Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 16:01, 31 січня 2018, створена Vitalii.herasika (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == '''Нормативна база''' == # [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України № 2947-III від 10.01...)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

  1. Сімейний кодекс України № 2947-III від 10.01.2002.
  2. Цивільно процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004.
  3. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003.
  4. Закон України “Про державний бюджет України на 2017 рік” № 1801-VIII від 21.12.2016

Вступна частина

Сімейним кодексом України передбачено, що батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. (ст. 189 СК України).

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Наголошуємо, що укладення цього правочину є правом, а не обов’язком батьків.

Договірні відносини батьків щодо сплати аліментів

Сімейним кодексом України передбачено такі договірні відносини щодо сплати аліментів:

  • шлюбний договір (ст. 93 СК України);
  • договір про сплату аліментів на дитину (ст. 189 СК України).

В ст. 93 СКУ є положення, згідно з якими подружжя має право визначити свої майнові права та обов’язки як батьків у шлюбному договорі.

Відповідно до ч.1 ст. 109 СК України подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпечення умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. У відповідності до ч.2 ст. 109 СК України договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Наявність такого договору обов’язкова та невід’ємна частина заяви, яка є її додатком. Така вимога розглядається у порядку окремого провадження (ч. 3 ст. 293 ЦПК України) шляхом пред’явлення заяви, де подружжя буде заявниками. Тобто батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, а якому визначити не лише розмір а й строки їх сплати.

Різниця між вказаними договорами може стосуватися не їх змісту, а конкретних умов, за яких договори укладаються. Так, якщо договір укладає подружжя, яке за спільною заявою хоче розірвати свій шлюб, то сторони керуються ч. 2 ст.109 СКУ. Якщо мова йде про батьків дитини, які ніколи не перебували у шлюбі, або навпаки, перебувають у шлюбі і не бажають його розривати, то ці особи при укладені договору звертаються до ст. 189 СКУ. Нарешті, подружжя або особи, які реєструють шлюб, можуть включити положення про сплату аліментів у свій шлюбний договір.

При визначенні місця проживання дитини треба враховувати правила ст. 160 СКУ. Так, батьки за спільною згодою визначають місце проживання дитини, яка не досягла десятирічного віку. Місце проживання дитини, якій виповнилось десять років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцятирічного віку, визначається нею особисто. Таким чином, включити в договір про виховання дитини умови щодо місця її проживання подружжя може не завжди. Якщо дитина перебуває у віці від 10 до 14 років, то батьки в своєму договорі повинні зазначити, що місце проживання дитини визначається за взаємною згодою як батьків так і самої дитини.

Окремі положення договору про сплату аліментів на дитину

Договори про сплату аліментів на дитину можуть встановлювати виплати аліментів у частці від заробітку (доходу) платника; виплату аліментів у твердій грошовій сумі, про погашення заборгованості за минулий час, тощо. Щодо розміру і строків виплати аліментів, то це істотні умови договору, які мають бути чітко прописані в договорі. Відсутність однієї з перелічених умов є підставою для визнання договору неукладеним (ст. 638 ЦК).

Крім того, у договорі можуть бути встановлені засоби забезпечення виконання зобов’язань, наприклад, сплата неустойки у разі прострочення строку виплати аліментів тощо. Зокрема, у ст. 196 СК України визначено, що одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Отже, навіть при відсутність цієї умови у договорів, неустойка може нараховуватися згідно з вимогами законодавства.

Слід також враховувати положення ч.2 ст.182 СК України, а саме – розмір аліментів у договорі має встановлюватися не менше ніж 30 відсотків від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Прожитковий мінімум, як правило, встановлюється законом „Про державний бюджет України” на відповідний рік. Так, ст. 7 Закону „Про державний бюджет України на 2017 рік” встановлені наступні прожиткові мінімуми для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні. Крім того, якщо мова не йде про сплату загальної суми аліментів повністю наперед до досягнення дитиною повноліття (це необхідно, наприклад, якщо батько, який зобов’язаний сплачувати аліменти, виїжджає на постійне місце проживання в країну, з якою в Україні не існує договорів про правову допомогу в сімейних справах), доцільно в договорі вказати про можливість індексації аліментних виплат, в зв’язку з інфляцією та збільшенням прожиткового мінімуму.

Чинним законодавством не встановлено інших критеріїв, тому нотаріус не може вимагати довідку про доходи платника аліментів, хоча така процедура була б корисною, оскільки не завжди один з батьків знає про реальні доходи платника аліментів. Але в нашій країні не завжди і суд здатен встановити реальні доходи громадян, особливо підприємців, доходи яких не знає навіть податкова інспекція.


Перелік документів, для нотаріуса щодо укладення договору

  1. Паспорти сторін;
  2. Довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів;
  3. Свідоцтво про народження дитини

Зразок договору про сплату аліментів на дитину

ДОГОВІР

ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ

місто ____________, першого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Ми: з однієї сторони – _______________, який проживає в ___________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1234567890, надалі за текстом «БАТЬКО» та з другої сторони – ________________, проживаю в ________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків 0987654321, надалі за текстом «МАТИ», разом надалі за текстом «БАТЬКИ» або «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали даний договір про наступне: 1. Даний договір укладено батьками малолітньої дитини ______________________, 11.11.2003 (одинадцятого листопада дві тисячі третього) року народження (свідоцтво про народження № __________, видане відділом _______________), надалі за текстом – дитина.
2. За домовленістю Батьків, даним договором встановлюється обов’язок Батька/Мати сплачувати на утримання дитини аліменти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок щомісяця.
Аліменти повинні бути сплачені Батьком/Матір'ю не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць шляхом перерахування суми аліментів на відкритий на ім’я Батька/Матері рахунок №87654321 в _____________ в м. __________, МФО 254675.
3. Крім сплати суми аліментів, зазначених в п. 2 даного договору, Батько/Мати зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).
За домовленістю Батьків, додаткові витрати на дитину сплачуються Батьком/Матір'ю щомісяця в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок шляхом перерахування суми додаткових витрат за реквізитами, вказаними в п. 2 даного договору.
Додаткові витрати на дитину сплачуються Батьком/Матір'ю не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць.
4. Батьки домовились, що до досягнення дитиною десятирічного віку дитина буде проживати разом з Батьком/Матір’ю за адресою: м. _________.
Після досягнення дитиною десятирічного віку місце проживання дитини буде визначатися за спільною згодою Батьків та дитини.
Нотаріусом роз’яснено Батькам положення ч. 3 ст. 160 Сімейного кодексу України, відповідно до якої, якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.
5. Аліменти, одержані на дитину, є власністю Батька/Матері і мають використовуватися за цільовим призначенням.
Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.
У разі смерті Батька/Матері аліменти є власністю дитини.
6. Згідно з ч. 2 ст. 189 Сімейного кодексу України у разі невиконання Батьком/Матір'ю своїх обов’язків за даним договором, аліменти та/або додаткові витрати на дитину з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
7. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
8. Розмір аліментів та/або розмір додаткових витрат на дитину, визначений в даному договорі, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом Батька або Матері у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених законом.
9. У разі невиконання, неналежного або несвоєчасного виконання Батьком/Матір'ю умов даного договору та виникнення заборгованості з вини Батька/Матері, він зобов’язаний сплатити неустойку (пеню) в розмірі 3 (трьох) відсотків від несплаченої суми аліментів та/або додаткових витрат на дитину за кожен день прострочення зобов’язання.
10. Сплата Батьком/Матір'ю неустойки не звільняє від виконання зобов’язань за даним договором.
11. Батько/Матір має право перевіряти цільове використання аліментів та додаткових витрат на дитину.
Нотаріусом роз’яснено положення ст. 186 Сімейного кодексу України, відповідно до якої за заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів.
У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.
12. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення і діє до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку, а саме до __________ (________________) року.
13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе Батько/Матір.
14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про сплату аліментів на дитину, підстав та наслідків визнання їх недійсними зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 157, 160, 180-197 Сімейного кодексу України.
15. Ми, Батьки, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.
16. Батьки підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.
17. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного/державного нотаріуса _____________ міського нотаріального округу ______ПІБ_____, інші видаються Батькам..

ПІДПИСИ: ПІДПИС (____ПІБ________.)
ПІДПИС (_______ПІБ______)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА