Відмінності між версіями «Договір зберігання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 40: Рядок 40:


Істотними умовами договорів зберігання  є умови про:  
Істотними умовами договорів зберігання  є умови про:  
* річ (встановлюється сторонами);  
* '''<big>річ</big>''' (встановлюється сторонами);  
* ціну (  
* '''<big>ціну</big>''' (договір зберігання є оплатним, якщо в ньому не передбачено інше. Розмір оплати і терміни її внесення встановлюються договором. Якщо зберігання припинилося достроково внаслідок обставин, за які зберігач не відповідає, він має право на пропорційну частину плати; продовження зберігання речі після закінчення строку, встановленого договором, дає зберігачу право вимагати оплату за весь фактичний час зберігання;
* строк дії договору (встановлюється договором; якщо строк зберігання в договорі не встановлений і не може бути визначений, зважаючи на його умови, зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення. Вимогу про повернення має бути виконано у розумний строк (7 днів), якщо інше не передбачено договором)
* '''<big>строк дії договору</big>''' (встановлюється договором; якщо строк зберігання в договорі не встановлений і не може бути визначений, зважаючи на його умови, зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення. Вимогу про повернення має бути виконано у розумний строк (7 днів), якщо інше не передбачено договором; Після закінчення встановленого терміну зберігач має право вимагати від поклажодавця забрати річ, а той зобов'язаний це зробити. Водночас закінчення строку зберігання не звільняє їх від обов'язку щодо зберігання, якщо самим договором не передбачено інше. Продовження зберігання речі після закінчення строку, встановленого договором, дає зберігачу право вимагати оплату за весь фактичний час зберігання.)<br />
 


Якщо зберігач ухиляється від повернення прийнятої на зберігання речі, поклажодавець може скласти відповідний акт і запропонувати зберігачу підписати його. У разі відмови поклажодавець підписує такий акт сам, вказавши, що зберігач від його підписання відмовився. Такий документ в суді слугуватиме доказом неправомірної відмови від повернення речі зберігачем.<br />
Якщо зберігач ухиляється від повернення прийнятої на зберігання речі, поклажодавець може скласти відповідний акт і запропонувати зберігачу підписати його. У разі відмови поклажодавець підписує такий акт сам, вказавши, що зберігач від його підписання відмовився. Такий документ в суді слугуватиме доказом неправомірної відмови від повернення речі зберігачем.<br />


За загальним правилом, договір зберігання є оплатним, якщо в ньому не передбачено інше. Розмір оплати і терміни її внесення встановлюються договором. Якщо зберігання припинилося достроково внаслідок обставин, за які зберігач не відповідає, він має право на пропорційну частину плати.<br />
Крім того, '''зберігач має право на відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням речі'''. Види таких витрат доцільно передбачити в договорі (витрати на електроенергію, опалення тощо). Розмір таких витрат може бути включений у плату за зберігання. Витрати, які сторони не могли передбачити (надзвичайні витрати) підлягають відшкодуванню понад плату за зберігання.<br />
 
Крім того, зберігач має право на відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням речі. Види таких витрат доцільно передбачити в договорі (витрати на електроенергію, опалення тощо). Розмір таких витрат може бути включений у плату за зберігання. Витрати, які сторони не могли передбачити (надзвичайні витрати) підлягають відшкодуванню понад плату за зберігання.<br />
        
        
Для суб'єктів господарювання факт надміру витрачених зберігачем коштів, їх розмір і порядок відшкодування можна зафіксувати окремим документом, засвідченим підписами і печатками сторін.<br />
Для суб'єктів господарювання факт надміру витрачених зберігачем коштів, їх розмір і порядок відшкодування можна зафіксувати окремим документом, засвідченим підписами і печатками сторін.<br />
Рядок 60: Рядок 56:
      
      
Складське та заставне свідоцтво можуть передавати разом або окремо шляхом індосаменту.<br />
Складське та заставне свідоцтво можуть передавати разом або окремо шляхом індосаменту.<br />
 
{| class="wikitable"
'''''Зберігання речей у ломбарді.''''' Укладається між ломбардом і фізичною особою та оформляється видачею іменної квитанції. Річ, яку поклажодавець не забрав з ломбарду після закінчення трьох місяців з дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом. З суми виторгу віднімається плата за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбарду. Залишок суми повертається поклажодавцю.<br />
|-
 
! '''<big>Вид договору</big>''' !! '''<big>Зміст договору</big>'''
'''''Договір зберігання цінностей у банку.''''' Банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери, коштовні метали, каміння, інші цінності. Укладення договору засвідчується видачею банком іменного документа, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей поклажодавцю. Можливі два варіанти: надання індивідуального банківського сейфа, який охороняється банком, і надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком. У першому випадку банк приймає цінності, контролює їх розміщення в сейф і одержання з сейфа. У другому — банк не відповідає за вміст сейфа, до цих правовідносин застосовують норми, які регулюють відносини майнового найму (оренди).<br />
|-
 
|Зберігання речей у ломбарді|| Укладається між ломбардом і фізичною особою та оформляється видачею іменної квитанції. Річ, яку поклажодавець не забрав з ломбарду після закінчення трьох місяців з дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом. З суми виторгу віднімається плата за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбарду. Залишок суми повертається поклажодавцю.
'''''Зберігання речей у камерах схову.''''' Здійснюється в камерах схову загального користування, які перебувають у веденні організацій і підприємств транспорту. Послуга має надаватися незалежно від наявності пасажирського документа. На підтвердження прийняття речі на зберігання видається квитанція або номерний жетон. Збитки, завдані поклажодавцю в результаті втрати, нестачі або пошкодження речі, відшкодовуються протягом доби з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування у розмірі суми оцінки речі, здійсненої за її передання на зберігання. Якщо річ не забрали у встановлені терміни, камера схову зобов'язана зберігати її протягом трьох місяців. Після закінчення цього терміну річ може бути продана у порядку, встановленому законом. До договорів зберігання речі в автоматичних камерах схову застосовують положення про майновий найм (оренду).<br />
|-
 
| Договір зберігання цінностей у банку|| Банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери, коштовні метали, каміння, інші цінності. Укладення договору засвідчується видачею банком іменного документа, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей поклажодавцю. Можливі два варіанти: надання індивідуального банківського сейфа, який охороняється банком, і надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком. У першому випадку банк приймає цінності, контролює їх розміщення в сейф і одержання з сейфа. У другому — банк не відповідає за вміст сейфа, до цих правовідносин застосовують норми, які регулюють відносини майнового найму (оренди).
'''''Зберігання речей у гардеробі.''''' Якщо річ здана в гардероб організації, зберігачем є ця організація. Зберігач речі, зданої в гардероб, незалежно від того, зберігання здійснюється за плату або безоплатно, зобов'язаний прийняти всі необхідні заходи щодо забезпечення збереження речі. Це також стосується зберігання верхнього одягу, головних уборів у місцях, спеціально відведених для цього, в установах охорони здоров'я та інших закладах.<br />
|-
 
