Відмінності між версіями «Відстрочка та звільнення від призову на строкову військову службу»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показана 31 проміжна версія 11 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
<br />
== Нормативна база==
«Хто має право на відстрочку та звільнення від призову?» – питання, які є, мабуть, найпоширенішими серед громадян призовного віку.
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України "Про освіту"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008 Указ Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0073-18 Наказ Міністерства оборони України від 20 грудня 2017 року № 684 "Про затвердження Переліку випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних"]


<br />
== Хто призивається на строкову військову службу ==
Це, передусім, зумовлено тим, що через певні об’єктивні та суб’єктивні причини на військову службу іноді потрапляють особи, які за законом звільнені від її проходження.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.  


<br />
Військовий обов'язок включає:
Водночас, люди часто плутають призов на строкову службу із призовом на військову службу під час мобілізації. Через це також незрозумілими для них є підстави для відстрочки від того чи іншого виду служби.


<br />
* підготовку громадян до військової служби;
Статтею 65 Конституції України визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України, які відбувають військову службу відповідно до закону. Пріоритетність обов’язку захищати Вітчизну є очевидною з огляду на об’єктивну необхідність всебічного утвердження її зовнішнього і внутрішнього суверенітету, незалежності в політичній, економічній, культурній та в інших сферах. Військова служба є державною службою особливого характеру, що пов’язана з виконанням громадянином України загального військового обов’язку і службою у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до чинного законодавства, а також у правоохоронних органах спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, посади яких комплектуються військовослужбовцями. Всі аспекти призову, звільнення від нього та надання відстрочки від призову на строкову військову службу врегульовані Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 р. N 2232-XII (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 жовтня 2016 року N 1680-VIII). Відповідно до частини 7 статті 2 зазначеного Закону, строкову військову службу громадяни України проходять у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. Відповідно до вимог ст.15 цього Закону, на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
* приписку до призовних дільниць;
== Право на відстрочку від призову на строкову службу ==
* прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;
Відстрочка від призову на строкову військову службу передбачена статтею 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 р. N 2232-XII (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 жовтня 2016 року N 1680-VIII).
* проходження військової служби;
* виконання військового обов'язку в запасі;
* проходження служби у військовому резерві;
* дотримання правил військового обліку.


<br />
На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (частина перша статті 15 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"] (далі - Закон).
Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.
''Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:''
непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством; неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
двох і більше дітей;
дитину-інваліда;
дружину-інваліда;
вагітну дружину.


<br />
'''Важливо!''' Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71/2021#Text Указу Президента України від 24 лютого 2021 року № 71 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році"] чоловіки зазначеної вікової категорії призиватимуться <u>у 2021 році у квітні - червні та жовтні - грудні.</u>
Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


<br />
== На кого не поширюється обов’язок військової служби ==
У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.
Військовий обов'язок не поширюється на ''іноземців та осіб без громадянства'', які перебувають в Україні.


<br />
== Чи можуть іноземці призиватися на військову службу ==
Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.
Проходження військової служби здійснюється іноземцями та особами без громадянства - ''у добровільному порядку'' (за контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України (частина шоста статті 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n271 Закону]).


<br />
Порядок проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України визначається [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248/2016#Text Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, затвердженим Указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248].
Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.


== Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
== Підстави відстрочки від проходження військової служби ==
Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам '''за рішенням районної (міської) призовної комісії:'''
# за сімейними обставинами,
# за станом здоров'я,
# для здобуття освіти;
# продовження професійної діяльності.


# у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
=== Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами ===
# у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:
# у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
# непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;
# в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
# неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
# одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
# дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
# двох і більше дітей;
# дитину з інвалідністю;
# дружину з інвалідністю;
# вагітну дружину.


<br />
=== Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я ===
Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я '''на строк до одного року''' надається призовникам, які визнані під час медичного огляду '''тимчасово непридатними''' до військової служби.


<br />
=== Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти ===
Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.
Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які:
Згідно з частиною 10 цієї статті, відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання. Громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.  
* у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
* навчаються у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
* навчаються у ВНЗ з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
* навчаються у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
* навчаються в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва;
* проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.
{| class="wikitable"
|-
| '''Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки'''
|}
* в навчальних закладах інших держав в рамках міжнародних договорів України.


