Відмінності між версіями «Відкриття приватного закладу дошкільної освіти»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Норматина база''' ==
== '''Норматина база''' ==
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України "Про освіту"від 05.09.2017 № 2145-VIII]<br />
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України "Про освіту"від 05.09.2017 № 2145-VIII]
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 Закон України про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III]<br />
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 Закон України про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III]
[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19 Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності від 02.03.2015 № 222-VIII]<br />
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19 Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності від 02.03.2015 № 222-VIII]
[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF  Постанова Кабінету Мінстрів України Про затвердження Положення про  дошкільний навчальний заклад від 12 березня 2003 р. N 305 ]<br />
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF  Постанова Кабінету Мінстрів України Про затвердження Положення про  дошкільний навчальний заклад від 12 березня 2003 р. N 305 ]
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16 Наказ міністерства охорони здоров'я Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 № 234]<br />
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16 Наказ міністерства охорони здоров'я Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 № 234]
== '''Поняття та види дошкільного навчального закладу''' ==
== '''Поняття та види дошкільного навчального закладу''' ==
'''Дошкільний навчальний заклад''' — це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.<br />
'''Дошкільний навчальний заклад''' — це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.<br />
Рядок 48: Рядок 48:


[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Трудове право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Освіта]]
[[Категорія:Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія:Право на освіту]]

Версія за 07:44, 28 вересня 2018

Норматина база

 1. Закон України "Про освіту"від 05.09.2017 № 2145-VIII
 2. Закон України про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III
 3. Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності від 02.03.2015 № 222-VIII
 4. Постанова Кабінету Мінстрів України Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад від 12 березня 2003 р. N 305
 5. Наказ міністерства охорони здоров'я Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 № 234

Поняття та види дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад — це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.
Види дошкільного навчального закладу

 • ясла - для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання;
 • дитячий садок - для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання та навчання;
 • ясла-садок - для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання та навчання;
 • ясла-садок компенсуючого типу (спеціальні і санаторні) - для дітей віком від двох до шести (семи) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; тривалого лікування та реабілітації відповідно до їх особистісних можливостей. Спеціальні дошкільні навчальні заклади функціонують для дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку. Санаторні дошкільні навчальні заклади функціонують для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу, хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, серцево-судинної, ендокринної систем, хворобами органів травлення, психоневрологічними захворюваннями;
 • ясла-садок комбінованого типу - для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, до складу якого можуть входити групи загального розвитку, спеціальні, інклюзивні, санаторні, сімейні, прогулянкові, короткотривалого перебування у різних поєднаннях центр розвитку дитини - для дітей віком від двох до шести (семи) років, які виховуються вдома чи відвідують інші заклади, і де забезпечується їх фізичний, розумовий і психологічний розвиток та оздоровлення, а в разі потреби - корекція фізичного (або) розумового розвитку;
 • ясла-садок сімейного типу - для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках, і де забезпечується їх догляд, розвиток, виховання і навчання в умовах сім'ї.

Порядок реєстрації

Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої влади.
Дошкільний навчальний заклад має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів), рахунки в банках (для приватних закладів) Приватний дошкільний навчальний заклад повинен відповідати вимогам:

Розробити установчі документи та здійснити реєстраційні дії.
Установчі документи розробляються відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", положення про заклади дошкільної освіти, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших нормативно-правових актів. Приміщення, у якому хочуть відкрити приватний дитячий дошкільний навчальний заклад, повинне відповідати вимогам, які передбаченіНаказом міністерства охорони здоров'я Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 № 234
Підготовка навчально-методичної та матеріально-технічної бази. Погодження відповідності приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам охорони праці.
Для отримання погодження необхідно мати наступні документи:

 • Акт про проходження перевірки від Державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • Акт про проходження перевірки від Управління Держпраці;
 • Акт про відповідність вимогам правил пожежної безпеки від Управління МНС

Робочий навчальний план
Укладений план необхідно затвердити в районному відділи освіти робочий навчальний план
Отримання ліцензії
Звернутися до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з документами для отримання ліцензії.
Для отримання ліцензії необхідні документи:

 • Заява про отримання ліцензії
 • Копія установчих документів юридичної особи
 • Копія документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на термін не менше трьох років
 • Копія документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам пожежної безпеки, нормам охорони праці.
 • Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану
 • Відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення, освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання базового компонента шкільної освіти
 • Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента шкільної освіти
 • Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (Документа про вищу педагогічну освіту)
 • Опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності у двох екземплярах)

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду, і в разі їх наявності ухвалює відповідне рішення. У разі встановлення відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії під час розгляду заяви про отримання ліцензії, орган ліцензування ухвалює рішення про видачу ліцензії. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. Завершальний етап це формування штатного розпису та залучення професійних педагогічних кадрів.