Відмінності між версіями «Договір купівлі-продажу нерухомого майна»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Перелік документів для вчинення правочину)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== '''Нормативна база''' ==
 
== '''Нормативна база''' ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Цивільний кодекс України]
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Цивільний кодекс України]<br />
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України №z0282-12 від 28.08.2018]
  
 
== '''Загальні відомості''' ==
 
== '''Загальні відомості''' ==
 
   
 
   
Відповідно до статті 655 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Цивільного Кодексу України], за договором купівлі-продажу '''одна сторона (продавець)''' передає або зобов'язується передати '''майно (товар)''' у власність '''другій стороні (покупцеві)''', а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
+
Відповідно до статті 655 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Цивільного Кодексу України], за договором купівлі-продажу '''одна сторона (продавець)''' передає або зобов'язується передати '''майно (товар)''' у власність '''другій стороні (покупцеві)''', а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.<br />
== '''Предмет договору купівлі-продажу''' ==
+
Стаття 181 Цивільного кодексу України  встановлює, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.  
Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.<br />
+
== '''Предмет договору купівлі-продажу''' == <br />
 
+
Предметом договору купівлі-продажу нерухомого майна можуть бути земельні ділянки, єдині майнові комплекси, житлові будинки (квартири) або інше нерухоме майно. Даний правочин укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації».
Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.<br />
 
 
 
Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.<br />
 
 
 
До договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.<br />
 
 
 
'''Варто знати!''' '''''Особливості договору купівлі-продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом.'''''
 
== '''Форма окремих видів договорів купівлі-продажу''' ==
 
Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
 
 
== '''Право продажу майна''' ==  
 
== '''Право продажу майна''' ==  
 
 
За статтею 225 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page ЦК України] <big>право продажу майна</big>, крім випадків примусового продажу, належить ''власникові''.<br />
 
За статтею 225 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page ЦК України] <big>право продажу майна</big>, крім випадків примусового продажу, належить ''власникові''.<br />
Іншими словами, це положення закону означає, що приймати рішення про відчуження майна (визначати його правову долю) має право лише його власник, оскільки за договором купівлі-продажу продавець зобов'язаний передати покупцеві не лише саме майно, а й право власності на нього (право повного господарського відання чи оперативного управління). Тільки за такої умови у покупця може виникнути відповідне право. Продавець не може передати покупцеві те, на що він сам не має права.
+
Іншими словами, це положення законодавтсва означає, що приймати рішення про відчуження майна (визначати його правову долю) має право лише його власник, оскільки за договором купівлі-продажу продавець зобов'язаний передати покупцеві не лише саме майно, а й право власності на нього. Тільки за такої умови у покупця може виникнути відповідне право. Продавець не може передати покупцеві те, на що він сам не має права.
 
 
 
== '''Перелік документів для вчинення правочину''' ==
 
== '''Перелік документів для вчинення правочину''' ==
 
'''Для продавця''':<br />
 
'''Для продавця''':<br />
Рядок 37: Рядок 27:
 
# Паспорт та ідентифікаційний номер дружини/чоловіка покупця (якщо таке має місце);
 
# Паспорт та ідентифікаційний номер дружини/чоловіка покупця (якщо таке має місце);
 
# Свідоцтво про шлюб (якщо квартира набувається у стані подружжя, у такому випадку, дружина/чоловік дає нотаріально засвідчену згоду на купівлю даної квартири);
 
# Свідоцтво про шлюб (якщо квартира набувається у стані подружжя, у такому випадку, дружина/чоловік дає нотаріально засвідчену згоду на купівлю даної квартири);
# Свідоцтво про зміну прізвища, ім’я, по-батькові (якщо таке має місце).
+
# Свідоцтво про зміну прізвища, ім’я, по-батькові (якщо таке має місце).<br />
 
+
# У разі продажу земельної ділянки Витяг ДЗК.<br /><br />
== '''Ціна товару''' ==
+
== '''Перелік документів що посвідчують право власності на нерухоме майно''' ==
Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Кодексу], а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.<br />
+
Відповідно до глави 2 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України] документами що посвідчують право власності: <br />
 
+
'''на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші будівлі і споруди, що відчужуються, може бути підтверджено, зокрема, одним з таких документів або їх дублікатів:'''  
Якщо ціну встановлено залежно від ваги товару, вона визначається за вагою нетто, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу.<br />
+
* нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, спадковим договором;
 
+
* свідоцтвом про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (аукціонів); свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах);
Якщо договором купівлі-продажу встановлено, що ціна товару підлягає зміні залежно від показників, що зумовлюють ціну товару (собівартість, затрати тощо), але при цьому не визначено способу її перегляду, ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передання товару.<br />
+
* свідоцтвом про право власності на об'єкти нерухомого майна; свідоцтвом про право на спадщину; свідоцтвом про право власності на частку в спільному майні подружжя;
 
+
* договором про поділ спадкового майна; договором про припинення права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно;
Якщо продавець прострочив виконання обов'язку щодо передання товару, ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на день передання товару, встановлений у договорі, а якщо такий день не встановлений договором, - на день, визначений відповідно до статті 530 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Кодексу].<br />
+
* договором про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно;
 
+
* договором про виділення частки в натурі (поділ); іпотечним договором, договором про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо умовами таких договорів передбачено передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки;
Положення цієї частини про визначення <big>ціни товару</big> застосовуються, якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання.
+
* рішенням суду;
== '''Оплата товару''' ==
+
* договором купівлі-продажу, зареєстрованим на біржі, укладеним відповідно до вимог законодавства, за наявності відмітки на ньому про реєстрацію відповідних прав тощо.
Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.<br />
+
'''на земельну ділянку''' посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без змін її меж, цільового призначення, посвідчується цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою; свідоцтвом про право на спадщину.
 
 
Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.<br />
 
 
 
У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.<br />
 
 
 
Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від договору купівлі-продажу.<br />
 
 
 
Якщо продавець зобов'язаний передати покупцеві крім неоплаченого також інший товар, він має право зупинити передання цього товару до повної оплати всього раніше переданого товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.<br />
 
 
 
== '''Попередня оплата товару''' ==
 
Якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), '''покупець повинен''' здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Кодексу].<br />
 
 
 
У разі невиконання покупцем обов'язку щодо попередньої оплати товару застосовуються положення статті 538 цього Кодексу.<br />
 
 
 
Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.<br />
 
 
 
На суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 536 Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати. Договором може бути встановлений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця.<br />
 
 
 
== '''Продаж товару в кредит''' ==
 
Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу.<br />
 
 
 
Товар продається в кредит за цінами, що діють на день продажу. Зміна ціни на товар, проданий в кредит, не є підставою для проведення перерахунку, якщо інше не встановлено договором або законом.<br />
 
 
 
У разі невиконання продавцем обов'язку щодо передання товару, проданого в кредит, застосовуються положення статті 665 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Кодексу].<br />
 
 
 
Якщо покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, продавець має право вимагати повернення неоплаченого товару.<br />
 
 
 
Якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти відповідно до статті 536 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Кодексу] від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати.<br />
 
 
 
Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи від дня передання товару продавцем.<br />
 
 
 
З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право застави на цей товар.
 
== '''Особливості оплати товару з розстроченням платежу''' ==
 
<big>Договором про продаж товару в кредит може бути передбачено оплату товару з розстроченням платежу</big>.<br />
 
 
 
Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є ціна товару, порядок, строки і розміри платежів.<br />
 
 
 
Якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий з розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару.<br />
 
 
 
До договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу застосовуються положення частин третьої, п'ятої та шостої статті 694 Кодексу.
 
== '''Страхування товару''' ==
 
Договором може бути встановлений <big>обов'язок продавця або покупця страхувати товар</big>.<br />
 
  
Якщо сторона, яка зобов'язана страхувати товар, не застрахувала його, друга сторона має право застрахувати товар і вимагати відшкодування витрат на страхування або відмовитися від договору.
 
 
[[Категорія:Договір купівлі- продажу]]
 
[[Категорія:Договір купівлі- продажу]]
 
[[Категорія:Цивільне право]]
 
[[Категорія:Цивільне право]]

Версія за 16:16, 18 вересня 2018

Нормативна база

Загальні відомості

Відповідно до статті 655 Цивільного Кодексу України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
Стаття 181 Цивільного кодексу України встановлює, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. == Предмет договору купівлі-продажу ==
Предметом договору купівлі-продажу нерухомого майна можуть бути земельні ділянки, єдині майнові комплекси, житлові будинки (квартири) або інше нерухоме майно. Даний правочин укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації».

Право продажу майна

За статтею 225 ЦК України право продажу майна, крім випадків примусового продажу, належить власникові.
Іншими словами, це положення законодавтсва означає, що приймати рішення про відчуження майна (визначати його правову долю) має право лише його власник, оскільки за договором купівлі-продажу продавець зобов'язаний передати покупцеві не лише саме майно, а й право власності на нього. Тільки за такої умови у покупця може виникнути відповідне право. Продавець не може передати покупцеві те, на що він сам не має права.

Перелік документів для вчинення правочину

Для продавця:

 1. Паспорт та ідентифікаційний номер
 2. Свідоцтво про шлюб (якщо квартира набувалась/набувається у стані подружжя, у такому випадку, дружина/чоловік дає нотаріально засвідчену згоду на продаж/купівлю даної квартири;
 3. Правовстановлюючі документи;
 4. Технічний паспорт на житло;
 5. Експертна оцінка нерухомості;
 6. Довідка про склад сім᾽ї;
 7. Довідка про відсутність заборгованості по оплаті комунальних послуг;
 8. Свідоцтво про народження дітей та дозвіл від опікунських органів на продаж (якщо діти мають частку в житлі або там зареєстровані).
Договір купівлі-продажу нерухомого майна (графіка)

Для покупця:

 1. Паспорт та ідентифікаційний номер;
 2. Паспорт та ідентифікаційний номер дружини/чоловіка покупця (якщо таке має місце);
 3. Свідоцтво про шлюб (якщо квартира набувається у стані подружжя, у такому випадку, дружина/чоловік дає нотаріально засвідчену згоду на купівлю даної квартири);
 4. Свідоцтво про зміну прізвища, ім’я, по-батькові (якщо таке має місце).
 5. У разі продажу земельної ділянки Витяг ДЗК.

Перелік документів що посвідчують право власності на нерухоме майно

Відповідно до глави 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України документами що посвідчують право власності:
на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші будівлі і споруди, що відчужуються, може бути підтверджено, зокрема, одним з таких документів або їх дублікатів:

 • нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, спадковим договором;
 • свідоцтвом про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (аукціонів); свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах);
 • свідоцтвом про право власності на об'єкти нерухомого майна; свідоцтвом про право на спадщину; свідоцтвом про право власності на частку в спільному майні подружжя;
 • договором про поділ спадкового майна; договором про припинення права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно;
 • договором про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно;
 • договором про виділення частки в натурі (поділ); іпотечним договором, договором про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо умовами таких договорів передбачено передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки;
 • рішенням суду;
 • договором купівлі-продажу, зареєстрованим на біржі, укладеним відповідно до вимог законодавства, за наявності відмітки на ньому про реєстрацію відповідних прав тощо.

на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без змін її меж, цільового призначення, посвідчується цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою; свідоцтвом про право на спадщину.