| Зберігання речей у камерах схову|| Здійснюється в камерах схову загального користування, які перебувають у веденні організацій і підприємств транспорту. Послуга має надаватися незалежно від наявності пасажирського документа. На підтвердження прийняття речі на зберігання видається квитанція або номерний жетон. Збитки, завдані поклажодавцю в результаті втрати, нестачі або пошкодження речі, відшкодовуються протягом доби з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування у розмірі суми оцінки речі, здійсненої за її передання на зберігання. Якщо річ не забрали у встановлені терміни, камера схову зобов'язана зберігати її протягом трьох місяців. Після закінчення цього терміну річ може бути продана у порядку, встановленому законом. До договорів зберігання речі в автоматичних камерах схову застосовують положення про майновий найм (оренду).
'''''Зберігання речей пасажира під час його перевезення.''''' Перевізник зобов'язаний забезпечити збереження валіз (сумок), особистих речей пасажира (крім коштовностей та грошей), які пасажир перевозить у відведеному місці.<br />
|-
 
| Зберігання речей у гардеробі|| Якщо річ здана в гардероб організації, зберігачем є ця організація. Зберігач речі, зданої в гардероб, незалежно від того, зберігання здійснюється за плату або безоплатно, зобов'язаний прийняти всі необхідні заходи щодо забезпечення збереження речі. Це також стосується зберігання верхнього одягу, головних уборів у місцях, спеціально відведених для цього, в установах охорони здоров'я та інших закладах.
'''''Зберігання речей у готелі.''''' Готель відповідає за збереження речей, внесених у готель особою, що мешкає у ньому. Річ вважається внесеною у готель, якщо її передано працівникам готелю або перебуває у відведеному приміщенні. При цьому готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання. У разі втрати або пошкодження речі потрібно негайно повідомити про це адміністрацію готелю. Якщо до закінчення терміну проживання особа не висунула свої вимоги до готелю, вважається, що її речі не були втрачені або пошкоджені. Це ж стосується зберігання речей у гуртожитках, мотелях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, у приміщеннях яких особа тимчасово проживає.<br />
|-
 
| Зберігання речей пасажира під час його перевезення|| Перевізник зобов'язаний забезпечити збереження валіз (сумок), особистих речей пасажира (крім коштовностей та грошей), які пасажир перевозить у відведеному місці.
'''''Зберігання речей, що є предметом спору.''''' Дві або більше осіб, між якими виник спір про право на річ, можуть передати цю річ третій особі, яка бере на себе обов'язок після вирішення спору повернути річ особі, визначеній за рішенням суду або за погодженням усіх осіб, між якими є спір.
|-
| Зберігання речей у готелі|| Готель відповідає за збереження речей, внесених у готель особою, що мешкає у ньому. Річ вважається внесеною у готель, якщо її передано працівникам готелю або перебуває у відведеному приміщенні. При цьому готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання. У разі втрати або пошкодження речі потрібно негайно повідомити про це адміністрацію готелю. Якщо до закінчення терміну проживання особа не висунула свої вимоги до готелю, вважається, що її речі не були втрачені або пошкоджені. Це ж стосується зберігання речей у гуртожитках, мотелях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, у приміщеннях яких особа тимчасово проживає.
|-
| Зберігання речей, що є предметом спору|| Дві або більше осіб, між якими виник спір про право на річ, можуть передати цю річ третій особі, яка бере на себе обов'язок після вирішення спору повернути річ особі, визначеній за рішенням суду або за погодженням усіх осіб, між якими є спір.
Річ, яка є предметом спору, може бути передана на зберігання за рішенням суду.
Річ, яка є предметом спору, може бути передана на зберігання за рішенням суду.
Зберігачем у цьому разі може бути особа, призначена судом, або особа, визначена за домовленістю сторін, між якими є спір. Річ передається на зберігання іншій особі за її згодою, якщо інше не встановлено законом. Зберігач має право на плату за рахунок сторін, між якими є спір.<br />
Зберігачем у цьому разі може бути особа, призначена судом, або особа, визначена за домовленістю сторін, між якими є спір. Річ передається на зберігання іншій особі за її згодою, якщо інше не встановлено законом. Зберігач має право на плату за рахунок сторін, між якими є спір.
 
|-
'''''Зберігання автотранспортних засобів.''''' Якщо зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності, такий договір є публічним. За договором зберігання транспортного засобу в боксах і гаражах, на спеціальних стоянках зберігач зобов’язується не допускати проникнення в них сторонніх осіб і видати транспортний засіб за першої вимоги поклажодавця. Договір зберігання транспортного засобу поширюється на відносини між гаражно-будівельним або гаражним кооперативом і їх членами, якщо інше не встановлено законом або статутом кооперативу. Прийняття автотранспортного засобу на зберігання засвідчується квитанцією (номером, жетоном).<br />
| Зберігання автотранспортних засобів|| Якщо зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності, такий договір є публічним. За договором зберігання транспортного засобу в боксах і гаражах, на спеціальних стоянках зберігач зобов’язується не допускати проникнення в них сторонніх осіб і видати транспортний засіб за першої вимоги поклажодавця. Договір зберігання транспортного засобу поширюється на відносини між гаражно-будівельним або гаражним кооперативом і їх членами, якщо інше не встановлено законом або статутом кооперативу. Прийняття автотранспортного засобу на зберігання засвідчується квитанцією (номером, жетоном).
 
|-
'''''Договір охорони.''''' За договором охорони охоронець, який є суб'єктом підприємницької діяльності, зобов'язується забезпечити недоторканність особи або майна, які охороняються. Власник такого майна або особа, що охороняється, зобов'язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової безпеки і щомісяця платити охоронцеві встановлену плату.<br />
| Договір охорони|| За договором охорони охоронець, який є суб'єктом підприємницької діяльності, зобов'язується забезпечити недоторканність особи або майна, які охороняються. Власник такого майна або особа, що охороняється, зобов'язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової безпеки і щомісяця платити охоронцеві встановлену плату.
|}<br />


== Зразки основних видів договору зберігання ==
== Зразки основних видів договору зберігання ==
=== Зразок №1. Договір складського  зберігання ===
* [[Медіа:Зразок_договору_складського_зберігання.docx]]<br />
 
м. _____________________            "___" ____________ 20__ р.<br />
 
 
_________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)<br />
 
(надалі іменується "Товарний склад") в особі ____________________<br />
 
_________________________________________________________________,<br />
 
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,<br />
 
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та
__________________________________________________________________<br />
 
