Відмінності між версіями «Добровільна сплата єдиного внеску (купівля страхового стажу для виплати пенсії)»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 22 проміжні версії 9 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==  
== Нормативна база ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n429 Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 Наказ Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449 "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2734-IX#Text Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні» від 4 листопада 2022 року № 2734-IX]
 
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-23#Text Постанова правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2023 року № 6-1 "Про затвердження Типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та порядку його укладення"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15#Text Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0064-04#Text Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1]
== Наявність страхового стажу ==
== Наявність страхового стажу ==
'''Страховий стаж''' – період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який сплачено страхові внески ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n429 Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"]).<br>
'''Страховий стаж''' – період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"] (далі - Закон) за який сплачено страхові внески (стаття 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закону]).
Починаючи '''з 01 січня 2019 року''' право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу '''не менше 26 років''' (стаття 26 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n429 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"].<br>


Якщо у особи не вистачає страхового стажу, вона може укласти '''угоду щодо добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціальне страхування''' та сплатити єдиний внесок за попередні періоди, під час яких не перебувала у трудових відносинах.
Відповідно до статті 26 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закону] особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку <u>65 років</u> за наявності страхового стажу від 15 до 18 років по 31 грудня 2021 року; віком <u>63 роки</u> – за наявності страхового стажу від 18 до 28 років; особи віком <u>60 років</u> – за наявності страхового стажу не менше 28 років. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою відповідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.  


== Хто має право на укладення угоди ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Статтею 12 Закону] встановлено, що особи у яких відсутній необхідний страховий стаж можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) згідно із [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування] (далі - Закон про збір та облік).
== Хто має право укладати договір про добровільну сплату страхових внесків ==
Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:
Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:
* члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню,- на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (одночасно на '''пенсійне''', на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності);
* особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 підпунктами 1, 2 пункту 1 розділу ІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449 (далі - Інструкція)], та не належать до платників єдиного внеску, визначених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 підпунктами 3, 4, 6 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції], в тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,- виключно на '''загальнообов’язкове державне пенсійне страхування'''.


== Куди звернутися ==
♦ особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі (солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування – базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду, які перераховуються підприємствами та застрахованими особами);
Для укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідно звертатись за місцем проживання до [http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/teritorialni-organi/ органів Державної фіскальної служби України] (далі - органи доходів та зборів).
 
♦ особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі;
 
♦ іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України;
 
♦ громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України;
 
♦ члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n284 стаття 10 Закону про збір та облік]).
 
Договір укладається особою, яка пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.


== Перелік необхідних документів ==
Договір може бути укладено ''на користь третьої особи''.
# Заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою згідно [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 з додатком 4 до Інструкції];
# копію трудової книжки (за наявності);
# виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);
# копію документа, що посвідчує особу;
# документ, що підтверджує членство в такому господарстві (для членів особистого селянського господарства) ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 пункт 2 розділу V Інструкції]).


== Строк розгляду заяви ==
Особа, на користь якої укладено договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, '''може відмовитися''' від права, наданого їй на підставі договору, у будь-який час, але н'''е пізніше трьох років з дати сплати страхових внесків.''' Про таку відмову особа повідомляє Пенсійний фонд через особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей органами доходів і зборів у строк не пізніше <u>ніж 30 календарних днів</u> з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до Типового договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, наведеного у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 додатку 4 до цієї Інструкції].<br>


За бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), і у разі отримання від неї заяви про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) після перевірки викладених у заяві відомостей органами доходів і зборів у строк '''не пізніше ніж 30 календарних днів''' з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою, наведеною в [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 додатку 5 до Інструкції].<br>
== Порядок укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків ==
Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування укладається з '''Пенсійним фондом.'''


'''Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.'''
Механізм укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі – Договір) визначений [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-23#n4 Порядком укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2023 року № 6-1.]


