Відмінності між версіями «Договір про навчання у закладі вищої освіти»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 2: Рядок 2:
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України "Про вищу освіту»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України "Про вищу освіту»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від  '''від 19 серпня 2020''' р. N 735 «'''Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти'''»]<br>
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від  від 19 серпня 2020 року N 735 «Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти»]<br>
 
== Поняття та основні характеристики договору ==
== Поняття та основні характеристики договору ==
Одним із видів цивільно-правового договору  є ''договір про надання освітніх послуг''. До договору про  надання освітніх послуг відносять основні  положення щодо послуг, викладених в [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 главі 63 Цивільного кодексу України.]<br>
Одним із видів цивільно-правового договору  є ''договір про надання освітніх послуг''. До договору про  надання освітніх послуг відносять основні  положення щодо послуг, викладених в [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 главі 63 Цивільного кодексу України.]<br>
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 629 Цивільного кодексу України] договір є обов’язковим для виконання сторонами. Тобто укладення договору передбачає, що він відповідає встановленим законодавством вимогами , і умовами договору та не суперечить положенням нормативно правових актів.<br>
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 629 Цивільного кодексу України] договір є обов’язковим для виконання сторонами. Тобто укладення договору передбачає, що він відповідає встановленим законодавством вимогами , і умовами договору та не суперечить положенням нормативно правових актів.<br>
Рядок 48: Рядок 48:
* інформування одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.
* інформування одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.
  ||Одержувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”].
  ||Одержувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”].
Одержувач має права, передбачені http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 статтею 62 Закону України “Про вищу освіту].<br>
Одержувач має права, передбачені статтею 62 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text Закону України “Про вищу освіту"].<br>


[[Категорія:Право на освіту]]
[[Категорія:Право на освіту]]
|}
|}

Версія за 09:56, 26 жовтня 2020

Нормативна база

Поняття та основні характеристики договору

Одним із видів цивільно-правового договору є договір про надання освітніх послуг. До договору про надання освітніх послуг відносять основні положення щодо послуг, викладених в главі 63 Цивільного кодексу України.
Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами. Тобто укладення договору передбачає, що він відповідає встановленим законодавством вимогами , і умовами договору та не суперечить положенням нормативно правових актів.
В статті 901 Цивільного кодексу України вказано, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.
За змістом статті 902 Цивільного кодексу України виконання договору про надання послуг, зазначено, що виконавець повинен надати послугу особисто. Втім у випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Предмет договору

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника здійснити надання одержувачу освітньої послуги. В договорі про надання освітніх послуг зазначається така інформація:

 1. тип навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо);
 2. форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна);
 3. освітньо-кваліфікаційний рівень, присвоєння якого буде результатом навчання (бакалавр, спеціаліст чи магістр);
 4. назву спеціальності, за якою проводитимуть навчання;
 5. місце та строк навчання.

Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків


Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це замовника. У разі коли платна освітня послуга надається протягом кількох років, у договорі зазначається вартість освітньої послуги за кожний календарний рік окремо. Замовник вносить плату (одноразово (щороку, щосеместрово, щомісяця) із зазначенням способу оплати (готівкою, безготівково).

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом. За несвоєчасну оплату освітніх послуг замовник сплачує виконавцю пеню. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення виконавцем договірних зобов’язань або з ініціативи замовника, у разі відрахування одержувача освітньої послуги (крім випадків, коли одержувач відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”) кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням замовником договірних зобов’язань або невиконанням одержувачем обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”, кошти, що були внесені замовником, залишаються у виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань.

Розірвання договору

Договір розривається:

 1. за згодою сторін;
 2. у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
 3. у разі ліквідації юридичної особи - замовника або виконавця, якщо не визначений правонаступник;
 4. у разі відрахування з навчального закладу одержувача згідно із законодавством;
 5. за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов договору.
Обов’язки та права виконавця Обов’язки та права замовника Обов’язки та права одержувача освітньої послуги
 • надати освітню послугу, на рівні стандартів освіти
 • забезпечити дотримання прав замовника та одержувача;
 • видати одержувачу документ про вищу освіту державного зразка за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;
 • інформувати одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.
 • Виконавець має право вимагати від замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.
 • замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.
 • замовник має право вимагати від виконавця:
 • надання освітньої послуги одержувачу на рівні стандартів вищої освіти;
 • забезпечення дотримання своїх прав, а також прав одержувача;
 • видачі одержувачу документа про вищу освіту державного зразка за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;
 • інформування одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.
Одержувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”.

Одержувач має права, передбачені статтею 62 Закону України “Про вищу освіту".