Виплата призів державних лотерей

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

1. Закон України "Про державні лотереї в Україні";
2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
3. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
4. Господарський кодекс України (Глава 35, § 5).

Основні поняття

Лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.

Державна лотерея - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону;

Приз (виграш) - кошти, майно, майнові чи немайнові права, які підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;

Лотерейний білет - документ встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і з застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу, якщо вони передбачені умовами лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок;

Розповсюджувач державної лотереї - юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей;
Закон України "Про державні лотереї в Україні"

Гравці у державній лотереї

Гравцем у державній лотереї може бути фізична особа, яка досягла 18 років та самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу державної лотереї. Будь-яка фізична особа, яка до закінчення терміну прийняття ставок, встановленого умовами проведення лотереї, оплачує вартість лотерейного білета або робить ставку в іншій формі, набуває статусу гравця. Відомості про участь гравця в державній лотереї та одержання ним призу не підлягають розголошенню, крім випадків, встановлених законодавством, або за згодою гравця.

Умови випуску та проведення лотереї

Згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей умови випуску та проведення лотереї мають містити:

 • Назву лотереї та її характеристику;
 • Назву оператора, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ;
 • Сферу розповсюдження лотереї;
 • Дату початку випуску лотереї та граничний строк реалізації лотерейних білетів та/або прийняття сплат участі в лотереї через електронну систему;
 • Запланований кошторис доходів і витрат на проведення лотереї з постатейною розшифровкою, складений у грошовому виразі (на кожний рік). У кошторисі оператор може визначити спрямування частини коштів, що залишаються в розпорядженні оператора, на певні соціальні потреби (розвиток фізичної культури і спорту, соціальний захист інвалідів тощо);
 • Загальну суму випуску лотереї, у тому числі суму, що спрямовується на виплату (видачу) призів (для лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми);
 • Розмір сплати участі у лотереї (вартості лотерейного білета);
 • Розподіл кількості та суми призів (для лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми);
 • Порядок проведення безтиражної лотереї або періодичність проведення тиражів, правила та місце проведення розіграшів тиражів (для тиражних лотерей);
 • Заходи оператора для надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї з використанням електронних систем прийняття сплати участі у лотереї;
 • Порядок визначення переможців і виплати призів;
 • Граничний строк виплати призів;
 • Положення щодо реалізації лотерейних білетів та/або прийняття сплат участі у лотереї через електронну систему виключно на добровільних засадах;
 • Права і обов'язки гравців та оператора;
 • Ступінь захищеності лотерейного білета, його макет, якщо лотерея проводиться із застосуванням лотерейних білетів;
 • Опис передбачених заходів із захисту інформації, електронних систем, розігрувальних та зчитувальних пристроїв, пов'язаних із рухом коштів та лотерейних білетів;
 • Порядок розгляду претензій гравців.

Призовий (виграшний) фонд державної лотереї

Виплата призів здійснюється за рахунок коштів призового (виграшного) фонду, накопиченого оператором державних лотерей. Оператор забезпечує наявність на банківському рахунку коштів в обсязі сформованого призового (виграшного) фонду на кожну звітну дату. На кошти, накопичені розповсюджувачами державної лотереї від прийняття ставок, не може бути звернуто будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на цих розповсюджувачів або на банки, в яких вони обслуговуються. Розігрування призів, виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, забороняється. Це правило не стосується державних лотерей, сфера розповсюдження яких повністю знаходиться за межами території України.

Виплата призів державних лотерей

Згідно Закону України "Про державні лотереї в Україні" виплата призів державних лотерей здійснюється у строки і в порядку, що визначені умовами проведення державних лотерей.

Виплата призів здійснюється через каси операторів державних лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб), а у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, - через розповсюджувачів державних лотерей у готівковому вигляді або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його рахунок за рахунок суми призу.

Вимога гравця про виплату призу може бути пред’явлена для оплати у терміни, визначені умовами проведення державної лотереї. У разі якщо протягом зазначених в умовах проведення державної лотереї строків лотерейний білет (або інший засіб, що посвідчує право на отримання призу) не пред’являється для оплати, сума призу, що припадає на такий білет, спрямовується до залишкового фонду лотереї.

Виплата призів державної лотереї здійснюється на підставі пред’явленого лотерейного білета або іншого засобу, що відповідно до умов проведення державної лотереї посвідчує право гравця на отримання призу. Передумовою видачі призу є проведення оператором державних лотерей або уповноваженою ним особою експертизи лотерейного білета або іншого засобу, що відповідно до умов проведення державної лотереї посвідчує право гравця на отримання призу, що підтверджує або спростовує його дійсність.

Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів допускаються у випадках, встановлених законодавством та умовами проведення лотерей. У разі якщо переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані такого переможця, сума призу, а також дата його отримання, сума вирахуваного податку.

Згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей виплата грошових призів здійснюється виключно в грошовій одиниці України.
Розігрування виграшів, виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, не допускається. Виплата призів лотерей здійснюється у строки та в порядку, які передбачені в умовах випуску та проведення лотерей.

Оголошення інформації про переможця, у тому числі з метою реклами, або прилюдне вручення переможцеві призу може здійснюватися виключно за згоди переможця. 

Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності

Згідно Глави 35 § 5 Господарського кодексу України державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених Господарським кодексом України та Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим".

Ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Відповідальність

 1. за неповне або несвоєчасне відрахування до Державного бюджету України коштів, отриманих від проведення державних лотерей, в обсязі відрахувань, визначених Податковим кодексом України, винна особа несе відповідальність на рівні відповідальності за несвоєчасну або неповну сплату податків, зборів, встановлену законом.
 2. До суб’єктів, які організовують або проводять на території України ігри, що відповідають визначенню лотереї, крім випадків, якщо така гра проводиться особою, яка одержала статус оператора державних лотерей, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі шістнадцяти тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
 3. Застосування санкцій, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів Національної поліції та/або органів доходів і зборів.
 4. За використання слова "лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах при проведенні окремих видів господарської діяльності або в їх назвах юридичними особами, які не мають статусу оператора або розповсюджувача державних лотерей, зазначені особи припиняються за рішенням суду відповідно до закону.