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Поклажодавець") в особі ______________________<br />
 
__________________________________________________________________,<br />
 
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________,<br />
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, <br />
 
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")
уклали цей Договір складського зберігання (надалі іменується "Договір") про наступне. <br />
 
 
<big>1. Загальні положення</big><br />
 
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Товарний склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому Поклажодавцем (надалі іменується "товар"), і повернути цей товар Поклажедавцеві у схоронності.<br />
 
1.2. За цим Договором на зберігання передається наступний товар: ______________________________________________________________________.<br />
 
1.2.1. Докладний перелік майна, що передається на зберігання, його кількість і оцінка мають бути визначені в складських документах, що видаються Товарним складом Поклажодавцеві безпосередньо після передання товару на зберігання (подвійне складське свідоцтво).<br />
 
1.3. Строк зберігання: _____________________________________________.<br />
 
1.4. Місце зберігання: _____________________________________________.<br />
 
1.5. Порядок і строк передання товару на зберігання: _______________.<br />
 
1.6. Умови зберігання: _____________________________________________.<br />
 
1.7. Порядок повернення товару після закінчення строку зберігання: ______________________.<br />
 
1.8. Товар, прийнятий на зберігання за подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання шляхом застави відповідного свідоцтва.<br />
 
1.9. Володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на складі, у повному обсязі.<br />
 
1.10. Володілець лише складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, але не може взяти його зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.<br />
 
1.11. Володілець лише заставного свідоцтва має право застави на товар на суму виданого за заставним свідоцтвом кредиту та відсотків за ним. У разі застави майна про це робиться відмітка на складському свідоцтві.<br />
 
1.12. Товарний склад видає товар володільцеві складського та заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше, як в обмін на обидва свідоцтва разом.<br />
 
1.13. Володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але сплатив суму боргу за ним, товар видається Товарним складом не інакше, як в обмін на складське свідоцтво та за умови надання разом з ним квитанції про сплату всієї суми боргу за заставним свідоцтвом.<br />
 
1.14. Товарний склад, що видав товар володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва та не вніс суму боргу за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за платіж усієї забезпеченої за ним суми.<br />
 
1.15. Володілець складського та заставного свідоцтва має право вимагати видачі товару частинами. При цьому в обмін на первісні свідоцтва йому видаються нові свідоцтва на товар, що залишився на складі.<br />
 
1.16. При переданні товару на зберігання третій особі Товарним складом, якщо він вимушений зробити це в інтересах Поклажодавця і не має можливості отримати його згоду, умови цього Договору зберігають чинність і Товарний склад відповідає за дії особи, якій він передав товар на зберігання.<br />
 
1.17. У разі, коли товар, що є на зберіганні, пошкоджений або ж виникла реальна загроза його пошкодження, а також якщо виникли інші обставини, що не дають змоги забезпечити схоронність товару, а вжиття заходів з боку Поклажодавця очікувати неможливо, Товарний склад має право продати товар чи його частину самостійно. Якщо зазначені причини виникли з підстав, за які Товарний склад не відповідає, він має право за рахунок купівельної ціни відшкодувати свої витрати з продажу товару.<br />
 
1.18. Товар повертається Поклажодавцю в такому стані, в якому він був прийнятий на зберігання, з урахуванням зміни його природних властивостей. <br />
 
 
<big>2. Права та обов'язки сторін</big><br />
 
2.1. Товарний склад зобов'язаний:<br />
 
2.1.1. під час приймання товару провести за власний рахунок огляд товару, визначити його кількість та зовнішній стан шляхом _____________________;<br />
 
2.1.2. повідомити Поклажодавця про самостійно вжиті негайні заходи, що змінюють умови зберігання та спрямовані на забезпечення збереження товару шляхом _______________ в строк _________________;<br />
 
2.1.3. при виявленні пошкодження товару скласти про це акт і негайно повідомити Поклажодавця шляхом ______________ в строк ________________;<br />
 
2.1.4. видати Поклажодавцеві подвійне складське свідоцтво, що підтверджує приймання товару на зберігання в строк ______________ шляхом _________________;<br />
 
2.1.5. надавати можливість Поклажодавцю здійснювати огляд товару шляхом ______________ в строк ____________________.<br />
 
2.1.6. вживати всіх заходів для забезпечення схоронності товару.<br />
 
2.2. Кожна із Сторін при поверненні товару після закінчення строку зберігання має право вимагати його огляду та перевірки якості шляхом _________ в строк _______________. При цьому пов'язані з цим витрати несе Сторона, яка вимагає такі огляд та перевірку.<br />
 
2.3. Якщо при поверненні товару він не був спільно оглянутий або перевірений Сторонами, заява про нестачу або пошкодження майна внаслідок його неналежного зберігання має бути зроблена Поклажодавцем у письмовій формі при одержанні товару, а щодо нестачі та пошкодження, які не могли бути виявлені при звичайному способі приймання товару, - протягом трьох календарних днів після його одержання. <br />
 
2.3.1. У випадку відсутності заяви Поклажодавця, передбаченої п. 2.3 цього Договору, вважається, що товар був повернений Товарний складом відповідно до умов цього Договору.<br />
 
2.4. Якщо для забезпечення схоронності товару необхідною є термінова зміна умов зберігання, Товарний склад зобов'язаний вжити термінових заходів для забезпечення належного зберігання та сповістити про них Поклажодавця.<br />
 
2.5. Товарний склад зобов'язаний на першу вимогу Поклажодавця повернути йому товар навіть коли передбачений Договором строк його зберігання не закінчився.<br />
 
<big>3. Відповідальність сторін за порушення договору</big>
 
3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.<br />
 
3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.<br />
 
3.2. Товарний склад відповідає за втрату (нестачу, знищення) або пошкодження (псування) товару, якщо не доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили, або через такі властивості товару, про які Товарний склад, приймаючи їх на зберігання, не знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи грубої необережності.<br />
 
 
<big>4.Розмір плати за зберігання та порядок її сплати</big><br />
 
4.1. Плата за зберігання товару становить ___ грн. та підлягає сплаті Поклажодавцю шляхом перерахування в безготівковій формі на поточний рахунок Товарного складу в строк __________________.<br />
 
4.2. Витрати Товарного складу на зберігання відшкодовуються в розмірі, в порядку та в строки, передбачені в додатку N ___ до цього Договору.<br />
 
 
<big>5. Вирішення спорів</big><br />
 
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.<br />
 
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.<br />
 
<big>6. Дія договору</big><br />
 
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін. <br />
 
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.<br />
 
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. <br />
 
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.<br />
 
6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.<br />
 
6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.<br />


6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.<br />
* [[Медіа:Зразок_договору_зберігання_автотранспортного_засобу.docx]] <br />
 
<big>7.Прикінцеві положення</big><br />
 
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. <br />
 
7.2. На момент укладення цього Договору Товарний склад є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.<br />
 
7.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.<br />
 
7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. <br />
 
7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.<br />
 
7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.<br />
 
7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. <br />
 
7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.<br />
 
<big>Місцезнаходження і реквізити сторін</big><br />
 
Товарний склад<br />
 
______________________________<br />
 
______________________________<br />
 
______________________________<br />
 
______________________________<br />
 
______________________________<br />
 
 
підпис
 
Поклажодавець
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
 
підпис<br />
 
=== Зразок №2. Договір зберігання автотранспортного засобу ===
с.Сигнівка            01 квітня 2011 р.<br />
 
______________________________, надалі – „Власник”, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, та ________________________________, надалі – „Зберігач”, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:<br />
 
<big>1. Предмет договору</big><br />
 
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором згідно відповідних документів, які є невід’ємною частиною цього Договору, Власник передаватиме, а Зберігач прийматиме на відповідальне зберігання автомобілі:<br />
 
1. ЗАЗ ТF699Р, № кузова ______________,2011 р.в.<br />
 
2. ЗАЗ ТF699Р, № кузова ______________, 2011 р.в.<br />
(надалі іменується “майно”).<br />
<big>
2. Обов'язки та права зберігача</big><br />
 
2.1.Зберігач зобов’язаний:<br />
 
2.1.1. Приймати автотранспортний засіб на зберігання посвідчуючи прийом шляхом відмітки в журналі реєстрації Власника про здачу майна на стоянку, або про отримання даного майна зі стоянки.<br />
 
2.1.2. Не допускати проникнення в майно сторонніх осіб.<br />
 
2.1.3. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання майна в період дії цього Договору;<br />
 
2.1.4. Нести відповідальність за втрату або ушкодження майна Власника, що знаходиться у Зберігача, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Власника до закінчення його зберігання;<br />
 
2.1.5.Повернути майно Власникові за першою вимогою останнього.<br />
 
2.1.6.Надати Власникові право на стоянку транспортного засобу в одному й тому ж місці. У разі потреби в зміні місця зберігання транспортного засобу, його переміщення провадиться за погодженням сторін.<br />
 
2.1.7. Повідомити Власника про постановку на стоянку транспортного засобу, представником Власника, який перебуває в нетверезому стані.<br />
 
2.1.8.Видавати транспортний засіб іншій особі за умови пред’явлення оформленого відповідно до законодавства доручення Власника та перепустки чи документа, що посвідчує особу одержувача транспортного засобу.<br />
 
2.1.9. Дозволити технічне обслуговування транспортного засобу тільки в спеціально відведених і обладнаних на стоянці місцях.<br />
 
2.1.10. Забезпечити безперешкодний в’їзд-виїзд на місце/ з місця стоянки.<br />
 
2.2. У разі здавання на зберігання транспортного засобу з аварійними пошкодженнями, то він може бути прийнятий на зберігання після реєстрації у журналі обліку транспортних засобів з пошкодженнями та некомплектних, з зазначенням характеру пошкодження, часу в’їзду на автостоянку, марки і номера транспортного засобу.<br />
 
2.3. Якщо транспортний засіб знаходяться в гаражі, останні мають бути обладнані витяжною вентиляцією, вогнегасником, ящиком з піском, внутрішніми і зовнішніми запорами (замками).<br />
 
2.4. Зберігач не має права користуватись майном.<br />
 
2.5. Зберігач має право не видавати транспортний засіб представникові Власника, без подання останнім належних документів.<br />
 
2.6. Зберігач має право не видавати транспортний засіб представникові Власника який перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.<br />
 
2.7. Зберігач має право вимагати від Власника виконання його обов’язків за даним договором.<br />
 
2.8. Припинити виконання своїх обов’язків в односторонньому порядку за даним договором в разі непроплати Власником робіт Зберігача.<br />
 
<big>3. Обов'язки та права власника</big><br />
 
3.1. Власник зобов’язаний:<br />
 
3.1.1. Вчасно та в повному обсязі оплачувати роботи Зберігача.<br />
 
3.1.2. Зачиняти транспортний засіб, що знаходяться на стоянці на замки.<br />
 
3.1.3. Зафіксувати транспортний засіб від довільного руху.<br />
 
3.1.4. В разі використання гаражу особисто відчиняти та зачиняти гараж на ключ.<br />
 
3.1.5. Ознайомитися з Правилами зберігання транспорту, розписатися про це в журналі обліку транспортних засобів і виконувати всі вимоги Правил.<br />
 
3.1.6. Оформити транспортний засіб на зберігання згідно з вимогами Правил, подати при цьому черговому приймальнику перелік предметів, які знаходяться в салоні (кабіні) транспортного засобу, але не входять до комплекту обладнання та приладів, передбачених заводом-виробником (телевізор, магнітофон, та інше майно). Перелік повинен бути внесений до журналу обліку транспортних засобів довготермінового або тимчасового зберігання і засвідчений підписами володільця та чергового приймальника.<br />
 
3.1.7. Пред’явити транспортний засіб на огляд черговому приймальнику і після належного оформлення поставити його на місце зберігання.<br />
 
3.1.8. Виконувати правила техніки безпеки, пожежної безпеки, та утримувати зайняте транспортним засобом місце у чистоті.<br />
 
3.1.9.У разі термінового виїзду під час снігових заметів самостійно забезпечувати собі розчищення проїзду.<br />
 
3.1.10. У разі виявлення некомплектності транспортного засобу негайно повідомити про це чергового приймальника і подати з цього питання письмову заяву у двох примірниках, один з яких з відміткою чергового приймальника про її одержання залишити у себе.<br />
 
3.1.11.Після закінчення строку дії Договору забрати у Зберігача майно.<br />
 
3.2. Власник має право у будь-який час забирати у Зберігача  майно, яке знаходиться на зберіганні.<br />
 
<big>4. Розрахунок і порядок оплати</big><br />
 
4.1. За зберігання майна Власник сплачує Зберігачу кошти у розмірі 150,00 грн. в місяць.<br />
 
4.2. Оплата здійснюється протягом 5 банківських днів з моменту отримання рахунку та підготовленого Зберігачем акту виконаних робіт,  шляхом перерахування передбачених у п. 4.1 сум коштів на поточний рахунок Зберігача.<br />
<big>
5. Відповідальність сторін</big><br />
 
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.<br />
 
5.2.Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.<br />
 
5.3. Зберігач несе відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення Власникові.<br />
 
<big>6.Строк дії договору та інші умови</big><br />
 
6.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє  безстроково.<br />
 
6.2.Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.<br />
 
6.3.Договір може бути припинений в односторонньому порядку в разі невиконання іншою стороною своїх обов’язків.<br />
 
6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.<br />
 
6.5.Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.<br />
 
6.6.Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.<br />
 
6.7. Цей Договір складений українською мовою, у 2-х оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.<br />
 
<big>7. Місцезнаходження і реквізити сторін</big><br />
=== Зразок №3. Договір про надання охоронних послуг ===
 
"__" ________  201__ р місто Харків<br />
 
___________________________________, яке діє на підставі Ліцензії на право здійснення охоронної діяльності ____________________________________в особі ___________________________, який діє на підставі <br />
______________________ у подальшому «Виконавець», з одного боку, і                                  ________________________________________ в особі ______________________ яка діє на підставі________________, названа у подальшому "Замовник", з іншого боку, разом -"Сторони", уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:<br />
 
<big>1. Предмет договору</big><br />
 
1. «Виконавець» надає, а «Замовник» приймає та сплачує надані «Виконавцем» послуги по охороні
відокремлених приміщень, будівель, ділянок «Замовника» вказаних у додатку № 1 до договору, далі у
тексті - "Об'єкт".<br />
 
2. Обов'язковою умовою на час укладення та здійснення договору є наявність у "Замовника" повноважень на його володіння (користування) "Об'єктом" (у формі права власності, права на повне господарське відання, оперативне управління, оренда, лізинг, доручення тощо), у особи, яка підписує договір повноважень на укладення договорів відповідно Статуту "Замовника" та чинного законодавства, відомості про що надаються «Виконавцю», в завіреній "Замовником" письмовій формі.<br />
 
3. Подання «Виконавця» про необхідність додержання встановленого режиму охорони та здійснення заходів по зміцненню технічного стану “Об’єкту”, є обов'язковими для розгляду та виконання "Замовником".
<big>II. Сума договору та умови розрахунку</big> <br />
 
1. Сума оплати за послуги, які надаються відповідно цього договору становить: ______________________________________в  місяць без ПДВ.<br />
 
2. Оплата за послуги, які надаються здійснюється щомісячно платіжними дорученнями "Замовника", що здаються в установу банку не пізніше 25 числа поточного місяця.<br />
 
3. Послуга передбачена цим договором вважається наданою якісно і  в повному обсязі, якщо протягом місяця у якому вона надавалась,  від «Замовника» не надходило письмових претензій.  <br />
 
4. Акт виконаних робіт підписується Сторонами в кінці кожного календарного місяця, а також по закінченню терміну дії договору.<br />
 
<big>III. Обов'язки сторін</big><br />
''3.1. ОБОВ'ЯЗКИ "Виконавця"''<br />
 
1. Забезпечувати  у  межах  наданих  повноважень  наступні  заходи,  спрямовані  на попередження правопорушень та крадіжок на «Об'єкті» «Замовника», шляхом:<br />
 
1.1. приймання під охорону вказаних у додатку № 1 "Об'єктів".<br />
 
1.2. здійснення контролю за цілісністю "об'єкта" та схоронністю майна, що на ньому зберігається;<br />
 
1.3. здійснення на "Об'єкті" запровадженого "Замовником" пропускного режиму, у тому числі не допускання проникнення на "Об'єкт" сторонніх осіб;<br />
 
1.4. припинення шляхом здійснення заходів оперативного реагування на безпосередні правопорушення проти майна "Замовника" на "Об'єкті;<br />
 
2. Забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на постах силами охоронців під час несення ними служби, а у випадку виявлення на об'єкті пожежі або спрацювання охоронно-пожежної
сигналізації негайно повідомити про це пожежну частину, вжити можливих заходів по ліквідації пожежі.<br />
 
3. При виявленні охоронцями ознак проникнення сторонніх осіб на "Об'єкт" вжити заходів по їх затриманню.<br />
 
4. Забезпечувати недоторканності місця вчинення протиправних дій проти майна "Замовника" на "Об'єкті" до прибуття представників правоохоронних органів.<br />
 
5. Не допускати розголошення відомостей щодо діяльності "Замовника", які стали відомі його працівникам під час виконання ними обов'язків передбачених цим договором.<br />
<big>
''3.2. Обов'язки замовника''<br />
 
1. Здійснювати визначені актами обстеження та договором заходи необхідні для зміцнення технічного стану "Об'єкта», створювати належні умови для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та сприяти "Виконавцю" при виконанні ним своїх завдань, а також в удосконаленні організації охорони "Об'єкта" та зміцненні пропускного і внутрішньо об'єктного режимів.<br />
 
2. Перед здаванням "Об'єкта" під охорону :<br />
 
2.1. Вимикати електроприлади, інші джерела вогню та системи водопостачання у аварійному стані.<br />
 
2.2. Замикати на замки зовнішні двері складів, виробничих цехів, та інших службових приміщень.<br />
 
3. Залучати уповноважених представників "Виконавця" до роботи комісії по зняттю залишків та визначення суми збитку, заподіяного майну "Замовника" внаслідок неналежного виконання (невиконання) "Виконавцем" зобов'язань за договором.<br />
 
4. Повідомляти "Виконавця" в строк за 10 діб до початку робіт про проведення капітального ремонту приміщень або переобладнанню "Об'єкта", про зміну на ньому режиму, профілю робіт, появі нових або заміні місць зберігання цінностей, а також про проведення заходів, внаслідок яких може виникнути необхідність зміни характеру заходів пов'язаних з попередження правопорушень на «Об'єктах».<br />
 
5. Знайомити представників «Виконавця» з існуючими на "Об'єкті" правилами з охорони праці, які стосуються здійснення "Виконавцем" своїх функцій, та здійснювати необхідні заходи по створенню безпечних умов праці охоронців "Виконавця".<br />
 
6. Надавати "Виконавцю" безкоштовно службові та підсобні приміщення, обладнання, інвентар, комунальні послуги (водопостачання, освітлення, опалення, прибирання та ремонт приміщень) для належного виконання покладених на нього функцій.<br />
 
7. Забезпечувати охоронців місцями обігріву та захисту від непогоди (з оснащенням місць обігріву опалювальними приладами тільки промислового виробництва).<br />
 
8. Своєчасно вносити плату за послуги "Виконавця".<br />
 
9. Повідомляти "Виконавця" про всі недоліки та порушення служби особовим складом охоронців для прийняття необхідних заходів.<br />
 
10. Здавати під охорону зазначені у додатку № 1 "Об'єкти".<br />
 
<big>ІV.Права сторін</big><br />
       
''4.1. Права "Виконавця":''<br />
 
1. У випадку ненадходження від «Замовника» оплати за послуги передбачені договором, у встановлений пунктом 2 Розділу II цього Договору строк, припинити надання послуг і розірвати Договір.<br />
 
2. У відповідності до визначених законодавством повноважень, у тому числі за допомогою належних йому технічних засобів відповідно до їх призначення, фіксувати та документувати події, які можуть мати юридичні наслідки для визначення умов та обсягів відповідальності сторін за цим Договором.<br />
 
3. Приймати участь у роботі комісій у складі з уповноважених представників "Замовника" та "Виконавця" при обстеженні "Об'єкта" з метою встановлення розмірів майнових збитків, спричинених "Замовнику" через неналежне виконання "Виконавцем" зобов'язань за Договором;<br />
 
4. Вимагати від "Замовника" створення безпечних умов праці для виконання охоронниками зобов'язань "Виконавця" за Договором, пов'язаних із здійсненням заходів по охороні "Об'єкту".<br />
''
4.2. Права "Замовника"''<br />
 
1. Вимагати від "Виконавця" належного виконання його працівниками службових обов'язків відповідно Договору.<br />
 
2. Самостійно призначити довірених осіб для участі в комісії по обстеженню "Об'єкта".<br />
 
3. Вимагати від "Виконавця" недопущення розголошення ним відомостей щодо діяльності "Замовника", які стали відомі його працівникам під час виконання ними обов'язків передбачених цим договором.<br />
 
4. Достроково розірвати договір в односторонньому порядку при умові письмового попередження "Виконавця" за 15 днів.<br />
 
<big>V. Відповідальність "Виконавця"</big><br />
 
''Порядок визначення обсягів відповідальності "Виконавця"''<br />
 
1."Виконавець" несе майнову відповідальність за збитки, спричинені майну "Замовника", що зберігалось на «Об'єкті», сторонніми особами внаслідок неналежного виконання своїх зобов'язань за
Договором згідно з діючим законодавством України.<br />
 
Факти неналежного виконання "Виконавцем" своїх зобов'язань та розмір збитків, що підлягають відшкодуванню ним, встановлюються у визначеному чинним законодавством порядку.<br />
 
2. "Виконавцем" в установленому порядку відшкодовуються збитки заподіяні розкраданням товарно-матеріальних цінностей здійснене шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу в результаті неналежного виконання «Виконавцем» обов'язків відповідно договору;<br />
 
3. Про порушення цілісності «Об'єкта» та заподіяні збитки (пошкодження майна) "Виконавець" сповіщає "Замовника". До прибуття представників органу внутрішніх справ або слідства "Виконавець" забезпечує недоторканість місця події.<br />
 
4. Факти крадіжки, грабежу, розбою, а також знищення або пошкодження майна "Замовника" сторонніми особами, які проникли на «Об'єкт» з вини "Виконавця", встановлюється органами дізнання, слідства або судом.<br />
 
5. При наявності письмової заяви "Замовника" про заподіяні збитки, уповноважені представники "Виконавця" зобов'язані брати участь в знятті залишків товарно-матеріальних цінностей та у визначенні розміру цих збитків, які порівнюються з даними бухгалтерського обліку на день події. Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей повинно бути проведене терміново по прибутті представників Сторін на місце події.<br />
 
6. Відшкодування "Замовнику" збитків, допущених з вини "Виконавця" здійснюється за поданням "Замовником" "Виконавцю" постанови органу дізнання, слідства або вироку суду, який встановив факт крадіжки, грабежу, розбою, а також знищення або пошкодження майна сторонніми особами, котрі проникли на «Об'єкт» з вини "Виконавця".<br />
 
Розмір збитків має бути підтверджений відповідними документами і розрахунками вартості вкрадених, знищених чи пошкоджених товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, складеними за участю "Виконавця" та звіреними з бухгалтерськими даними. До збитків, що підлягають відшкодуванню, включається вартість викраденого або знищеного майна, розмір зниження у ціні, пошкодження товарно-матеріальних цінностей або витрати пов'язані з відновленням пошкодженого майна.<br />
 
7. При поверненні "Замовнику" викрадених товарно-матеріальних цінностей присутність уповноважених працівників "Виконавця» є обов'язковою. Вартість, повернутих товарно-матеріальних цінностей вилучається із загальної суми позову "Замовника" до "Виконавця", а раніш сплачена сума за дані цінності повертається "Виконавцю". Якщо частина повернених товарно-матеріальних цінностей виявиться неповноцінною, про це складається акт за участю обох Сторін і компетентних осіб для визначення відсотку придатності вказаних цінностей. У цьому випадку "Виконавець" відшкодовує "Замовнику" розмір уцінки.<br />
 
8. "Виконавець" несе відповідальність, згідно чинного законодавства за розголошення ним відомостей щодо діяльності "Замовника", які стали відомі працівникам "Виконавця" під час здійснення ними обов'язків, передбачених цим договором.<br />
 
9. Претензії по відшкодуванню матеріальних збитків подаються "Замовником" і розглядаються "Виконавцем" згідно з чинним законодавством. <br />
 
<big>VI. Умови звільнення «Виконавця» від відповідальності</big><br />
 
1."Виконавець" звільняється від відповідальності за заподіяні збитки при відсутності його вини в їх спричиненні.<br />
 
"Виконавець" не несе відповідальності:<br />
 
1.2. за майнові збитки, заподіяні "Замовнику" при масових порушеннях громадського порядку;<br />
 
1.2. за крадіжку товарно-матеріальних цінностей при невиконанні "Замовником" у встановлені двостороннім актом строки вимог по технічному зміцненню "Об'єкта", якщо це стало умовою здійснення крадіжки;<br />
 
2. "Виконавець" не несе відповідальності, якщо збитки на «Об'єкті» нанесені за умов:<br />
 
2.1. стихійного лиха та пожежі;<br />
 
2.2. недотримання "Замовником" правил протипожежної безпеки на "Об'єкті";<br />
 
2.3. екологічних катастроф;<br />
 
2.4. аварій побутових комунікацій на "Об'єкті", а також правомірного здійснення спеціальними службами, у зв'язку з цим, невідкладних ремонтних  чи аварійно-рятувальних робіт;<br />
 
2.5. правомірного здійснення працівниками уповноважених правоохоронних органів визначених законодавством оперативно-слідчих дій щодо "Об'єкта" та майна, що на ньому зберігається;<br />
 
2.6. спричинення збитків внаслідок дій охоронників в умовах необхідної оборони або крайньої необхідності;<br />
 
2.7. якщо особа, яка протиправно проникла на "Об'єкт" і нанесла майнову шкоду "Замовнику", затримана безпосередньо на «Об'єкті» або при переслідуванні при втечі з "Об'єкта" та її вина в спричиненні збитків доведена в установленому порядку;<br />
 