<br />
=== Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності ===
Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.
Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.
# педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці 3 ч.11 ст.15 цього Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.  
#медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
#священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
#сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
#особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
#резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
#поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам Державного бюро розслідувань - на весь період їх служби;
#співробітникам Служби судової охорони - на весь період їх служби (частина тринадцята статті 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n271 Закону]).


У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах III або IV рівнів акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається за умови такого переведення протягом навчального року на курс не нижче того, на якому вони навчалися, а після закінчення навчального року - на вищий курс.
== Порядок отримання відстрочки від призову на строкову військову службу ==
''Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:''
{| class="wikitable"
|-
| Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані '''щороку до 1 жовтня''' подавати у районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право на відстрочку. Довідка про навчання призовника може безпосередньо надсилатися закладом освіти районному (міському) військовому комісаріату.
Крім того, відповідно до частини п'ятнадцятой статті 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n271 Закону] у випадках, не передбачених цим Законом, <u>відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.</u>
|}
=== Дії, для отримання відстрочки від призову на строкову військову службу ===
У разі отримання повістки про призов на строкову військову службу та прибуття на призовну дільницю, необхідно скласти заяву на ім’я голови районної (міської) призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу, з описом підстав для надання відстрочки, а також додати всі наявні письмові докази, що підтверджують дані підстави (наприклад, підставою для надання відстрочки від призову призовнику у зв’язку з вагітністю дружини є свідоцтво про шлюб та медична довідка закладу охорони здоров’я про вагітність дружини, посвідчена головним лікарем закладу охорони здоров’я). Заяву необхідно складати у 2-х екземплярах, один з яких, із позначкою про реєстрацію, залишити собі.


# педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
Дана заява буде розглядатись на зібранні членів районної (міської призовної комісії), за результатами чого, районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до  облікової картки призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:
#
* придатність до військової служби і призов  на  строкову військову  службу  з  призначенням  до виду (роду військ) Збройних Сил, інших  військових  формувань,  а  також  визначає  термін відправлення його у військову частину (у разі відсутності підстав, що чітко закріплених в [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Законі]);
# медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
* надання відстрочки від призову на строкову військову службу (у разі наявності підстав, закріплених в [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Законі України «Про військовий  обов'язок  і  військову  службу»]);
#
* внесення на  розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу (у випадках, не передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Законом]).
# священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
#
# сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
#
# особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
#
# резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
#
# поліцейським - на весь період їх служби.


<br />
У разі внесення на  розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо  надання  громадянам  відстрочок  від призову на   строкову військову службу, рішення про надання/не надання відстрочки приймається на засіданні призовної комісії вищого рівня (обласна комісія) (пункти 74-82 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, завтерджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352]).
Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.


<br />
{| class="wikitable"
У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.
|-
Згідно з пунктом 16 зазначеної статті, призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
| '''Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної комісії вищого рівня або до [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|суду]].'''
|}


<br />
=== Зразок заяви голові районної призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами ===
Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.


<br />
[[Файл:Заява у військовий комісаріат про надання відстрочки від призиву на строкову військову службу.docx|міні|Заява голові районної призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами]]
Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.


== Право на звільнення від призову на строкову службу
== Підстави звільнення від проходження військової служби ==
Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:
# які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
# які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
# які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
# батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
# які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
# які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
# яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу (стаття 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n271 Закону]).


<br />
== Судова практика ==
Звільнення від призову на строкову військову службу, як право, передбачене статтею 18 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 р. N 2232-XII (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 жовтня 2016 року N 1680-VIII).
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/74980261 Рішення Львівського окружного адміністративного суду від 19 червня 2018 року у справі № 813/389/18] (щодо відмови в наданні відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами)


== Таке право людини і громадянина, як звільнення від призову на строкову військову службу, передбачене статтею 18 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 р. N 2232-XII (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 жовтня 2016 року N 1680-VIII).
== Корисні посилання ==
Так, від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України: ==
* [https://www.zsu.gov.ua/menu/5fed8aead3a55a205e8fd51c Строкова служба]


які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
== Див. також ==
які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
* [[Ухилення від призову на строкову військову службу]]
які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
* [[Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів]]
батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
[[Категорія: Ветерани війни та учасники АТО]]
які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
[[Категорія: Військова служба]]
які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
[[Категорія:Військовослужбовці]]
яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.
 
[[КАТЕГОРІЯ: Суди]]

Поточна версія на 08:01, 15 грудня 2021

Нормативна база

Хто призивається на строкову військову службу

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Військовий обов'язок включає:

 • підготовку громадян до військової служби;
 • приписку до призовних дільниць;
 • прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;
 • проходження військової служби;
 • виконання військового обов'язку в запасі;
 • проходження служби у військовому резерві;
 • дотримання правил військового обліку.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (частина перша статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (далі - Закон).

Важливо! Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2021 року № 71 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році" чоловіки зазначеної вікової категорії призиватимуться у 2021 році у квітні - червні та жовтні - грудні.

На кого не поширюється обов’язок військової служби

Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

Чи можуть іноземці призиватися на військову службу

Проходження військової служби здійснюється іноземцями та особами без громадянства - у добровільному порядку (за контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України (частина шоста статті 1 Закону).

Порядок проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України визначається Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, затвердженим Указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248.

Підстави відстрочки від проходження військової служби

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії:

 1. за сімейними обставинами,
 2. за станом здоров'я,
 3. для здобуття освіти;
 4. продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

 1. непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;
 2. неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 3. одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
 4. дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
 5. двох і більше дітей;
 6. дитину з інвалідністю;
 7. дружину з інвалідністю;
 8. вагітну дружину.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які:

 • у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • навчаються у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
 • навчаються у ВНЗ з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
 • навчаються у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • навчаються в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва;
 • проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.
Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки
 • в навчальних закладах інших держав в рамках міжнародних договорів України.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

 1. педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
 2. медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
 3. священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
 4. сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
 5. особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 6. резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
 7. поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам Державного бюро розслідувань - на весь період їх служби;
 8. співробітникам Служби судової охорони - на весь період їх служби (частина тринадцята статті 17 Закону).

Порядок отримання відстрочки від призову на строкову військову службу

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право на відстрочку. Довідка про навчання призовника може безпосередньо надсилатися закладом освіти районному (міському) військовому комісаріату.

Крім того, відповідно до частини п'ятнадцятой статті 17 Закону у випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Дії, для отримання відстрочки від призову на строкову військову службу

У разі отримання повістки про призов на строкову військову службу та прибуття на призовну дільницю, необхідно скласти заяву на ім’я голови районної (міської) призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу, з описом підстав для надання відстрочки, а також додати всі наявні письмові докази, що підтверджують дані підстави (наприклад, підставою для надання відстрочки від призову призовнику у зв’язку з вагітністю дружини є свідоцтво про шлюб та медична довідка закладу охорони здоров’я про вагітність дружини, посвідчена головним лікарем закладу охорони здоров’я). Заяву необхідно складати у 2-х екземплярах, один з яких, із позначкою про реєстрацію, залишити собі.

Дана заява буде розглядатись на зібранні членів районної (міської призовної комісії), за результатами чого, районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до облікової картки призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

 • придатність до військової служби і призов на строкову військову службу з призначенням до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань, а також визначає термін відправлення його у військову частину (у разі відсутності підстав, що чітко закріплених в Законі);
 • надання відстрочки від призову на строкову військову службу (у разі наявності підстав, закріплених в Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу»);
 • внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу (у випадках, не передбачених Законом).

У разі внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу, рішення про надання/не надання відстрочки приймається на засіданні призовної комісії вищого рівня (обласна комісія) (пункти 74-82 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, завтерджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352).

Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної комісії вищого рівня або до суду.

Зразок заяви голові районної призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами

Файл:Заява у військовий комісаріат про надання відстрочки від призиву на строкову військову службу.docx

Підстави звільнення від проходження військової служби

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

 1. які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 2. які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 3. які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 4. батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 5. які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 6. які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 7. яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу (стаття 18 Закону).

Судова практика

Корисні посилання

Див. також