядок отримання допомоги на поховання для пенсіонерів ==


Відповідно до статті 53 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті.<br />
== Порядок отримання допомоги на поховання пенсіонера ==


При цьому не має значення вік та вид пенсії, яку отримував пенсіонер, оскільки в деяких випадках для призначення пенсії вік особи, якій має бути надано пенсію, не враховується (наприклад, пенсій по інвалідності, за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та ін.).  
Відповідно до статті 53 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"] у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті.
Крім того, деяким особам скорочено пенсійний вік (наприклад, працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, водіям міського пасажирського транспорту тощо).<br />


Щоб отримати допомогу на поховання пенсіонера, треба звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера незалежно від того, перебував він у трудових відносинах на час настання смерті чи ні.<br />
Для отримання допомоги на поховання пенсіонера потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера незалежно від того, перебував він у трудових відносинах на час настання смерті чи ні.


'''Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання пенсіонерів, у т. ч. тих, які отримують пенсію по інвалідності:'''
'''Допомога на поховання пенсіонера виплачується на підставі заяви та документів:'''
* що підтверджують факт смерті;
* що підтверджують факт смерті;
* що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).
* що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).


== Порядок отримання допомоги на поховання для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання ==  
== Порядок отримання допомоги на поховання осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання ==  


У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. <br />
У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд соціального страхування України згідно з [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/826-2001-%D0%BF Порядком проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання].


Організація  поховання  працівника,  який  загинув  на  виробництві  або  помер  у  лікарні під час лікування отриманої на  виробництві травми, проводиться страхувальником.   
Організація  поховання  працівника,  який  загинув  на  виробництві  або  помер  у  лікарні під час лікування отриманої на  виробництві травми, проводиться страхувальником.   
Розмір  і  процедура  проведення  та  обліку  витрат  на  поховання  та  пов'язаних  з  цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Фонду для обласних управлінь його  виконавчої  дирекції на  диференційній  основі  відповідно до фінансових можливостей та місцевих умов за поданням виконавчої  дирекції  Фонду.<br />
'''Розмір  і  процедура  проведення  та  обліку  витрат  на  поховання''' та  пов'язаних  з  цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Фонду соціального страхування України для обласних управлінь його  виконавчої  дирекції на  диференційній  основі  відповідно до фінансових можливостей та місцевих умов за поданням виконавчої  дирекції  Фонду. При  цьому проводяться витрати на:  саме поховання;  придбання одягу, взуття, інших предметів  для  похорону;  організацію  поминального  обіду; релігійні  обряди;  виготовлення  і  встановлення  пам'ятників  та огорож тощо.
 
Для отримання допомоги на поховання осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання до управління (відділення) Фонду соціального страхування України подаються '''документи''' (довідки, рахунки тощо), що підтверджують понесені сім’єю потерпілого або іншими особами відповідні витрати на день поховання, у розмірі не вище граничних розмірів витрат на поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг, які діяли на день поховання, для управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.


При цьому проводяться витрати на:  саме поховання;  придбання одягу, взуття, інших предметів  для  похорону;  організацію  поминального  обіду; релігійні  обряди;  виготовлення  і  встановлення  пам'ятників  та огорож тощо.
  Якщо потерпілий помер в одному регіоні України, а його поховання здійснюється в іншому, витрати на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги відшкодовуються у розмірі не вище граничних розмірів, затверджених для регіону, де здійснюється поховання.


== Порядок отримання допомоги на поховання для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні ==           
== Порядок отримання допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні ==           


Допомога  на  поховання  померлої  особи  з числа зазначених,  надається за останнім  місцем її  проживання  з  коштів  місцевого  бюджету  на  підставі заяви, паспорта  чи  іншого  документа,  що  посвідчує  особу  виконавця волевиявлення  померлого  або  особи,  яка  зобов'язалася поховати померлого,  та довідки про смерть у розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг. <br />
Допомога  на  поховання  померлої  особи  з числа зазначених,  надається за останнім  місцем її  проживання  з  коштів  місцевого  бюджету  на  підставі заяви, паспорта  чи  іншого  документа,  що  посвідчує  особу  виконавця волевиявлення  померлого  або  особи,  яка  зобов'язалася поховати померлого,  та довідки про смерть у розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг.  


Допомога  на  поховання  надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.<br />
Допомога  на  поховання  надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.
   
   
Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала  на  повному  державному  утриманні  у  відповідній установі  (закладі)  (крім  випадків,  коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою,  яка  зобов'язалася поховати померлого).
Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала  на  повному  державному  утриманні  у  відповідній установі  (закладі)  (крім  випадків,  коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою,  яка  зобов'язалася поховати померлого).


== Порядок отримання допомоги на поховання для осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб ==
Отже, по допомогу необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого. Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування і у різних регіонах  він може бути різний!
 
