Відмінності між версіями «Встановлення факту внутрішнього переміщення особи та отримання відповідної довідки»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
 
(Не показані 30 проміжних версій 10 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0089-17 Наказ Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610 «Про затвердження форми Заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»]
== Хто є внутрішньо переміщеною особою ==
 
'''Внутрішньо переміщена особа (ВПО)''' – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (частина перша статті 1 [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»] (далі - Закон).
== Хто є внутрішньо переміщеною особою? ==
'''Внутрішньо переміщена особа (ВПО)''' – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (частина перша статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).
 
== Облік ВПО ==
== Облік ВПО ==
''Факт внутрішньо переміщення'' підтверджується довідкою про взяття на облік ВПО (далі - довідка).<br />
'''''Факт внутрішнього переміщення''''' і взяття на облік ВПО підтверджується [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п#n53 <u>довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи</u>] (далі - довідка), що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону.
''Підстава для взяття на облік'' проживання на території, де виникли відповідні обставини на момент їх виникнення.
== Хто має право звернутися для отримання довідки ==
Заява подається ВПО (в тому числі неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) <u>особисто</u>, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - <u>через законного представника</u>.
=== Взяття на облік дитини - ВПО ===
Заяву про взяття на облік <u>малолітньої дитини</u> від її імені подає:
* законний представник;
* родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, яка прибула без супроводження законного представника;
* представник органу опіки та піклування за місцем перебування дитини (у разі відсутності законного представника та родича).
Заяву про взяття на облік <u>малолітньої дитини, яка є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування</u>, для отримання довідки подає від її імені:
* законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) - у разі влаштування в сім'ю громадян під опіку, піклування, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;
* керівник дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту - у разі влаштування дитини до такого закладу на повне державне забезпечення.
=== Окремі категорії осіб, які мають право на отримання довідки ===
На отримання довідки мають право також:
# військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text Закону], на дату їх виникнення;
# студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;
# особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
# неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
# особи, які після введення [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"] '''воєнного стану''' перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#n9 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 "Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми "єПідтримка"] (далі - територія адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії);
# особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:
* перебувають на обліку як платники [[Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): платники, база нарахування, порядок сплати|єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування]] на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;
* сплатили або за яких сплачено роботодавцем [[Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): платники, база нарахування, порядок сплати|єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування]] за IV квартал 2021 року або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.
== Куди звернутися ==
Для отримання довідки ВПО може звернутися із заявою до:
# структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання (далі - уповноважений орган);
# уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг (у період дії '''воєнного стану''', введеного [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"]);
# через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Порталу Дія) (пункт 2 [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (далі - Порядок)]).
=== Алгоритм подання заяви про взяття на облік ВПО в електронній формі ===
Заява про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про ВПО за наявності технічної можливості може подаватися також через мобільний додаток Порталу Дія <u>повнолітньою або неповнолітньою ВПО</u>, якій присвоєно [[Порядок отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків та наслідки відмови від нього|реєстраційний номер облікової картки платника податків]]. У разі наявності в такої особи дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку.


== Отримання довідки ==
⇒ Встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету. Такий додаток можна завантажити через мобільні додатки Google Play або App Store;
=== Куди звернутися? ===
Для отримання довідки ВПО може звернутися із заявою до:<br />
* структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання;<br />
* працівників житлово-експлуатаційних організацій або уповноважених осіб, визначених виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з уповноваженим органом;<br />
* посадової особи уповноваженого органу, залученої в установленому порядку до участі в роботі регіонального штабу (у разі коли ВПО розміщується регіональним штабом з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції).


=== Хто має право звернутися для отримання довідки? ===
⇒ Пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованому сертифікаті електронного підпису]], або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.
Заява подається внутрішньо переміщеною особою (в тому числі неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) <u>особисто</u>, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - <u>через законного представника</u>.
 
