Внесення змін до актового запису цивільного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто має право звернутися

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається:

  • особою, щодо якої складено актовий запис;
  • одним із батьків неповнолітнього (малолітнього);
  • піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього;
  • опікуном недієздатної особи;
  • спадкоємцем померлого;
  • представником органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви (частина друга статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану").
Увага!

Внесення змін до актових записів цивільного стану не дозволяється за заявою представника осіб, у тому числі представника, повноваження якого ґрунтуються на нотаріально посвідченій довіреності, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 126 Сімейного кодексу України.

Куди звернутися

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції (далі – відділ державної реєстрації актів цивільного стану) за місцем проживання заявника, а у випадках зміни прізвища особи – за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб при пред’явлені паспорта або паспортного документа (пункт 2.1 розділу II Правил).

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщенні особи подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

Вартість

За видачу свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку зі зміною актових записів цивільного стану сплачується державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (34 копійки станом на 01 січня 2020 року) відповідно до підпункту «д» пункту 5 статті 3 декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито".

Важливо!!! Якщо зміни до актових записів про народження вносяться у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану, то громадяни звільняються від сплати державного мита за видачу свідоцтва про народження (п. 13 ч. 1 ст. 4 декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито").

Перелік та зразки необхідних документів

Для внесення змін до актового запису цивільного стану особа повинна подати:

  1. заяву встановленої форми;
  2. свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
  3. інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті (пункт 2.6 розділу IІ Правил).

Заява повинна бути заповнена розбірливо, у ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання (пункт 2.2 розділу IІ Правил).

Документи, складені іноземною мовою, подаються для внесення змін до актових записів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку (абзац третій пункту 1.5 розділу I Правил).

Важливо! Для зручності громадян та уникнення черг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Міністерством юстиції України запроваджено Веб-портал "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану", завдяки якому можна подати документи до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет.

Зареєструвавшись на Веб-порталі, Користувач може:

- подати заяви щодо державної реєстрації актів цивільного cтану, заяви про повторну видачу свідоцтв та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, заяви про внесення змін, доповнень, анулювання та поновлення актового запису цивільного стану;

- здійснити попередній запис на відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням зручних дати і часу;

- здійснити необхідну оплату державного мита чи платних послуг;

- отримати консультацію працівників відділ державної реєстрації актів цивільного стану щодо надісланих через Веб-портал заяв або звернень.

Прийняття рішення про внесення змін до актового запису цивільного стану

На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (або декількох актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 2 до Правил.

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку.

Строк розгляду питання

Питання про внесення змін до актового запису цивільного стану розглядається у 3-місячний строк з дня подання відповідної заяви. За наявності поважних причин строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці (пункт 1.10 розділу IПравил).

Оскарження відмови про внесення змін в судовому порядку

До якого суду звернутися

Адміністративний позов про оскарження відмови відділу державної реєстрації актів цивільного стану у внесенні змін до актового запису, оформлений відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, подається в порядку адміністративного судочинства до Окружного адміністративного суду за зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) цієї особи позивача, або за місцезнаходженням відповідача.
Якщо така особа не має місця проживання (перебування) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

Вартість

За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (840,80 грн. - станом на 01 січня 2020 року).

Пільги шодо сплати судового збору визначені статтями 5, 8 Закону України "Про судовий збір".

Строки розгляду справи судом

Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті (стаття 193 Кодексу адміністративного судочинства України).

Див. також