Відмінності між версіями «Державний лісовий кадастр»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: Нормативна база * * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України] * * [https://zakon...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
Нормативна база
== Нормативна база ==
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України]
* * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text Лісовий кодекс України]
* * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text Лісовий кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-2007-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 848 «Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів»]
* * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-2007-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 848 «Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text Закон України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text Закон України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних"]
== Поняття державного лісового кадастру ==
== Поняття державного лісового кадастру ==


Державний лісовий кадастр — кадастр, який містить відомості про екологічні, економічні та інші кількісні і якісні характеристики лісового фонду.
Державний лісовий кадастр — кадастр, який містить відомості про екологічні, економічні та інші кількісні і якісні характеристики лісового фонду.
Дані державного лісового кадастру використовуються при державному управлінні лісовим господарством, організації його ведення, переведенні лісових земель в нелісові землі в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства і користуванням лісовим фондом, і при переведенні земель лісового фонду в землі інших категорій, визначенні розмірів платежів за користування лісовим фондом, оцінці господарської діяльності лісокористувачів і осіб, що здійснюють ведення лісового господарства.<br>
Дані державного лісового кадастру використовуються при державному управлінні лісовим господарством, організації його ведення, переведенні лісових земель в нелісові землі в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства і користуванням лісовим фондом, і при переведенні земель лісового фонду в землі інших категорій, визначенні розмірів платежів за користування лісовим фондом, оцінці господарської діяльності лісокористувачів і осіб, що здійснюють ведення лісового господарства.


== Завдання державного лісового кадастру ==
== Завдання державного лісового кадастру ==
Державний лісовий кадастр на території України ведеться з метою ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду України, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами лісів.<br>
Державний лісовий кадастр на території України ведеться з метою ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду України, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами лісів.
Державний лісовий кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".<br>
 
Державний лісовий кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних"].
 
Державний лісовий кадастр ведеться на основі державного земельного кадастру.
Державний лісовий кадастр ведеться на основі державного земельного кадастру.


== Призначення державного лісового кадастру ==
== Призначення державного лісового кадастру ==
Державний лісовий кадастр призначений для забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян достовірною та об'єктивною інформацією щодо природного, господарського стану та правового режиму використання лісового фонду України.<br>
Державний лісовий кадастр призначений для забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян достовірною та об'єктивною інформацією щодо природного, господарського стану та правового режиму використання лісового фонду України.


== Складові частини державного лісового кадастру ==
== Складові частини державного лісового кадастру ==
Рядок 28: Рядок 27:


== Документація державного лісового кадастру ==
== Документація державного лісового кадастру ==
Документація державного лісового кадастру ведеться органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, окремо по власниках лісів і постійних лісокористувачах на основі державного земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, обстежень, первинного обліку лісів, національної інвентаризації лісів на підставі:
Документація державного лісового кадастру ведеться органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, окремо по власниках лісів і постійних лісокористувачах на основі державного земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, обстежень, первинного обліку лісів, національної інвентаризації лісів на підставі:  
-
* рішень про передачу у власність, надання в постійне користування земельних лісових ділянок, їх вилучення (викуп), зміну поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;
* рішень про передачу у власність, надання в постійне користування земельних лісових ділянок, їх вилучення (викуп), зміну поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;
* актів огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів;
* актів огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів;
Рядок 38: Рядок 36:


== Порядок ведення державного лісового кадастру ==
== Порядок ведення державного лісового кадастру ==
Державний лісовий кадастр ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за єдиною для України системою за рахунок коштів державного бюджету.<br>
Державний лісовий кадастр ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за єдиною для України системою за рахунок коштів державного бюджету.
 
Порядок ведення державного лісового кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Порядок ведення державного лісового кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.


== Облік лісів ==
== Облік лісів ==
Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та якісними показниками.<br>
Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та якісними показниками.
Основою ведення обліку лісів є матеріали лісовпорядкування.<br>
 
Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в актуалізованому стані характеристик кожної лісової ділянки, їх змін, спричинених господарською діяльністю, стихійним лихом або іншими причинами.<br>
Основою ведення обліку лісів є матеріали лісовпорядкування.
Громадяни та юридичні особи мають право на отримання у встановленому законодавством порядку інформації про облік лісів.<br>
 
Порядок ведення обліку лісів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в актуалізованому стані характеристик кожної лісової ділянки, їх змін, спричинених господарською діяльністю, стихійним лихом або іншими причинами.


Громадяни та юридичні особи мають право на отримання у встановленому законодавством порядку інформації про облік лісів.


Порядок ведення обліку лісів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
== Портал відкритих даних (Єдиний державний веб-портал відкритих даних) ==
== Портал відкритих даних (Єдиний державний веб-портал відкритих даних) ==
Відомості Державного лісового кадастру
Відомості Державного лісового кадастру

Версія за 11:35, 8 лютого 2021

Нормативна база

Поняття державного лісового кадастру

Державний лісовий кадастр — кадастр, який містить відомості про екологічні, економічні та інші кількісні і якісні характеристики лісового фонду. Дані державного лісового кадастру використовуються при державному управлінні лісовим господарством, організації його ведення, переведенні лісових земель в нелісові землі в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства і користуванням лісовим фондом, і при переведенні земель лісового фонду в землі інших категорій, визначенні розмірів платежів за користування лісовим фондом, оцінці господарської діяльності лісокористувачів і осіб, що здійснюють ведення лісового господарства.

Завдання державного лісового кадастру

Державний лісовий кадастр на території України ведеться з метою ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду України, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами лісів.

Державний лісовий кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

Державний лісовий кадастр ведеться на основі державного земельного кадастру.

Призначення державного лісового кадастру

Державний лісовий кадастр призначений для забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян достовірною та об'єктивною інформацією щодо природного, господарського стану та правового режиму використання лісового фонду України.

Складові частини державного лісового кадастру

Державний лісовий кадастр включає:

  1. облік якісного і кількісного стану лісового фонду України;
  2. поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;
  3. грошову оцінку лісів (у необхідних випадках);
  4. інші показники.

Документація державного лісового кадастру

Документація державного лісового кадастру ведеться органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, окремо по власниках лісів і постійних лісокористувачах на основі державного земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, обстежень, первинного обліку лісів, національної інвентаризації лісів на підставі:

  • рішень про передачу у власність, надання в постійне користування земельних лісових ділянок, їх вилучення (викуп), зміну поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;
  • актів огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів;
  • актів технічного приймання лісових культур;
  • актів переведення не вкритих лісовою рослинністю земель у вкриті лісовою рослинністю землі;
  • актів обстеження в разі зміни категорій земель у результаті господарської діяльності, стихійних явищ та інших факторів.

Документація державного лісового кадастру може уточнюватися під час проведення чергового лісовпорядкування та національної інвентаризації лісів.

Порядок ведення державного лісового кадастру

Державний лісовий кадастр ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за єдиною для України системою за рахунок коштів державного бюджету.

Порядок ведення державного лісового кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Облік лісів

Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та якісними показниками.

Основою ведення обліку лісів є матеріали лісовпорядкування.

Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в актуалізованому стані характеристик кожної лісової ділянки, їх змін, спричинених господарською діяльністю, стихійним лихом або іншими причинами.

Громадяни та юридичні особи мають право на отримання у встановленому законодавством порядку інформації про облік лісів.

Порядок ведення обліку лісів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Портал відкритих даних (Єдиний державний веб-портал відкритих даних)

Відомості Державного лісового кадастру

https://data.gov.ua/dataset/341e5bd6-3855-4507-9a53-f95a9a1e3035