Відмінності між версіями «Військова експертиза»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 7 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n14 Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закон України "Про судову експертизу"]
*[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n14 Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n17 Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n17 Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n219 Перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5]


== Поняття військової експертизи ==
== Загальні положення ==
'''Військова експертиза –''' відноситься до основного виду експертизи та проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Призначається судовим [[Експерт у кримінальному провадженні: права, обов'язки, відповідальність|експертам]] державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.<br><br>
'''Військова експертиза –''' відноситься до основного виду експертизи та проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5].  
Військова експертиза проводиться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, а саме:<br>
'''[http://dniprondise.dp.ua/ Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз].'''<br>
Дніпропетровська і Запорізька області.<br>
'''[http://dnise.dn.ua/ Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз].'''<br>
Донецька і Луганська області.<br>
'''[http://kndise.gov.ua/ Київський науково-дослідний інститут судових експертиз].'''<br>
м. Київ, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.<br>
'''Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз.'''<br>
Автономна Республіка Крим.<br>
'''[https://minjust.gov.ua/m/lvivskiy-naukovo-doslidniy-institut-sudovih-ekspertiz Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз].'''<br>
Волинська, Закарпатська, Львівська та Рівненська області.<br>
'''[http://ondise.minjust.gov.ua/ Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз].'''<br>
Миколаївська, Одеська та Херсонська області.<br>
'''[http://www.hniise.gov.ua/ Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса].'''<br>
Сумська, Полтавська, Харківська області та м. Севастополь.<br>
'''[http://www.intelect.org.ua/ Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності].'''<br>
Зона обслуговування поширюється ''на всі регіони''.


== Основні завдання військової експертизи ==
Призначається судовим [[Експерт у кримінальному провадженні: права, обов'язки, відповідальність|експертам]] державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text Кримінальним процесуальним], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text Цивільним процесуальним], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text Господарським процесуальним] кодексами України, [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text Кодексом України про адміністративні правопорушення], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text Кодексом адміністративного судочинства України], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text Митним кодексом України], Законами України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text "Про судову експертизу"], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text "Про виконавче провадження"], іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.
 
'''<u>Детальніше див.:</u>''' [[Судова експертиза у кримінальному процесі]]
 
<u>Предметом</u> судової військової експертизи є встановлення судовим військовим експертом фактів (суджень про факти) по визначених слідчим або судом питаннях щодо порядку роботи (дій або бездіяльності) органів військового управління (командирів та начальників) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення сектору безпеки і оборони, які виконують згідно чинного законодавства покладені на них службові обов'язки (посадові інструкції).
 
<u>Об'єктом</u> є матеріальні носії доказової інформації, які зібрані й надані слідчим або судом на судову військову експертизу.
 
'''Увага!''' [https://minjust.gov.ua/legal_expertise Реєстр атестованих судових експертів]
 
Результати проведення експертиз та експертних досліджень викладаються у письмовому документі - '''висновку експерта'''.
 
== Основні завдання військової експертизи: ==
* встановлення обставин застосування та дій військових формувань;
* встановлення обставин застосування та дій військових формувань;
* встановлення обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, загибелі людей (військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших представників міністерств і відомств, цивільного населення), втрати озброєння, військової техніки, об’єктів державної влади та інфраструктури, особистого майна громадян під час застосування військових формувань;
* встановлення обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, загибелі людей (військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших представників міністерств і відомств, цивільного населення), втрати озброєння, військової техніки, об’єктів державної влади та інфраструктури, особистого майна громадян під час застосування військових формувань;
* встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних документів (покладених обов’язків).
* встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних документів (покладених обов’язків).


== Орієнтовний перелік питань, що вирішуються військовою експертизою ==
== Орієнтовний перелік питань, що вирішуються військовою експертизою: ==
* Чи мали (могли мати) негативні наслідки для обороноздатності держави та боєздатності Збройних Сил України рішення про ліквідацію (розформування, скорочення) окремих родів військ, з’єднань, військових частин та підрозділів?
* Чи мали (могли мати) негативні наслідки для обороноздатності держави та боєздатності Збройних Сил України рішення про ліквідацію (розформування, скорочення) окремих родів військ, з’єднань, військових частин та підрозділів?
* Яким чином було організовано керівником (командиром, начальником) отримання інформації (її джерел) від міжвідомчих органів щодо обстановки у районі ведення бойових (спеціальних) дій?
* Яким чином було організовано керівником (командиром, начальником) отримання інформації (її джерел) від міжвідомчих органів щодо обстановки у районі ведення бойових (спеціальних) дій?
Рядок 48: Рядок 43:
* Чи відповідали фактичні дії відповідних посадових осіб оперативній обстановці, що склалась на момент виконання бойового завдання?
* Чи відповідали фактичні дії відповідних посадових осіб оперативній обстановці, що склалась на момент виконання бойового завдання?
* Дії (бездіяльність) яких посадових осіб, що здійснювали планування та проведення операції щодо розгрому незаконних збройних формувань (противника), перебувають у причинному зв’язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців (працівників) та інших осіб, втрати озброєння та військової техніки?
* Дії (бездіяльність) яких посадових осіб, що здійснювали планування та проведення операції щодо розгрому незаконних збройних формувань (противника), перебувають у причинному зв’язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців (працівників) та інших осіб, втрати озброєння та військової техніки?
==Терміни проведення експертизи==
Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати '''90 календарних днів'''.
У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад 10 експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за '''письмовою домовленістю''' з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів (пункт 1.13 розділу I [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/ed20210820#Text Інстукції]).
== Установи, які проводять дослідження ==
Військова експертиза проводиться експертними установами, зокрема:
# [https://minjust.gov.ua/m/dnipropetrovskiy-naukovo-doslidniy-institut-sudovih-ekspertiz Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз]
# [http://kndise.gov.ua/ Київський науково-дослідний інститут судових експертиз]
# [https://minjust.gov.ua/m/lvivskiy-naukovo-doslidniy-institut-sudovih-ekspertiz Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз]
# [https://minjust.gov.ua/m/natsionalniy-naukoviy-tsentr-institut-sudovih-ekspertiz-ekspertiz-im-zasl-prof-ms-bokariusa-139 Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса]
== Корисні посилання ==
* [https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/a2fc25cb69-466-473.pdf Розробка методики "Комплексне дослідження ракетно-артилерійського озброєння"]
== Див. також ==
* [[Експертиза зброї та слідів її використання]]
* [[Трасологічна експертиза]]


