Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Уповноважені суб'єкти здійснювати реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП

 • районне, районне у місті, міське (міста обласного значення), міськрайонне, міжрайонне управління юстиції, головне територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в місті Києві.
 • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації (у разі прийняття відповідною радою рішення про наділення такими повноваженнями);
 • нотаріуси;
 • акредитовані суб’єкти.

Реєстрацію припинення підприємницької діяльності для осіб, які переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, здійснює державний реєстратор за адресою їх тимчасового проживання.

Припинення підприємницької діяльності внутрішньо переміщеної особи здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою за місцем проживання на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР)

Порядок закриття ФОП. Схема

Підстави для проведення державної реєстрації

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:

 1. документів, які подаються заявником для державної реєстрації;
 2. судових рішень, які набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі;
 3. рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку.

Яка форма подання документів для державної реєстрації?

 1. Паперова форма: документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням (бажано цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення).
 2. Електронна форма: документи подаються заявником через портал електронних сервісів .

Для того, щоб подати заяву необхідно зареєструватися на сайті за посиланням https://online.minjust.gov.ua/registration-fiz та виконати вказані на сайті дії.

Електронна заява формується з обов’язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів, опису поданих заявником документів для державної реєстрації, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов’язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису.

Реєстрація/припинення фізичної особи-підприємця на підставі документів, поданих в електронній формі проводиться незалежно від місця знаходження фізичної особи-підприємця в межах України.

Перелік необхідних документів

Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця подається один з таких документів:

 1. заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за рішенням особи (форма 12);
 2. ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою (частина четверта статті 18 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань").

Забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якщо вони не передбачені цією статтею.

Вартість та строк розгляду документів

За проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця плата не передбачена.
Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо фізичних осіб – підприємців, протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

Підстави для відмови

Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи - підприємця:

1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку.

Порядок оскарження

Оскарженя до:

1. Міністерства юстиції України та його територіальних органів;

2. суду.

Зняття з обліку в Держкомстаті, фіскальній службі, Пенсійному фонді

Технічний адміністратор в день внесення до ЄДР відомостей про припинення підприємницької діяльності ФОП забезпечує передачу відповідної інформації і в інформаційні системи Держкомстату, ДФС і ПФУ. Саме такі відомості з ЄДР є підставою для зняття ФОП з обліку в цих органах.

Зняття з обліку в органах Держкомстату

Держкомстат в день отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП забезпечує передачу в ЄДР дати та номера запису про зняття з обліку.

На цьому відносини ФОП з Держкомстатом припиняються остаточно.

Зняття з обліку у фіскальній службі

В органах ДФС підприємець рахується як платник податків і зборів, а також як платник ЄСВ.

Дата зняття з обліку ФОП відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП.

Дані про зняття з обліку ФОП передаються контролюючим органом за основним місцем обліку даного платника податків в ЄДР із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому платник податків знято з обліку.

Разом з тим, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє його зобов'язань, що виникли при здійсненні підприємницької діяльності, і не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання. Погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи.

Це означає, що фізична особа, незважаючи на втрату підприємницького статусу, зобов'язана надати звітність за останній звітний період та сплатити необхідні податки і збори (як за останній звітний період, так і за ті, зобов'язання за якими виникли раніше, проте не були погашені своєчасно).

Зняття з обліку в Пенсійному фонді

Зняття з обліку здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника і проведення остаточного розрахунку.

Тобто, по суті, знятися з обліку в Пенсійному фонді вдасться не раніше, ніж ФОП буде знятий з обліку як платник ЄСВ в органах ДФС.

Надання останньої звітності та розрахунки по податках, зборах і ЄСВ

При здійсненні господарської діяльності, в залежності від того, яку систему оподаткування застосовував ФОП (загальну або спрощену), він міг бути платником:

 • ПДФО і військового збору;
 • єдиного податку.

Остання звітність і розрахунки з бюджетом по ПДФО та військовому збору на загальній системі оподаткування

Фізичні особи, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням, надають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від провадження підприємницької діяльності, протягом 30 к.дн. з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Останнім базовим податковим (звітним) періодом в даному випадку є період з дня, наступного за днем ​​закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду, до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (п. 177.11 ПКУ).

Для ФОП на загальній системі оподаткування податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Сплатити ПДФО і військовий збір за результатами наданої звітності необхідно протягом 10 к.дн., що настають за останнім днем ​​відповідного граничного строку її подання.

Остання звітність і розрахунки з бюджетом по єдиному податку

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, в якому відповідним контролюючим органом отримано з ЄДР повідомлення про закриття ФОП.

Податковим (звітним) періодом для єдинників першої і другої груп є календарний рік, а для платників єдиного податку третьої групи – календарний квартал. Відповідно, єдинники першої і другої груп звітують протягом 60 к.дн., що настають за останнім календарним днем ​​звітного (податкового) року. А платники єдиного податку третьої групи — протягом 40 к.дн., що настають за останнім календарним днем ​​звітного (податкового) кварталу.