== Підстави для відмови в укладенні договору про добровільну участь ==
'''Способи укладення Договору в електронній формі:'''
Орган доходів і зборів відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) у разі, якщо особа:
* через [https://portal.pfu.gov.ua/ вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду]  ;
* підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
* мобільного додаток "Пенсійний фонд" на електронному носії, критерії якого підтримують його використання;
* не відповідає вимогам встановлених для осіб, які мають право на укладення такого договору (див. розділ 3 цієї консультації);
* засобами [https://id.diia.gov.ua/ Єдиного державного вебпорталу електронних послуг] (далі - Портал Дія), у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
* надала неповні або недостовірні відомості;
Для укладення Договору особі, що виявила намір його укласти, '''необхідно подати запит,''' який містить такі дані про особу, яка укладає (у разі укладення Договору на користь третьої особи - також про особу, на користь якої укладається Договір):
* раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;
* прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
* бажає укласти договір на строк менше одного року (крім договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску). <br>
* дата народження;
* реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
У разі відсутності в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку інформації про особу, на користь якої подається заява про приєднання до Договору, програмними засобами формується повідомлення про це.
Після підтвердження наявності в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку інформації про особу, на користь якої подається заява про приєднання до Договору, та підписання в електронній формі заяви про приєднання до Договору засобами програмного забезпечення формується '''повідомлення про укладання Договору та реквізити рахунку Пенсійного фонду, відкритого в АТ "Ощадбанк"''', уповноваженому на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду, для добровільної сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
{| class="wikitable"
|'''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-23#n15 Форма Договору]'''
'''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-23#n4 Заява про приєднання до Договору]'''
|}
== Розмір страхових внесків та їх зарахування ==
Розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати '''самостійно визначаються особою''', яка укладає договір ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n213 пункт дев'ятий статті 12 Закону]).
 
Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду, а в разі якщо з урахуванням фактично сплаченого за особу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідний місяць обчислена відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n606 частини четвертої статті 40 цього Закону] сума заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески, перевищуватиме максимальну величину заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, відповідна частина коштів зараховується в рахунок наступного місяця.


В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь '''не допускається'''.
Інформація про сплату страхових внесків до системи персоніфікованого обліку вноситься Пенсійним фондом ''автоматично за фактом зарахування коштів'', про що формується повідомлення в особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.


== Розмір і строки сплати єдиного внеску ==
Суми коштів за договором про добровільну сплату страхових внесків '''не підлягають поверненню''', крім випадків помилкового перерахування коштів на рахунок Пенсійного фонду.
Єдиний внесок встановлюється '''в розмірі 22 % суми''', що визначається платниками самостійно для себе, але не більше [http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/323853.html максимальної величини бази нарахування єдиного внеску]. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (в 2018 році - 819,06 гривень).<br>


Сума одноразово сплаченого єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), сплаченого за кожен місяць такого періоду, не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, та не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.
Суми сплачених страхових внесків за  договором '''на користь третьої особи''' зараховуються до бюджету Пенсійного фонду '''у разі відмови такої особи''' від права наданого їй цим договором.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
!Для використання! [https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoPencCalc "Пенсійний калькулятор"] – електронний сервіс за допомогою якого може бути розрахований очікуваний вплив добровільної сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на страховий стаж та заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії '''(''сервіс надається для громадян, які увійшли на ВЕБ-портал за КЕП'')'''
| '''Приклад:''' сума одноразово сплаченого єдиного внеску за 2018, яка підлягає до сплати<br>
→ 819,06×2=1638,12 гривень (де 819,06 - розмір мінімального страхового внеску в 2018 році; 2 - коефіцієнт 2)<br>
→ 1638,12×12=19657,44 гривень (де 12 - кількість місяців, за які необхідно сплатити страховий стаж)
|}
|}


== Підстави для відмови в укладенні договору про добровільну участь ==
Податковий орган відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:
* підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
* не відповідає вимогам встановлених для осіб, які мають право на укладення такого договору (див. розділ 3 цієї консультації);
* надала неповні або недостовірні відомості;
* раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;
* бажає укласти договір на строк менше одного року (частина сьома статті 10 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/ed20211121#Text Закону про збір та облік]).
'''В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається'''.
== Наслідки дострокового розірвання договору ==
Сплачені суми єдиного внеску в разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню '''не підлягають''', при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звітності, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь (підпункт 3 пункту 3 розділу V [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15#Text Інструкції]).
== Див. також ==
* [[Наслідки заборгованості зі сплати страхових внесків для працівника]]
* [[Сплата єдиного внеску за осіб районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення]]
* [[Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування]]
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Оскарження_вимоги_про_сплату_боргу_(недоїмки)_зі_сплати_єдиного_внеску_на_загальнообов%27язкове_державне_соціальне_страхування Оскарження вимоги про сплату боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Призначення пенсії]]
[[Категорія:Призначення пенсії]]
[[Категорія:Пенсіонери]]
[[Категорія:Пенсіонери]]
[[Категорія:Центральні органи виконавчої влади (агентство, інспекція, служба)]]
[[Категорія:Центральні органи виконавчої влади (агентство, інспекція, служба)]]

Поточна версія на 09:33, 23 березня 2023

Нормативна база

Наявність страхового стажу

Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) за який сплачено страхові внески (стаття 1 Закону).

