Відмінності між версіями «Виправлення помилок у державному акті на землю»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
 
(Не показані 14 проміжних версій 8 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база.==
== Нормативна база.==
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] <br />
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]  
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України] <br />
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]  
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 Закон України «Про Державний земельний кадастр»] <br />
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 Закон України "Про Державний земельний кадастр"]  
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF Порядок ведення Державного земельного кадастру затверджено постановою КМУ від 17.10.12 р. № 1051] <br />
* Закон України «Про землеустрій»  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 17 жовтня 12 року № 1051]  


== Різновиди помилок ==
== Різновиди помилок ==
З 01.01.13 р. земельні ділянки як об’єкти права реєструються в ДЗК, а права на них (власності, користування тощо) – у Державному реєстрі прав. Реєстрація прав щодо земельної ділянки можлива лише за умови, що таку ділянку зареєстровано в ДЗК.<br />
Основним законом, що встановлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру (далі – ДЗК), є Закон України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон № 3613).
Основним документом, що встановлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері ДЗК, є Закон від 07.07.11 р. № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон № 3613).<br />
 
Порядок ведення Державного земельного кадастру затверджено постановою КМУ від 17.10.12 р. № 1051 (далі – Порядок № 1051). Цим Порядком визначено, які помилки можуть мати місце в ДЗК (п. 138), а саме:<br />
Відповідно до частини дев’ятої статті 21 Закону № 3613 відомості про речові права на земельні ділянки, що виникли до 1 січня 2013 року, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, до ДЗК із Державного реєстру земель та документів, що відповідно до законодавства, яке діяло до 1 січня 2013 року, посвідчували право власності або право користування землею (земельними ділянками), а також книг записів (реєстрації) таких документів. Відомості про розподіл земель за формами власності і видами речових прав вносяться до ДЗК відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
* помилка 1 – '''технічна, допущена органом, що здійснює ведення ДЗК''' (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка); <br />
 
* помилка 2 – '''технічна, допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК''' (у т. ч. технічна помилка в документах, на підставі яких унесено відомості до ДЗК);<br />
З 01.01.13 р. земельні ділянки як об’єкти права реєструються в ДЗК, а права на них (власності, користування тощо) – у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Реєстрація прав щодо земельної ділянки можлива лише за умови, що таку ділянку зареєстровано в ДЗК.
* помилка 3 – '''допущена у відомостях ДЗК унаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель''' (у т. ч. виявлена після перенесення до ДЗК інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель, яка міститься в затвердженій та переданій до 01.01.13 р. до Державного фонду документації із землеустрою);<br />
 
* помилка 4 – '''допущена у відомостях ДЗК, перенесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії.'''<br />
З 1 січня 2013 року у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про Державний земельний кадастр» державні акти на право власності чи право постійного користування земельною ділянкою не видаються. Для вирішення  питання  виправлення помилки необхідно письмово повідомити про факт виявлення помилки територіальний орган Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки
 
Порядок ведення Державного земельного кадастру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051 (далі – Порядок № 1051). Цим Порядком визначено, які помилки можуть мати місце в ДЗК (п. 138), а саме:
 
·        помилка 1 – '''технічна, допущена органом, що здійснює ведення ДЗК''' (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка);
 
·        помилка 2 – '''технічна, допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК''' (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка, у т. ч. технічна помилка в документах, на підставі яких внесені відомості до ДЗК);
 
·        помилка 3 – '''допущена у відомостях ДЗК внаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель''' щодо визначення характеристик об’єктів ДЗК в натурі  (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (у т. ч. виявлена під час або після перенесення до ДЗК інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти ДЗК, яка міститься в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 01.01.2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);
 
·        помилка 4 – '''допущена у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії''';
 
·        помилка 5 – '''технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель''';
 
·        помилка 6 – '''помилка, допущена у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки''';
 
·        помилка 7 – '''помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок''' (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 01.01.2013 р. та відомості про які були перенесені до ДЗК, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань'''.'''
 
Якщо помилка у відомостях ДЗК виникла внаслідок помилки в документах, на підставі яких були внесені такі відомості, то згідно зі ст. 37 Закону № 3613 її виправлення здійснюється:
Якщо помилка у відомостях ДЗК виникла внаслідок помилки в документах, на підставі яких були внесені такі відомості, то згідно зі ст. 37 Закону № 3613 її виправлення здійснюється:
* після виправлення помилки у відповідних документах;
* на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок у натурі (далі – техдокументація щодо встановлення меж), матеріалів інвентаризації земель, документації з оцінки земель або за рішенням суду.<br />
'''Якщо межі ділянки не змінюються, немає спору за межу, немає самозахоплення землі тощо, то зазначені помилки можуть бути виправлені в позасудовому порядку.'''<br />


== Помилка 1 – технічна, допущена органом, що здійснює ведення ДЗК ==
-      виправлення технічних помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах;
Технічні помилки можуть бути виявлені зацікавленою особою у витягу, довідці з ДЗК або викопіюванні з картографічних матеріалів ДЗК. Такі помилки можуть бути допущені органом, що здійснює ведення ДЗК, у назві (П. І. Б.) власника/ користувача земельної ділянки, її цільовому призначенні, виді використання, адресі такої земельної ділянки тощо.<br />
 
'''''Що має зробити зацікавлена особа в разі виявлення технічної помилки.'''''<br />
-      виправлення інших помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації;
Направити до територіального органу Держземагентства за місцезнаходженням земельної ділянки повідомлення за формою, наведеною в [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF/paran431#n431 додатку 29 до Порядку № 1051.] Це повідомлення має бути направлене рекомендованим листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення) або надане зацікавленою особою особисто. До повідомлення додаються документи, що містять технічні помилки, та документи, що містять правильну редакцію відповідних відомостей (п. 139 Порядку № 1051).<br />
 
'''''Що повинен зробити державний кадастровий реєстратор.'''''<br />
-      виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.
Отримавши повідомлення від зацікавленої особи та звіривши додані до нього документи, державний кадастровий реєстратор повинен виправити помилку, а також безоплатно видати такій особі за її бажанням витяг, довідку з ДЗК, викопіювання з картографічних матеріалів ДЗК на заміну документа, у якому виявлено помилку (п. 144 Порядку № 1051).<br />
 
