Відмінності між версіями «Військовий облік та бронювання військовозобов'язаних і призовників в державних установах, на підприємствах, організаціях»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показано 32 проміжні версії 9 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Законодавча база ==
== Нормативна база ==
До актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України, належать наступні:
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР];
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X];
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 Закон України "Про оборону України"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 Закон України " Про оборону України"від 06.12.1991 № 1932-XII];
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 Закон України " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 № 3543-XII];
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закон України " Про військовий обов’язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-XII];
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1975-12 Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу]"
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1975-12 Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII].
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1951-19 Закон України "Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/618/2012 Указ Президента України " Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України" від 29.10.2012 618/2012].
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012 Указ Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618/2012 "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України"]
== Вступ ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text Порядк організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року 1487] (далі - Порядок)
Відповідно до Закону України [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 "Про військовий обов'язок і військову службу"] захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.<br />
*[https://ips.ligazakon.net/document/KP230076?an=13 Порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-21#n13 Наказ Міністерства оборони України 11 жовтня 2021 року № 313 "Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями"]
== Загальна інформація про військовий облік ==
'''Військовий облік''' – складова змісту мобілізаційної підготовки держави, яка полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо:


Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.<br />
фіксації, накопичення та аналізу наявних людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками;


Відповідно до Закону України [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 "Про військовий обов'язок і військову службу"] захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.<br />
♦ здійснення заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними та резервістами;


Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.<br />
♦ подання відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text (пункт 2 Порядку]).


Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.
Військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення особовим складом у мирний час та в особливий період.


== Військовий облік ==
Для забезпечення військового обліку громадян України використовується Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який призначений для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.


Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку.<br />
'''Завданнями військового обліку є''':
* утворення військового резерву людських ресурсів, накопичення військово-навчених людських ресурсів, необхідних для укомплектування Збройних Сил, інших військових формувань у мирний час та в особливий період;
* проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників, військовозобов'язаних та резервістів для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;
* своєчасне оформлення військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
* організація своєчасного бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
* забезпечення контролю за станом військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
* забезпечення контролю за дотриманням призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку;
* забезпечення громадян України інформацією щодо виконання ними військового обов'язку ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text пункт 4 Порядку]).
З метою ведення військового обліку в державі створюється ''система військового обліку'' призовників, військовозобов'язаних та резервістів.


Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, особи офіцерського складу , поділяються на розряди за віком.<br />
Система військового обліку – сукупність узгоджених за завданнями державних органів, підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством. Головною вимогою до системи військового обліку є забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають ''кількісний склад та якісний стан призовників'', військовозобов'язаних та резервістів.


Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.<br />
Для забезпечення та організації належного функціонування системи військового обліку в державі:


'''Військовозобов'язані''' - жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.<br />
<u>'''Міноборони:'''</u>


Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарським комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.<br />
1) затверджує порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів;


Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Граничний вік перебування на обліку призовників - до 27 років.<br />
2) визначає:


Керівники державних органів, підприємств, організацій і установ інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов'язки щодо ведення обліку військовозобов'язаних і призовників, а також щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами.
- форми військово-облікових документів;


Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.
- показники та критерії з оцінювання стану військового обліку;


== Заповнення відомостей про військовий облік особової картки ==
- перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінки за власним бажанням беруться на військовий облік військовозобов'язаних, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за умови придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та віком;


Військово-обліковими документами, на підставі яких ведеться персональний облік військовозобов'язаних, є військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка).
- перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями;


== Ведення військового обліку призовників ==
- перелік військово-облікових спеціальностей (крім СБУ).


'''Призовники''' – особи чоловічої статі призовного віку, на яких Законом покладено виконання військового обов'язку, приписані до призовних дільниць за місцем проживання (реєстрації) у військових комісаріатах і які не отримали військово-облікової спеціальності, придатні за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.<br />
'''<u>Генеральний штаб Збройних Сил:</u>'''
Відповідно до статті 15 Закону в мирний час до громадян призовного віку відносяться громадяни України, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку.<br />
Військово-обліковим документом, на підставі якого ведеться персональний облік призовників, є посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:
* громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний та воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
* особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
* особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
* особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
* особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
* особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
* військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
* призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» звільнено від призову на строкову військову службу;
* особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
* жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.<br />
'''Під час взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад:'''<br />


* перевіряється дійсність та належність військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах і своєчасність їх прибуття у виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради;
1) здійснює загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку, контроль за станом цієї роботи в державних органах (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), органах місцевого самоврядування, на підприємствах в установах та організаціях;
* проводиться оформлення картки первинного обліку.


Виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад вносять до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.<br />
2) встановлює особливості ведення військового обліку органами військового управління, військовими частинами Збройних Сил, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;


== Зняття та виключення з військового обліку ==
3) визначає перелік дефіцитних для Збройних Сил військово-облікових спеціальностей військовозобов'язаних, за наявності яких вони не підлягають бронюванню;


Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарським комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.
4) погоджує програми підготовки персоналу, відповідального за організацію та ведення військового обліку.
В особових картках на осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі Збройних сил України, за вказівкою військового комісаріату після 1 січня викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка: "Знятий з виключенням з військового обліку за віком".
Всі документи по військовому обліку і бронюванню в державних органах, на підприємствах, організаціях і установах зберігаються в 2-х папках: перша – документи по військовому обліку; друга – документи по бронюванню.<br />
Не підлягають взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, установами та організаціями громадяни, які:
* вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
* вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
* взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на військовий облік військовозобов’язаних;
* отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
* припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”.<br />


== Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних ==
Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку, що ведеться <u>за місцем їх проживання</u> ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680 частина 3 статті 33 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"]).


1. Призовники і військовозобов’язані повинні:
Військовий облік здійснюється з урахуванням встановленого в Україні порядку [[Порядок електронного декларування місця проживання|декларування]] та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).
* перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;
* прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
* не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;
* проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;
* проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
* особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;
* особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;
* негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;
* подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.<br />
2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.<br />
3.Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.<br />
4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом.<br />
5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.


Військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, з урахуванням обсягу та деталізації - на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.
* '''''Персонально-якісний військовий облік''''' передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів ''за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання'', які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ведення персонально-якісного військового обліку '''''покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки''''', органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки.
* '''''Персонально-первинний військовий облік''''' передбачає облік відомостей стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів з''а місцем їх проживання у в''ідповідній адміністративно-територіальній одиниці''.'' У селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ведення такого обліку '''''покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.'''''
* '''''Персональний військовий облік''''' передбачає облік відомостей щодо таких осіб ''за місцем їх роботи (служби) або навчання'' та покладається на '''керівників''' державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Військовий облік військовозобов'язаних та резервістів за призначенням поділяється на:
* ''загальний'' (військовозобов'язані та резервісти, які <u>не заброньовані</u> за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час).
* ''спеціальний'' (військовозобов'язані, які <u>заброньовані</u> за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час).
<u>Ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:</u>
* для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
* для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
* для резервістів - військовий квиток ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text пункт 20 Порядку]).
Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, '''не ведеться''' (частина третя стаття 36 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"]).


== Військовозобов'язаним надаються відстрочки від призову на підставі ==
Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання '''зобов’язані в семиденний строк''' стати на військовий облік та '''не раніше ніж за три дні до вибуття''' з місця проживання знятися із зазначеного обліку. У разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, зокрема у випадках, визначених постановою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. N 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад"], через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-комунікаційні системи.


Військовозобов'язаним надаються відстрочки від призову на підставі:
У разі декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання, поданою в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на підставі відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі, надісланих органами реєстрації через Єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ України до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (частина третя статті 37 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"]).
* переліків посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані;
* постанов Комісії про надання особистих відстрочок окремим військовозобов'язаним, які не підлягають бронюванню за переліками посад та професій (особисте бронювання).<br />


На військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.<br />
'''Зняттю з військового обліку''' підлягають:
З питань, що пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних за підприємствами, останні звертаються до міністерств, відомств, облдержадміністрацій та до військкоматів за місцем знаходження підприємств.<br />
 
Вся робота щодо бронювання військовозобов’язаних у воєнний час ведеться відповідно до рішень Уряду, Комісії та Інструкції щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, затвердженої постановою Комісії від 22 травня 1996 року № 1 (для службового користування).<br />
<u>1) з військового обліку призовників:</u>
Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних складаються щорічно станом на 1 січня.<br />
* які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
До звітів включаються зведені показники як за основним підприємством, так і за підпорядкованими йому структурними підрозділами та філіями незалежно від місця їх знаходження.<br />
* які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних та доповіді про стан роботи щодо бронювання військовозобов’язаних підприємствами, що перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади передаються в термін до 1 лютого - до галузевих органів управління.
* які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов’язаних;
* які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
* які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
* які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
<u>2) з військового обліку військовозобов’язаних:</u>
* які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
* які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
* які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
* в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;
<u>3) з військового обліку резервістів:</u>
* які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;
* які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
* які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
* які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;
* в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700 (частина п'ята статті 37 "Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу")]
==== Виключення з військового обліку ====
Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які:
* призвані чи прийняті на військову службу;
* проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
* визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
* досягли граничного віку перебування в запасі (військовозобов’язані та резервісти ''протягом семи днів з дня досягнення граничного віку'' перебування в запасі направляються керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для виключення з військового обліку);
* [[Припинення громадянства України|припинили громадянство України]];
* були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
* направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано [[Примусові заходи медичного характеру: умови та порядок застосування|примусові заходи медичного характеру]];
* померли або [[Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою|визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими]] (стаття 37 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"]).
== Діяльність з ведення військового обліку державними органами, підприємствами, організаціями ==
Організація військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладається на '''відповідних керівників.'''
 