Відповідно до статті 26 Закону особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 18 років по 31 грудня 2021 року; віком 63 роки – за наявності страхового стажу від 18 до 28 років; особи віком 60 років – за наявності страхового стажу не менше 28 років. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою відповідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.

Статтею 12 Закону встановлено, що особи у яких відсутній необхідний страховий стаж можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - Закон про збір та облік).

Хто має право укладати договір про добровільну сплату страхових внесків

Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

♦ особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі (солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування – базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду, які перераховуються підприємствами та застрахованими особами);

♦ особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі;

♦ іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України;

♦ громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України;

♦ члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню (стаття 10 Закону про збір та облік).

Договір укладається особою, яка пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Договір може бути укладено на користь третьої особи.

Особа, на користь якої укладено договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, може відмовитися від права, наданого їй на підставі договору, у будь-який час, але не пізніше трьох років з дати сплати страхових внесків. Про таку відмову особа повідомляє Пенсійний фонд через особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Порядок укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків

Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування укладається з Пенсійним фондом.

Механізм укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі – Договір) визначений Порядком укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2023 року № 6-1.

Способи укладення Договору в електронній формі:

Для укладення Договору особі, що виявила намір його укласти, необхідно подати запит, який містить такі дані про особу, яка укладає (у разі укладення Договору на користь третьої особи - також про особу, на користь якої укладається Договір):

  • прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

У разі відсутності в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку інформації про особу, на користь якої подається заява про приєднання до Договору, програмними засобами формується повідомлення про це. Після підтвердження наявності в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку інформації про особу, на користь якої подається заява про приєднання до Договору, та підписання в електронній формі заяви про приєднання до Договору засобами програмного забезпечення формується повідомлення про укладання Договору та реквізити рахунку Пенсійного фонду, відкритого в АТ "Ощадбанк", уповноваженому на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду, для добровільної сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Форма Договору

Заява про приєднання до Договору

Розмір страхових внесків та їх зарахування

Розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати самостійно визначаються особою, яка укладає договір (пункт дев'ятий статті 12 Закону).

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду, а в разі якщо з урахуванням фактично сплаченого за особу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідний місяць обчислена відповідно до частини четвертої статті 40 цього Закону сума заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески, перевищуватиме максимальну величину заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, відповідна частина коштів зараховується в рахунок наступного місяця.

Інформація про сплату страхових внесків до системи персоніфікованого обліку вноситься Пенсійним фондом автоматично за фактом зарахування коштів, про що формується повідомлення в особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Суми коштів за договором про добровільну сплату страхових внесків не підлягають поверненню, крім випадків помилкового перерахування коштів на рахунок Пенсійного фонду.

Суми сплачених страхових внесків за  договором на користь третьої особи зараховуються до бюджету Пенсійного фонду у разі відмови такої особи від права наданого їй цим договором.

Для використання! "Пенсійний калькулятор" – електронний сервіс за допомогою якого може бути розрахований очікуваний вплив добровільної сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на страховий стаж та заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії (сервіс надається для громадян, які увійшли на ВЕБ-портал за КЕП)

Підстави для відмови в укладенні договору про добровільну участь

Податковий орган відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

  • підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
  • не відповідає вимогам встановлених для осіб, які мають право на укладення такого договору (див. розділ 3 цієї консультації);
  • надала неповні або недостовірні відомості;
  • раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;
  • бажає укласти договір на строк менше одного року (частина сьома статті 10 Закону про збір та облік).

В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

Наслідки дострокового розірвання договору

Сплачені суми єдиного внеску в разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звітності, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь (підпункт 3 пункту 3 розділу V Інструкції).

Див. також