==== Взяття на облік дитини (внутрішньо переміщеної особи) ====
Заяву про взяття на облік <u>малолітньої дитини</u> від її імені подає:<br />
* законний представник;<br />
* родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, що прибула без супроводження законного представника;<br />
* представник органу опіки та піклування за місцем перебування дитини (у разі відсутності законного представника та родича).
 
Заяву про взяття на облік <u>малолітньої дитини, яка є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування</u>, для отримання довідки подає від її імені:<br />
* законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) - у разі влаштування в сім'ю громадян під опіку, піклування, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;<br />
* керівник дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту - у разі влаштування дитини до такого закладу на повне державне забезпечення.


=== Перелік необхідних документів: ===
⇒ Заповнити заяву про взяття на облік в електронній формі, яка формується автоматично.  
# документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини (далі – документ, що посвідчує особу);<br />
# документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (''за необхідності'');<br />
# документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (якщо від імені малолітньої дитини звертається родич, або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, що прибула без супроводження законного представника);<br />
# документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до цього закладу (''за необхідності'');<br />
# заява про взяття на облік ВПО;<br />
# докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (у випадку відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення).  


<u>Що може бути доказом, що підтверджує факт проживання на відповідній території?</u><br />
'''Увага!''' Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про взяття на облік, несе заявник.
Військовий квиток з відомостями про проходження військової служби; трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документи про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у місті Києві чи Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо.
⇒ Сформувати засобами Порталу Дія електронну довідку, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення та взяття на облік такої особи після включення відомостей про особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
[[Файл:Довідка ВПО.jpg|міні]]
⇒ За бажанням звернутися до уповноваженого органу або уповноваженої особи територіальної громади/центру надання адміністративних послуг за місцем перебування на обліку для отримання довідки у паперовій формі (пункт 2<sup>2</sup> [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Порядку]).
== Перелік необхідних документів: ==
# Заява про взяття на облік [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п#n351 встановленої форми];
#документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини (далі – документ, що посвідчує особу);
# документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (''за необхідності'');
#документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
# документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (якщо від імені малолітньої дитини звертається родич, або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, що прибула без супроводження законного представника);
# документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до цього закладу (''за необхідності'');
# докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (у випадку відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення).
<u>Що може бути доказом, що підтверджує факт проживання на відповідній території?</u><br />Військовий квиток з відомостями про проходження військової служби; трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документи про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у місті Києві чи Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо.


=== Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника: ===
'''Внутрішньо-переміщені особи, у разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус''', під час подання заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану заявник пред’являють:
* відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент,
* або [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-2022-%D0%BF#Text довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України], видану центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-2022-%D0%BF#Text додатком 3], для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.
'''Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:'''
# прізвище, ім'я та по батькові;
# прізвище, ім'я та по батькові;
# громадянство;
# громадянство;
Рядок 49: Рядок 63:
# стать;
# стать;
# відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
# відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
# відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та інших осіб (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, яка прибула без законних представників);  
# відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та інших осіб (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, яка прибула без законних представників);
# відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
# відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання (як фактичне місце проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими ВПО фактично не проживають);
# адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
# адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
# обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
# обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
# повідомлення особи про її непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
# відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
# відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
# відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;
# відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;
# відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);
# відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);
# відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію.
# відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію (пункт 3 [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Порядку]).
 
== Строк розгляду питання ==
''Форма заяви про взяття на облік'' затверджено [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0089-17 наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610 «Про затвердження форми Заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»].
 
=== Строк розгляду питання ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Рядок 68: Рядок 78:
| У разі <u>відсутності</u> в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. || Рішення про видачу заявнику довідки про взяття на облік ВПО або про відмову у її видачі розглядається уповноваженою особою '''протягом 15 робочих днів.'''  
| У разі <u>відсутності</u> в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. || Рішення про видачу заявнику довідки про взяття на облік ВПО або про відмову у її видачі розглядається уповноваженою особою '''протягом 15 робочих днів.'''  
|}
|}
'''Увага!''' Довідка видається <u>безоплатно</u> за встановленою формою, яка роздруковується на аркуші формату А4, підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою такого органу.