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. У разі припинення провадження господарської діяльності податкові зобов'язання зі сплати єдиного податку нараховуються платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію.

Тобто, навіть якщо діяльність фактично буде припинена в перших числах місяця, авансовий внесок за відповідний місяць доведеться сплатити в повному обсязі.

Що стосується єдинників третьої групи, то вони повинні сплатити єдиний податок за результатами останньої квартальної звітності в загальному порядку – протягом 10 к.дн. після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Зняття з обліку як платник ЄСВ

Після отримання від держреєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП керівник контролюючого органу приймає рішення про проведення або непроведення позапланової документальної перевірки щодо правильності нарахування та сплати ЄСВ.

Остання звітність і розрахунки з бюджетом по ЄСВ, який ФОП сплачує за себе

У разі припинення діяльності ФОП зобов'язаний подати сам за себе звіт по ЄСВ, із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Термін сплати зобов'язань, визначених ФОП в звіті з ЄСВ з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого звіту. Так, ЄСВ має бути сплачений до дати надання звіту з ЄСВ включно.

Після проведення перевірки, здійснення остаточного розрахунку по сплаті ЄСВ та закриття інтегрованих карт ФОП знімається з обліку як платник ЄСВ.

Відповідний запис вноситься до реєстру страхувальників, про що інформується державний реєстратор.

Закриття підприємницького рахунку в банку

ФОП зобов'язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких відкривають рахунки (п. 69.7 ПКУ).

Для того щоб закрити поточний рахунок, ФОП слід подати до банку складену в довільній формі заяву, яка повинна містити такі обов'язкові реквізити, як:

 • назва банку;
 • прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки власника рахунку;
 • номер рахунку, який закривається;
 • дату складання заяви.

Заява про закриття поточного рахунку ФОП підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою. Якщо у ФОП є печатка, також потрібно проставити її відбиток.

Крім того, заява про закриття поточного рахунку може надаватися в банк в електронній формі за допомогою засобів програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» і т.п., якщо це передбачено договором банківського рахунку. В такому випадку заява про закриття поточного рахунку має містити ЕЦП.

Терміни, в які ФОП, яка припинила діяльність, має закрити рахунок в банку, законодавством не встановлені. Однак логічно зробити це відразу після того, як запис про припинення підприємницької діяльності буде внесена до ЄДР.

Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця онлайн

Для припинення діяльності ФОПу онлайн потрібно скористатися порталом/додатком «Дія» та пройти кілька кроків:

Крок 1️. Зареєструватися чи авторизуватися (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Крок 2. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Вся важлива інформація вже зберігається в системі – її потрібно лише перевірити, чи вона вірна, та підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Крок 3️. Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора, інформацію про закриття також надіслано до податкової служби.

Крок 4️. Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з’явиться у кабінеті та буде відправлено електронною поштою.

Реєстратор вносить інформацію про закриття ФОП до Єдиного державного реєстру та інформує податковий орган, де було зареєстровано фізичну особу-підприємця, що цей ФОП закрито.

Якщо особа працювала зі спрощеною системою оподаткування, її буде виключено з реєстру платників єдиного податку й реєстру платників ПДВ. З цього моменту ФОП вважається закритим.

Додатково

 • Якщо ФОП є платником ПДВ, до контролюючого органу за місцем перебування на обліку слід подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ.
 • Якщо ФОП застосовував РРО, то до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО необхідно подати заяву про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за формою № 4-РРО.

Разом із заявою про скасування реєстрації підприємство надає довідку центру сервісного обслуговування про розпломбування РРО та повертає контролюючому органу реєстраційне посвідчення.

Одночасно зі скасуванням РРО також здійснюється скасування книги обліку розрахункових операцій (КОРО). Тобто в разі подання заяви за формою № 4-РРО, додатково надавати заяву про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій за формою № 2-КОРО не потрібно.

 • Якщо ФОП використовував ЕЦП, слід подати заяву про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа (форма останньої знаходиться на веб-сайті акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС в розділі «Блокування, оновлення, скасування сертифікатів»).

Скасування посиленого сертифіката можна здійснити в телефонному режимі. Заява в усній формі подається заявником (підписантом) до АЦСК ІДД за допомогою засобів телефонного зв'язку за номером: (044) 284-00-10. При цьому заявник повинен повідомити адміністратору реєстрації наступну інформацію:

 1. ідентифікаційні дані власника сертифіката;
 2. ключову фразу голосової аутентифікації.
 • Якщо ФОП здійснював свою діяльність з виробництва або торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, в разі припинення господарської діяльності контролерам слід подати заяву про анулювання відповідних ліцензій (складену в довільній формі).

Разом з тим бланки ліцензій на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами при їх анулювання повертати не потрібно.

Див. також