Обов'язки з ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладаються на '''працівників служби персоналу''', служби управління персоналом (далі - служба персоналу). У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов'язки з ведення військового обліку покладаються на '''особу, яка веде облік працівників''' в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установи, організації.
 
Працівники з питань мобілізаційної роботи або мобілізаційних підрозділів (за наявності) безпосередньо організовують роботу з бронювання військовозобов'язаних та контролю за станом ведення військового обліку.
 
Для належного функціонування системи військового обліку (забезпечення її автоматизації із застосуванням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів) визначається кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку з урахуванням норм, зокрема, в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях з<u>а наявності на військовому обліку:</u>
 
від 501 до 2000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів - одна особа;
 
від 2001 до 4000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів - дві особи;
 
від 4001 до 7000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів - три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів - по одній особі додатково.
 
Особи, відповідальні за ведення військового обліку (крім державних службовців), повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#n4 класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій”].
 
'''Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік''' в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа:
 
♦ призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 
♦ військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі (у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони).
 
Взяття громадян на персонально-первинний та персональний військовий облік, а також їх виключення з такого обліку здійснюється <u>лише після взяття</u> (зняття, виключення) зазначених громадян на військовий облік (з військового обліку) <u>у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки</u>, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.
 
Взяття громадян''''', які прибули з тимчасово окупованих територій України''''', на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється '''''після''''' '''''взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб''''' та на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
 
Персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях ведеться за [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n382 списками персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку).]
 
Інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n466 відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку)], яка зберігається разом із списками персонального військового обліку.
 
'''З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:'''
# перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія;
# доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);
# надсилання у '''''семиденний строк з дня видання наказу''''' про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
# оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до зазначених установ і забезпечення їх своєчасного прибуття;
# подання до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть;
# проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;
# забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку;
# періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах. '''''Не рідше одного разу на рік''''' проводять звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, в яких вони перебувають на військовому обліку;
# внесення '''''у п’ятиденний строк''''' з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) '''''змін до списків персонального військового обліку''''' та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну таких облікових даних;
# складення і подання '''''щороку до 1 грудня''''' до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
# приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
# оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
# постійне інформування відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги цього Порядку, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n10 пункт 34 Порядку]).
Військовозобов’язані та резервісти протягом ''семи днів з дня досягнення граничного віку'' перебування в запасі ''направляються керівниками'' державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки д''ля виключення з військового обліку.''
 
== Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ==
Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n358 додаток № 2 до Порядку]), зокрема:
 
◆ перебувати на військовому обліку:
# за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання;
# за місцем роботи (навчання);
у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — з''а місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;''
 
◆ прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на збірні пункти, призовні дільниці, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях);
 
◆ не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 
◆проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
 
◆ проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;
 
◆ негайно повідомляти районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;
 
◆ звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
 
У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в '''десятиденний строк''' з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.
== Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час ==
Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період (стаття 24 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"] ).
 
Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:
# в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
# на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
# на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
# на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Зазначені вище військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.
 
Порядок та організація бронювання, переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. Під час дії воєнного стану бронювання військовозобов’язаних може також здійснюватися за списком військовозобов’язаних, поданим у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відповідним органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією, зазначеними в [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#n461 ч. 1 ст. 25 Закону].
 
На військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються '''посвідчення про відстрочку від призову''' та '''повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік'''.
 
З питань, що пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних за підприємствами, останні звертаються до міністерств, відомств, обласних державних адміністрацій та до військових комісаріатів за місцем знаходження підприємств.
 
В умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення, здійснюється відповідно до [https://ips.ligazakon.net/document/KP230076?an=13 Порядоку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76]
 
'''<u>Детальніше див.:</u>''' [[Бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану]]
 
Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час регулюються, зокрема <u>постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час"</u> (для службового користування) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493 "Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час".
== Відповідальність ==
Громадяни, які ухиляються від військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.
{| class="wikitable"
| rowspan="2" |'''Зміст порушення'''
| rowspan="2" |'''Порушена норма'''
| colspan="2" |'''Розмір адмінштрафу'''
|-
|'''уперше'''
|'''повторно протягом року'''
|-
|Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
|Ст. 210<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2449 КУпАП]
|Від 1700 до 3400 грн
|Від 3400 до 5100 грн
|-
|Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності
|Ст. 211 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2449 КУпАП]
|Від 510 до 850 грн
|Від 510 до 1700 грн
|}
За ухилення від військового обліку або спеціальних зборів громадяни можуть притягуватися до [[Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів|кримінальної відповідальності]].
== Корисні посилання ==
* [https://guide.diia.gov.ua/view/vziattia-na-viiskovyi-oblik-viiskovozoboviazanykh-ef8a9379-8258-4a4a-b04d-a7b9265a5286 Взяття на військовий облік військовозобов’язаних]
== Див. також ==
* [[Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів]]
* [[Порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації]]
* [[Гарантії трудових прав працівників, призваних на військову службу, у тому числі під час мобілізації]]
* [[Призов на військову службу офіцерів запасу у мирний час]]
* [[Порядок проведення військової підготовки громадян України]]
 
==Отримання правової консультації==
Для отримання правової допомоги звертайтесь до системи надання безоплатної правової допомоги:
*контакт-центр ‒ '''0 800 213 103''' (дзвінки у межах України безкоштовні);
*бюро правової допомоги (розташування, номери телефонів та інформація про режим роботи на [https://legalaid.gov.ua/kliyentam/poshuk-najblyzhchogo-tsentru-ta-dystantsijnyh-punktiv/ мапі])


[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]

Поточна версія на 08:16, 13 лютого 2023

Нормативна база

Загальна інформація про військовий облік

Військовий облік – складова змісту мобілізаційної підготовки держави, яка полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо:

♦ фіксації, накопичення та аналізу наявних людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками;

♦ здійснення заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними та резервістами;

♦ подання відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (пункт 2 Порядку).

Військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення особовим складом у мирний час та в особливий період.

Для забезпечення військового обліку громадян України використовується Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який призначений для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Завданнями військового обліку є:

 • утворення військового резерву людських ресурсів, накопичення військово-навчених людських ресурсів, необхідних для укомплектування Збройних Сил, інших військових формувань у мирний час та в особливий період;
 • проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників, військовозобов'язаних та резервістів для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;
 • своєчасне оформлення військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
 • організація своєчасного бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • забезпечення контролю за станом військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
 • забезпечення контролю за дотриманням призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку;
 • забезпечення громадян України інформацією щодо виконання ними військового обов'язку (пункт 4 Порядку).

З метою ведення військового обліку в державі створюється система військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Система військового обліку – сукупність узгоджених за завданнями державних органів, підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством. Головною вимогою до системи військового обліку є забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Для забезпечення та організації належного функціонування системи військового обліку в державі:

Міноборони:

1) затверджує порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

2) визначає:

- форми військово-облікових документів;

- показники та критерії з оцінювання стану військового обліку;

- перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінки за власним бажанням беруться на військовий облік військовозобов'язаних, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за умови придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та віком;

- перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями;

- перелік військово-облікових спеціальностей (крім СБУ).

Генеральний штаб Збройних Сил:

1) здійснює загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку, контроль за станом цієї роботи в державних органах (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), органах місцевого самоврядування, на підприємствах в установах та організаціях;

2) встановлює особливості ведення військового обліку органами військового управління, військовими частинами Збройних Сил, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;

3) визначає перелік дефіцитних для Збройних Сил військово-облікових спеціальностей військовозобов'язаних, за наявності яких вони не підлягають бронюванню;

4) погоджує програми підготовки персоналу, відповідального за організацію та ведення військового обліку.

Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку, що ведеться за місцем їх проживання (частина 3 статті 33 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановленого в Україні порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

Військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, з урахуванням обсягу та деталізації - на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

 • Персонально-якісний військовий облік передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ведення персонально-якісного військового обліку покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки.
 • Персонально-первинний військовий облік передбачає облік відомостей стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. У селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ведення такого обліку покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
 • Персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи (служби) або навчання та покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Військовий облік військовозобов'язаних та резервістів за призначенням поділяється на:

 • загальний (військовозобов'язані та резервісти, які не заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час).
 • спеціальний (військовозобов'язані, які заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час).

Ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

 • для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
 • для резервістів - військовий квиток (пункт 20 Порядку).

Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться (частина третя стаття 36 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку. У разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, зокрема у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. N 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад", через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-комунікаційні системи.

У разі декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання, поданою в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на підставі відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі, надісланих органами реєстрації через Єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ України до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (частина третя статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

Зняттю з військового обліку підлягають:

1) з військового обліку призовників:

 • які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
 • які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
 • які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов’язаних;
 • які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
 • які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

2) з військового обліку військовозобов’язаних:

 • які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
 • які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
 • які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
 • в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;

3) з військового обліку резервістів:

 • які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;
 • які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
 • які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
 • які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;
 • в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України. (частина п'ята статті 37 "Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу")

Виключення з військового обліку

Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які:

 • призвані чи прийняті на військову службу;
 • проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
 • досягли граничного віку перебування в запасі (військовозобов’язані та резервісти протягом семи днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі направляються керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для виключення з військового обліку);
 • припинили громадянство України;
 • були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
 • направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 • померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими (стаття 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

Діяльність з ведення військового обліку державними органами, підприємствами, організаціями

Організація військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладається на відповідних керівників.

Обов'язки з ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом (далі - служба персоналу). У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов'язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установи, організації.

Працівники з питань мобілізаційної роботи або мобілізаційних підрозділів (за наявності) безпосередньо організовують роботу з бронювання військовозобов'язаних та контролю за станом ведення військового обліку.

Для належного функціонування системи військового обліку (забезпечення її автоматизації із застосуванням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів) визначається кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку з урахуванням норм, зокрема, в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:

від 501 до 2000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів - одна особа;

від 2001 до 4000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів - дві особи;

від 4001 до 7000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів - три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів - по одній особі додатково.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку (крім державних службовців), повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій”.

Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа:

♦ призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

♦ військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі (у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони).

Взяття громадян на персонально-первинний та персональний військовий облік, а також їх виключення з такого обліку здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) зазначених громадян на військовий облік (з військового обліку) у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях ведеться за списками персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку).

Інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку), яка зберігається разом із списками персонального військового обліку.

З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

 1. перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія;
 2. доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);
 3. надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 4. оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до зазначених установ і забезпечення їх своєчасного прибуття;
 5. подання до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть;
 6. проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;
 7. забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку;
 8. періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах. Не рідше одного разу на рік проводять звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, в яких вони перебувають на військовому обліку;
 9. внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) змін до списків персонального військового обліку та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну таких облікових даних;
 10. складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 11. приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 12. оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 13. постійне інформування відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги цього Порядку, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом (пункт 34 Порядку).

Військовозобов’язані та резервісти протягом семи днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі направляються керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для виключення з військового обліку.

Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних (додаток № 2 до Порядку), зокрема:

◆ перебувати на військовому обліку:

 1. за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання;
 2. за місцем роботи (навчання);

у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

◆ прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на збірні пункти, призовні дільниці, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях);

◆ не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

◆проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

◆ проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

◆ негайно повідомляти районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

◆ звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період (стаття 24 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ).

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 1. в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
 2. на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
 3. на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
 4. на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Зазначені вище військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Порядок та організація бронювання, переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. Під час дії воєнного стану бронювання військовозобов’язаних може також здійснюватися за списком військовозобов’язаних, поданим у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відповідним органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією, зазначеними в ч. 1 ст. 25 Закону.

На військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

З питань, що пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних за підприємствами, останні звертаються до міністерств, відомств, обласних державних адміністрацій та до військових комісаріатів за місцем знаходження підприємств.

В умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення, здійснюється відповідно до Порядоку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76

Детальніше див.: Бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану

Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час регулюються, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час" (для службового користування) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493 "Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час".

Відповідальність

Громадяни, які ухиляються від військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Зміст порушення Порушена норма Розмір адмінштрафу
уперше повторно протягом року
Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію Ст. 2101 КУпАП Від 1700 до 3400 грн Від 3400 до 5100 грн
Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності Ст. 211 КУпАП Від 510 до 850 грн Від 510 до 1700 грн

За ухилення від військового обліку або спеціальних зборів громадяни можуть притягуватися до кримінальної відповідальності.

Корисні посилання

Див. також

Отримання правової консультації

Для отримання правової допомоги звертайтесь до системи надання безоплатної правової допомоги:

 • контакт-центр ‒ 0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);
 • бюро правової допомоги (розташування, номери телефонів та інформація про режим роботи на мапі)