'''Увага!'''
Довідка діє <u>безстроково</u>.
Довідка видається <u>безоплатно</u> за встановленою формою, яка роздруковується на аркуші формату А4, підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою такого органу.
Довідка діє <u>безстроково</u>.<br />


Довідка, видана до 20 червня 2016 року, яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".<br />
Довідка, видана до 20 червня 2016 року, яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 Закону].
Довідка, видана до 20 червня 2016 року, у якій адресою фактичного місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, підлягала перереєстрації до 20 липня 2016 року.


Довідка, видана до 20 червня 2016 року, у якій адресою фактичного місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою ВПО фактично не проживає, підлягала перереєстрації до 20 липня 2016 року. Для цього ВПО особисто або через законного представника звертається за видачею довідки до уповноваженого органу, а раніше видана їй довідка вилучається, про що вносяться відповідні записи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Довідка не перереєстрована у встановлений строк, <u>не є дійсною</u> (абзац дев’ятий пункту 6 [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Порядку]).
== Підстави для відмови у видачі довідки ==
== Підстави для відмови у видачі довідки ==
Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, якщо:<br />
Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, якщо:
* відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;<br />
* відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
* у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;<br />
* у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
* заявник втратив документи, що посвідчують його особу, до їх відновлення;<br />
* заявник втратив документи, що посвідчують його особу, до їх відновлення;
* у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;<br />
* у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;
* докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, не доводять факту проживання заявника на території зазначеної адміністративно-територіальної одиниці.
* докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, не доводять факту проживання заявника на території зазначеної адміністративно-територіальної одиниці.
 
Рішення про відмову у видачі довідки з обов’язковим зазначенням підстав для відмови, підписане керівником уповноваженого органу, видається заявнику в день подання заяви про взяття на облік, а у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Порядку] оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, - не пізніше ніж через 15 робочих днів після її подання (пункт 8 [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Порядку]).
== Підстави для скасування дії довідки ==
== Підстави для скасування дії довідки ==
Підставою для скасування дії довідки є обставини, за яких ВПО:<br />
[[Файл:Скасування довідки ВПО.jpg|міні]]
* подала заяву про відмову від довідки;<br />
Підставою для скасування дії довідки є обставини, за яких ВПО:
* скоїла злочин: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину;<br />
* подала заяву про відмову від довідки;
* повернулася до покинутого місця постійного проживання;<br />
* скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення;
* виїхала на постійне місце проживання за кордон;<br />
* повернулася до покинутого місця постійного проживання;
* подала завідомо недостовірні відомості (стаття 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).
* виїхала на постійне місце проживання за кордон;
 
* подала завідомо недостовірні відомості (стаття 12 [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»]).
Рішення про скасування дії довідки приймається керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання особи та надається ВПО '''протягом трьох днів''' з дня прийняття такого рішення.
Рішення про скасування дії довідки відповідно до статті 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n171 Закону] (крім осіб, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Портал Дія) приймається керівником уповноваженого органу за місцем проживання особи та надається їй '''протягом трьох днів''' з дати прийняття такого рішення або надсилається на адресу місця проживання, зазначену в довідці.


'''Увага!''' На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання (пункт 7<sup>2</sup> [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Порядку]).
== Порядок оскарження рішення про відмову у видачі довідки==
== Порядок оскарження рішення про відмову у видачі довідки==
Особа має право звернутися із заявою повторно, якщо у неї з’явилися підстави для взяття на облік як ВПО, або усунуті підстави для відмови у видачі довідки, чи оскаржити рішення про відмову у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до [http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83:_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 суду].
Особа має право звернутися із заявою повторно, якщо у неї з’явилися підстави для взяття на облік як ВПО, або усунуті підстави для відмови у видачі довідки, чи оскаржити рішення про відмову у видачі довідки до [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|суду]].  
 
== Втрата/псування довідки ==
== Втрата/псування довідки ==
У разі втрати або псування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи замість неї безоплатно видається дублікат.
У разі втрати або псування довідки замість неї безоплатно видається дублікат (пункт 10 [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF Порядку]).
== Дія довідки у випадку зміни місця проживання ВПО ==
У разі зміни місця проживання заявник '''протягом 10 днів''' з дня прибуття до нового місця проживання звертається за видачею довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання/перебування, а раніше видана йому довідка вилучається.


== Дія довідки у випадку зміни місця проживання ВПО ==
Водночас, заявник має право подати до уповноваженого органу <u>повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування</u> через '''[https://diia.gov.ua/ Портал Дія]'''.
У разі зміни місця проживання заявник звертається за видачею довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання, а раніше видана йому довідка вилучається.


[[Категорія: Особисті немайнові права фізичної особи]] [[Категорія: Внутрішньо переміщені особи]] [[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]] [[Категорія: Органи місцевого самоврядування]] [[Категорія: Суди]]
{| class="wikitable"
|[[Файл:Лого_Рада_Європи.jpg|праворуч|безрамки|70x70пкс|посилання=https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8.jpg]]<center>'''''<span style="color:#0000EE">Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи</span>''''' '''''<span style="color:#0000EE">"Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"'''''</center>
|}
== Корисні посилання ==
* [https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha-dovidky-pro-vziattia-na-oblik-vnutrishno-peremishchenoi-osoby-e0d66712-cab9-43a2-8f11-2daa4b395bc6 Статус внутрішньо переміщеної особи та довідка переселенця]
[[Категорія: Особисті немайнові права фізичної особи]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Воєнний стан]]
[[Категорія: Внутрішньо переміщені особи]]
[[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія: Органи місцевого самоврядування]]
[[Категорія: Суди]]

Поточна версія на 20:47, 22 серпня 2022

Нормативна база

Хто є внутрішньо переміщеною особою

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (частина перша статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі - Закон).

Облік ВПО

Факт внутрішнього переміщення і взяття на облік ВПО підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі - довідка), що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону.

Хто має право звернутися для отримання довідки

Заява подається ВПО (в тому числі неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) особисто, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - через законного представника.

Взяття на облік дитини - ВПО

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини від її імені подає:

 • законний представник;
 • родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, яка прибула без супроводження законного представника;
 • представник органу опіки та піклування за місцем перебування дитини (у разі відсутності законного представника та родича).

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, для отримання довідки подає від її імені:

 • законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) - у разі влаштування в сім'ю громадян під опіку, піклування, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;
 • керівник дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту - у разі влаштування дитини до такого закладу на повне державне забезпечення.

Окремі категорії осіб, які мають право на отримання довідки

На отримання довідки мають право також:

 1. військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону, на дату їх виникнення;
 2. студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;
 3. особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
 4. неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
 5. особи, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 "Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми "єПідтримка" (далі - територія адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії);
 6. особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

Куди звернутися

Для отримання довідки ВПО може звернутися із заявою до:

 1. структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання (далі - уповноважений орган);
 2. уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг (у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні");
 3. через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Порталу Дія) (пункт 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (далі - Порядок)).

Алгоритм подання заяви про взяття на облік ВПО в електронній формі

Заява про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про ВПО за наявності технічної можливості може подаватися також через мобільний додаток Порталу Дія повнолітньою або неповнолітньою ВПО, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі наявності в такої особи дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку.

⇒ Встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету. Такий додаток можна завантажити через мобільні додатки Google Play або App Store;

⇒ Пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

⇒ Заповнити заяву про взяття на облік в електронній формі, яка формується автоматично.

Увага! Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про взяття на облік, несе заявник. ⇒ Сформувати засобами Порталу Дія електронну довідку, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення та взяття на облік такої особи після включення відомостей про особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Довідка ВПО.jpg

⇒ За бажанням звернутися до уповноваженого органу або уповноваженої особи територіальної громади/центру надання адміністративних послуг за місцем перебування на обліку для отримання довідки у паперовій формі (пункт 22 Порядку).

Перелік необхідних документів:

 1. Заява про взяття на облік встановленої форми;
 2. документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини (далі – документ, що посвідчує особу);
 3. документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (за необхідності);
 4. документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
 5. документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (якщо від імені малолітньої дитини звертається родич, або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, що прибула без супроводження законного представника);
 6. документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до цього закладу (за необхідності);
 7. докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (у випадку відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення).

Що може бути доказом, що підтверджує факт проживання на відповідній території?
Військовий квиток з відомостями про проходження військової служби; трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документи про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у місті Києві чи Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо.

Внутрішньо-переміщені особи, у разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, під час подання заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану заявник пред’являють:

 • відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент,
 • або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, видану центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 3, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:

 1. прізвище, ім'я та по батькові;
 2. громадянство;
 3. дата та місце народження;
 4. стать;
 5. відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 6. відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та інших осіб (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, яка прибула без законних представників);
 7. відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання (як фактичне місце проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими ВПО фактично не проживають);
 8. адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
 9. обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 10. відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 11. відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;
 12. відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);
 13. відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію (пункт 3 Порядку).

Строк розгляду питання

За наявності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. Довідка про взяття на облік або про відмову у її видачі видається в день подання заяви.
У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. Рішення про видачу заявнику довідки про взяття на облік ВПО або про відмову у її видачі розглядається уповноваженою особою протягом 15 робочих днів.

Увага! Довідка видається безоплатно за встановленою формою, яка роздруковується на аркуші формату А4, підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою такого органу.

Довідка діє безстроково.

Довідка, видана до 20 червня 2016 року, яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону.

Довідка, видана до 20 червня 2016 року, у якій адресою фактичного місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою ВПО фактично не проживає, підлягала перереєстрації до 20 липня 2016 року. Для цього ВПО особисто або через законного представника звертається за видачею довідки до уповноваженого органу, а раніше видана їй довідка вилучається, про що вносяться відповідні записи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Довідка не перереєстрована у встановлений строк, не є дійсною (абзац дев’ятий пункту 6 Порядку).

Підстави для відмови у видачі довідки

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, якщо:

 • відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
 • заявник втратив документи, що посвідчують його особу, до їх відновлення;
 • у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;
 • докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, не доводять факту проживання заявника на території зазначеної адміністративно-територіальної одиниці.

Рішення про відмову у видачі довідки з обов’язковим зазначенням підстав для відмови, підписане керівником уповноваженого органу, видається заявнику в день подання заяви про взяття на облік, а у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 4 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, - не пізніше ніж через 15 робочих днів після її подання (пункт 8 Порядку).

Підстави для скасування дії довідки

Скасування довідки ВПО.jpg

Підставою для скасування дії довідки є обставини, за яких ВПО:

 • подала заяву про відмову від довідки;
 • скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення;
 • повернулася до покинутого місця постійного проживання;
 • виїхала на постійне місце проживання за кордон;
 • подала завідомо недостовірні відомості (стаття 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

Рішення про скасування дії довідки відповідно до статті 12 Закону (крім осіб, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Портал Дія) приймається керівником уповноваженого органу за місцем проживання особи та надається їй протягом трьох днів з дати прийняття такого рішення або надсилається на адресу місця проживання, зазначену в довідці.

Увага! На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання (пункт 72 Порядку).

Порядок оскарження рішення про відмову у видачі довідки

Особа має право звернутися із заявою повторно, якщо у неї з’явилися підстави для взяття на облік як ВПО, або усунуті підстави для відмови у видачі довідки, чи оскаржити рішення про відмову у видачі довідки до суду.

Втрата/псування довідки

У разі втрати або псування довідки замість неї безоплатно видається дублікат (пункт 10 Порядку).

Дія довідки у випадку зміни місця проживання ВПО

У разі зміни місця проживання заявник протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання звертається за видачею довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання/перебування, а раніше видана йому довідка вилучається.

Водночас, заявник має право подати до уповноваженого органу повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування через Портал Дія.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"

Корисні посилання