Договір про надання правничої допомоги: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
Немає опису редагування
 
(Не показано 4 проміжні версії 3 користувачів)
Рядок 3: Рядок 3:
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text Закон України «Про безоплатну правову допомогу»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text Закон України «Про безоплатну правничу допомогу»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4 Правила адвокатської етики, затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України  09.06.2017] ([https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019])
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4 Правила адвокатської етики, затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України  09.06.2017] ([https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019])


== Поняття та правові аспекти договору про надання правової допомоги ==
== Поняття та правові аспекти договору про надання правової допомоги ==
'''Договір про надання правової допомоги''' - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.
'''Договір про надання правничої допомоги''' - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правничої допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правничої допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.


До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.
До договору про надання правничої допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.


Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.  
Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правничої допомоги.  


Формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту є гонорар. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text стаття 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»]).  
Формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту є гонорар. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в '''договорі про надання правничої допомоги'''. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text стаття 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»]).  


'''Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:'''
'''Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правничої допомоги, можуть бути:'''


1) договір про надання правової допомоги;
1) договір про надання правничої допомоги;


2) довіреність;
2) довіреність;
Рядок 23: Рядок 23:
3) ордер;
3) ордер;


4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги.


== Порядок укладення (форма та зміст) договору про надання правової допомоги ==
== Порядок укладення (форма та зміст) договору про надання правничої допомоги ==


Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.
Договір про надання правничої допомоги укладається в письмовій формі.


'''Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:'''
'''Договір про надання правничої допомоги може вчинятися усно у випадках:'''


1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим  записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);
1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим  записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);


2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк.
2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правничої допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк.


Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правової допомоги ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv#n216 ч. 4 ст. 27 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність"]).
Договір про надання правничої допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правничої допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правничої допомоги ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv#n216 ч. 4 ст. 27 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність"]).


Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції України] та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4 Правилам адвокатської етики, затвердженим звітно-виборним з’їздом адвокатів України  09.06.2017] ([https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019]).
Зміст договору про надання правничої допомоги не може суперечити [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції України] та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4 Правилам адвокатської етики, затвердженим звітно-виборним з’їздом адвокатів України  09.06.2017] ([https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019]).


Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.
Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правничої допомоги у разі конфлікту інтересів.


== Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги ==
== Підстави для відмови в укладенні договору про надання правничої допомоги ==
'''Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо:'''
'''Адвокату забороняється укладати договір про надання правничої допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо:'''


1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;
1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;
Рядок 50: Рядок 50:
3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;
3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;


4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;
4) виконання договору про надання правничої допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;


5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;
5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правничої допомоги;


6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;


7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.
7) адвокат надає правничу допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правничу допомоги.


У разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.
У разі відмови від укладення договору про надання правничої допомоги адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.
== Див. також ==
* [[Адвокатська етика]]
* [[Правничі послуги]]
* [[Правнича допомога]]
* [[Правова позиція адвоката]]
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Законодавство у сфері адвокатської діяльності]]
[[Категорія:Законодавство у сфері адвокатської діяльності]]

Поточна версія на 14:55, 14 серпня 2023

Нормативна база

Поняття та правові аспекти договору про надання правової допомоги

Договір про надання правничої допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правничої допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правничої допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

До договору про надання правничої допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правничої допомоги.

Формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту є гонорар. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правничої допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правничої допомоги, можуть бути:

1) договір про надання правничої допомоги;

2) довіреність;

3) ордер;

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги.

Порядок укладення (форма та зміст) договору про надання правничої допомоги

Договір про надання правничої допомоги укладається в письмовій формі.

Договір про надання правничої допомоги може вчинятися усно у випадках:

1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим  записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);

2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правничої допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк.

Договір про надання правничої допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правничої допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правничої допомоги (ч. 4 ст. 27 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність").

Зміст договору про надання правничої допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та Правилам адвокатської етики, затвердженим звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 (зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019).

Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правничої допомоги у разі конфлікту інтересів.

Підстави для відмови в укладенні договору про надання правничої допомоги

Адвокату забороняється укладати договір про надання правничої допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо:

1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;

2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, Правилам адвокатської етики, затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 (зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019);

3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;

4) виконання договору про надання правничої допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;

5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правничої допомоги;

6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

7) адвокат надає правничу допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правничу допомоги.

У разі відмови від укладення договору про надання правничої допомоги адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.

Див. також