Відмінності між версіями «Відпустка без збереження заробітної до досягнення дитиною шестирічного віку»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (В розділі "Право на відпустку до досягнення дитиною шестирічного віку" в п'ятому абзаці змінено п.1 ч.3 ст.25 на п.3 ч.1 ст. 25 ЗУ "Про відпустки")
 
(Не показані 9 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==  
== Нормативна база ==  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про відпустки"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про відпустки"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 червня 2012 року №430 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення»]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1162-2018-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 2018 року № 1162 "Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 червня 2012 року № 430 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення»]  


== Право на відпустку до досягнення дитиною шестирічного віку ==
== Право на відпустку до досягнення дитиною шестирічного віку ==
Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця може оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Ця відпустка не надається працівниці в обов’язковому порядку, а <u>лише у випадку, коли дитина потребує додаткового домашнього догляду.</u>


Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця може оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. '''Ця відпустка не надається працівниці в обов’язковому порядку, а лише у випадку, коли дитина потребує додаткового домашнього догляду.'''
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n982 Частиною шостою статті 179 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України)], а також [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n268 пунктом 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»] встановлено, що в разі коли дитина потребує домашнього догляду, жінці '''обов'язково''' має бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.  
 
'''Частиною шостою статті 179 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП]''', а також пунктом 3 частини першої статті 25 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України «Про відпустки»] встановлено, що в разі коли дитина потребує домашнього догляду, жінці обов´язково має бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.  


Звичайно, переважно відпустку оформлює мама дитини, проте законодавством передбачено низку інших осіб, які також можуть скористатися цим правом. '''У ч.7 ст.179 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП] встановлено''', що відпустка для догляду за дитиною може повністю або частинами використовуватися батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.
Звичайно, переважно відпустку оформлює мама дитини, проте законодавством передбачено низку інших осіб, які також можуть скористатися цим правом. У [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n268 частині сьомій статті 179 КЗпП України] встановлено, що відпустка для догляду за дитиною може повністю або частинами використовуватися батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.


Крім цього, '''відповідно до ч.8 ст.179 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП]''' за бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.
Крім цього, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n268 частини восьмої статті 179 КЗпП України] за бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.


'''Роботодавець не може відмовити в наданні відпустки за власний рахунок, адже працівникам гарантується право на отримання відпустки для догляду за дитиною до 6 років Законом про відпустки (п.3 ч.1 ст.25) та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП] (ч.6 ст.179).'''
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n982 частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу]) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n996 частина друга статті 181 КЗпП України]).


'''Відпустку для догляду за дитиною можна перервати, це не заборонено на законодавчому рівні''' та гарантується ч.7 ст.179 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП] України. Для цього працівниця має написати відповідну заяву. Перервати та повторно оформити відпустку без збереження заробітної плати можна необмежену кількість разів, проте в межах строку дії [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12 довідки № 080-1/о.]
'''Відпустку для догляду за дитиною можна перервати, це не заборонено на законодавчому рівні'''. Для цього працівниця має написати відповідну заяву. Перервати та повторно оформити відпустку без збереження заробітної плати можна необмежену кількість разів, проте в межах строку дії [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12 довідки № 080-1/о.]


'''Згідно зі ст. 181 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП] України''' відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати, на підставі медичного висновку – до 6 років, зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.
== Підстава та порядок надання відпустки ==
== Підстава та порядок надання відпустки ==
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n996 частиною першою статті 181 КЗпП України] відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n982 частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу]) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n982 179 цього Кодексу], повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються <u>наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу</u>.


'''Відповідно до п.3 ч.1 ст.25 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України "Про відпустки"]''' працівникові може надаватися відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6 років. Це один із видів відпусток, за яку не нараховується заробітна плата. Тобто це відпустка без збереження заробітної плати, або відпустка за власний рахунок.
Отже, для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку жінка (або батько дитини, баба, дід чи інший родич, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів) повинна подати роботодавцю заяву про надання відпустки, в якій вона вказує дату, з якої йде в таку відпустку. До заяви слід додати довідку, що підтверджує необхідність домашнього догляду за дитиною встановленої форми, що є підставою для надання цієї відпустки.  
Одна з головних умов, за якої роботодавець має надати таку відпустку працівнику, — це потреба дитини у домашньому догляді, що зумовлено проблемами зі здоров’ям. Таку вимогу недостатньо сформувати в усному вигляді чи написати у довільній формі. Вимога працівника на оформлення відпустки має підтверджуватися відповідним медичним висновком.


Отже, для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, жінка повинна подати роботодавцю заяву про надання відпустки, в якій вона вказує дату, з якої йде в таку відпустку. До заяви слід додати медичний висновок про необхідність домашнього догляду за дитиною, що є підставою для надання цієї відпустки.  
Слід звернути увагу, що відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку також більшої тривалості, а саме відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n268 пункту 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки"] в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, - '''не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку''', а якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги - '''до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку'''.


На підставі отриманих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки (ст. 181 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП], ст. 25 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону про відпустки]).
Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1162-2018-%D0%BF#Text постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1162 "Про затвердження переліку тяжких захворювань , розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність"]).  


'''Важливою умовою оформлення даного виду відпустки є медичний висновок про необхідність домашнього догляду за дитиною.'''
== Довідка для надання відпустки без збереження заробітної плати та термін її дії ==
Для підтвердженні необхідності домашнього догляду за дитиною одному з батьків, бабі, дідові або іншим особам, які фактично доглядають за ним, видається [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12 довідка за формою № 080-1/о,] затвердженою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 червня 2012 року № 430 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення»] , для надання відпустки без збереження заробітної плати.


== Підтвердження необхідності домашнього догляду за дитиною ==
Така довідка надається <u>закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)</u> та підписується лікуючим лікарем, завідуючим відділенням, головою ЛКК закладу охорони здоров'я.
Так, при підтвердженні необхідності домашнього догляду за дитиною одному з батьків, бабі, дідові або іншим особам, які фактично доглядають за ним, видається [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12 довідка за формою № 080-1/о,] затвердженої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12 наказом МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» від 11.06.2012 р. № 430], для надання відпустки без збереження заробітної плати (п.3 Інструкції № 430).


'''Термін дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних і реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців. Слід зазначити, що інформація, яка міститься в довідці за формою №080-1/о, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню (п.17, 18 Інструкції № 430).'''
'''Термін дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних і реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців. Слід зазначити, що інформація, яка міститься в довідці за формою № 080-1/о, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню''' (пункти 17, 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12#Text Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 червня 2012 року № 430)].  


У разі необхідності продовження або поновлення відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями всю вищевикладену процедуру доведеться проходити заново. А саме: заново оформити в дитячій поліклініці довідку за формою № 080-1/о, написати роботодавцю заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. На підставі цих документів роботодавець видасть наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною.
У разі необхідності продовження або поновлення відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями всю вищевикладену процедуру доведеться проходити заново. А саме: заново оформити в дитячій поліклініці довідку за формою № 080-1/о, написати роботодавцю заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. На підставі цих документів роботодавець видасть наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною.


== Особливості видачі довідки про потребу дитини у домашньому догляді ==
== Корисні посилання ==
Як зазначено вище, право на отримання даної відпустки прямо пов’язане із потребую дитини у домашньому догляді, що має бути підтверджено відповідним медичним документом.
* [https://ko.mk.court.gov.ua/sud1415/pres-centr/news/957025/ Відпустка для догляду за дитиною до 3 і до 6 років]
 
Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді»:
 
* пункт 4: форма № 080-1/о надається закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК);
* пункт 11: Пункти 5 та 6 Форми заповнюються на підставі облікової форми N 112/о "Історія розвитку дитини", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)";
* пункт 14: довідку підписують лікуючий лікар, завідуючий відділенням, голова ЛКК закладу охорони здоров'я;
* пункт 17: строк дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців.
'''Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-12 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації №080-1/о] «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.06.2012 року  №430, Форма № 080-1/о''' заповнюється медичним персоналом закладу охорони здоров'я, відповідальним за видачу довідок, за умови надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» за формою «Інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року №110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за №661/20974.


'''Форма №080-1/о надається''' ''для дитини (дитини з інвалідністю), яка потребує домашнього догляду, одному з батьків, усиновителю, опікуну, піклувальнику дитини з інвалідністю, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати та фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю'', у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду, на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії для звернення до органів праці та соціального захисту населення за отриманням надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"] та жінці, батькові, бабці, дідові чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, для надання відпустки без збереження заробітної плати.
== Судова практика ==
[[Категорія:Трудове право]]
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/92972846?fbclid=IwAR3DoUnbsM2J73jCy_6Gvlf9841dXP0juFkpUw7FMNiDu2KbXDuvF-LINFQ# Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 11 листопада 2020 року у справі № 487/8206/18] (звільнення працівника за прогул в період дії медичного висновку про необхідність домашнього догляду дитини є неправомірним). Справу передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
[[Категорія:Відпустка]]
[[Категорія:Відпустка]]
[[Категорія:Батьки дітей до 3-х/6-ти років]]
[[Категорія:Батьки дітей до 3-х/6-ти років]]

Поточна версія на 13:53, 16 листопада 2021

Нормативна база

Право на відпустку до досягнення дитиною шестирічного віку

Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця може оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Ця відпустка не надається працівниці в обов’язковому порядку, а лише у випадку, коли дитина потребує додаткового домашнього догляду.

Частиною шостою статті 179 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України), а також пунктом 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» встановлено, що в разі коли дитина потребує домашнього догляду, жінці обов'язково має бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

Звичайно, переважно відпустку оформлює мама дитини, проте законодавством передбачено низку інших осіб, які також можуть скористатися цим правом. У частині сьомій статті 179 КЗпП України встановлено, що відпустка для догляду за дитиною може повністю або частинами використовуватися батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Крім цього, відповідно до частини восьмої статті 179 КЗпП України за бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується (частина друга статті 181 КЗпП України).

Відпустку для догляду за дитиною можна перервати, це не заборонено на законодавчому рівні. Для цього працівниця має написати відповідну заяву. Перервати та повторно оформити відпустку без збереження заробітної плати можна необмежену кількість разів, проте в межах строку дії довідки № 080-1/о.

Підстава та порядок надання відпустки

Згідно з частиною першою статті 181 КЗпП України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Отже, для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку жінка (або батько дитини, баба, дід чи інший родич, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів) повинна подати роботодавцю заяву про надання відпустки, в якій вона вказує дату, з якої йде в таку відпустку. До заяви слід додати довідку, що підтверджує необхідність домашнього догляду за дитиною встановленої форми, що є підставою для надання цієї відпустки.

Слід звернути увагу, що відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку також більшої тривалості, а саме відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1162 "Про затвердження переліку тяжких захворювань , розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність").

Довідка для надання відпустки без збереження заробітної плати та термін її дії

Для підтвердженні необхідності домашнього догляду за дитиною одному з батьків, бабі, дідові або іншим особам, які фактично доглядають за ним, видається довідка за формою № 080-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 червня 2012 року № 430 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» , для надання відпустки без збереження заробітної плати.

Така довідка надається закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) та підписується лікуючим лікарем, завідуючим відділенням, головою ЛКК закладу охорони здоров'я.

Термін дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних і реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців. Слід зазначити, що інформація, яка міститься в довідці за формою № 080-1/о, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню (пункти 17, 18 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 червня 2012 року № 430).

У разі необхідності продовження або поновлення відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями всю вищевикладену процедуру доведеться проходити заново. А саме: заново оформити в дитячій поліклініці довідку за формою № 080-1/о, написати роботодавцю заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. На підставі цих документів роботодавець видасть наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною.

Корисні посилання

Судова практика