'''''Якщо помилку допущено в державному акті на землю в назві (П. І. Б.) власника/користувача земельної ділянки, кадастровий реєстратор повинен:'''''<br />
'''Інформація про виправлення технічних помилок не пізніше наступного дня з дня їх виправлення надається в письмовій формі власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок.'''
* установити (підтвердити), що такий документ належить власнику земельної ділянки;
 
* перевірити відповідні відомості про власника, що містяться в землевпорядній документації, яка повинна зберігатися в архіві (такою документацією можуть бути матеріали первинного відведення земельної ділянки, рішення, розпорядження тощо);
ПОМИЛКА 1 – технічна, допущена органом, що здійснює ведення ДЗК
* перевірити паспортні дані та ідентифікаційний код власника/землекористувача.<br />
 
Якщо '''відомості про власника підтверджено''', то кадастровий реєстратор вносить зміни до ДЗК (здійснює державну реєстрацію земельної ділянки) та надає витяг з ДЗК із правильними відомостями.<br />
'''''Що має зробити зацікавлена особа в разі виявлення технічної помилки.'''''
Якщо '''архіви не містять необхідної документації''', то кадастровий реєстратор не може перевірити та підтвердити відомості про власника земельної ділянки. Отже, він не зможе внести виправлені дані в ДЗК і тому відмовить у державній реєстрації земельної ділянки. У такому разі відмова оформлюється відповідним рішенням. Таке рішення видається зацікавленій особі (заявнику). Воно є підставою для звернення до суду із заявою про встановлення факту належності заявнику державного акта як правовстановного документа на земельну ділянку. Після отримання відповідного позитивного рішення суду зацікавлена особа надає його державному кадастровому реєстратору разом із державним актом, що містить помилку. На підставі таких документів до ДЗК вносяться зміни (реєструється земельна ділянка) і заявнику надається витяг із ДЗК із правильними відомостями.<br />
 
'''Щоб отримати новий правовстановний документ виправленими даними)''', зацікавлена особа надає державному реєстратору Державної реєстраційної служби необхідні документи (у т. ч. витяг з ДЗК із правильними відомостями).<br />
      У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з ДЗК, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа письмово повідомляє про це за формою згідно з додатком 29 до Порядку № 1051 територіальному органові Держгеокадастру у районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки.  
== Помилка 2 – технічна, допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК ==
 
Поширеними є помилки (описки, друкарські, граматичні, арифметичні чи інші помилки) у відомостях ДЗК, допущені внаслідок технічної помилки в землевпорядних документах. У такому разі це помилки, допущені не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК.<br />
В повідомленні викладається суть виявлених помилок. До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.
Наприклад, у технічній документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (далі – техдокументація щодо поділу земельних ділянок) зазначено неправильну адресу новоствореної земельної ділянки (описка). Власник такої ділянки виявив помилку після її реєстрації в ДЗК. Для внесення до ДЗК правильних відомостей він повинен надати кадастровому реєстратору техдокументацію щодо поділу земельних ділянок із виправленими відомостями. Виправити такі відомості може лише землевпорядна організація. Зазвичай зацікавлені особи звертаються до організації, яка виготовила таку техдокументацію. Проте це може бути й інша землевпорядна організація (наприклад, якщо ту, що виготовила документацію, ліквідовано).<br />
 
Відповідно до п. 150 Порядку № 1051 виправлення технічних помилок, допущених не з вини органу, що веде ДЗК, здійснюється кадастровим реєстратором за заявою зацікавленої особи. Форму заяви наведено в [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF/paran504#n504 додатку 35] до Порядку № 1051. До такої заяви необхідно додати:<br />
Повідомлення у паперовій формі разом із доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки (п. 139 Порядку № 1051).
* документи (або їх засвідчені копії), на підставі яких до ДЗК унесено помилкові відомості;
 
* документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у ДЗК;
'''Згідно частини другої статті 37 Закону № 3613 у разі виявлення технічної помилки, допущеної в записах ДЗК органом, що здійснює його ведення, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу.'''
* документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у ДЗК (розмір плати – 161 грн. відповідно до постанови КМУ від 01.08.14 р. № 835).
 
== Помилка 3 – допущена у відомостях ДЗК унаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель ==
'''''Що повинен зробити державний кадастровий реєстратор.'''''
Такі помилки, як правило, виявляються під час перенесення до ДЗК відомостей із Державного реєстру земель (далі – ДРЗ). Відомо, що зазначений реєстр вівся лише на паперових носіях, тоді як ДЗК ведеться як на електронних, так і на паперових носіях. Отже, ДЗК – це, у тому числі, електронна система, відомості в якій перевіряються автоматично. При перенесенні відомостей з одного реєстру до іншого виявляються помилки, без виправлення яких зацікавлені особи не можуть належним чином зареєструвати свої права.<br />
 
Як уже зазначалося, виправлення помилок, допущених у відомостях ДЗК унаслідок помилки в документації із землеустрою, здійснюється після внесення змін до такої документації. Процедура внесення змін до відомостей ДЗК дещо різниться залежно від того, має земельна ділянка кадастровий номер чи ні.<br />
Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки та виконання за результатами його розгляду дій, передбачених пунктами 143-150 Порядку № 1051, здійснюються Державним кадастровим реєстратором у день надходження такого повідомлення.
=== Земельна ділянка має кадастровий номер ===
 
Як правило, це земельні ділянки, право власності на які виникло після 2004 року. Помилками при перенесенні відомостей із ДРЗ уважаються такі невідповідності у визначенні площ та/або меж земельних ділянок, як:
Державний кадастровий реєстратор під час розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки перевіряє відповідність відомостей ДЗК інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей.
* розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки (так звані накладки);
 
* невідповідність меж земельної ділянки, зазначених в ДРЗ, її дійсним межам; 
Якщо факт невідповідності відомостей ДЗК інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення ДЗК:
* невідповідність площі земельної ділянки, зазначеної в ДРЗ, її дійсній площі у зв’язку зі зміною методів підрахунку (округлення).<br />
 
Зазвичай такі помилки чітко видно на Публічній кадастровій карті. Виникають вони внаслідок недосконалості систем, що використовувались раніше, невизначеної системи координат, через несумлінне ставлення до своїх обов’язків працівників землевпорядних організацій тощо.<br />
1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30 до Порядку № 1051;
'''Для виправлення помилки щодо такої земельної ділянки зацікавлена особа повинна:'''<br />
 
* звернутися до землевпорядної організації та замовити виготовлення техдокументації щодо встановлення меж;
2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК);
* після отримання документації із правильними відомостями звернутися із заявою до кадастрового реєстратора.<br />
 
Заява разом із доданими до неї документами подається зацікавленою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Форму заяви  наведено в додатку 37 до Порядку № 1051. До заяви необхідно додати (п. 152 Порядку № 1051):
3) письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за формою згідно з додатком 31 до Порядку № 1051 (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);
* документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до ДЗК унесено помилкові відомості;
 
* документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у ДЗК;
3'''<sup>-1</sup>''') надсилає державному реєстраторові прав на нерухоме майно повідомлення за формою згідно з додатком 31 до Порядку № 1051 в електронній формі;
* документ, що підтверджує оплату (161 грн.) послуг з виправлення технічних помилок у ДЗК.
 
=== Земельну ділянку не зареєстровано в ДЗК ===
4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з ДЗК, викопіювання з картографічних матеріалів ДЗК на заміну документа, в якому виявлено помилку.
Відповідно до п. 2 Прикінцевих положень Закону № 3613 у разі якщо відомості про земельні ділянки не внесено до ДРЗ, їх державна реєстрація здійснюється на підставі техдокументації щодо встановлення меж. На етапі розроблення землевпорядною організацією техдокументації можуть виявлятися такі помилки:
 
* невідповідність промірів меж земельної ділянки, зазначених у державному акті, та польових вимірів земельної ділянки в натурі, які не тягнуть за собою зміни площі;
Технічний адміністратор Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в режимі реального часу забезпечує передачу повідомлення Державного кадастрового реєстратора до державного реєстратора прав на нерухоме майно, яким надсилалося повідомлення відповідно до пункту 139'''<sup>-1</sup>''' цього Порядку.
* ті самі помилки, що змінюють площу ділянки.
 
Законом № 3613 визначено, що відомості, які вносяться до ДЗК, повинні відповідати фактичним характеристикам об’єктів. Тобто вносити до ДЗК відомості (зокрема, і про межі земельних ділянок), які не відповідають дійсності, заборонено. Порядок виправлення таких помилок законодавчо не врегульовано. Проте Держземагентство з цього питання роз’яснює, що виправлення таких помилок має здійснюватися разом із державною реєстрацією земельної ділянки. <br />
'''Виправлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у ДЗК, витязі, довідці з ДЗК, викопіюванні з картографічних матеріалів ДЗК та всіх документах, які створюються під час ведення ДЗК (в електронній та паперовій формі) та містять відповідні відомості, шляхом повторного виготовлення (в електронній та паперовій формі) відповідних документів (їх аркушів).'''
Отже, і реєстрація земельної ділянки, і виправлення помилки має відбуватися на підставі техдокументації щодо встановлення меж. Для цього землевпорядна організація під час виготовлення цієї документації виправляє помилки щодо метричних характеристик земельної ділянки та надає їх обґрунтування. Таке обґрунтування необхідне для запобігання межовим спорам, самозахопленню території суміжних ділянок тощо.<br />
 
Після отримання техдокументації з установлення меж власник (або користувач земельної ділянки державної чи комунальної власності) подає кадастровому реєстратору одночасно дві заяви (форму яких затверджено Порядком № 1051): про державну реєстрацію земельної ділянки та про внесення виправлених відомостей до ДЗК.<br />
На аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить позначку про наявність та виправлення помилки за формою згідно з додатком 32 до Порядку № 1051, в якій зазначаються:
'''До заяви про державну реєстрацію земельної ділянки додаються''' (п. 110 Порядку № 1051):<br />
 
* оригінал погодженої відповідно до законодавства техдокументації з установлення меж;
1) дата та номер протоколу виправлення помилки;
* електронний документ;
 
* документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки (розмір плати – 65 грн. відповідно до постанови КМУ від 01.08.14 р. № 835).
2) дата та номер відповідного документа (за наявності), що містить виправлені відомості;
== Помилка 4 – допущена у відомостях ДЗК, перенесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії ==
 
На сьогодні інформаційний обмін з ДЗК здійснюється лише Державним реєстром прав (далі – Держреєстр прав). Так, з ДЗК для Держреєстру прав надається інформація щодо зареєстрованих земельних ділянок. А з Держреєстру прав для ДЗК – інформація про зареєстровані речові права щодо таких ділянок. Такий обмін інформацією здійснюється в автоматичному режимі.<br />
3) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку.
Якщо дані, що надійшли з Держреєстру прав, не відповідають даним ДЗК, то кадастровий реєстратор зобов’язаний у п’ятиденний строк письмово повідомити про це держреєстратора прав та зацікавлену особу (власника, користувача). У такому повідомленні зазначається суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.<br />
 
Виправити відомості в ДЗК кадастровий реєстратор може лише після того, як отримає виправлені відомості від державного реєстратора прав. Слід зауважити, що на сьогодні законодавчо не врегульовано питання обміну інформацією після виправлення помилок. Отже, виправити помилку у відомостях ДЗК, перенесених до нього з інших інформаційних систем, можливо лише після законодавчого врегулювання цього питання.<br />
Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучається до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним.
== Помилки в документації із землеустрою та взаємовідносини з її розробниками ==
 
Згідно зі ст. 26 Закону від 22.05.03 р. № 858-IV «Про землеустрій» '''взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.''' Оскільки, як зазначалося вище, значна кількість помилок у відомостях ДЗК виправляється лише після виправлення таких помилок у землевпорядній документації, сільгосппідприємства повинні виважено підходити до укладання договорів із землевпорядними організаціями. У таких договорах необхідно прописувати всі можливі спірні питання та шляхи їх вирішення.<br />
Якщо за результатами розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки Державним кадастровим реєстратором встановлено, що відомості ДЗК відповідають інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, та не потребують виправлення у зв'язку з невиявленням відповідних технічних помилок у таких документах, Державний кадастровий реєстратор повідомляє заявникові випадку, передбаченому пунктом 139'''<sup>-1</sup>''' Порядку № 1051, - державному реєстраторові прав на нерухоме майно у порядку, передбаченому пунктом 144 Порядку № 1051) про відмову у виправленні вказаних у його повідомленні помилок із зазначенням причини відмови згідно з додатком 33 до Порядку № 1051.
Наприклад, землевпорядні організації можуть вимагати оплатити свої послуги, навіть якщо помилку допущено з їх вини. Якщо в договорі не буде прописано можливості безоплатного виправлення такої помилки, то, вірогідно, сільгосппідприємству-замовнику доведеться додатково оплачувати таку роботу.<br />
 
