Викуп пам'ятки культурної спадщини

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

І. Нормативні документи

ІІ. Поняття пам'ятки культурної спадщини.

ІІІ. Порядок викупу пам'ятки культурної спадщини.

ІV. Судова практика

І. Нормативні документи:

1. Конституція України [1]

2. Цивільний кодекс України [2]

3. Закон України “Про охорону культурної спадщини” [3]

4. Закон України “Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації” [4]

5. Постанова Верховної ради України “Про право власності на окремі види майна” [5]

6. Про затвердження Методики грошової оцінки пам’яток : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1447. [6]

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [7]

ІІ. Поняття пам'ятки культурної спадщини.

Культурна спадщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини (3)

Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. (1)

Національним законодавством затверджено Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.(4).

Пам'ятки культурної спадщини, занесені до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації не можуть бути предметом застави (2)