Відмінності між версіями «Військовий облік та бронювання військовозобов'язаних і призовників в державних установах, на підприємствах, організаціях»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Законодавча база ==
== Нормативна база ==
До актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України, належать наступні:
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР];
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X];
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 Закон України "Про оборону України"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 Закон України " Про оборону України"від 06.12.1991 № 1932-XII];
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 Закон України " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 № 3543-XII];
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закон України " Про військовий обов’язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-XII];
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1975-12 Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу]"
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1975-12 Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII].
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1951-19 Закон України "Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/618/2012 Указ Президента України " Про Положення про проходження громадянами України  служби у військовому резерві Збройних Сил України" від 29.10.2012 618/2012].
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012 Указ Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618/2012 "Про Положення про проходження громадянами України  служби у військовому резерві Збройних Сил України"]
== Вступ ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року 921 (далі - Порядок)]
Відповідно до Закону України [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 "Про військовий обов'язок і військову службу"] захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.<br />
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-94-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 року № 711 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік"]  
== Загальна інформація ==
Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку (пункт 2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF Порядку]).


Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.<br />
Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.


Відповідно до Закону України [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 "Про військовий обов'язок і військову службу"] захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.<br />
Бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час є одним із завдань військового обліку (абзац п'ятий пункту 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF Порядку]).
 
== Військовий облік ==


Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.<br />
Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку, що ведеться <u>за місцем їх проживання</u> (стаття 33 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"]).<br />Військовий облік організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються) (пункт 15 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF Порядку]).


Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.
<u>Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:</u>
* для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
* для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (пункт 16 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF Порядку]).
Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку (частина третя статті 37 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"]).


== Військовий облік ==
Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділяється на:
* <u>загальний</u> (військовозобов'язані, які не перебувають на мпеціальному обліку);
* <u>спеціальний</u> (військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час).


Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку.<br />
=== Взяття на військовий облік ===
Взяттю на військовий облік державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:


Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, особи офіцерського складу , поділяються на розряди за віком.<br />
♦ як '''призовники''' - громадяни у віці від 17 до 27 років, які:
# не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі Збройних Сил, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки;
# приписані до призовних дільниць;
# прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
# набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць;
♦ як '''військовозобов'язані''':
# громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
# особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки;
# особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу"];
# особи, звільнені із служби з Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 Кодексом цивільного захисту України], до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (Державна податкова служба України та Державна митна служба України);
# особи, які [[Підстави набуття громадянства України|набули громадянство України]] і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
# особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
# військовозобов’язані, виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки;
# призовники, яких відповідно до статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"] звільнено від призову на строкову військову службу;
# особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
# жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-94-%D0%BF перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України], за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом;
# особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті за місцем [[Встановлення факту внутрішнього переміщення особи та отримання відповідної довідки|взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб]].
'''Не підлягають взяттю на військовий облік''' військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями:
* особи, які після проходження строкової військової служби прийняті на [[Укладення контракту на проходження військової служби|військову службу за контрактом]] до військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил, або на службу до Національної поліції, органів, підрозділів цивільного захисту, до Державної служби спеціального зв'язку та захситу інформації України, Державної кримінально-виконавчої служби;
* особи, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
* [[Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання|особи, які вибули до інших країн на постійне місце проживання]];
* в інших випадках - за рішенням [https://www.mil.gov.ua/ Міністерства оборони України] (пункт 20 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF Порядку]).
Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, '''не ведеться''' (частина третя стаття 36 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"]).


Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.<br />
== Діяльність з ведення військового обліку державними органами, підприємствами, організаціями ==
<u>Заходи, що здійснюються державними органами, підприємства, установами та організаціями з метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних:</u>
# перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів. Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється <u>тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах</u>, а також у разі перебування на військовому обліку в Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки;
# надсилання у '''семиденний строк''' до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з закладу освіти);
# оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;
# взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
# організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. <u>Не рідше одного разу на рік</u> проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
# у '''п’ятиденний строк''' з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання (у разі наявності) щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;
# складення і подання '''щороку до 1 грудня''' до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);
# приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
# своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
# постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
# постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
# ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (пункт 37 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF Порядку]).


'''Військовозобов'язані''' - жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.<br />
== Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних ==


Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарським комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.<br />
Призовники і військовозобов’язані повинні дотримуватися [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#n280 Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних] (додаток № 1 до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF Порядку]), зокрема:
* перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;
* прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
* не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;
* проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;
* проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
* особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;
* особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;
* негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;
* подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.
У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в '''десятиденний строк''' з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.


Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Граничний вік перебування на обліку призовників - до 27 років.<br />
== Виключення з військового обліку ==
Виключенню з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які:


Керівники державних органів, підприємств, організацій і установ інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов'язки щодо ведення обліку військовозобов'язаних і призовників, а також щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами.
1) призвані чи прийняті на військову службу;


Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.
2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;


== Заповнення відомостей про військовий облік особової картки ==
3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;


Військово-обліковими документами, на підставі яких ведеться персональний облік військовозобов'язаних, є військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка).
4) досягли граничного віку перебування в запасі;


== Ведення військового обліку призовників ==
5) припинили громадянство України;


'''Призовники''' – особи чоловічої статі призовного віку, на яких Законом покладено виконання військового обов'язку, приписані до призовних дільниць за місцем проживання (реєстрації) у військових комісаріатах і які не отримали військово-облікової спеціальності, придатні за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.<br />
6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
Відповідно до статті 15 Закону в мирний час до громадян призовного віку відносяться громадяни України, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку.<br />
Військово-обліковим документом, на підставі якого ведеться персональний облік призовників, є посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:
* громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний та воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
* особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
* особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
* особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
* особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
* особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
* військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
* призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» звільнено від призову на строкову військову службу;
* особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
* жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.<br />
'''Під час взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад:'''<br />


* перевіряється дійсність та належність військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах і своєчасність їх прибуття у виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради;
7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
* проводиться оформлення картки первинного обліку.


Виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад вносять до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.<br />
8) не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності;


== Зняття та виключення з військового обліку ==
9) померли (частина шоста статті 37 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"]).


Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарським комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.
== Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час ==
В особових картках на осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі Збройних сил України, за вказівкою військового комісаріату після 1 січня викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка: "Знятий з виключенням з військового обліку за віком".
Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період (статт 24 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"] ).
Всі документи по військовому обліку і бронюванню в державних органах, на підприємствах, організаціях і установах зберігаються в 2-х папках: перша – документи по військовому обліку; друга – документи по бронюванню.<br />
Не підлягають взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, установами та організаціями громадяни, які:
* вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
* вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
* взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на військовий облік військовозобов’язаних;
* отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
* припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”.<br />


== Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних ==
Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Такі військовозобов’язані <u>не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві</u>.


1. Призовники і військовозобов’язані повинні:
На військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються '''посвідчення про відстрочку від призову''' та '''повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік'''.
* перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;
* прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
* не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;
* проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;
* проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
* особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;
* особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;
* негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;
* подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.<br />
2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.<br />
3.Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.<br />
4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом.<br />
5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.


З питань, що пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних за підприємствами, останні звертаються до міністерств, відомств, обласних державних адміністрацій та до військових комісаріатів за місцем знаходження підприємств.<br />Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час регулюються, зокрема <u>постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час"</u> (для службового користування) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493 "Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час".


== Військовозобов'язаним надаються відстрочки від призову на підставі ==
== Відповідальність ==
Громадяни, які ухиляються від військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.
{| class="wikitable"
| rowspan="2" |'''Зміст порушення'''
| rowspan="2" |'''Порушена норма'''
| colspan="2" |'''Розмір адмінштрафу'''
|-
|'''уперше'''
|'''повторно протягом року'''
|-
|Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
|Ст. 210<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2449 КпАП]
|Від 510 до 1700 грн
|Від 1700 до 5100 грн
|-
|Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності
|Ст. 211 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2449 КпАП]
|Від 17 до 51 грн
|Від 51 до 119 грн
|-
|Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ та організацій списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць
|Ст. 211<sup>2</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2449 КпАП]
|Від 17 до 51 грн
|Від 51 до 119 грн
|-
|Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання
|Ст. 211<sup>3</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2449 КпАП]
|Від 17 до 51 грн
|Від 51 до 119 грн
|-
|Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик до військових комісаріатів або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці
|Ст. 211<sup>4</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2449 КпАП]
|Від 17 до 51 грн
|Від 51 до 119 грн
|}
Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів громадяни можуть притягуватися до [[Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів|кримінальної відповідальності]].