'''Поширеними є помилки в обмінних файлах.''' Якщо землевпорядна організація відмовляється виправити таку помилку або вимагає за це гроші, то заявник може подати скаргу до кваліфікаційної комісії при Держземагентстві. За фактами, викладеними в заяві-скарзі, будуть проведені перевірки. За неякісну роботу землевпорядника, який припустився помилок, можуть позбавити кваліфікаційного сертифіката. Відновити сертифікат можна, але не раніше ніж через 2 роки й за умови здачі кваліфікаційного екзамену.<br />
'''''Якщо помилку допущено в державному акті на землю в назві (П. І. Б.) власника/користувача земельної ділянки, кадастровий реєстратор повинен:'''''
 
·        установити (підтвердити), що такий документ належить власнику земельної ділянки;
 
·        перевірити відповідні відомості про власника, що містяться в землевпорядній документації, яка повинна зберігатися в архіві (такою документацією можуть бути матеріали первинного відведення земельної ділянки, рішення, розпорядження тощо);
 
·        перевірити паспортні дані та ідентифікаційний код власника/землекористувача.
 
Якщо '''відомості про власника підтверджено''', то кадастровий реєстратор вносить зміни до ДЗК (здійснює державну реєстрацію земельної ділянки) та надає витяг з ДЗК із правильними відомостями.
 
Якщо '''архіви не містять необхідної документації''', то кадастровий реєстратор не може перевірити та підтвердити відомості про власника земельної ділянки. Отже, він не зможе внести виправлені дані в ДЗК і тому відмовить у державній реєстрації земельної ділянки. У такому разі відмова оформлюється відповідним рішенням. Таке рішення видається зацікавленій особі (заявнику). Воно є підставою для звернення до суду із заявою про встановлення факту належності заявнику державного акту як правовстановлюючого документа на земельну ділянку. Після отримання відповідного позитивного рішення суду зацікавлена особа надає його державному кадастровому реєстратору разом із державним актом, що містить помилку. На підставі таких документів до ДЗК вносяться зміни (реєструється земельна ділянка) і заявнику надається витяг із ДЗК із правильними відомостями.
 
'''Щоб отримати новий правовстановлюючий документ (з виправленими даними)''', зацікавлена особа надає державному реєстратору Державної реєстраційної служби необхідні документи (у т. ч. витяг з ДЗК із правильними відомостями).
 
ПОМИЛКА 2 – технічна, допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК
 
Якщо за результатами розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки Державним кадастровим реєстратором встановлено, що відомості ДЗК відповідають інформації, що міститься в документах, які є підставою для їх внесення, але потребують виправлення у зв'язку з виявленням технічних помилок у таких документах, Державний кадастровий реєстратор повідомляє про це заявникові згідно з додатком 34 до Порядку № 1051 із зазначенням документів та технічних помилок у них, виправлення яких має передувати виправленню відповідних відомостей у ДЗК.
 
Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях ДЗК  внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких внесені такі відомості, здійснюється Державним кадастровим реєстратором після виправлення помилок у зазначених документах за заявою заінтересованої особи за формою згідно з додатком 35 до Порядку № 1051  відповідно до пунктів 140-148  Порядку № 1051.
 
До заяви додаються:
 
- документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до ДЗК внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки;
 
- документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у ДЗК;
 
- документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у ДЗК (відповідно до пункту «д» частини другої статті 41 Закону № 3613 за виправлення технічної помилки у відомостях ДЗК не з вини органу, що здійснює його ведення, справляється адміністративний збір – 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). '''Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.'''
 
Поширеними є помилки (описки, друкарські, граматичні, арифметичні чи інші помилки) у відомостях ДЗК, допущені внаслідок технічної помилки в землевпорядних документах. У такому разі це помилки, допущені не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК.
 
Наприклад, у технічній документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (далі – техдокументація щодо поділу земельних ділянок) зазначено неправильну адресу новоствореної земельної ділянки (описка). Власник такої ділянки виявив помилку після її реєстрації в ДЗК. Для внесення до ДЗК правильних відомостей він повинен надати кадастровому реєстратору техдокументацію щодо поділу земельних ділянок із виправленими відомостями. Виправити такі відомості може лише землевпорядна організація. Зазвичай зацікавлені особи звертаються до організації, яка виготовила таку техдокументацію. Проте це може бути й інша землевпорядна організація (наприклад, якщо ту, що виготовила документацію, ліквідовано). Розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою; фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
 
ПОМИЛКА 3 – допущена у відомостях ДЗК унаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель
 
Відомості про об’єкти ДЗК, які відповідно до вимог законодавства підлягають перенесенню до ДЗК з Державного реєстру земель, документації із землеустрою, переносяться до нього з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.
 
У разі виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об’єктів ДЗК в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у відомостях ДЗК (в тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), заінтересована особа звертається до Державного кадастрового реєстратора із заявою про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 37 до Порядку № 1051.
 
До заяви додаються:
 
- документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені в повідомленні помилки, допущені у відомостях ДЗК внаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких документів);
 
- погоджена документація із землеустрою та оцінки земель із виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у ДЗК;
 
- документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до ДЗК виправлених відомостей у документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків внесення відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами).
 
Заява у паперовій формі разом із доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки.
 
Виправлення помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.
 
Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, їх оприлюднення та розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69-87, 210, 211 цього Порядку після підтвердження факту допущення помилки у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, внесення виправлень відповідно до пунктів 140-148 цього Порядку.
 
У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об’єктів ДЗК в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у його відомостях (у тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти ДЗК, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 38 до Порядку № 1051. та виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 152-154 цього Порядку.
 
'''Виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.'''
 
Процедура внесення змін до відомостей ДЗК дещо різниться залежно від того, має земельна ділянка кадастровий номер чи ні.
 
'''Кадастровий номер земельної ділянки'''
 
Відповідно до абзацу першого пункту 2 розділу VII ''' «'''Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3613 земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
 
У разі якщо кадастрові номери земельних ділянок були визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у ДЗК з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за державну реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому законом.
 
У разі якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не внесені до Державного реєстру земель, державна реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі зазначеної технічної документації із землеустрою в порядку, встановленому законом.
 