2.8. проникнення на "Об'єкт" сторонніх осіб через місця від укріплення яких, "Замовник" відмовився згідно з актом обстеження "Об'єкта".<br />
 
3. "Виконавець" звільняється від відповідальності за збитки, розмір яких визначено "Замовником" самостійно без повідомлення "Виконавця" про порушення цілісності "Об'єкта" та/або без участі
відповідальних працівників "Виконавця", при відсутності письмового повідомлення останнього про час зняття залишків товарно-матеріальних цінностей та визначення розмірів збитків.<br />
 
VІІ.  Відповідальність "Замовника"<br />
 
1. У випадку несвоєчасної (неповної) оплати відповідно договору нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої плати за кожний день прострочення платежу.<br />
 
2. «Замовник» відшкодовує «Виконавцю» всі витрати понесені останнім при стягненні суми заборгованості за цим договором.<br />
 
3. "Замовник" несе повну відповідальність за достовірність інформації, наданої "Виконавцю" під час укладення договору щодо володіння (користування) "Об'єктом", та повноважень особи , яка підписую договір.<br />
 
<big>VIII. Особливі умови договору</big><br />
 
1. Договір може бути розірваним за домовленістю сторін шляхом підписання двосторонньої угоди.<br />
 
2. Договір може бути достроково розірваний "Виконавцем" в односторонньому порядку у наступних випадках:<br />
 
2.1. Доведення в установленому порядку факту відсутності у "Замовника" на час укладення договору або втрати під час його виконання повноважень на володіння "Об'єктом" (у формі права власності, права на повне господарське відання, оперативне управління, оренди, лізингу, доручення тощо).<br />
 
2.2. Якщо "Замовник" не виконав умови  розділу II Договору у частині оплати за послуги, які надаються при умові письмового попередження "Замовника" за 5 днів.<br />
 
2.3. Якщо "Замовником" грубо порушуються вимоги щодо забезпечення безпечних умов праці та особистої безпеки працівників "Виконавця", які виконують функції передбачені договором.<br />
 
2.4. При виникненні об'єктивних обставин, що перешкоджають продовженню «Виконавцем» обов'язків відповідно договору ( ліквідація «Виконавця», як юридичної особи та інші обставини);<br />
 
3. У разі невиконання зазначених в актах технічного обстеження "Об'єкта" вимог "Виконавця" по усуненню недоліків у технічному стані "Об'єкту", договір може бути розірваний в односторонньому порядку при умові письмового попередження "Замовника" за 15 днів.<br />
 
4. «Замовник» не заперечує проти залучення „Виконавцем” до надання охоронних послуг третіх осіб, при цьому „Виконавець” залишається відповідальним перед «Замовником» за якість послуг, що надаються відповідно цього договору.<br />
 
<big>IX. Прикінцеві положення.</big><br />
 
1. Цей договір набуває чинності з „__” _______  201__ року і діє один рік.<br />
 
Якщо за два місяці до закінчення строку договору жодна з Сторін не вимагатиме його припинення, договір вважається подовженим на тих же умовах на кожний наступний строк.<br />
 
2.Усі повідомлення, направлені Сторонами одна одній у зв'язку з цією угодою повинні бути здійснені у письмовій формі і мають вважатися поданими належним чином, якщо вони направлені цінним
листом з описом вкладення з повідомленням про одержання його адресатом, телеграфом, засобами факсимільного зв'язку, або доставлені і вручені особисто за вказаними юридичними адресами сторін.<br />
 
У невідкладних випадках повідомлення може бути передане однією Стороною іншій Стороні по телефону з одночасним дублюванням його з дотриманням викладених вище вимог.<br />
 
3. Усі правовідносини, що виникають або можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з цим договором, регулюються виключно чинним законодавством України.<br />
 
4. Договір з додатками, які є його невід'ємною частиною, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у "Виконавця", другий - у "Замовника".
Невід'ємною частиною цього договору є також всі додаткові угоди до нього за умови, якщо вони складені у письмовій формі і підписані Сторонами.<br />
 
<big>
X. Реквізити сторін</big><br />
 
 
"Виконавець": ____________________________________<br />
 
      ____________________________________<br />
 
      ____________________________________<br />
 
   


"Замовник":   _____________________________________<br />
* [[Медіа:Зразок_договору_про_надання_охоронних_послуг.docx]]<br />


      _____________________________________<br />


      ______________________________________<br />


[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Цивільне право]]

Версія за 14:15, 1 серпня 2018

Нормативна база

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV

Закон України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" від 23.12.2004 № 2286-IV

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 04.07.2002 № 37-IV

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI

Закон України "Про державний матеріальний резерв" від 24.01.1997 № 51/97

Поняття та основні характеристики договору

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй іншою стороною (поклажодавцем), і повернути її останньому цілісною
Сторонами договору зберігання можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Договором зберігання, в якому зберігачем є особа, яка здійснює зберігання на основі підприємницької діяльності (професійний зберігач), може бути встановлений обов'язок зберігача зберігати річ, яка буде передана йому в майбутньому.

Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування.

Публічним є договір, за яким одна сторона-підприємець взяла на себе обов'язок надавати послугу кожному, хто звернеться до неї. Умови публічного договору є однаковими для всіх споживачів (крім тих, кому законодавством надані пільги). Підприємець не може відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливості для надання послуги.

Форма договору

Договір зберігання укладають письмово, якщо:

  • сторонами договору є юридичні особи;
  • сторонами договору є фізична і юридична особа;
  • сторонами договору є фізичні особи, а ціна договору в 20 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений письмово незалежно від вартості речі, яка буде передана на зберігання.

В інших випадках договір зберігання може бути укладений усно.

Договір, укладений не письмово, не є недійсним, але в разі розгляду суперечки судом, що випливає з такого договору, рішення не може ґрунтуватися на показаннях свідків.

За надзвичайних обставин (пожежі, повені тощо) прийняття речі на зберігання може підтверджуватися показаннями свідків.

Крім того, письмова форма вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання засвідчено розпискою, квитанцією або іншим документом, виданим зберігачем. Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися видачею номерного жетона, іншого знака, якщо це встановлено законодавством або є звичайним для цього виду зберігання.

Істотні умови договору

Істотними умовами договорів зберігання є умови про:

  • річ (встановлюється сторонами);
  • ціну (договір зберігання є оплатним, якщо в ньому не передбачено інше. Розмір оплати і терміни її внесення встановлюються договором. Якщо зберігання припинилося достроково внаслідок обставин, за які зберігач не відповідає, він має право на пропорційну частину плати; продовження зберігання речі після закінчення строку, встановленого договором, дає зберігачу право вимагати оплату за весь фактичний час зберігання;
  • строк дії договору (встановлюється договором; якщо строк зберігання в договорі не встановлений і не може бути визначений, зважаючи на його умови, зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення. Вимогу про повернення має бути виконано у розумний строк (7 днів), якщо інше не передбачено договором; Після закінчення встановленого терміну зберігач має право вимагати від поклажодавця забрати річ, а той зобов'язаний це зробити. Водночас закінчення строку зберігання не звільняє їх від обов'язку щодо зберігання, якщо самим договором не передбачено інше. Продовження зберігання речі після закінчення строку, встановленого договором, дає зберігачу право вимагати оплату за весь фактичний час зберігання.)

Якщо зберігач ухиляється від повернення прийнятої на зберігання речі, поклажодавець може скласти відповідний акт і запропонувати зберігачу підписати його. У разі відмови поклажодавець підписує такий акт сам, вказавши, що зберігач від його підписання відмовився. Такий документ в суді слугуватиме доказом неправомірної відмови від повернення речі зберігачем.

Крім того, зберігач має право на відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням речі. Види таких витрат доцільно передбачити в договорі (витрати на електроенергію, опалення тощо). Розмір таких витрат може бути включений у плату за зберігання. Витрати, які сторони не могли передбачити (надзвичайні витрати) підлягають відшкодуванню понад плату за зберігання.

Для суб'єктів господарювання факт надміру витрачених зберігачем коштів, їх розмір і порядок відшкодування можна зафіксувати окремим документом, засвідченим підписами і печатками сторін.

Види договору

Зберігання на товарному складі. За договором складського зберігання товарний склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути товар цілісним.
На підтвердження прийняття товару товарний склад видає один із складських документів: складську квитанцію, просте складське свідоцтво або подвійне складське свідоцтво (складається з двох частин — складське свідоцтво та заставне свідоцтво (варіант)). Товар, прийнятий на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, може передаватися в заставу протягом строку зберігання товару на складі на підставі застави цього свідоцтва. Власник заставного свідоцтва має право застави на товар на суму кредиту і відсотків за ним. У цьому випадку на заставному свідоцтві роблять відповідну відмітку. Товар може бути виданий зі складу лише в обмін на обидва свідоцтва разом.

Складське та заставне свідоцтво можуть передавати разом або окремо шляхом індосаменту.

Вид договору Зміст договору
Зберігання речей у ломбарді Укладається між ломбардом і фізичною особою та оформляється видачею іменної квитанції. Річ, яку поклажодавець не забрав з ломбарду після закінчення трьох місяців з дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом. З суми виторгу віднімається плата за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбарду. Залишок суми повертається поклажодавцю.
Договір зберігання цінностей у банку Банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери, коштовні метали, каміння, інші цінності. Укладення договору засвідчується видачею банком іменного документа, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей поклажодавцю. Можливі два варіанти: надання індивідуального банківського сейфа, який охороняється банком, і надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком. У першому випадку банк приймає цінності, контролює їх розміщення в сейф і одержання з сейфа. У другому — банк не відповідає за вміст сейфа, до цих правовідносин застосовують норми, які регулюють відносини майнового найму (оренди).
Зберігання речей у камерах схову Здійснюється в камерах схову загального користування, які перебувають у веденні організацій і підприємств транспорту. Послуга має надаватися незалежно від наявності пасажирського документа. На підтвердження прийняття речі на зберігання видається квитанція або номерний жетон. Збитки, завдані поклажодавцю в результаті втрати, нестачі або пошкодження речі, відшкодовуються протягом доби з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування у розмірі суми оцінки речі, здійсненої за її передання на зберігання. Якщо річ не забрали у встановлені терміни, камера схову зобов'язана зберігати її протягом трьох місяців. Після закінчення цього терміну річ може бути продана у порядку, встановленому законом. До договорів зберігання речі в автоматичних камерах схову застосовують положення про майновий найм (оренду).
Зберігання речей у гардеробі Якщо річ здана в гардероб організації, зберігачем є ця організація. Зберігач речі, зданої в гардероб, незалежно від того, зберігання здійснюється за плату або безоплатно, зобов'язаний прийняти всі необхідні заходи щодо забезпечення збереження речі. Це також стосується зберігання верхнього одягу, головних уборів у місцях, спеціально відведених для цього, в установах охорони здоров'я та інших закладах.
Зберігання речей пасажира під час його перевезення Перевізник зобов'язаний забезпечити збереження валіз (сумок), особистих речей пасажира (крім коштовностей та грошей), які пасажир перевозить у відведеному місці.
Зберігання речей у готелі Готель відповідає за збереження речей, внесених у готель особою, що мешкає у ньому. Річ вважається внесеною у готель, якщо її передано працівникам готелю або перебуває у відведеному приміщенні. При цьому готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання. У разі втрати або пошкодження речі потрібно негайно повідомити про це адміністрацію готелю. Якщо до закінчення терміну проживання особа не висунула свої вимоги до готелю, вважається, що її речі не були втрачені або пошкоджені. Це ж стосується зберігання речей у гуртожитках, мотелях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, у приміщеннях яких особа тимчасово проживає.
Зберігання речей, що є предметом спору Дві або більше осіб, між якими виник спір про право на річ, можуть передати цю річ третій особі, яка бере на себе обов'язок після вирішення спору повернути річ особі, визначеній за рішенням суду або за погодженням усіх осіб, між якими є спір.

Річ, яка є предметом спору, може бути передана на зберігання за рішенням суду. Зберігачем у цьому разі може бути особа, призначена судом, або особа, визначена за домовленістю сторін, між якими є спір. Річ передається на зберігання іншій особі за її згодою, якщо інше не встановлено законом. Зберігач має право на плату за рахунок сторін, між якими є спір.

Зберігання автотранспортних засобів Якщо зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності, такий договір є публічним. За договором зберігання транспортного засобу в боксах і гаражах, на спеціальних стоянках зберігач зобов’язується не допускати проникнення в них сторонніх осіб і видати транспортний засіб за першої вимоги поклажодавця. Договір зберігання транспортного засобу поширюється на відносини між гаражно-будівельним або гаражним кооперативом і їх членами, якщо інше не встановлено законом або статутом кооперативу. Прийняття автотранспортного засобу на зберігання засвідчується квитанцією (номером, жетоном).
Договір охорони За договором охорони охоронець, який є суб'єктом підприємницької діяльності, зобов'язується забезпечити недоторканність особи або майна, які охороняються. Власник такого майна або особа, що охороняється, зобов'язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової безпеки і щомісяця платити охоронцеві встановлену плату.


Зразки основних видів договору зберігання