Відмінності між версіями «Договір дарування»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 22: Рядок 22:
 
'''''Проста письмова:''''' для договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому та за умови, що згідно з законом не потрібне нотаріальне посвідчення та (або) державна реєстрація відповідного договору ([http://www.xn--80aqeejfmlki0b7ds0a.com.ua/zrazok-dogovoru/daruvannia/78-2009-05-02-16-36-06.html ''зразок договору дарування'']).<br />
 
'''''Проста письмова:''''' для договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому та за умови, що згідно з законом не потрібне нотаріальне посвідчення та (або) державна реєстрація відповідного договору ([http://www.xn--80aqeejfmlki0b7ds0a.com.ua/zrazok-dogovoru/daruvannia/78-2009-05-02-16-36-06.html ''зразок договору дарування'']).<br />
 
'''''Письмова нотаріальна:''''' при даруванні валютних цінностей ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93 декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19 лютого 1993 року № 15-93]) на суму, яка не перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.<br />
 
'''''Письмова нотаріальна:''''' при даруванні валютних цінностей ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93 декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19 лютого 1993 року № 15-93]) на суму, яка не перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.<br />
'''''Письмова нотаріальна з наступною державною реєстрацією:''''' у випадку дарування нерухомого майна.
+
'''''Письмова нотаріальна з наступною державною реєстрацією:''''' у випадку дарування нерухомого майна.<br />
 +
== Прийняття дарунка ==
 +
Потрібно також зазначити , що закон передбачає таке '''''поняття як прийняття дарунка''''' (ст.722 ЦК України)<br /><br />
 +
''1. Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.<br />''
  
 +
''2. Дарувальник, який передав річ підприємству, організації транспорту, зв'язку або іншій особі для вручення її обдаровуваному, має право відмовитися від договору дарування до вручення речі обдаровуваному.<br />''
 +
 +
''3. Якщо дарунок направлено обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдаровуваний негайно не заявить про відмову від його прийняття.<br />
 +
''
 +
''4. Прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунка.<br />
 +
'''
 
== Права та обов'язки сторін ==
 
== Права та обов'язки сторін ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Версія за 13:53, 27 вересня 2018

Нормативна база

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV


Поняття договору дарування

Договір дарування - це домовленість, за якою одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність (частини першої статті 717 Цивільного кодексу України).
Договір дарування вважається укладеним з моменту передання майна (реальний договір), окрім випадків, коли дарувальник зобов'язується передати обдаровуваному майно у майбутньому (консенсуальний договір).

Сторони договору

Сторонами договору дарування є дарувальник і обдаровуваний, а саме: фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальна громада.
Від імені дарувальника договір може укласти його представник щодо того майна, яке вказано у довіреності. В довіреності обов'язково зазначається ім'я обдаровуваного.

Підприємницькі товариства можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника, окрім укладання договору пожертви).
Батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних (частина друга стаття 68, частина друга стаття 720 Цивільного кодексу України). Однак опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) можуть передавати майно підопічному у власність за договором дарування, а піклувальник може дати згоду на дарування своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами майна підопічному.

Предмет договору

Не вилучені з цивільного обороту рухомі речі,( в тому числі гроші й цінні папери), нерухомі речі, а також майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Форма договору

Усна: застосовується для договорів дарування предметів особистого користування та побутового призначення.
Проста письмова: для договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому та за умови, що згідно з законом не потрібне нотаріальне посвідчення та (або) державна реєстрація відповідного договору (зразок договору дарування).
Письмова нотаріальна: при даруванні валютних цінностей (декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19 лютого 1993 року № 15-93) на суму, яка не перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Письмова нотаріальна з наступною державною реєстрацією: у випадку дарування нерухомого майна.

Прийняття дарунка

Потрібно також зазначити , що закон передбачає таке поняття як прийняття дарунка (ст.722 ЦК України)

1. Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

2. Дарувальник, який передав річ підприємству, організації транспорту, зв'язку або іншій особі для вручення її обдаровуваному, має право відмовитися від договору дарування до вручення речі обдаровуваному.

3. Якщо дарунок направлено обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдаровуваний негайно не заявить про відмову від його прийняття.
4. Прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунка.

Права та обов'язки сторін

Сторони Права Обов'язки
Дарувальник
 • скасувати дарування до вручення речі обдаровуваному, якщо ця річ була передана через органи транспорту, зв'язку або через іншу особу;
 • відмовитися від виконання обов'язку передати дарунок, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився;
 • вимагати від обдаровуваного виконання покладеного на нього обов'язку вчинити певну дію майнового змісту або утриматися від її виконання;
 • вчинення на користь третьої особи (передати грошову суму чи інше майно у власність, сплачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо). Вимагати від бдаровуваного виконання покладеного на нього обов'язку має право дарувальник, а в разі його смерті, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним - особа, на користь якої має бути виконаний цей обов'язок;
 • вимагати розірвати договір і повернути дарунок у разі ухилення обдаровуваного від виконання обов'язку на користь третьої особи;
 • зажадати скасування договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) та дітей;
 • дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;
 • зажадати скасування договору дарування, якщо через недбале ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову,культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.
 • повідомити обдаровуваного про відомі йому недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості. Які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна обдаровуваного або інших осіб;
 • відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком у випадку, якщо дарувальнику було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдаровуваного.
Обдаровуваний
 • зажадати передання йому дарунку у разі настання строку (терміну) або відкладальної обставини;
 • у випадку, якщо дарувальник, незважаючи на настання умови, ухилятиметься від виконання свого обов'язку, обдаровуваний має право на примусове витребування відповідної речі або компенсацію її вартості;
 • право в будь-який момент односторонньо відмовитися від договору дарування і повернути річ, якщо вона не потребує догляду або особливих умов утримання чи зберігання.
 • обов'язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення (передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення, тощо);
 • у разі порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи дарувальник має право вимагати розірвання договору і повернення дарунка, а якщо таке повернення неможливе, -відшкодування його вартості;
 • у разі розірвання договору дарування зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

Підстави припинення договору

1) відмова однієї зі сторін;
2) розірвання договору:
а) на вимогу дарувальника:

 • щодо нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;
 • якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування;
 • якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;
 • якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

б) на вимогу обдаровуваного: на загальних підставах, визначених статтею 651 Цивільного кодексу України.
3) недійсність договору.

У разі розірвання договору дарування, дарувальникові повертається дарунок у натурі, а якщо це неможливо, - компенсація його вартості. На вимоги про скасування договору дарування застосовується позовна давність в один рік.

Цікаво! Роз'яснення Міністерства юстиції України від 16 березня 2011 року "Договір дарування"