[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]
[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]

Поточна версія на 14:16, 20 червня 2022

Нормативна база

Загальні положення

Військова експертиза – відноситься до основного виду експертизи та проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5.

Призначається судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Детальніше див.: Судова експертиза у кримінальному процесі

Предметом судової військової експертизи є встановлення судовим військовим експертом фактів (суджень про факти) по визначених слідчим або судом питаннях щодо порядку роботи (дій або бездіяльності) органів військового управління (командирів та начальників) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення сектору безпеки і оборони, які виконують згідно чинного законодавства покладені на них службові обов'язки (посадові інструкції).

Об'єктом є матеріальні носії доказової інформації, які зібрані й надані слідчим або судом на судову військову експертизу.

Увага! Реєстр атестованих судових експертів

Результати проведення експертиз та експертних досліджень викладаються у письмовому документі - висновку експерта.

Основні завдання військової експертизи:

 • встановлення обставин застосування та дій військових формувань;
 • встановлення обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, загибелі людей (військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших представників міністерств і відомств, цивільного населення), втрати озброєння, військової техніки, об’єктів державної влади та інфраструктури, особистого майна громадян під час застосування військових формувань;
 • встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних документів (покладених обов’язків).

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються військовою експертизою:

 • Чи мали (могли мати) негативні наслідки для обороноздатності держави та боєздатності Збройних Сил України рішення про ліквідацію (розформування, скорочення) окремих родів військ, з’єднань, військових частин та підрозділів?
 • Яким чином було організовано керівником (командиром, начальником) отримання інформації (її джерел) від міжвідомчих органів щодо обстановки у районі ведення бойових (спеціальних) дій?
 • На яких посадових осіб (командирів, начальників) було покладено підготовку підрозділів, що залучалися до виконання бойових завдань, та здійснення контролю за їх готовністю та відповідність їх покладання вимогам керівних документів?
 • Яким чином здійснювалося забезпечення бойових дій за видами забезпечення? Чи були складені плани забезпечення військ (сил) за видами забезпечення для угрупувань, що були задіяні до виконання поставленого завдання?
 • Яким чином здійснювалося забезпечення підрозділів, які були визначені для виконання бойових завдань?
 • Які нормативні (керівні) документи застосовувались при плануванні та організації бойових дій?
 • Чи відповідали вимогам нормативних (керівних) документів, а також обстановці бойові документи (плани) за видами забезпечення частин та підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання?
 • Чи перебувають виявлені порушення у причинно-наслідковому зв’язку з настанням тяжких наслідків, які призвели до загибелі військовослужбовців (працівників) та інших осіб, втрати озброєння та військової техніки? Якщо так, то які саме та чиїми діями (бездіяльністю) вони спричинені?
 • Які дії (бездіяльність) керівництва (командирів, начальників) призвели до потрапляння в оточення частин та підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання у районі ведення бойових дій?
 • Яким чином та ким саме (керівниками, командирами, начальниками) визначалася можлива загроза оточення частин та підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання у районі ведення бойових дій?
 • Які заходи вживалися з метою запобігання оточенню та виведенню з оточення частин та підрозділів, які були задіяні до виконання бойових завдань та потрапили в оточення?
 • Яким чином була організована взаємодія у районі ведення бойових дій між підрозділами Служби безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та іншими військовими формуваннями та державними органами влади?
 • Яким чином було організовано вихід (прорив, відхід) частин підрозділів з оточення, хто саме здійснював забезпечення виходу (прориву, відходу) зазначених частин та підрозділів?
 • Чи був виконаний передбачений нормативними актами порядок опрацювання, коригування та виконання бойових завдань?
 • Чи відповідають нанесені графічні зображення на робочих картах командирів усіх рівнів поставленим завданням з ведення бойових дій (виконання бойових завдань)?
 • Яким чином проводились фіксація участі у бойових діях (на усіх рівнях) та відображення щоденної звітності військових формувань перед керівництвом антитерористичної операції?
 • Чи відповідали фактичні дії відповідних посадових осіб оперативній обстановці, що склалась на момент виконання бойового завдання?
 • Дії (бездіяльність) яких посадових осіб, що здійснювали планування та проведення операції щодо розгрому незаконних збройних формувань (противника), перебувають у причинному зв’язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців (працівників) та інших осіб, втрати озброєння та військової техніки?

Терміни проведення експертизи

Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад 10 експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів (пункт 1.13 розділу I Інстукції).

Установи, які проводять дослідження

Військова експертиза проводиться експертними установами, зокрема:

 1. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз
 2. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
 3. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
 4. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса

Корисні посилання

Див. також