Державна експертиза землевпорядної документації

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація

Державна експертиза землевпорядної документації - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи.

Експертиза може бути обов’язкова, добровільна та вибіркова.

Хто може ініціювати проведення державної експертизи землевпорядної документації?

Обов’язкова державна експертиза проводиться за клопотанням (заявами) замовників чи розробників об’єктів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів - також заклопотанням відповідних органіввиконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Вибіркова державна експертиза проводиться за ініціативою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи щодо об’єктів, які не підлягають обов’язковій експертизі.

Добровільна державна експертиза проводиться за ініціативою замовника або розробника об’єкта експертизи щодо об’єктів, які не підлягають обов’язковій державній експертизі.

Який орган уповноважений надавати висновки за результатами проведення державної експертизи землевпорядної документації?

Згідно з положеннями частинидругої статті 7 Закону України «Про Державний земельний кадастр» до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр), належать погодження надання висновків за результатами проведення державної експертизи програм і проектів з питань ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, матеріалів і документації Державного земельного кадастру.

У яких випадках проведення державної експертизи є обов’язковим?

Відповідно до положень статті 9 Закону України «Про державнуекспертизу землевпорядноїдокументації» обов’язковій державній експертизі підлягають:

1) схеми землеустрою і технікоекономічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

2) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;

3) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, здоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;

4) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

5) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

6) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

7) технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі формування земельних ділянок за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

8) технічна документація з бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Які строки проведення державної ексертизи?

Не більше 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи.

Яка процедура проведення державної експертизи?

Проведення державної експертизи передбачає експертне дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об’єкта державної експертизи та підготовку обґрунтованого та об’єктивного експертного висновку.

Позитивні висновки державної експертизи щодо об’єктів обов’язкової державної експертизи є підставою для прийняття відповідного рішення органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, відкриття фінансування робіт з реалізації заходів, передбачених відповідною документацією. Реалізація заходів, передбачених документацією із землеустрою та документацією з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріалами і документацією державного земельного кадастру щодо об’єктів обов’язкової державної експертизи, без позитивних висновків державної експертизи забороняється.

Для проведення державної експертизи замовником подаються оригінали відповідної документації та матеріалів. Процедура проведення державної експертизи включає три стадії:

  • підготовча стадія – перевірку наявності та повноти необхідних документів і матеріалів щодо об’єктів державної експертизи та їх реєстрацію;
  • основна стадія – аналітичне опрацювання документів чи матеріалів щодо об’єктів державної експертизи, а в разі необхідності - проведення обстежень у натурі (на місцевості) та проведення на їх основі аналізу їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам;
  • заключна стадія – узагальнення окремих експертних досліджень, одержаної інформації, підготовку висновку державної експертизи та видачу його замовникам об’єктів державної експертизи.

Скільки коштує проведення державної експертизи?

Розмір плати за проведення державної експертизи - 3 % від кошторисної вартості проектновишукувальних робіт, але не можебути менше 20 гривень.

Необхідні документи

У разі подання заяви представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Подачу документів для отримання адміністративної послуги можна здійснити у центрі надання адміністративних послуг.

УВАГА! Підстави для відмови:

  • невідповідність поданих документів вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів;
  • виявлення недостовірних даних.