Відмінності між версіями «Відшкодування державою вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==


# [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text Бюджетний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text Бюджетний кодекс України]
# [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF/print#n410 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF/print#n410 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції»]
# [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року №77 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року №77 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників»]


== Загальна інформація ==
== Загальна інформація ==

Поточна версія на 12:27, 26 липня 2021

Нормативна база

Загальна інформація

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 395 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107» передбачено часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна.
Механізм використання коштів, передбачених Міністерством економіки України в держаному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», які спрямовуються для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції визначає Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції
Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.
Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:

 • спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї;
 • часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність;
 • часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції;
 • часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів;
 • часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна;
 • погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Суб’єкт господарювання або сільськогосподарський товаровиробник, що претендує на отримання державної підтримки за напрямами державної підтримки, передбаченими пунктом 4 Порядку, зобов’язаний подати разом з документами для отримання державної підтримки інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами такої державної підтримки.

На отримання бюджетних коштів мають право такі суб’єкти господарювання:

 • стосовно яких не порушено справу про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
 • які не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на ДПС.

Відповідність суб’єкта господарювання вимогам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту, перевіряється виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін’юсту, перед формуванням реєстрів та відомостей отримувачів бюджетних коштів.

Процедура отримання відшкодування

Сільськогосподарський товаровиробник, який має намір отримати часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна подає протягом року до 15 жовтня Мінекономіки повідомлення за встановленою формою в електронному та паперовому вигляді.

На підставі отриманих повідомлень Мінекономіки формує перелік сільськогосподарських товаровиробників, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна, та розміщує його до 15 листопада на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна сільськогосподарські товаровиробники подають до 15 листопада комісії Мінекономіки такі документи:

 • заявку;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • засвідчену підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта із зберігання та переробки зерна;
 • типову форму №03-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для об’єктів нового будівництва;
 • типову форму №03-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” - для об’єктів реконструкції;
 • засвідчену підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копію кошторисної частини проектної документації;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи, видану місцевим контролюючим органом, та розрахунок питомої вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, який становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених ним за попередній податковий (звітний) рік, завірений контролюючим органом за місцем основного податкового обліку сільськогосподарського товаровиробника.

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються Мінекономіки і зберігаються протягом трьох років.
Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу.
Документи, подані не в повному обсязі, повертаються сільськогосподарському товаровиробнику протягом п’яти робочих днів.
Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Мінекономіки проводить засідання комісії до 5 грудня та на підставі поданих документів визначає розмір часткового відшкодування за кожним сільськогосподарським товаровиробником і приймає рішення про включення його до Реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, на рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в банках, на підставі:

 • розподілу бюджетних коштів між сільськогосподарськими товаровиробниками;
 • реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховане часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.

Сільськогосподарський товаровиробник, якому здійснюється часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна, у разі відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням відповідних об’єктів із зберігання та переробки зерна повинен повернути одержані бюджетні кошти в установленому законодавством порядку.

Сільськогосподарські товаровиробники подають щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання бюджетних коштів Мінекономіки інформацію про об’єкти із зберігання та переробки зерна, вартість яких була частково відшкодована, за встановленою формою.

Розміри відшкодування

Часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна надається сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ними за попередній податковий (звітний) рік, новоутвореним сільськогосподарським товаровиробникам, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, за результатами кожного окремого звітного періоду на безповоротній основі в розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість), у тому числі вартості обладнання, побудованих та/або реконструйованих і прийнятих в експлуатацію у грудні минулого року та січні - жовтні поточного року закінчених будівництвом об’єктів (черг та/або пускових комплексів) зернофуражних сховищ, елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та зерноочисно-сушильних пунктів, підприємств із виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів).

Починаючи з 2021 року в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік на відповідні цілі, частковому відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна (без урахування податку на додану вартість), у тому числі вартості обладнання, підлягають побудовані та/або реконструйовані і прийняті в експлуатацію в листопаді - грудні минулого року та січні - жовтні поточного року закінчені будівництвом об’єкти (черги та/або пускові комплекси) зернофуражних сховищ, елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та зерноочисно-сушильних пунктів, підприємств із виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів).

У разі будівництва та/або реконструкції придбаних об’єктів незавершеного будівництва із зберігання та переробки зерна частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва та/або реконструкції без урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.