Відмінності між версіями «Відновлення виконавчого провадження внутрішньо переміщеним особам»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 34: Рядок 34:


До заяви про відновлення втраченого провадження бажано додати документи або їх копії, що збереглись і стосуються справи.<br />
До заяви про відновлення втраченого провадження бажано додати документи або їх копії, що збереглись і стосуються справи.<br />
У заяві про відновлення матеріалів виконавчого провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території, яка подається боржником, зазначаються обставини, які зумовлюють необхідність відновлення виконавчого провадження (намір виконати рішення, припинення заходів примусового виконання рішень у зв’язку з виконанням рішення у повному обсязі, скасуванням рішення, на підставі якого видано виконавчий документ тощо). У разі виконання боржником рішення у повному обсязі до заяви додаються квитанції, платіжні документи, що підтверджують сплату боргу за виконавчим документом, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження (у разі винесення відповідних постанов).<br />
У заяві про відновлення матеріалів виконавчого провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території, яка подається боржником, зазначаються обставини, які зумовлюють необхідність відновлення виконавчого провадження (намір виконати рішення, припинення заходів примусового виконання рішень у зв’язку з виконанням рішення у повному обсязі, скасуванням рішення, на підставі якого видано виконавчий документ тощо). У разі виконання боржником рішення у повному обсязі до заяви додаються квитанції, платіжні документи, що підтверджують сплату боргу за виконавчим документом, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження (у разі винесення відповідних постанов).<br>
=== Виконавець ===
 
за власною ініціативою чи за заявою сторін, а також самі сторони можуть звернутися до суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, за видачею дубліката виконавчого документа.<br />
'''Виконавець за власною ініціативою чи за заявою сторін, а також самі сторони можуть звернутися до суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, за видачею дубліката виконавчого документа'''.<br />


Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 409 ЦПК України] судовий збір за подачу  заяви про відновлення втраченого судового провадження '''не сплачується!''' <br />
Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 409 ЦПК України] судовий збір за подачу  заяви про відновлення втраченого судового провадження '''не сплачується!''' <br />

Версія за 09:30, 7 листопада 2018

Загальне

На сьогоднішній день більшість документів, які знаходяться на непідконтрольній українській владі території Луганської та Донецької області, у зв’язку з бойовими діями, втрачено.

Законодавством України встановлено відповідний порядок для поновлення втрачених документів. Судові рішення про майнові та немайнові стягнення не є винятком. Для стягнення боргу з відповідача, необхідно відновити виконавче провадження.

За заявою сторони виконавчого провадження або з ініціативи державного виконавця відновленню підлягає виконавче провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території.

Нормативно-правова база


Алгоритм дій по відновленню виконавчого провадження


1. Звернутися до відділу державної виконавчої служби, в якому знаходилось на виконанні виконавче провадження з листом щодо стану провадження.
Відділи державної виконавчої служби перереєстровані на території підконтрольній українській владі та знаходяться за новими адресами. Дізнатись, де знаходиться потрібний відділ виконавчої служби Донецької чи Луганської області можна на сайті Міністерства юстиції України. Виконавча служба на Ваш лист повідомить, що виконавче провадження, у зв’язку з військовими діями, втрачено. Ця відповідь буде підставою для звернення до суду з заявою про відновлення судового провадження.
2. Необхідно звернутися до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження відповідно до підсудності, встановленої розпорядженням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 №2710/38-14.

Адресу суду можна знайти на офіційному веб-порталі «Судова влада».

В заяві зазначається :
- яке виконавче провадження необхідно відновити (номер провадження);
- реквізити виконавчого документа;
- процесуальний статус в справі (позивач, відповідач);
- сторони виконавчого провадження, їх місце проживання чи місцезнаходження (у разі наявності вказаної інформації у сторони виконавчого провадження);
- обставини втрати матеріалів виконавчого провадження (перебування виконавчого провадження на тимчасово окупованій території), про місцезнаходження копій документів провадження;
- які саме документи по справі необхідно поновити;
- для якої мети необхідне їх поновлення.

До заяви про відновлення втраченого провадження бажано додати документи або їх копії, що збереглись і стосуються справи.
У заяві про відновлення матеріалів виконавчого провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території, яка подається боржником, зазначаються обставини, які зумовлюють необхідність відновлення виконавчого провадження (намір виконати рішення, припинення заходів примусового виконання рішень у зв’язку з виконанням рішення у повному обсязі, скасуванням рішення, на підставі якого видано виконавчий документ тощо). У разі виконання боржником рішення у повному обсязі до заяви додаються квитанції, платіжні документи, що підтверджують сплату боргу за виконавчим документом, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження (у разі винесення відповідних постанов).

Виконавець за власною ініціативою чи за заявою сторін, а також самі сторони можуть звернутися до суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, за видачею дубліката виконавчого документа.

Відповідно до ст. 409 ЦПК України судовий збір за подачу заяви про відновлення втраченого судового провадження не сплачується!

За результатами розгляду зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

3. Необхідно звернутися до суду із заявою про видачу дубліката виконавчого листа.

4. Отриманий дублікат виконавчого листа направляється поштою на адресу чи надається особисто до відділу державної виконавчої служби.
До дублікату обов’язково додаєте заяву про відновлення виконавчого провадження.
У заяві зазначається:
- номер провадження, яке потрібно відновити;
- реквізити виконавчого документа (номер, дата, найменування суду);
- сторони виконавчого провадження, їх місце проживання чи місцезнаходження (у разі наявності інформації);
- обставини втрати матеріалів виконавчого провадження.

Державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього дубліката виконавчого документа виносить постанову про відновлення втраченого (знищеного) виконавчого провадження і не пізніше наступного Для відновлення виконавчого провадження чи його матеріалів державний виконавець використовує відомості автоматизованої системи виконавчого провадження про винесені постанови та інші документи виконавчого провадження, інформацію та документи, одержані ним, у тому числі від сторін виконавчого провадження.
Відновлене виконавче провадження підлягає виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Відновлення виконавчого провадження без звернення до суду

Якщо відповідно до заяви боржника виконавче провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території України, необхідно відновити у зв’язку з наміром боржника виконати рішення або необхідністю припинення заходів примусового виконання рішень, таке виконавче провадження може бути відновлено без дубліката виконавчого документа.
У разі відновлення виконавчого провадження за ініціативою виконавця він у постанові роз'яснює сторонам право надати документи виконавчого провадження, їх копії, інші документи або відомості, що стосуються втраченого виконавчого провадження.