Військовозобов'язаним надаються відстрочки від призову на підставі:
== Корисні посилання ==
* переліків посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані;
* [https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ010939 Військовий облік на підприємстві: розставляємо акценти]
* постанов Комісії про надання особистих відстрочок окремим військовозобов'язаним, які не підлягають бронюванню за переліками посад та професій (особисте бронювання).<br />


На військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.<br />
== Див. також ==
З питань, що пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних за підприємствами, останні звертаються до міністерств, відомств, облдержадміністрацій та до військкоматів за місцем знаходження підприємств.<br />
* [[Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів]]
Вся робота щодо бронювання військовозобов’язаних у воєнний час ведеться відповідно до рішень Уряду, Комісії та Інструкції щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, затвердженої постановою Комісії від 22 травня 1996 року № 1 (для службового користування).<br />
* [[Порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації]]
Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних складаються щорічно станом на 1 січня.<br />
* [[Гарантії для працівників призваних на військову службу]]
До звітів включаються зведені показники як за основним підприємством, так і за підпорядкованими йому структурними підрозділами та філіями незалежно від місця їх знаходження.<br />
* [[Призов на військову службу офіцерів запасу у мирний час]]
Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних та доповіді про стан роботи щодо бронювання військовозобов’язаних підприємствами, що перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади передаються в термін до 1 лютого - до галузевих органів управління.
* [[Порядок проведення військової підготовки громадян України]]


[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]

Версія за 14:29, 12 травня 2020

Нормативна база

Загальна інформація

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку (пункт 2 Порядку).

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

Бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час є одним із завдань військового обліку (абзац п'ятий пункту 4 Порядку).

Військовий облік

Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку, що ведеться за місцем їх проживання (стаття 33 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").
Військовий облік організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються) (пункт 15 Порядку).

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

 • для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (пункт 16 Порядку).

Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку (частина третя статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділяється на:

 • загальний (військовозобов'язані, які не перебувають на мпеціальному обліку);
 • спеціальний (військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час).

Взяття на військовий облік

Взяттю на військовий облік державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:

♦ як призовники - громадяни у віці від 17 до 27 років, які:

 1. не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі Збройних Сил, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки;
 2. приписані до призовних дільниць;
 3. прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 4. набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць;

♦ як військовозобов'язані:

 1. громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
 2. особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки;
 3. особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
 4. особи, звільнені із служби з Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (Державна податкова служба України та Державна митна служба України);
 5. особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
 6. особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 7. військовозобов’язані, виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки;
 8. призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" звільнено від призову на строкову військову службу;
 9. особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
 10. жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом;
 11. особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.

Не підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями:

Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться (частина третя стаття 36 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

Діяльність з ведення військового обліку державними органами, підприємствами, організаціями

Заходи, що здійснюються державними органами, підприємства, установами та організаціями з метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних:

 1. перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів. Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки;
 2. надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з закладу освіти);
 3. оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;
 4. взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
 5. організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
 6. у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання (у разі наявності) щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;
 7. складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);
 8. приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 9. своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
 10. постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
 11. постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
 12. ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (пункт 37 Порядку).

Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних

Призовники і військовозобов’язані повинні дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних (додаток № 1 до Порядку), зокрема:

 • перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;
 • прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
 • не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;
 • проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;
 • проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
 • особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;
 • особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;
 • негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;
 • подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

Виключення з військового обліку

Виключенню з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які:

1) призвані чи прийняті на військову службу;

2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

4) досягли граничного віку перебування в запасі;

5) припинили громадянство України;

6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

8) не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності;

9) померли (частина шоста статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період (статт 24 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ).

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

На військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

З питань, що пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних за підприємствами, останні звертаються до міністерств, відомств, обласних державних адміністрацій та до військових комісаріатів за місцем знаходження підприємств.
Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час регулюються, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час" (для службового користування) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493 "Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час".

Відповідальність

Громадяни, які ухиляються від військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Зміст порушення Порушена норма Розмір адмінштрафу
уперше повторно протягом року
Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію Ст. 2101 КпАП Від 510 до 1700 грн Від 1700 до 5100 грн
Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності Ст. 211 КпАП Від 17 до 51 грн Від 51 до 119 грн
Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ та організацій списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць Ст. 2112 КпАП Від 17 до 51 грн Від 51 до 119 грн
Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання Ст. 2113 КпАП Від 17 до 51 грн Від 51 до 119 грн
Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик до військових комісаріатів або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці Ст. 2114 КпАП Від 17 до 51 грн Від 51 до 119 грн

Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів громадяни можуть притягуватися до кримінальної відповідальності.

Корисні посилання

Див. також