== Порядок отримання допомоги на поховання осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб ==


В разі смерті пенсіонера членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
В разі смерті пенсіонера з числа військовослужбовців членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( стаття 61 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"]).  
Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.<br />
Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.<br />


'''Документи, необхідні для отримання допомоги на поховання:'''
'''Документи, необхідні для отримання допомоги на поховання:'''
* заява для виплати допомоги на поховання ;
* заява для виплати допомоги на поховання;
* оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;
* оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;
* оригінал та копія свідоцтва про смерть;
* оригінал та копія свідоцтва про смерть;
* оригінал та копія паспорта ;
* оригінал та копія паспорта;
* витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть, видана селищною радою.
* витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть, видана селищною радою.


== Про виплату допомоги на поховання на підставі документів, виданих на тимчасово окупованій території України ==
== Про виплату допомоги на поховання на підставі документів, виданих на тимчасово окупованій території України ==


27 квітня 2014 року набув чинності Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15 квітня 2014 року № 1207-VII, яким визначено статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, установлено особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини й громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.<br />
27 квітня 2014 року набув чинності [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"], яким визначено статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, установлено особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини й громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.


Статтею 9 Закону передбачено, що державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.<br />
Статтею 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" передбачено, що державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


Будь-які органи, їх посадові й службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені в порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.<br />
Будь-які органи, їх посадові й службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені в порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.


Ураховуючи вищезазначене, документи, у т. ч. свідоцтво про смерть, видані органами Російської Федерації на території Криму, не мають юридичної сили на території України. Тобто якщо свідоцтво про смерть видане органами Російської Федерації на території Криму, воно є недійсним і не створює правових наслідків на території України, а отже, на його підставі не можна отримати допомогу на поховання відповідно до Закону.
Ураховуючи вищезазначене, документи, у т. ч. свідоцтво про смерть, видані органами Російської Федерації на території Криму, не мають юридичної сили на території України. Тобто якщо свідоцтво про смерть видане органами Російської Федерації на території Криму, воно є недійсним і не створює правових наслідків на території України, а отже, на його підставі не можна отримати допомогу на поховання відповідно до Закону.
Рядок 101: Рядок 105:
Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на ТОТ (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), родичам померлого або їх представникам  
Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на ТОТ (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), родичам померлого або їх представникам  


'''НЕОБХІДНО:'''<br />
'''НЕОБХІДНО:'''


Подати до суду за місцем проживання чи перебування заявника за межами ТОТ:
Подати до суду за місцем проживання чи перебування заявника за межами ТОТ:
   
   
* заяву про встановлення факту смерті [[Медіа:Заява_про_встановлення_факту_смерті.docx]];
* заяву про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України ([[Файл:Заява про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території.doc|міні|Заява про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території]]);
* належні докази;
* належні докази.
* квитанцію про сплату судового збору.
Судовий збір за подання таких заяв до суду не справляється відповідно до п.21 ч.1 ст.5 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України "Про судовий збір"].
 
Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.
Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.
   
   
У разі задоволення заяви про встановлення факту смерті особи, суд невідкладно видає копію рішення заявнику або надсилає її до відділу рацс для державної реєстрації смерті (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення).
У разі задоволення заяви про встановлення факту смерті особи, суд невідкладно видає копію рішення заявнику або надсилає її до відділу реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації смерті (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення).


Суд повертає заяву – у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів.  
Суд повертає заяву – у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів.  
Рядок 124: Рядок 127:
* Доказами у справі можуть бути пояснення заявників, свідків, письмові докази (в т.ч., свідоцтва про поховання), речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до уваги судом.
* Доказами у справі можуть бути пояснення заявників, свідків, письмові докази (в т.ч., свідоцтва про поховання), речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до уваги судом.
* У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.
* У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.
* Судовий збір не справляється за подання Заяви щодо особи, яка загинула або пропала безвісті в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій.


== Див.також ==
* [[Порядок поховання померлого та надання ритуальних послуг]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Внутрішньо переміщені особи]]
[[Категорія:Внутрішньо переміщені особи]]

Версія за 13:49, 5 січня 2022

Нормативна база

Порядок отримання допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні

Статтею 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" передбачено, що допомога на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування України надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

 1. дружини (чоловіка);
 2. дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18-річного віку або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів із денною формою навчання — до 23 років;
 3. батька, матері;
 4. діда та баби за прямою лінією спорідненості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЛИ НА УТРИМАННІ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ, ЧЛЕНИ СІМ’Ї, ЯКІ МАЛИ САМОСТІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ (ОДЕРЖУВАЛИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, ПЕНСІЮ ТОЩО).

Допомога надається застрахованій особі, членові її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на його утриманні:

 • свідоцтво про смерть, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, призначається допомога на поховання застрахованої особи;
 • довідка з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи .
ВАЖЛИВО!Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у листі від 13 травня 2015 року №5.2-32-841 роз’яснює, що з метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи потрібно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Тобто, допомога на поховання призначається та надається за основним місцем роботи. Рішення про призначення допомоги на поховання приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації.

Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду соціального страхування України, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом. З 1 березня 2017 року розмір допомоги на поховання становить 4 100 гривень.

Порядок отримання допомоги на поховання безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні

Статтею 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" передбачено, що допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні,виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.

Потрібно зазначити, що в разі смерті безробітного, що є особою з інвалідністю, або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання відповідно до інших законодавчих актів.
Допомога на поховання у разі смерті безробітного або   особи,  яка перебувала  на  його утриманні,  призначаються центрами зайнятості,  на які  покладено функції  робочих  органів

виконавчої   дирекції   Фонду  загальнообов'язкового   державного соціального страхування України  на  випадок безробіття, за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується через банківські установи в установленому порядку.

Для виплати допомоги на поховання безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні подається заява та документи :

 • що підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);
 • що засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;
 • що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Порядок отримання допомоги на поховання пенсіонера

Відповідно до статті 53 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті.

Для отримання допомоги на поховання пенсіонера потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера незалежно від того, перебував він у трудових відносинах на час настання смерті чи ні.

Допомога на поховання пенсіонера виплачується на підставі заяви та документів:

 • що підтверджують факт смерті;
 • що засвідчують особу, котра здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Порядок отримання допомоги на поховання осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд соціального страхування України згідно з Порядком проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Організація поховання працівника, який загинув на виробництві або помер у лікарні під час лікування отриманої на виробництві травми, проводиться страхувальником. Розмір і процедура проведення та обліку витрат на поховання та пов'язаних з цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Фонду соціального страхування України для обласних управлінь його виконавчої дирекції на диференційній основі відповідно до фінансових можливостей та місцевих умов за поданням виконавчої дирекції Фонду. При цьому проводяться витрати на: саме поховання; придбання одягу, взуття, інших предметів для похорону; організацію поминального обіду; релігійні обряди; виготовлення і встановлення пам'ятників та огорож тощо.

Для отримання допомоги на поховання осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання до управління (відділення) Фонду соціального страхування України подаються документи (довідки, рахунки тощо), що підтверджують понесені сім’єю потерпілого або іншими особами відповідні витрати на день поховання, у розмірі не вище граничних розмірів витрат на поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг, які діяли на день поховання, для управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Якщо потерпілий помер в одному регіоні України, а його поховання здійснюється в іншому, витрати на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги відшкодовуються у розмірі не вище граничних розмірів, затверджених для регіону, де здійснюється поховання.

Порядок отримання допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

Допомога на поховання померлої особи з числа зазначених, надається за останнім місцем її проживання з коштів місцевого бюджету на підставі заяви, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого, та довідки про смерть у розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг.

Допомога на поховання надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого).

Отже, по допомогу необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого. Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування і у різних регіонах він може бути різний!

Порядок отримання допомоги на поховання осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб

В разі смерті пенсіонера з числа військовослужбовців членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( стаття 61 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб").

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Документи, необхідні для отримання допомоги на поховання:

 • заява для виплати допомоги на поховання;
 • оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;
 • оригінал та копія свідоцтва про смерть;
 • оригінал та копія паспорта;
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть, видана селищною радою.

Про виплату допомоги на поховання на підставі документів, виданих на тимчасово окупованій території України

27 квітня 2014 року набув чинності Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", яким визначено статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, установлено особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини й громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Статтею 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" передбачено, що державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Будь-які органи, їх посадові й службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені в порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

Ураховуючи вищезазначене, документи, у т. ч. свідоцтво про смерть, видані органами Російської Федерації на території Криму, не мають юридичної сили на території України. Тобто якщо свідоцтво про смерть видане органами Російської Федерації на території Криму, воно є недійсним і не створює правових наслідків на території України, а отже, на його підставі не можна отримати допомогу на поховання відповідно до Закону.

З метою відновлення порушених прав зазначених категорії осіб Міністерством юстиції України розроблено відповідні документи.

Пам’ятка щодо процедури отримання свідоцтва про смерть,коли особа померла на тимчасово окупованій території України (ТОТ)

Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на ТОТ (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), родичам померлого або їх представникам

НЕОБХІДНО:

Подати до суду за місцем проживання чи перебування заявника за межами ТОТ:

Судовий збір за подання таких заяв до суду не справляється відповідно до п.21 ч.1 ст.5 Закону України "Про судовий збір".

Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.

У разі задоволення заяви про встановлення факту смерті особи, суд невідкладно видає копію рішення заявнику або надсилає її до відділу реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації смерті (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення).

Суд повертає заяву – у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів.

Суд відмовляє у задоволенні заяви - у разі недостатності доказів.

Для отримання свідоцтва про смерть особа подає до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України.

Важливо!

 • Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 • Доказами у справі можуть бути пояснення заявників, свідків, письмові докази (в т.ч., свідоцтва про поховання), речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до уваги судом.
 • У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.

Див.також