У разі якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до ДЗК виявлені помилки:
 
- у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки;
 
- невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам;
 
- невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку (округлення);
 
- присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів),
 
такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель. Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності - право користування) на суміжні земельні ділянки. Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до ДЗК, надання відомостей про земельну ділянку з ДЗК. Про виявлені помилки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, письмово безоплатно повідомляє власників (користувачів) земельних ділянок.
 
'''Для виправлення помилки щодо земельної ділянки з кадастровим номером зацікавлена особа повинна:'''
 
·        звернутися до землевпорядної організації та замовити виготовлення техдокументації щодо встановлення меж;
 
·        після отримання документації із правильними відомостями звернутися із заявою до кадастрового реєстратора.
 
Розробниками документації із землеустрою є:
 
·                юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;
 
·                фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
 
Заява разом із доданими до неї документами подається зацікавленою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Форму заяви наведено в додатку 37 до Порядку № 1051. До заяви необхідно додати документи, зазначені в п. 152 Порядку № 1051):
 
·        документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до ДЗК унесено помилкові відомості;
 
·        погоджені документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у ДЗК;
 
·        документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у ДЗК.
 
'''Земельну ділянку не зареєстровано'''
 
Відповідно до абзацу першого пункту 2 розділу VII ''' «'''Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3613 у разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності) або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом, або органу місцевого самоврядування, що затвердив комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території.
 
Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок.
 
Законом № 3613 визначено, що відомості про межі земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру:
 
- на підставі відповідної документації із землеустрою щодо формування земельних ділянок - у випадках, визначених статтею 79'''<sup>-1</sup>''' Земельного кодексу України, при їх формуванні;
 
- на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у разі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за її фактичним використанням відповідно до статті 107 Земельного кодексу України та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками;
 
- на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами інвентаризації земель;
 
- на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) - у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).
 
Отже, і реєстрація земельної ділянки, і виправлення помилки має відбуватися на підставі техдокументації щодо встановлення меж. Для цього землевпорядна організація (розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою; фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою) під час виготовлення цієї документації виправляє помилки щодо метричних характеристик земельної ділянки та надає їх обґрунтування. Таке обґрунтування необхідне для запобігання межовим спорам, самозахопленню території суміжних ділянок тощо.
 
Після отримання техдокументації з установлення меж власник (або користувач земельної ділянки державної чи комунальної власності) подає кадастровому реєстратору одночасно дві заяви (форму яких затверджено Порядком № 1051): про державну реєстрацію земельної ділянки та про внесення виправлених відомостей до ДЗК.
 
'''Згідно пункту п. 110''' Порядку № 1051 '''для державної реєстрації земельної ділянки''' Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:
 
1) заява (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22 до Порядку № 1051;
 
2) оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації), у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
 
3) електронний документ.
 
Відповідно до пункту 110'''<sup>-1</sup>''' Порядку № 1051 заявники, зазначені у підпунктах 1-4 пункту 109 цього Порядку, через уповноважених ними осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної документації із землеустрою або працюють у складі розробника - юридичної особи (далі - сертифіковані інженери-землевпорядники), мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 110 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі, підписані із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису сертифікованим інженером-землевпорядником технічними засобами телекомунікацій, та отримувати документи, зазначені в абзаці шостому пункту 73, підпунктах 4, 6 пункту 75, пункті 77, підпункті 1 пункту 87 цього Порядку, в електронній формі, підписані із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису Державним кадастровим реєстратором.
 
Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами подається відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки.
 
ПОМИЛКА 4 – допущена у відомостях ДЗК, перенесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії
 
Помилки, допущені у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних системах.
 
У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа письмово повідомляє про це відповідному територіальному органові Держгеокадастру згідно з додатком 39 до Порядку № 1051.
 
До повідомлення додаються документи, що підтверджують помилки та їх характер.
 
Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до ДЗК, їх розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69-87, 210, 211 Порядку № 1051 після підтвердження факту допущення помилки у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, внесення відповідних виправлень відповідно до пунктів 140-148 Порядку № 1051.
 
У разі виявлення органом, що здійснює ведення ДЗК, помилки у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 40 до Порядку № 1051 та суб'єктові інформаційної взаємодії, від якого така інформація надійшла до Державного земельного кадастру.
 
У повідомленні про виявлення помилки у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.
 
Виправлення виявленої помилки здійснюється у п'ятиденний строк після отримання виправлених відомостей від відповідного суб'єкта інформаційної взаємодії відповідно до пунктів 144-148 Порядку № 1051.
 
ПОМИЛКА 5 – технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель
 
Технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, виправляється на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях ДЗК органом, що здійснює його ведення, за формою згідно з додатком 36 до Порядку № 1051.
 
У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, Державний кадастровий реєстратор:
 
- виправляє технічну помилку у відомостях ДЗК, яка виникла внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у Державному реєстрі земель;
 
- формує в електронній формі протокол виправлення технічної помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051 або внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30'''<sup>-1</sup>''' до Порядку № 1051;
 
- засвідчує протокол виправлення технічної помилки, допущеної у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, власним кваліфікованим електронним підписом.
 
Технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, за наявності відкритої Поземельної книги виправляється відповідно до пункту 156 Порядку № 1051.
 
Технічні помилки, допущені у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, виправляються у день їх виявлення.
 
ПОМИЛКА 6 – помилка, допущена у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки
 
Помилка, що виникла у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051, виправляється на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051, за формою згідно з додатком 37'''<sup>-1</sup>''' до Порядку № 1051.
 
До заяви додаються:
 
- документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до ДЗК внесені відомості;
 
- документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у ДЗК (за наявності).
 
Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
Державний кадастровий реєстратор для виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051, здійснює:
 
● закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) Поземельної книги згідно з пунктом 58 Порядку № 1051;
 
● формування в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051 або внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30'''<sup>-1</sup>''' до Порядку № 1051;
 
● передачу органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну про виправлену помилку, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051 (у разі зміни площі або меж земельної ділянки).
 
Протокол виправлення помилки формується у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051.
 
Виправлення помилок, допущених у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які у ДЗК відсутні актуальні відомості про речові права, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року.
 
ПОМИЛКА 7 – помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру
 
Помилки у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилки, що виникли при перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до ДЗК, та помилки у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) виправляються адміністратором Державного земельного кадастру або сертифікованим інженером-землевпорядником шляхом перерахування координат земельних ділянок з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань, про що вони за допомогою програмного забезпечення ДЗК та/або засобами, визначеними у пункті 110'''<sup>-2</sup>'''  Порядку № 1051, повідомляють Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до ДЗК та складає протокол за формою згідно з додатком 30'''<sup>-1</sup>''' до Порядку № 1051 відповідно до абзаців шостого - десятого пункту 156'''<sup>-2</sup>''' Порядку № 1051, тобто згідно вимог зазначеного Порядку, встановлених для виправлення Державним кадастровим реєстратором помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки.
 
ПОМИЛКИ в документації із землеустрою та взаємовідносини з її розробниками
 
Згідно зі ст. 26 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV '''взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.'''
 
Відомості про земельну ділянку та інші об’єкти ДЗК у разі виправлення помилки щодо реєстрації земельної ділянки або виправлення помилкового перенесення відомостей про земельну ділянку з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру та у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки або виправлення помилки щодо інших об’єктів Державного земельного кадастру:
 
·  набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;
 
·  відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної системи;
 
·  зберігаються в ДЗК постійно разом з відомостями про відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних такими відомостями.
 
== Дивись також: ==
 
* [[Кваліфікаційна комісія, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста]]
* [[Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру]]
 
<br />
[[Категорія:Земельне право]]
[[Категорія:Земельне право]]

Поточна версія на 15:45, 5 січня 2022

Нормативна база.

Різновиди помилок

Основним законом, що встановлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру (далі – ДЗК), є Закон України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон № 3613).

Відповідно до частини дев’ятої статті 21 Закону № 3613 відомості про речові права на земельні ділянки, що виникли до 1 січня 2013 року, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, до ДЗК із Державного реєстру земель та документів, що відповідно до законодавства, яке діяло до 1 січня 2013 року, посвідчували право власності або право користування землею (земельними ділянками), а також книг записів (реєстрації) таких документів. Відомості про розподіл земель за формами власності і видами речових прав вносяться до ДЗК відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З 01.01.13 р. земельні ділянки як об’єкти права реєструються в ДЗК, а права на них (власності, користування тощо) – у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Реєстрація прав щодо земельної ділянки можлива лише за умови, що таку ділянку зареєстровано в ДЗК.

З 1 січня 2013 року у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про Державний земельний кадастр» державні акти на право власності чи право постійного користування земельною ділянкою не видаються. Для вирішення питання виправлення помилки необхідно письмово повідомити про факт виявлення помилки територіальний орган Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки

Порядок ведення Державного земельного кадастру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051 (далі – Порядок № 1051). Цим Порядком визначено, які помилки можуть мати місце в ДЗК (п. 138), а саме:

·        помилка 1 – технічна, допущена органом, що здійснює ведення ДЗК (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка);

·        помилка 2 – технічна, допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка, у т. ч. технічна помилка в документах, на підставі яких внесені відомості до ДЗК);

·        помилка 3 – допущена у відомостях ДЗК внаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення характеристик об’єктів ДЗК в натурі  (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (у т. ч. виявлена під час або після перенесення до ДЗК інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти ДЗК, яка міститься в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 01.01.2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);

·        помилка 4 – допущена у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;

·        помилка 5 – технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

·        помилка 6 – помилка, допущена у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки;

·        помилка 7 – помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 01.01.2013 р. та відомості про які були перенесені до ДЗК, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

Якщо помилка у відомостях ДЗК виникла внаслідок помилки в документах, на підставі яких були внесені такі відомості, то згідно зі ст. 37 Закону № 3613 її виправлення здійснюється:

-      виправлення технічних помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах;

-      виправлення інших помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації;

-      виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.

Інформація про виправлення технічних помилок не пізніше наступного дня з дня їх виправлення надається в письмовій формі власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок.

ПОМИЛКА 1 – технічна, допущена органом, що здійснює ведення ДЗК

Що має зробити зацікавлена особа в разі виявлення технічної помилки.

      У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з ДЗК, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа письмово повідомляє про це за формою згідно з додатком 29 до Порядку № 1051 територіальному органові Держгеокадастру у районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки.

В повідомленні викладається суть виявлених помилок. До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Повідомлення у паперовій формі разом із доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки (п. 139 Порядку № 1051).

Згідно частини другої статті 37 Закону № 3613 у разі виявлення технічної помилки, допущеної в записах ДЗК органом, що здійснює його ведення, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу.

Що повинен зробити державний кадастровий реєстратор.

Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки та виконання за результатами його розгляду дій, передбачених пунктами 143-150 Порядку № 1051, здійснюються Державним кадастровим реєстратором у день надходження такого повідомлення.

Державний кадастровий реєстратор під час розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки перевіряє відповідність відомостей ДЗК інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей.

Якщо факт невідповідності відомостей ДЗК інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення ДЗК:

1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30 до Порядку № 1051;

2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК);

3) письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за формою згідно з додатком 31 до Порядку № 1051 (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);

3-1) надсилає державному реєстраторові прав на нерухоме майно повідомлення за формою згідно з додатком 31 до Порядку № 1051 в електронній формі;

4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з ДЗК, викопіювання з картографічних матеріалів ДЗК на заміну документа, в якому виявлено помилку.

Технічний адміністратор Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в режимі реального часу забезпечує передачу повідомлення Державного кадастрового реєстратора до державного реєстратора прав на нерухоме майно, яким надсилалося повідомлення відповідно до пункту 139-1 цього Порядку.

Виправлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у ДЗК, витязі, довідці з ДЗК, викопіюванні з картографічних матеріалів ДЗК та всіх документах, які створюються під час ведення ДЗК (в електронній та паперовій формі) та містять відповідні відомості, шляхом повторного виготовлення (в електронній та паперовій формі) відповідних документів (їх аркушів).

На аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить позначку про наявність та виправлення помилки за формою згідно з додатком 32 до Порядку № 1051, в якій зазначаються:

1) дата та номер протоколу виправлення помилки;

2) дата та номер відповідного документа (за наявності), що містить виправлені відомості;

3) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку.

Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучається до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним.

Якщо за результатами розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки Державним кадастровим реєстратором встановлено, що відомості ДЗК відповідають інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, та не потребують виправлення у зв'язку з невиявленням відповідних технічних помилок у таких документах, Державний кадастровий реєстратор повідомляє заявникові (у випадку, передбаченому пунктом 139-1 Порядку № 1051, - державному реєстраторові прав на нерухоме майно у порядку, передбаченому пунктом 144 Порядку № 1051) про відмову у виправленні вказаних у його повідомленні помилок із зазначенням причини відмови згідно з додатком 33 до Порядку № 1051.

Якщо помилку допущено в державному акті на землю в назві (П. І. Б.) власника/користувача земельної ділянки, кадастровий реєстратор повинен:

·        установити (підтвердити), що такий документ належить власнику земельної ділянки;

·        перевірити відповідні відомості про власника, що містяться в землевпорядній документації, яка повинна зберігатися в архіві (такою документацією можуть бути матеріали первинного відведення земельної ділянки, рішення, розпорядження тощо);

·        перевірити паспортні дані та ідентифікаційний код власника/землекористувача.

Якщо відомості про власника підтверджено, то кадастровий реєстратор вносить зміни до ДЗК (здійснює державну реєстрацію земельної ділянки) та надає витяг з ДЗК із правильними відомостями.

Якщо архіви не містять необхідної документації, то кадастровий реєстратор не може перевірити та підтвердити відомості про власника земельної ділянки. Отже, він не зможе внести виправлені дані в ДЗК і тому відмовить у державній реєстрації земельної ділянки. У такому разі відмова оформлюється відповідним рішенням. Таке рішення видається зацікавленій особі (заявнику). Воно є підставою для звернення до суду із заявою про встановлення факту належності заявнику державного акту як правовстановлюючого документа на земельну ділянку. Після отримання відповідного позитивного рішення суду зацікавлена особа надає його державному кадастровому реєстратору разом із державним актом, що містить помилку. На підставі таких документів до ДЗК вносяться зміни (реєструється земельна ділянка) і заявнику надається витяг із ДЗК із правильними відомостями.

Щоб отримати новий правовстановлюючий документ (з виправленими даними), зацікавлена особа надає державному реєстратору Державної реєстраційної служби необхідні документи (у т. ч. витяг з ДЗК із правильними відомостями).

ПОМИЛКА 2 – технічна, допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК

Якщо за результатами розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки Державним кадастровим реєстратором встановлено, що відомості ДЗК відповідають інформації, що міститься в документах, які є підставою для їх внесення, але потребують виправлення у зв'язку з виявленням технічних помилок у таких документах, Державний кадастровий реєстратор повідомляє про це заявникові згідно з додатком 34 до Порядку № 1051 із зазначенням документів та технічних помилок у них, виправлення яких має передувати виправленню відповідних відомостей у ДЗК.

Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях ДЗК  внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких внесені такі відомості, здійснюється Державним кадастровим реєстратором після виправлення помилок у зазначених документах за заявою заінтересованої особи за формою згідно з додатком 35 до Порядку № 1051  відповідно до пунктів 140-148  Порядку № 1051.

До заяви додаються:

- документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до ДЗК внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки;

- документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у ДЗК;

- документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у ДЗК (відповідно до пункту «д» частини другої статті 41 Закону № 3613 за виправлення технічної помилки у відомостях ДЗК не з вини органу, що здійснює його ведення, справляється адміністративний збір – 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Поширеними є помилки (описки, друкарські, граматичні, арифметичні чи інші помилки) у відомостях ДЗК, допущені внаслідок технічної помилки в землевпорядних документах. У такому разі це помилки, допущені не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК.

Наприклад, у технічній документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (далі – техдокументація щодо поділу земельних ділянок) зазначено неправильну адресу новоствореної земельної ділянки (описка). Власник такої ділянки виявив помилку після її реєстрації в ДЗК. Для внесення до ДЗК правильних відомостей він повинен надати кадастровому реєстратору техдокументацію щодо поділу земельних ділянок із виправленими відомостями. Виправити такі відомості може лише землевпорядна організація. Зазвичай зацікавлені особи звертаються до організації, яка виготовила таку техдокументацію. Проте це може бути й інша землевпорядна організація (наприклад, якщо ту, що виготовила документацію, ліквідовано). Розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою; фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

ПОМИЛКА 3 – допущена у відомостях ДЗК унаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель

Відомості про об’єкти ДЗК, які відповідно до вимог законодавства підлягають перенесенню до ДЗК з Державного реєстру земель, документації із землеустрою, переносяться до нього з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

У разі виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об’єктів ДЗК в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у відомостях ДЗК (в тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), заінтересована особа звертається до Державного кадастрового реєстратора із заявою про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 37 до Порядку № 1051.

До заяви додаються:

- документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені в повідомленні помилки, допущені у відомостях ДЗК внаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких документів);

- погоджена документація із землеустрою та оцінки земель із виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у ДЗК;

- документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до ДЗК виправлених відомостей у документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків внесення відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами).

Заява у паперовій формі разом із доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки.

Виправлення помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.

Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, їх оприлюднення та розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69-87, 210, 211 цього Порядку після підтвердження факту допущення помилки у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, внесення виправлень відповідно до пунктів 140-148 цього Порядку.

У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об’єктів ДЗК в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у його відомостях (у тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти ДЗК, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 38 до Порядку № 1051. та виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 152-154 цього Порядку.

Виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.

Процедура внесення змін до відомостей ДЗК дещо різниться залежно від того, має земельна ділянка кадастровий номер чи ні.

Кадастровий номер земельної ділянки

Відповідно до абзацу першого пункту 2 розділу VII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3613 земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.

У разі якщо кадастрові номери земельних ділянок були визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у ДЗК з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за державну реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому законом.

У разі якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не внесені до Державного реєстру земель, державна реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі зазначеної технічної документації із землеустрою в порядку, встановленому законом.

У разі якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до ДЗК виявлені помилки:

- у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки;

- невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам;

- невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку (округлення);

- присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів),

такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель. Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності - право користування) на суміжні земельні ділянки. Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до ДЗК, надання відомостей про земельну ділянку з ДЗК. Про виявлені помилки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, письмово безоплатно повідомляє власників (користувачів) земельних ділянок.

Для виправлення помилки щодо земельної ділянки з кадастровим номером зацікавлена особа повинна:

·        звернутися до землевпорядної організації та замовити виготовлення техдокументації щодо встановлення меж;

·        після отримання документації із правильними відомостями звернутися із заявою до кадастрового реєстратора.

Розробниками документації із землеустрою є:

·                юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;

·                фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Заява разом із доданими до неї документами подається зацікавленою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Форму заяви наведено в додатку 37 до Порядку № 1051. До заяви необхідно додати документи, зазначені в п. 152 Порядку № 1051):

·        документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до ДЗК унесено помилкові відомості;

·        погоджені документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у ДЗК;

·        документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у ДЗК.

Земельну ділянку не зареєстровано

Відповідно до абзацу першого пункту 2 розділу VII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3613 у разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності) або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом, або органу місцевого самоврядування, що затвердив комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території.

Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок.

Законом № 3613 визначено, що відомості про межі земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру:

- на підставі відповідної документації із землеустрою щодо формування земельних ділянок - у випадках, визначених статтею 79-1 Земельного кодексу України, при їх формуванні;

- на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у разі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за її фактичним використанням відповідно до статті 107 Земельного кодексу України та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками;

- на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами інвентаризації земель;

- на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) - у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

Отже, і реєстрація земельної ділянки, і виправлення помилки має відбуватися на підставі техдокументації щодо встановлення меж. Для цього землевпорядна організація (розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою; фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою) під час виготовлення цієї документації виправляє помилки щодо метричних характеристик земельної ділянки та надає їх обґрунтування. Таке обґрунтування необхідне для запобігання межовим спорам, самозахопленню території суміжних ділянок тощо.

Після отримання техдокументації з установлення меж власник (або користувач земельної ділянки державної чи комунальної власності) подає кадастровому реєстратору одночасно дві заяви (форму яких затверджено Порядком № 1051): про державну реєстрацію земельної ділянки та про внесення виправлених відомостей до ДЗК.

Згідно пункту п. 110 Порядку № 1051 для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

1) заява (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22 до Порядку № 1051;

2) оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації), у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;

3) електронний документ.

Відповідно до пункту 110-1 Порядку № 1051 заявники, зазначені у підпунктах 1-4 пункту 109 цього Порядку, через уповноважених ними осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної документації із землеустрою або працюють у складі розробника - юридичної особи (далі - сертифіковані інженери-землевпорядники), мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 110 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі, підписані із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису сертифікованим інженером-землевпорядником технічними засобами телекомунікацій, та отримувати документи, зазначені в абзаці шостому пункту 73, підпунктах 4, 6 пункту 75, пункті 77, підпункті 1 пункту 87 цього Порядку, в електронній формі, підписані із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису Державним кадастровим реєстратором.

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами подається відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки.

ПОМИЛКА 4 – допущена у відомостях ДЗК, перенесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії

Помилки, допущені у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних системах.

У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа письмово повідомляє про це відповідному територіальному органові Держгеокадастру згідно з додатком 39 до Порядку № 1051.

До повідомлення додаються документи, що підтверджують помилки та їх характер.

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до ДЗК, їх розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69-87, 210, 211 Порядку № 1051 після підтвердження факту допущення помилки у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, внесення відповідних виправлень відповідно до пунктів 140-148 Порядку № 1051.

У разі виявлення органом, що здійснює ведення ДЗК, помилки у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 40 до Порядку № 1051 та суб'єктові інформаційної взаємодії, від якого така інформація надійшла до Державного земельного кадастру.

У повідомленні про виявлення помилки у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.

Виправлення виявленої помилки здійснюється у п'ятиденний строк після отримання виправлених відомостей від відповідного суб'єкта інформаційної взаємодії відповідно до пунктів 144-148 Порядку № 1051.

ПОМИЛКА 5 – технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель

Технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, виправляється на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях ДЗК органом, що здійснює його ведення, за формою згідно з додатком 36 до Порядку № 1051.

У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, Державний кадастровий реєстратор:

- виправляє технічну помилку у відомостях ДЗК, яка виникла внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у Державному реєстрі земель;

- формує в електронній формі протокол виправлення технічної помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051 або внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30-1 до Порядку № 1051;

- засвідчує протокол виправлення технічної помилки, допущеної у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, власним кваліфікованим електронним підписом.

Технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, за наявності відкритої Поземельної книги виправляється відповідно до пункту 156 Порядку № 1051.

Технічні помилки, допущені у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, виправляються у день їх виявлення.

ПОМИЛКА 6 – помилка, допущена у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки

Помилка, що виникла у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051, виправляється на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051, за формою згідно з додатком 37-1 до Порядку № 1051.

До заяви додаються:

- документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до ДЗК внесені відомості;

- документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у ДЗК (за наявності).

Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Державний кадастровий реєстратор для виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051, здійснює:

● закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) Поземельної книги згідно з пунктом 58 Порядку № 1051;

● формування в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051 або внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30-1 до Порядку № 1051;

● передачу органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну про виправлену помилку, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051 (у разі зміни площі або меж земельної ділянки).

Протокол виправлення помилки формується у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку № 1051.

Виправлення помилок, допущених у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які у ДЗК відсутні актуальні відомості про речові права, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року.

ПОМИЛКА 7 – помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру

Помилки у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилки, що виникли при перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до ДЗК, та помилки у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) виправляються адміністратором Державного земельного кадастру або сертифікованим інженером-землевпорядником шляхом перерахування координат земельних ділянок з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань, про що вони за допомогою програмного забезпечення ДЗК та/або засобами, визначеними у пункті 110-2  Порядку № 1051, повідомляють Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до ДЗК та складає протокол за формою згідно з додатком 30-1 до Порядку № 1051 відповідно до абзаців шостого - десятого пункту 156-2 Порядку № 1051, тобто згідно вимог зазначеного Порядку, встановлених для виправлення Державним кадастровим реєстратором помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки.

ПОМИЛКИ в документації із землеустрою та взаємовідносини з її розробниками

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Відомості про земельну ділянку та інші об’єкти ДЗК у разі виправлення помилки щодо реєстрації земельної ділянки або виправлення помилкового перенесення відомостей про земельну ділянку з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру та у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки або виправлення помилки щодо інших об’єктів Державного земельного кадастру:

·  набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;

·  відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної системи;

·  зберігаються в ДЗК постійно разом з відомостями про відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних такими відомостями.

Дивись також: