Відмінності між версіями «Договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 5 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page4 Сімейний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page#Text Сімейний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 Закон України «Про нотаріат»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 Закон України «Про нотаріат»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-15 Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-15 Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/572-92-%D0%BF/print Правила користування приміщеннями житлових будинків, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/572-92-%D0%BF/print Правила користування приміщеннями житлових будинків, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 року N 572]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"]


== Загальні положення законодаства ==
== Загальні положення законодаства ==
Згідно ст. 180 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного Кодексу] батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. <br />
 
Згідно ст. 181 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного Кодексу] батьки самостійно визначають спосіб виконання свого обов'язку по утриманню дитини.<br />
'''Сімейні правовідносини''' − це особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між особами на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки та піклування, а також на інших підставах не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.
Цей обов’ок може припинятися раніше, ніж дитина досягла повноліття, наприклад, у разі смерті дитини або платника аліментів чи оголошення їх померлими.<br />
 
Одним з актуальних питань сімейних правовідносин є аліментні зобов’язання.
 
Батьки зобов’язані утримувати своїх дітей незалежно від того чи перебувають вони у шлюбі чи ні, чи визнаний шлюб недійсним, чи позбавлені вони батьківських прав, чи дитина відібрана у батьків тимчасово без позбавлення батьківських прав. Зазначене регламентується Конституцією України та Сімейним кодексом України.
 
Однією з форм матеріального утримання дитини, що не досягла повноліття, є '''аліменти''' – кошти на утримання дитини, які визначаються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.
 
Згідно ст. 180 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text Сімейного кодексу України (далі - СК України)] батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.<br>
 
Згідно ст. 181 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text СК України] батьки самостійно визначають спосіб виконання свого обов'язку по утриманню дитини.<br>
 
Цей обов’язок може припинятися раніше, ніж дитина досягла повноліття, наприклад, у разі смерті дитини або платника аліментів чи оголошення їх померлими.<br>
 
Аліментні платежі є власністю дитини, однак стягуються на користь того з батьків з ким проживає дитина. <br>
 
Контроль за цільовим використанням аліментів в інтересах дитини здійснюють органи опіки та піклування.
 
== Розмір аліментів на дитину в Україні ==
У ст. 182 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text СК України] зазначено, що аліментні платежі повинні забезпечувати повноцінний, всебічний розвиток дітей на достатньому рівні.
Мінімальний гарантований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні не нижче 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Мінімальний рекомендований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за умови, що батько може виплатити дану суму.
Ст. 183 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text СК України] встановлює скільки відсотків аліменти становлять від доходу громадян, а саме:
* на одну дитину аліментні виплати встановлюються в розмірі ¼ доходу платника аліментів;
* на двох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі ⅓ доходу платника аліментів;
* на трьох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі 1/2 доходу платника аліментів.
Розмір аліментних виплат може бути встановлений у відсотках до доходу платника аліментів або у фіксованій грошовій сумі.
Якщо аліментні виплати встановлюються у фіксованій сумі, то сума аліментів може бути індексована надалі, відповідно до ст. 184 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text СК України.]


==== Звільнення від обов'язку сплачувати аліменти ====
==== Звільнення від обов'язку сплачувати аліменти ====
Суд може звільнити батьків від обов'язку утримувати дитину, якщо її дохід набагато перевищує дохід кожного з батьків і забезпечує повністю її потреби. <br />
Суд може звільнити батьків від обов'язку утримувати дитину, якщо її дохід набагато перевищує дохід кожного з батьків і забезпечує повністю її потреби. <br />


==== Зміна розміру аліментів ====  
== Передача нерухомого майна в рахунок сплати аліментів ==
Розмір аліментів з часом може бути зменшено або збільшено у випадку зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я платника або одержувача аліментів, а також у разі народження у платника інших дітей інших дітей.Суд може звільнити платника аліментів від сплати заборгованості, якщо буде встановлено, що вона виникла внаслідок непред’явлення без поважної причини виконавчого листа до виконання особою, на користь якої присуджено аліменти.<br />
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text СК України] у ст. 190 передбачено припинення права на аліменти на дитину '''у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.''' Це означає, що той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку).<br>
Нерідко у платника аліментів з різних причин виникає заборгованість по їх сплаті .Звільнення від сплати заборгованості платника аліментів допускається за наявності у нього тяжкої хвороби, що перешкоджала таким виплатам, або іншими обставинами, безпосередньо пов’заними з платником, а не у зв’зку з їх сплатою наперед.<br />
 
В разі, якщо один з батьків не проживає з дитиною  під час перебування в шлюбі,  після розлучення, виникає право на отримання аліментних платежів на утримання дитини та відшкодування додаткових витрат, пов'язаних з її утриманням. Для забезпечення реалізації даного права та ліквідації заборгованості по сплаті аліментних платежів батьки можуть класти договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна. Даний договір належить до сімейно-правових договорів, оскільки його укладення та виконання породжують правові наслідки, передбачені нормами сімейного законодавства: припинення права на аліменти для дитини у зв’яку з передачею права власності на нерухоме майно.<br />
Укладення такого договору позбавляє того з батьків, хто відступив нерухоме майно, обов’язку грошового утримання дитини у вигляді сплати аліментів, однак, згідно ч. 3 ст. 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text СК України], '''не звільняє його від обовʼязку брати участь у додаткових витратах на дитину.'''


== Особливості договору про припинення права на аліменти у звязку з передачею нерухомого майна ==
Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.
 
=== Особливості договору про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна ===
 
* Договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна укладається в письмовій формі,  нотаріально посвідчується  і підлягає державній реєстрації.
* Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
* Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
* У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.
* На майно, одержане за договором  не може бути звернене стягнення.
* Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування.
* За позовом відчужувача нерухомого майна договір, може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.


Відповідно до частини першої статті 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України], той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення
права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно.
Договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна укладається '''в письмовій формі та нотаріально посвідчується'''.<br />
Предметом договору є аліменти, тобто грошова сума, яку повинен виплачувати в обов’язковому порядку один із батьків на виховання і утримання дитини, і нерухомість, що належить на праві приватної власності особисто або сумісно платнику аліментів.<br />
Договір може бути складений як до розгляду справи про призначення аліментів, так і після. Якщо такий договір укладений після прийняття судом рішення про призначення аліментів то його можна розглядати тільки як один з способів виконання такого рішення.<br>
Відповідно до частини другої статті 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України],набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
Водночас частина 3 статті 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] встановлює положення, відповідно до якого укладення такого договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо (відчужувача), від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. Такі додаткові витрати можуть бути викликані різними особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою,каліцтвом тощо).<br>
Частиною 4 статті 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] '''заборонено''' звертати стягнення на майно, що було одержане за таким договором. Таким чином, на це нерухоме майно не зможуть претендувати кредитори ні дитини, ні того із батьків, з ким вона проживає до тих пір, поки дитина не стане повнолітньою.<br>
Виходячи з вимог частини четвертої статті 55 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 Закону України «Про нотаріат»], посвідчення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно провадиться за місцезнаходженням цього майна або за місцем реєстрації однієї із сторін відповідного правочину. <br>
Виходячи з вимог частини четвертої статті 55 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 Закону України «Про нотаріат»], посвідчення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно провадиться за місцезнаходженням цього майна або за місцем реєстрації однієї із сторін відповідного правочину. <br>


==== Види майна ====
==== Види майна ====
Види майна , яке можна передати за цим договором - все майно , що передбачене  ст. 181 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України], де зазначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. До нерухомих речей належать: земля, будинки, споруди як житлового, так і вироб­ничого призначення.<br />
Види майна, яке можна передати за цим договором - все майно, що передбачене  ст. 181 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України], де зазначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. До нерухомих речей належать: земля, будинки, споруди як житлового, так і вироб­ничого призначення.<br />
Даний договір укладається за обов'язкової згоди органу опіки та піклування.<br />
Передача майна відбувається  на користь дитини або дитини і того з батьків з ким дитина проживає. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації.<br />


==== Суб'єкти договору ====
==== Суб'єкти договору ====
Догорів укладається між батьками. Якщо дитина досягла 14-річного віку, вона бере участь в укладенні цього договору.<br />
Догорів укладається між батьками. <br>
 
Якщо дитина досягла 14-річного віку, вона бере участь в укладенні цього договору.<br />
 
== Визнання договору про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна недійсним ==


==== Інші особливості ====
Договір може бути визнаний судом недійчним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини.  
* На отримане за даним договором майно не можна накладати стягнення і воно не може бути відчужене до досягнення дитиною повноліття без згоди органу опіки та піклування.<br />
У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно.
* Також передача такого майна не звільняє члена подружжя, який передав таке майно від обов'язку нести додаткові витрати на утримання дитини.<br />
* Даний договір може бути розірваний шляхом подачі позовної заяви до суду в разі невиконання одним з батьків своїх обов'язків щодо належного утримання дитини. В такій ситуації позивачем буде той з батьків, що передав майно за договором, а відповідачем- той, з яким проживає дитина.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Поточна версія на 07:39, 9 червня 2021

Нормативна база

Загальні положення законодаства

Сімейні правовідносини − це особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між особами на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки та піклування, а також на інших підставах не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Одним з актуальних питань сімейних правовідносин є аліментні зобов’язання.

Батьки зобов’язані утримувати своїх дітей незалежно від того чи перебувають вони у шлюбі чи ні, чи визнаний шлюб недійсним, чи позбавлені вони батьківських прав, чи дитина відібрана у батьків тимчасово без позбавлення батьківських прав. Зазначене регламентується Конституцією України та Сімейним кодексом України.

Однією з форм матеріального утримання дитини, що не досягла повноліття, є аліменти – кошти на утримання дитини, які визначаються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.

Згідно ст. 180 Сімейного кодексу України (далі - СК України) батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Згідно ст. 181 СК України батьки самостійно визначають спосіб виконання свого обов'язку по утриманню дитини.

Цей обов’язок може припинятися раніше, ніж дитина досягла повноліття, наприклад, у разі смерті дитини або платника аліментів чи оголошення їх померлими.

Аліментні платежі є власністю дитини, однак стягуються на користь того з батьків з ким проживає дитина.

Контроль за цільовим використанням аліментів в інтересах дитини здійснюють органи опіки та піклування.

Розмір аліментів на дитину в Україні

У ст. 182 СК України зазначено, що аліментні платежі повинні забезпечувати повноцінний, всебічний розвиток дітей на достатньому рівні. Мінімальний гарантований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні не нижче 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за умови, що батько може виплатити дану суму. Ст. 183 СК України встановлює скільки відсотків аліменти становлять від доходу громадян, а саме:

  • на одну дитину аліментні виплати встановлюються в розмірі ¼ доходу платника аліментів;
  • на двох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі ⅓ доходу платника аліментів;
  • на трьох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі 1/2 доходу платника аліментів.

Розмір аліментних виплат може бути встановлений у відсотках до доходу платника аліментів або у фіксованій грошовій сумі. Якщо аліментні виплати встановлюються у фіксованій сумі, то сума аліментів може бути індексована надалі, відповідно до ст. 184 СК України.

Звільнення від обов'язку сплачувати аліменти

Суд може звільнити батьків від обов'язку утримувати дитину, якщо її дохід набагато перевищує дохід кожного з батьків і забезпечує повністю її потреби.

Передача нерухомого майна в рахунок сплати аліментів

СК України у ст. 190 передбачено припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Це означає, що той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку).

Укладення такого договору позбавляє того з батьків, хто відступив нерухоме майно, обов’язку грошового утримання дитини у вигляді сплати аліментів, однак, згідно ч. 3 ст. 190 СК України, не звільняє його від обовʼязку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

Особливості договору про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна

  • Договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна укладається в письмовій формі, нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.
  • Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
  • Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
  • У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.
  • На майно, одержане за договором не може бути звернене стягнення.
  • Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування.
  • За позовом відчужувача нерухомого майна договір, може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.

Виходячи з вимог частини четвертої статті 55 Закону України «Про нотаріат», посвідчення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно провадиться за місцезнаходженням цього майна або за місцем реєстрації однієї із сторін відповідного правочину.

Види майна

Види майна, яке можна передати за цим договором - все майно, що передбачене ст. 181 ЦК України, де зазначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. До нерухомих речей належать: земля, будинки, споруди як житлового, так і вироб­ничого призначення.

Суб'єкти договору

Догорів укладається між батьками.

Якщо дитина досягла 14-річного віку, вона бере участь в укладенні цього договору.

Визнання договору про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна недійсним

Договір може бути визнаний судом недійчним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини. У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно.

Цікаво! Стаття Мельник М.Б., аспірантки Інституту законодавства Верховної Ради України "Інститут припинення права на аліменти у зв'язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно".