Відмінності між версіями «Внесення змін до актового запису цивільного стану»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:


== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
Рядок 32: Рядок 31:
== Вартість ==
== Вартість ==
За видачу свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку зі зміною актових записів цивільного стану сплачується '''державне мито''' у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (34 копійки станом на 01 січня 2019 року) відповідно до підпункту «д» пункту 5 статті 3 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/7-93 декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито"].
За видачу свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку зі зміною актових записів цивільного стану сплачується '''державне мито''' у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (34 копійки станом на 01 січня 2019 року) відповідно до підпункту «д» пункту 5 статті 3 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/7-93 декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито"].
== Виправлення помилок у актових записах цивільного стану ==
Виправлення помилок у актових записах здійснюється за загальними правилами внесення змін до актових записів цивільного стану.<br />
Виправлення вносяться в паперові носії актових записів цивільного стану та одночасно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.<br />
Заява про внесення змін до актових записів цивільного стану з метою виправлення помилок приймається відділами державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, визначеному  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11 Правилами], їх поновлення та анулювання.<br />
Заяви іноземців, які постійно проживають в Україні, про внесення змін до актових записів цивільного стану, складених органами державної реєстрації України, розглядаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану на загальних підставах.
{| class="wikitable"
|-
|'''Увага!'''
Документи, складені іноземною мовою, подаються для внесення змін до актових записів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.
|}
Під час прийому заяви про внесення змін до актового запису працівник  звіряє відомості, зазначені заявником у заяві, з паспортом або паспортним документом. ''Суперечливі дані в документах письмово пояснюються заявником''. Документи, які мають необумовлені виправлення, підчистки або викликають сумніви щодо їх достовірності, перевіряються особливо ретельно та у разі потреби направляються для проведення їх експертизи до судово-експертної установи Міністерства юстиції України (за рахунок заявника).<br />
Заява повинна бути заповнена розбірливо, у ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання.<br />
Зміни до актового запису цивільного стану, в разі виправлення помилки,  вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису, за винятком випадків, встановлених у пункті 2.28 розділу II [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11 Правил].
{| class="wikitable"
|-
|'''Увага!'''
У разі зберігання актового запису цивільного стану (метричного запису) у державному архіві внесення змін до актового запису (метричного запису) проводиться зазначеною установою за повідомленням відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
|}
Разом із заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявником подаються:
* свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
* інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.
На підтвердження достовірності представлених заявником документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України додаються до матеріалів справи повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін (виправлення помилки) або відмови в цьому.
{| class="wikitable"
|-
|'''Увага!'''
Підставою для внесення змін (виправлення помилки) в актові записи цивільного стану є:
* установлення неправильності в актовому записі цивільного стану.
|}


== Перелік та зразки необхідних документів ==
== Перелік та зразки необхідних документів ==
Рядок 66: Рядок 36:
# [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11 заяву встановленої форми];
# [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11 заяву встановленої форми];
# свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
# свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
# інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.
# інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті (пункт 2.6 розділу IІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11#n51 Правил]).
Заява повинна бути заповнена <u>розбірливо, у ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання</u> (пункт 2.2 розділу IІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11#n51 Правил]).
 
Документи, складені іноземною мовою, подаються для внесення змін до актових записів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку (абзац третій пункту 1.5 розділу I [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11#n51 Правил]).
 
== Прийняття рішення про внесення змін до актового запису цивільного стану ==
На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає '''обґрунтований висновок''' про внесення змін до актового запису (або декількох актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 2 до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11#n51 Правил].
 
У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку мають бути чітко <u>вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку</u>.


== Строк розгляду питання ==
== Строк розгляду питання ==
Питання про внесення змін до актового запису цивільного стану розглядається у '''3-місячний строк''' з дня подання відповідної заяви. За наявності поважних причин строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці.
Питання про внесення змін до актового запису цивільного стану розглядається у '''3-місячний строк''' з дня подання відповідної заяви. За наявності поважних причин строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці (пункт 1.10 розділу I[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11#n51 Правил]).
 
== Відмова у внесенні змін ==
У разі відмови у внесенні змін до актового запису відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає '''обґрунтований висновок''' про внесення змін до актового запису цивільного стану, в якому чітко вказуються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку. Примірник висновку вручається (надсилається) заявнику.  


