Відмінності між версіями «Внесення змін до актового запису цивільного стану»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 48: Рядок 48:


=== Вартість ===
=== Вартість ===
За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується '''судовий збір''' у розмірі 0,4 мінімальної заробітної плати відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (640 грн. - станом на 01 січня 2017 року).  
За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується '''судовий збір''' у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (640 грн. - станом на 01 січня 2017 року).  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Версія за 08:37, 11 січня 2017


Нормативна база

Хто має право звернутися

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається:

  • особою, щодо якої складено актовий запис;
  • одним із батьків неповнолітнього (малолітнього);
  • піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього;
  • опікуном недієздатної особи;
  • спадкоємцем померлого;
  • представником органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.
Увага!

Внесення змін до актових записів цивільного стану не дозволяється за заявою представника осіб, у тому числі представника, повноваження якого ґрунтуються на нотаріально посвідченій довіреності, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 126 Сімейного кодексу України.

Куди звернутися

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції (далі – відділ державної реєстрації актів цивільного стану) за місцем проживання заявника, а у випадках зміни прізвища особи – за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб при пред’явлені паспорта.

Вартість

За видачу свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку зі зміною актових записів цивільного стану сплачується державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (34 копійки станом на 01 січня 2017 року) відповідно до підпункту «д» пункту 5 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито».

Перелік та зразки необхідних документів

Для внесення змін до актового запису цивільного стану особа повинна подати:

  1. заяву встановленої форми;
  2. свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
  3. інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Строк розгляду питання

Питання про внесення змін до актового запису цивільного стану розглядається у 3-місячний строк з дня подання відповідної заяви. За наявності поважних причин строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці.

Відмова у внесенні змін

У разі відмови у внесенні змін до актового запису відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану, в якому чітко вказуються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку. Примірник висновку вручається (надсилається) заявнику.

Оскарження відмови про внесення змін в судовому порядку

До якого суду звернутися

Адміністративний позов про оскарження відмови відділу державної реєстрації актів цивільного стану у внесенні змін до актового запису, оформлений відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, подається в порядку адміністративного судочинства до місцевого загального суду як адміністративному суду (районний, районний у місті, міський та міськрайонний суд) за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) цієї-особи позивача, або за місцезнаходженням відповідача.

Вартість

За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (640 грн. - станом на 01 січня 2017 року).

Автоматичний розрахунок на сайті "Судова влада"

Строки розгляду справи судом

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше 1 місяця з дня відкриття провадження справі.