Відмінності між версіями «Договір про надання правової допомоги»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == '''Нормативна база''' == # Конституція України # Цивільний кодекс України # Закон України...)
 
(Не показані 12 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база''' ==
== Нормативна база ==
# Конституція України
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Tex Конституція України]
# Цивільний кодекс України
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільний кодекс України]
# Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»]
# Закон України «Про безоплатну правову допомогу»
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text Закон України «Про безоплатну правову допомогу»]
# Правила адвокатської етики
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4 Правила адвокатської етики, затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України  09.06.2017] ([https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019])
 
== Поняття та правові аспекти договору про надання правової допомоги ==
'''Договір про надання правової допомоги''' - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.
 
До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.
 
Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
 
Формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту є гонорар. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в '''договорі про надання правової допомоги'''. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text стаття 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»]).
 
'''Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:'''
 
1) договір про надання правової допомоги;
 
2) довіреність;
 
3) ордер;
 
4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
 
== Порядок укладення (форма та зміст) договору про надання правової допомоги ==
 
Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.
 
'''Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:'''
 
1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим  записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);
 
2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк.
 
Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правової допомоги ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv#n216 ч. 4 ст. 27 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність"]).
 
Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції України] та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4 Правилам адвокатської етики, затвердженим звітно-виборним з’їздом адвокатів України  09.06.2017] ([https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019]).
 
Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.
 
== Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги ==
'''Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо:'''
 
1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;
 
2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4 Правилам адвокатської етики, затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України  09.06.2017] ([https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019]);
 
3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;
 
4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;
 
5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;
 
6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
 
7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.
 
У разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Законодавство у сфері адвокатської діяльності]]

Версія за 13:24, 31 січня 2022

Нормативна база

Поняття та правові аспекти договору про надання правової допомоги

Договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту є гонорар. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:

1) договір про надання правової допомоги;

2) довіреність;

3) ордер;

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Порядок укладення (форма та зміст) договору про надання правової допомоги

Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.

Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:

1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим  записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);

2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк.

Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правової допомоги (ч. 4 ст. 27 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність").

Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та Правилам адвокатської етики, затвердженим звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 (зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019).

Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.

Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги

Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо:

1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;

2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, Правилам адвокатської етики, затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 (зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019);

3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;

4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;

5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;

6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.

У разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.