== Оскарження відмови про внесення змін в судовому порядку ==
== Оскарження відмови про внесення змін в судовому порядку ==
=== До якого суду звернутися ===
=== До якого суду звернутися ===
Адміністративний позов про оскарження відмови відділу державної реєстрації актів цивільного стану у внесенні змін до актового запису, [http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83:_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 оформлений відповідно до вимог] [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України], подається в порядку адміністративного судочинства до ''Окружного адміністративного  суду'' за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) цієї особи позивача, або за місцезнаходженням відповідача.<br />
Адміністративний позов про оскарження відмови відділу державної реєстрації актів цивільного стану у внесенні змін до актового запису, [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|оформлений відповідно до вимог]] [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України], подається в порядку адміністративного судочинства до Окружного адміністративного  суду за зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) цієї особи позивача, або за місцезнаходженням відповідача.<br />
Якщо така особа не має місця проживання (перебування) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.
Якщо така особа не має місця проживання (перебування) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.


=== Вартість ===
=== Вартість ===
За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується '''судовий збір''' у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України «Про судовий збір»] (704,80 грн. - станом на 01 січня 2018 року).  
За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується '''судовий збір''' у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України «Про судовий збір»] (768,40 грн. - станом на 01 січня 2019 року).  


Пільги шодо сплати судового збору визначені [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 ст.ст. 5, 8 ЗУ " Про судовий збір"]  
Пільги шодо сплати судового збору визначені [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 статтями 5, 8 Закону України "Про судовий збір"].


=== Строки розгляду справи судом ===
=== Строки розгляду справи судом ===
# Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.
Суд має розпочати розгляд справи по суті '''не пізніше ніж через 60 днів''' з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.
# Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.


Суд розглядає справу по суті '''протягом 30 днів''' з дня початку розгляду справи по суті (стаття 193 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10995 Кодексу адміністративного судочинства України]).
[[Категорія:Сімейне право]]  
[[Категорія:Сімейне право]]  
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]  
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]  
[[Категорія:Територіальні органи]]  
[[Категорія:Територіальні органи]]  
[[Категорія:Суди]]
[[Категорія:Суди]]

Версія за 15:03, 5 вересня 2019

Нормативна база

Хто має право звернутися

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається:

  • особою, щодо якої складено актовий запис;
  • одним із батьків неповнолітнього (малолітнього);
  • піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього;
  • опікуном недієздатної особи;
  • спадкоємцем померлого;
  • представником органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви (частина друга статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану").
Увага!

Внесення змін до актових записів цивільного стану не дозволяється за заявою представника осіб, у тому числі представника, повноваження якого ґрунтуються на нотаріально посвідченій довіреності, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 126 Сімейного кодексу України.

Куди звернутися

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції (далі – відділ державної реєстрації актів цивільного стану) за місцем проживання заявника, а у випадках зміни прізвища особи – за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб при пред’явлені паспорта або паспортного документа (пункт 2.1 розділу II Правил).

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщенні особи подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

Вартість

За видачу свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку зі зміною актових записів цивільного стану сплачується державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (34 копійки станом на 01 січня 2019 року) відповідно до підпункту «д» пункту 5 статті 3 декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито".

Перелік та зразки необхідних документів

Для внесення змін до актового запису цивільного стану особа повинна подати:

  1. заяву встановленої форми;
  2. свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
  3. інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті (пункт 2.6 розділу IІ Правил).

Заява повинна бути заповнена розбірливо, у ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання (пункт 2.2 розділу IІ Правил).

Документи, складені іноземною мовою, подаються для внесення змін до актових записів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку (абзац третій пункту 1.5 розділу I Правил).

Прийняття рішення про внесення змін до актового запису цивільного стану

На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (або декількох актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 2 до Правил.

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку.

Строк розгляду питання

Питання про внесення змін до актового запису цивільного стану розглядається у 3-місячний строк з дня подання відповідної заяви. За наявності поважних причин строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці (пункт 1.10 розділу IПравил).

Оскарження відмови про внесення змін в судовому порядку

До якого суду звернутися

Адміністративний позов про оскарження відмови відділу державної реєстрації актів цивільного стану у внесенні змін до актового запису, оформлений відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, подається в порядку адміністративного судочинства до Окружного адміністративного суду за зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) цієї особи позивача, або за місцезнаходженням відповідача.
Якщо така особа не має місця проживання (перебування) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

Вартість

За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (768,40 грн. - станом на 01 січня 2019 року).

Пільги шодо сплати судового збору визначені статтями 5, 8 Закону України "Про судовий збір".

Строки розгляду справи судом

Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті (стаття 193 Кодексу адміністративного судочинства України).