Відмінності між версіями «Визнання правочину недійсним та наслідки його недійсності»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
Рядок 3: Рядок 3:
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13 Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 11 29.05.2013 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13 Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 11«Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09 Постанова Пленуму Верховного суду України № 9 від 06.11.2009 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09 Постанова Пленуму Верховного суду України від 06.11.2009 № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»]


== Правочин та його види ==
== Правочин та його види ==
Рядок 14: Рядок 14:
# він визнаний таким в судовому порядку.
# він визнаний таким в судовому порядку.


Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину наведені в [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1155 статті 203 Цивільного кодексу України]:
Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину наведені в [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1155 статті 203 Цивільного кодексу України] (далі - ЦК України):


# зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
# зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
Рядок 26: Рядок 26:


=== Форма правочину ===
=== Форма правочину ===
У відповідності до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1165 ст. 205] [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України], правочин може вчинятися '''усно''' або в '''письмовій (електронній) формі'''. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1165 статті 205] [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України] правочин може вчинятися '''усно''' або в '''письмовій (електронній) формі'''. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.


Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.
Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.
Рядок 40: Рядок 40:
Нікчемними за законом вважаються правочини що вчинені:
Нікчемними за законом вважаються правочини що вчинені:


# без додержання обов’язкової письмової форми (для яких встановлена законом виключно письмова форма). [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 208 Цивільного кодексу України];
# без додержання обов’язкової письмової форми (для яких встановлена законом виключно письмова форма) ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 208 ЦК України]);
# без додержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 220 Цивільного кодексу України];
# без додержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 220 ЦК України]);
# малолітньою особою за межами своєї цивільної дієздатності. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 221 Цивільного кодексу України];
# малолітньою особою за межами своєї цивільної дієздатності [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (стаття 221 ЦК України]);
# особою, цивільна дієздатність якої обмежена за межами її цивільної дієздатності. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 223 Цивільного кодексу України];
# особою, цивільна дієздатність якої обмежена за межами її цивільної дієздатності ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 223 ЦК України]);
# без дозволу органів опіки та піклування. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 224 Цивільного кодексу України];
# без дозволу органів опіки та піклування ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 224 ЦК України]);
# якщо своєю суттю порушують публічний порядок. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 228 Цивільного кодексу України].
# якщо своєю суттю порушують публічний порядок ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 228 ЦК України]).


Рішення суду щодо недійсності цих правочинів '''не вимагається'''. Слід зазначити, що деякі правочини (або їх частини) можуть бути визнані дійсними в судовому порядку. Це виключення стосується правочинів що вчинені ''без додержання обов’язкової письмової форми'', якщо буде доведено, що сторони виконали свої зобов’язання або настали бажані наслідки, та правочинів що вчинені ''без дозволу органів опіки та піклування'', якщо буде доведено, що правочин відповідає інтересам особи, над якою встановлена опіка.
Рішення суду щодо недійсності цих правочинів '''не вимагається'''. Слід зазначити, що деякі правочини (або їх частини) можуть бути визнані дійсними в судовому порядку. Це виключення стосується правочинів що вчинені ''без додержання обов’язкової письмової форми'', якщо буде доведено, що сторони виконали свої зобов’язання або настали бажані наслідки, та правочинів що вчинені ''без дозволу органів опіки та піклування'', якщо буде доведено, що правочин відповідає інтересам особи, над якою встановлена опіка.
Рядок 53: Рядок 53:
Оспорюваними є правочини:  
Оспорюваними є правочини:  


# що вчинені неповнолітньою особою за межами своєї цивільної дієздатності. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 222 Цивільного кодексу України];
# що вчинені неповнолітньою особою за межами своєї цивільної дієздатності ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 222 ЦК України]);
# що вчинені фізичною особою, що обмежена у дієздатності, без згоди піклувальник. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 223 Цивільного кодексу України];
# що вчинені фізичною особою, що обмежена у дієздатності, без згоди піклувальник ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 223 ЦК України]);
# що вчинені під впливом помилок. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 229 Цивільного кодексу України];
# що вчинені під впливом помилок ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 229 ЦК України]);
# що вчинені під впливом тяжкої обставини. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 233 Цивільного кодексу України];
# що вчинені під впливом тяжкої обставини ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 233 ЦК України]);
# фіктивні. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 234 Цивільного кодексу України];
# фіктивні ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 234 ЦК України]);
# удавані. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Стаття 235 Цивільного кодексу України].
# удавані ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 235 ЦК України]).


Ці правочини '''не є недійсними за правилом''', але допускається можливість визнання їх такими в судовому порядку на вимогу однієї зі сторін або заінтересованих осіб.
Ці правочини '''не є недійсними за правилом''', але допускається можливість визнання їх такими в судовому порядку на вимогу однієї зі сторін або заінтересованих осіб.


== Судовий порядок визнання правочину недійсним==
== Судовий порядок визнання правочину недійсним==
Для визнання правочинів (або їх частин) дійсними або недійсними кожна особа може звернутися до суду.<br />
Для визнання правочинів (або їх частин) дійсними або недійсними кожна особа може звернутися до суду.
Нікчемний правочин є недійсним через невідповідність його вимогам закону та не потребує визнання його таким судом. Оспорюваний правочин може бути визнаний недійсним лише за рішенням суду.<br />
Відповідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 до статей 215 та 216 Цивільного кодексу України] суди розглядають справи за позовами: про визнання оспорюваного правочину недійсним і застосування наслідків його недійсності, про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.<br />
Вимога про встановлення нікчемності правочину підлягає розгляду в разі наявності відповідного спору. Такий позов може пред'являтися окремо, без застосування наслідків недійсності нікчемного правочину. У цьому разі в резолютивній частині судового рішення суд вказує про нікчемність правочину або відмову в цьому. <br />
Вимога про застосування наслідків недійсності правочину може бути  заявлена як одночасно з вимогою про визнання оспорюваного правочину недійсним, так і у вигляді самостійної  вимоги  в  разі нікчемності  правочину  та  наявності рішення суду про визнання правочину недійсним. Наслідком  визнання  правочину (договору) недійсним не може бути його розірвання, оскільки це взаємовиключні вимоги.<br />
Згідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 зі статтею 217 Цивільного кодексу України] правочин не може бути визнаний недійсним у цілому, якщо закону не відповідають лише його окремі  частини й обставини справи свідчать про те,  що він був би вчинений  і  без  включення  недійсної частини. У  цьому разі відповідно до статті  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 217 Цивільного кодексу України] суд може визнати недійсною частину правочину, з'ясувавши думку сторін правочину. Якщо у недійсній частині правочин був виконаний однією зі сторін, суд визначає наслідки його недійсності залежно від підстав, з яких він визнаний недійсним. <br />
Позови про визнання недійсними правочинів щодо нерухомого майна та застосування наслідків недійсності пред'являються відповідно до частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 статті 30 Цивільно-процесуального кодексу України] за місцезнаходженням майна або основної його частини. Кваліфікація об'єктів як нерухомого майна здійснюється відповідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 до статей 181, 190 та 191 Цивільного кодексу України] при цьому за місцезнаходженням нерухомого майна повинні пред'являтися також позови про визнання недійсними правочинів щодо нерухомого майна, яке буде створено в майбутньому (щодо інвестиційних договорів про будівництво нерухомого майна, договорів про участь у фонді фінансування будівництва тощо). <br />
До окремих видів вимог, пов'язаних з визнанням правочинів недійсними, встановлено спеціальну позовну давність [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (частини третя, четверта статті 258 Цивільного кодексу України).]<br />
Перебіг позовної давності щодо вимог про визнання правочинів недійсними обчислюється не з моменту вчинення правочину, а відповідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5 до частини першої статті 261 Цивільного кодексу України] - від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Цивільним кодексом України встановлено винятки з цього правила щодо окремих вимог, пов'язаних з визнанням правочинів недійсними [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (частини друга, третя статті 261 Цивільного кодексу України)].<br />
Відповідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 до пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень]  Цивільного кодексу України до позовів про  визнання  заперечуваного правочину недійсним і про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину,  право на пред'явлення якого виникло до 1 січня 2004 року, застосовується позовна давність, встановлена для відповідних позовів законодавством, що діяло раніше. <br />


Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n97 статей 16], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1155 203], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1220 215 Цивільного кодексу  України] для визнання судом оспорюваного правочину недійсним необхідним є:
Нікчемний правочин є недійсним через невідповідність його вимогам закону та не потребує визнання його таким судом. Оспорюваний правочин може бути визнаний недійсним лише за рішенням суду.


- пред’явлення позову однією із сторін правочину або іншою заінтересованою особою;
Відповідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 до статей 215 та 216 ЦК України] суди розглядають справи за позовами: про визнання оспорюваного правочину недійсним і застосування наслідків його недійсності, про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.


- наявність підстав для оспорення правочину;
Вимога про встановлення нікчемності правочину підлягає розгляду в разі наявності відповідного спору. Такий позов може пред'являтися окремо, без застосування наслідків недійсності нікчемного правочину. У цьому разі в резолютивній частині судового рішення суд вказує про нікчемність правочину або відмову в цьому.


- встановлення, чи порушується (не визнається або оспорюється) суб’єктивне цивільне право або інтерес особи, яка звернулася до суду.  
Вимога про застосування наслідків недійсності правочину може бути  заявлена як одночасно з вимогою про визнання оспорюваного правочину недійсним, так і у вигляді самостійної  вимоги  в  разі нікчемності  правочину  та  наявності рішення суду про визнання правочину недійсним. Наслідком  визнання  правочину (договору) недійсним не може бути його розірвання, оскільки це взаємовиключні вимоги.
 
Згідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 зі статтею 217 ЦК України] правочин не може бути визнаний недійсним у цілому, якщо закону не відповідають лише його окремі частини й обставини справи свідчать про те,  що він був би вчинений і без включення недійсної частини. У цьому разі відповідно до статті  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 217 ЦК України] суд може визнати недійсною частину правочину, з'ясувавши думку сторін правочину. Якщо у недійсній частині правочин був виконаний однією зі сторін, суд визначає наслідки його недійсності залежно від підстав, з яких він визнаний недійсним.
 
Позови про визнання недійсними правочинів щодо нерухомого майна та застосування наслідків недійсності пред'являються відповідно до частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 статті 30 Цивільного процесуального кодексу України] за місцезнаходженням майна або основної його частини. Кваліфікація об'єктів як нерухомого майна здійснюється відповідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 до статей 181, 190 та 191 ЦК України] при цьому за місцезнаходженням нерухомого майна повинні пред'являтися також позови про визнання недійсними правочинів щодо нерухомого майна, яке буде створено в майбутньому (щодо інвестиційних договорів про будівництво нерухомого майна, договорів про участь у фонді фінансування будівництва тощо).
 
До окремих видів вимог, пов'язаних з визнанням правочинів недійсними, встановлено спеціальну [[Позовна давність|позовну давність]] [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (частини третя, четверта статті 258 ЦК України).]
 
Перебіг позовної давності щодо вимог про визнання правочинів недійсними обчислюється не з моменту вчинення правочину, а відповідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5 до частини першої статті 261 ЦК України] - від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. ЦК України встановлено винятки з цього правила щодо окремих вимог, пов'язаних з визнанням правочинів недійсними [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (частини друга, третя статті 261 ЦК України)].
 
Відповідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 до пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень] ЦК України до позовів про визнання заперечуваного правочину недійсним і про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, право на пред'явлення якого виникло до 1 січня 2004 року, застосовується позовна давність, встановлена для відповідних позовів законодавством, що діяло раніше.
 
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n97 статей 16], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1155 203], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1220 215 ЦК України] для визнання судом оспорюваного правочину недійсним необхідним є:
 
пред’явлення позову однією із сторін правочину або іншою заінтересованою особою;
 
наявність підстав для оспорення правочину;
 
встановлення, чи порушується (не визнається або оспорюється) суб’єктивне цивільне право або інтерес особи, яка звернулася до суду.  


Таке розуміння визнання правочину недійсним, як способу захисту, є усталеним у судовій практиці.
Таке розуміння визнання правочину недійсним, як способу захисту, є усталеним у судовій практиці.


== Судовий збір ==
== Судовий збір ==
У справах про визнання правочину недійсним без застосування  наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору. У справах про застосування наслідків недійсного (нікчемного) правочину судовий збір сплачується залежно від вартості відшукуваного майна, щодо якого  заявляються вимоги. У справах про визнання правочину недійсним із застосуванням наслідків недійсності судовий збір сплачується відповідно [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 до пункту 10 частини  першої статті 176] Цивільного процесуального кодексу за загальною сумою всіх вимог. <br />
У справах про визнання правочину недійсним без застосування  наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору. У справах про застосування наслідків недійсного (нікчемного) правочину судовий збір сплачується залежно від вартості відшукуваного майна, щодо якого  заявляються вимоги. У справах про визнання правочину недійсним із застосуванням наслідків недійсності судовий збір сплачується відповідно до пункту 10 частини першої статті 176 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6232 Цивільного процесуального кодексу України] за загальною сумою всіх вимог.  
Відповідно до Закону України [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 «Про судовий збір»] вартість подання позову залежить від ціни позову та типу оспорюваного правочину і становить не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Особи, які зазначені в[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 статті 5 Закону України «Про судовий збір»] звільняються від сплати такого збору.<br />
 
Відповідно до Закону України [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 «Про судовий збір»] вартість подання позову залежить від ціни позову та типу оспорюваного правочину і становить не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Особи, які зазначені в[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 статті 5 Закону України «Про судовий збір»] звільняються від сплати такого збору.


== Момент недійсності правочину ==
== Момент недійсності правочину ==
Оспорюваний або будь який інший правочин, що визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення. Якщо за недійсним правочином права та обов'язки передбачалися лише на майбутнє, можливість настання їх у майбутньому припиняється. <br />
Оспорюваний або будь-який інший правочин, що визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення. Якщо за недійсним правочином права та обов'язки передбачалися лише на майбутнє, можливість настання їх у майбутньому припиняється.  
Відповідно  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 до  частини  першої  статті  215] Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог,  які встановлені статтею 203 Цивільного кодексу України, саме на момент вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено.<br />
 
Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору;  не отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно, якщо відповідно до законодавства для вчинення  правочину потрібна його передача тощо). Згідно із статтями [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 210, 640 Цивільного кодексу України] не є вчиненим також правочин у разі  нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.
Відповідно до частини першої статті 215 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1028 ЦК України] підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог,  які встановлені статтею 203 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1028 ЦК України], саме на момент вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено.
 
Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору;  не отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно, якщо відповідно до законодавства для вчинення  правочину потрібна його передача тощо). Згідно із статтями [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 210, 640 ЦК України] не є вчиненим також правочин у разі  нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.


== Наслідки недійсності правочину ==
== Наслідки недійсності правочину ==
Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення — відшкодувати вартість того, що одержано. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною.<br />
Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення — відшкодувати вартість того, що одержано. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною.
Недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 217 Цивільного кодексу України]).<br />
 
Важливо знати! Правові наслідки недійсності нікчемного правочину, які встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін.<br />
Недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 217 ЦК України]).
 
Важливо знати! Правові наслідки недійсності нікчемного правочину, які встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін.
 
'''''Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину'''''
 
Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом.
 
Заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків.
 
Якщо правочин, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним.
 
'''''Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину'''''
 
У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий правочин є нікчемним.
 
Суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідав справжній волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному посвідченню правочину перешкоджала обставина, яка не залежала від її волі.
 
'''''Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору'''''
 
У разі недодержання сторонами вимоги закону про [[Нотаріальне посвідчення правочинів|нотаріальне посвідчення договору]] такий договір є нікчемним.
 
Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.
 
'''''Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності'''''
 
Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений її батьками (усиновлювачами) або одним з них, з ким вона проживає, або опікуном.
 
Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії другій стороні.
 
У разі відсутності схвалення правочину він є нікчемним.
 
На вимогу заінтересованої особи суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він вчинений на користь малолітньої особи.
 
Якщо правочин з малолітньою особою вчинила фізична особа з повною цивільною дієздатністю, то вона зобов'язана повернути особам, вказаним у частині першій [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 221 ЦК України], все те, що вона одержала за таким правочином від малолітньої особи.
 
Дієздатна сторона зобов'язана також відшкодувати збитки, завдані укладенням недійсного правочину, якщо у момент вчинення правочину вона знала або могла знати про вік другої сторони. Батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої особи зобов'язані повернути дієздатній стороні все одержане нею за цим правочином у натурі, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо обома сторонами правочину є малолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій стороні все, що одержала за цим правочином, у натурі. У разі неможливості повернення майна відшкодування його вартості провадиться батьками (усиновлювачами) або опікуном, якщо буде встановлено, що вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла їхня винна поведінка.
 
У разі вчинення неповнолітньою особою правочину з малолітньою особою настають наслідки, встановлені частиною третьою [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 222 Цивільного кодексу України].
 
'''''Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності'''''
 
Правочин, який неповнолітня особа вчинила за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника, може бути згодом схвалений ними у порядку, встановленому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 221 ЦК України].
 
Правочин, вчинений неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальників, може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої особи.
 
Якщо обома сторонами недійсного правочину є неповнолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій стороні усе одержане нею за цим правочином у натурі. У разі неможливості повернення одержаного в натурі відшкодовується його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування.


'''''Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину'''''<br />
Якщо у неповнолітньої особи відсутні кошти, достатні для відшкодування, батьки (усиновлювачі) або піклувальник зобов'язані відшкодувати завдані збитки, якщо вони своєю винною поведінкою сприяли вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину.
Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом.<br />
Заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків.<br />
Якщо правочин, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним.<br />


'''''Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину'''''<br />
'''''Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності'''''
У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий правочин є нікчемним.<br />
Суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідав справжній волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному посвідченню правочину перешкоджала обставина, яка не залежала від її волі.<br />


'''''Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору'''''<br />
Правочин, який вчинила фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності без згоди піклувальника, може бути згодом схвалений ним у порядку, встановленому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 221 ЦК України].
У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.<br />
Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.<br />


'''''Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності'''''<br />
У разі відсутності такого схвалення правочин за позовом піклувальника може бути визнаний судом недійсним, якщо буде встановлено, що він суперечить інтересам самого підопічного, членів його сім'ї або осіб, яких він відповідно до закону зобов'язаний утримувати.
Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений її батьками (усиновлювачами) або одним з них, з ким вона проживає, або опікуном.<br />
Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії другій стороні.<br />
У разі відсутності схвалення правочину він є нікчемним.<br />
На вимогу заінтересованої особи суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він вчинений на користь малолітньої особи.<br />
Якщо правочин з малолітньою особою вчинила фізична особа з повною цивільною дієздатністю, то вона зобов'язана повернути особам, вказаним у частині першій [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 221 Цивільного кодексу України], все те, що вона одержала за таким правочином від малолітньої особи.<br />
Дієздатна сторона зобов'язана також відшкодувати збитки, завдані укладенням недійсного правочину, якщо у момент вчинення правочину вона знала або могла знати про вік другої сторони. Батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої особи зобов'язані повернути дієздатній стороні все одержане нею за цим правочином у натурі, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування.
Якщо обома сторонами правочину є малолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій стороні все, що одержала за цим правочином, у натурі. У разі неможливості повернення майна відшкодування його вартості провадиться батьками (усиновлювачами) або опікуном, якщо буде встановлено, що вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла їхня винна поведінка.<br />
У разі вчинення неповнолітньою особою правочину з малолітньою особою настають наслідки, встановлені частиною третьою [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 222 Цивільного кодексу України].<br />


'''''Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності'''''<br />
'''''Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування'''''<br />Правочин, вчинений без дозволу органу опіки та піклування [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (стаття 71 Цивільного кодексу України )], є нікчемним.
Правочин, який неповнолітня особа вчинила за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника, може бути згодом схвалений ними у порядку, встановленому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 221 Цивільного кодексу України].<br />
Правочин, вчинений неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальників, може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої особи.<br />
Якщо обома сторонами недійсного правочину є неповнолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій стороні усе одержане нею за цим правочином у натурі. У разі неможливості повернення одержаного в натурі відшкодовується його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування.<br />
Якщо у неповнолітньої особи відсутні кошти, достатні для відшкодування, батьки (усиновлювачі) або піклувальник зобов'язані відшкодувати завдані збитки, якщо вони своєю винною поведінкою сприяли вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину.<br />


'''''Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності'''''<br />
На вимогу заінтересованої особи такий правочин може бути визнаний судом дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідає інтересам фізичної особи, над якою встановлено опіку або піклування.
Правочин, який вчинила фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності без згоди піклувальника, може бути згодом схвалений ним у порядку, встановленому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 221 Цивільного кодексу України].<br />
У разі відсутності такого схвалення правочин за позовом піклувальника може бути визнаний судом недійсним, якщо буде встановлено, що він суперечить інтересам самого підопічного, членів його сім'ї або осіб, яких він відповідно до закону зобов'язаний утримувати.<br />


'''''Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування'''''<br />
'''''Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними'''''
Правочин, вчинений без дозволу органу опіки та піклування [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (стаття 71 Цивільного кодексу України )], є нікчемним.<br />
На вимогу заінтересованої особи такий правочин може бути визнаний судом дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідає інтересам фізичної особи, над якою встановлено опіку або піклування.<br />


'''''Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними'''''<br />
Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.
Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.<br />
У разі наступного визнання фізичної особи, яка вчинила правочин, недієздатною позов про визнання правочину недійсним може пред'явити її опікун.<br />
Сторона, яка знала про стан фізичної особи у момент вчинення правочину, зобов'язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину.<br />


'''''Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою'''''<br />
У разі наступного визнання фізичної особи, яка вчинила правочин, недієздатною позов про визнання правочину недійсним може пред'явити її опікун.
Опікун може схвалити дрібний побутовий правочин, вчинений недієздатною фізичною особою, у порядку, встановленому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 221 Цивільного кодексу України]
 
У разі відсутності такого схвалення цей правочин та інші правочини, які вчинені недієздатною фізичною особою, є нікчемними.<br />
Сторона, яка знала про стан фізичної особи у момент вчинення правочину, зобов'язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину.
На вимогу опікуна правочин, вчинений недієздатною фізичною особою, може бути визнаний судом дійсним, якщо буде встановлено, що він вчинений на користь недієздатної фізичної особи.<br />
 
Дієздатна сторона зобов'язана повернути опікунові недієздатної фізичної особи все одержане нею за цим правочином, а в разі неможливості такого повернення - відшкодувати вартість майна за цінами, які існують на момент відшкодування.<br />
'''''Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою'''''
Опікун зобов'язаний повернути дієздатній стороні все одержане недієздатною фізичною особою за нікчемним правочином. Якщо майно не збереглося, опікун зобов'язаний відшкодувати його вартість, якщо вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла винна поведінка опікуна.<br />
 
Дієздатна сторона зобов'язана відшкодувати опікунові недієздатної фізичної особи або членам її сім'ї моральну шкоду, якщо буде встановлено, що вона знала про психічний розлад або недоумство другої сторони або могла припустити такий її стан.<br />
Опікун може схвалити дрібний побутовий правочин, вчинений недієздатною фізичною особою, у порядку, встановленому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 221 ЦК України]. У разі відсутності такого схвалення цей правочин та інші правочини, які вчинені недієздатною фізичною особою, є нікчемними.
 
На вимогу опікуна правочин, вчинений недієздатною фізичною особою, може бути визнаний судом дійсним, якщо буде встановлено, що він вчинений на користь недієздатної фізичної особи.
 
Дієздатна сторона зобов'язана повернути опікунові недієздатної фізичної особи все одержане нею за цим правочином, а в разі неможливості такого повернення - відшкодувати вартість майна за цінами, які існують на момент відшкодування.
 
Опікун зобов'язаний повернути дієздатній стороні все одержане недієздатною фізичною особою за нікчемним правочином. Якщо майно не збереглося, опікун зобов'язаний відшкодувати його вартість, якщо вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла винна поведінка опікуна.
 
Дієздатна сторона зобов'язана відшкодувати опікунові недієздатної фізичної особи або членам її сім'ї моральну шкоду, якщо буде встановлено, що вона знала про психічний розлад або недоумство другої сторони або могла припустити такий її стан.
 
'''''Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти'''''


'''''Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти'''''<br />
Правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.
Правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.
Якщо юридична особа ввела другу сторону в оману щодо свого права на вчинення такого правочину, вона зобов'язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану таким правочином.
Якщо юридична особа ввела другу сторону в оману щодо свого права на вчинення такого правочину, вона зобов'язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану таким правочином.


'''''Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства'''''<br />
'''''Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства'''''<br />Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.
Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.<br />
 
Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.<br />
Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.
У разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін - в разі виконання правочину обома сторонами - в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне - з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави.<br />
 
У разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін - в разі виконання правочину обома сторонами - в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне - з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави.
 
'''''Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки'''''
 
Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.
 
Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом.
 
У разі визнання правочину недійсним особа, яка помилилася в результаті її власного недбальства, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.
 
Сторона, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.
 
'''''Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману'''''<br />Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (частина перша статті 229 ЦК України)], такий правочин визнається судом недійсним.
 
Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування.
 
Сторона, яка застосувала обман, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.
 
'''''Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства'''''<br />Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.
 
Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний тиск до другої сторони, зобов'язана відшкодувати їй збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.
 
'''''Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною'''''<br />Правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, визнається судом недійсним.
 
Довіритель має право вимагати від свого представника та другої сторони солідарного відшкодування збитків та моральної шкоди, що завдані йому у зв'язку із вчиненням правочину внаслідок зловмисної домовленості між ними.


'''''Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки'''''<br />
'''''Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини'''''<br />Правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.
Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.<br />
Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом.<br />
У разі визнання правочину недійсним особа, яка помилилася в результаті її власного недбальства, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.<br />
Сторона, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.<br />


'''''Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману'''''<br />
При визнанні такого правочину недійсним застосовуються наслідки, встановлені [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 216 ЦК України]. Сторона, яка скористалася тяжкою обставиною, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки і моральну шкоду, що завдані їй у зв'язку з вчиненням цього правочину.
Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (частина перша статті 229 Цивільного кодексу України)], такий правочин визнається судом недійсним.<br />
Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування.<br />
Сторона, яка застосувала обман, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.<br />


'''''Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства'''''<br />
'''''Правові наслідки фіктивного правочину'''''<br />Фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.
Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.<br />
Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний тиск до другої сторони, зобов'язана відшкодувати їй збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.<br />


'''''Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною'''''<br />
Фіктивний правочин визнається судом недійсним.
Правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, визнається судом недійсним.<br />
Довіритель має право вимагати від свого представника та другої сторони солідарного відшкодування збитків та моральної шкоди, що завдані йому у зв'язку із вчиненням правочину внаслідок зловмисної домовленості між ними.<br />


'''''Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини'''''<br />
Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами.
Правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.<br />
При визнанні такого правочину недійсним застосовуються наслідки, встановлені [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 216 Цивільного кодексу України]. Сторона, яка скористалася тяжкою обставиною, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки і моральну шкоду, що завдані їй у зв'язку з вчиненням цього правочину.<br />


'''''Правові наслідки фіктивного правочину'''''<br />
'''''Правові наслідки удаваного правочину'''''<br />Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.
Фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.<br />
Фіктивний правочин визнається судом недійсним.<br />
Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами.<br />


'''''Правові наслідки удаваного правочину'''''<br />
Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.
Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.<br />
Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.<br />


== Див. також ==
* [[Визнання договору купівлі- продажу недійсним]]
* [[Визнання господарського договору недійсним]]
* [[Визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (нікчемним)]]
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
[[Категорія:Суди]]
[[Категорія:Суди]]

Версія за 09:07, 19 травня 2021

Нормативна база

Правочин та його види

Правочин - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Правочин є недійсним якщо:

 1. його недійсність прямо встановлена законом;
 2. він визнаний таким в судовому порядку.

Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину наведені в статті 203 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України):

 1. зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
 2. особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;
 3. волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;
 4. правочин має вчинятися у формі, встановленій законом;
 5. правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
 6. правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Порушення цих вимог тягне за собою недійсність вчиненого правочину!

Форма правочину

Відповідно до статті 205 ЦК України правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.

Правочини, недійсність яких встановлена законом

За ступенем недійсності правочини поділяються на нікчемні та оспорювані. Нікчемні – абсолютно недійсні правочини за законом. Оспорювані – такі, що можуть бути недійсними лише за певних умов.

Нікчемні правочини

Нікчемними за законом вважаються правочини що вчинені:

 1. без додержання обов’язкової письмової форми (для яких встановлена законом виключно письмова форма) (стаття 208 ЦК України);
 2. без додержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення (стаття 220 ЦК України);
 3. малолітньою особою за межами своєї цивільної дієздатності (стаття 221 ЦК України);
 4. особою, цивільна дієздатність якої обмежена за межами її цивільної дієздатності (стаття 223 ЦК України);
 5. без дозволу органів опіки та піклування (стаття 224 ЦК України);
 6. якщо своєю суттю порушують публічний порядок (стаття 228 ЦК України).

Рішення суду щодо недійсності цих правочинів не вимагається. Слід зазначити, що деякі правочини (або їх частини) можуть бути визнані дійсними в судовому порядку. Це виключення стосується правочинів що вчинені без додержання обов’язкової письмової форми, якщо буде доведено, що сторони виконали свої зобов’язання або настали бажані наслідки, та правочинів що вчинені без дозволу органів опіки та піклування, якщо буде доведено, що правочин відповідає інтересам особи, над якою встановлена опіка.

Оспорювані правочини

Оспорюваними є правочини:

 1. що вчинені неповнолітньою особою за межами своєї цивільної дієздатності (стаття 222 ЦК України);
 2. що вчинені фізичною особою, що обмежена у дієздатності, без згоди піклувальник (стаття 223 ЦК України);
 3. що вчинені під впливом помилок (стаття 229 ЦК України);
 4. що вчинені під впливом тяжкої обставини (стаття 233 ЦК України);
 5. фіктивні (стаття 234 ЦК України);
 6. удавані (стаття 235 ЦК України).

Ці правочини не є недійсними за правилом, але допускається можливість визнання їх такими в судовому порядку на вимогу однієї зі сторін або заінтересованих осіб.

Судовий порядок визнання правочину недійсним

Для визнання правочинів (або їх частин) дійсними або недійсними кожна особа може звернутися до суду.

Нікчемний правочин є недійсним через невідповідність його вимогам закону та не потребує визнання його таким судом. Оспорюваний правочин може бути визнаний недійсним лише за рішенням суду.

Відповідно до статей 215 та 216 ЦК України суди розглядають справи за позовами: про визнання оспорюваного правочину недійсним і застосування наслідків його недійсності, про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.

Вимога про встановлення нікчемності правочину підлягає розгляду в разі наявності відповідного спору. Такий позов може пред'являтися окремо, без застосування наслідків недійсності нікчемного правочину. У цьому разі в резолютивній частині судового рішення суд вказує про нікчемність правочину або відмову в цьому.

Вимога про застосування наслідків недійсності правочину може бути заявлена як одночасно з вимогою про визнання оспорюваного правочину недійсним, так і у вигляді самостійної вимоги в разі нікчемності правочину та наявності рішення суду про визнання правочину недійсним. Наслідком визнання правочину (договору) недійсним не може бути його розірвання, оскільки це взаємовиключні вимоги.

Згідно зі статтею 217 ЦК України правочин не може бути визнаний недійсним у цілому, якщо закону не відповідають лише його окремі частини й обставини справи свідчать про те, що він був би вчинений і без включення недійсної частини. У цьому разі відповідно до статті 217 ЦК України суд може визнати недійсною частину правочину, з'ясувавши думку сторін правочину. Якщо у недійсній частині правочин був виконаний однією зі сторін, суд визначає наслідки його недійсності залежно від підстав, з яких він визнаний недійсним.

Позови про визнання недійсними правочинів щодо нерухомого майна та застосування наслідків недійсності пред'являються відповідно до частини першої статті 30 Цивільного процесуального кодексу України за місцезнаходженням майна або основної його частини. Кваліфікація об'єктів як нерухомого майна здійснюється відповідно до статей 181, 190 та 191 ЦК України при цьому за місцезнаходженням нерухомого майна повинні пред'являтися також позови про визнання недійсними правочинів щодо нерухомого майна, яке буде створено в майбутньому (щодо інвестиційних договорів про будівництво нерухомого майна, договорів про участь у фонді фінансування будівництва тощо).

До окремих видів вимог, пов'язаних з визнанням правочинів недійсними, встановлено спеціальну позовну давність (частини третя, четверта статті 258 ЦК України).

Перебіг позовної давності щодо вимог про визнання правочинів недійсними обчислюється не з моменту вчинення правочину, а відповідно до частини першої статті 261 ЦК України - від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. ЦК України встановлено винятки з цього правила щодо окремих вимог, пов'язаних з визнанням правочинів недійсними (частини друга, третя статті 261 ЦК України).

Відповідно до пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України до позовів про визнання заперечуваного правочину недійсним і про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, право на пред'явлення якого виникло до 1 січня 2004 року, застосовується позовна давність, встановлена для відповідних позовів законодавством, що діяло раніше.

Відповідно до статей 16, 203, 215 ЦК України для визнання судом оспорюваного правочину недійсним необхідним є:

пред’явлення позову однією із сторін правочину або іншою заінтересованою особою;

наявність підстав для оспорення правочину;

встановлення, чи порушується (не визнається або оспорюється) суб’єктивне цивільне право або інтерес особи, яка звернулася до суду.

Таке розуміння визнання правочину недійсним, як способу захисту, є усталеним у судовій практиці.

Судовий збір

У справах про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору. У справах про застосування наслідків недійсного (нікчемного) правочину судовий збір сплачується залежно від вартості відшукуваного майна, щодо якого заявляються вимоги. У справах про визнання правочину недійсним із застосуванням наслідків недійсності судовий збір сплачується відповідно до пункту 10 частини першої статті 176 Цивільного процесуального кодексу України за загальною сумою всіх вимог.

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» вартість подання позову залежить від ціни позову та типу оспорюваного правочину і становить не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Особи, які зазначені встатті 5 Закону України «Про судовий збір» звільняються від сплати такого збору.

Момент недійсності правочину

Оспорюваний або будь-який інший правочин, що визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення. Якщо за недійсним правочином права та обов'язки передбачалися лише на майбутнє, можливість настання їх у майбутньому припиняється.

Відповідно до частини першої статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 ЦК України, саме на момент вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено.

Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно, якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібна його передача тощо). Згідно із статтями 210, 640 ЦК України не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

Наслідки недійсності правочину

Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення — відшкодувати вартість того, що одержано. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною.

Недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини (стаття 217 ЦК України).

Важливо знати! Правові наслідки недійсності нікчемного правочину, які встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін.

Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину

Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом.

Заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків.

Якщо правочин, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним.

Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину

У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий правочин є нікчемним.

Суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідав справжній волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному посвідченню правочину перешкоджала обставина, яка не залежала від її волі.

Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору

У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.

Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності

Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений її батьками (усиновлювачами) або одним з них, з ким вона проживає, або опікуном.

Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії другій стороні.

У разі відсутності схвалення правочину він є нікчемним.

На вимогу заінтересованої особи суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він вчинений на користь малолітньої особи.

Якщо правочин з малолітньою особою вчинила фізична особа з повною цивільною дієздатністю, то вона зобов'язана повернути особам, вказаним у частині першій статті 221 ЦК України, все те, що вона одержала за таким правочином від малолітньої особи.

Дієздатна сторона зобов'язана також відшкодувати збитки, завдані укладенням недійсного правочину, якщо у момент вчинення правочину вона знала або могла знати про вік другої сторони. Батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої особи зобов'язані повернути дієздатній стороні все одержане нею за цим правочином у натурі, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо обома сторонами правочину є малолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій стороні все, що одержала за цим правочином, у натурі. У разі неможливості повернення майна відшкодування його вартості провадиться батьками (усиновлювачами) або опікуном, якщо буде встановлено, що вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла їхня винна поведінка.

У разі вчинення неповнолітньою особою правочину з малолітньою особою настають наслідки, встановлені частиною третьою статті 222 Цивільного кодексу України.

Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності

Правочин, який неповнолітня особа вчинила за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника, може бути згодом схвалений ними у порядку, встановленому статтею 221 ЦК України.

Правочин, вчинений неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальників, може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої особи.

Якщо обома сторонами недійсного правочину є неповнолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій стороні усе одержане нею за цим правочином у натурі. У разі неможливості повернення одержаного в натурі відшкодовується його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування.

Якщо у неповнолітньої особи відсутні кошти, достатні для відшкодування, батьки (усиновлювачі) або піклувальник зобов'язані відшкодувати завдані збитки, якщо вони своєю винною поведінкою сприяли вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину.

Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності

Правочин, який вчинила фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності без згоди піклувальника, може бути згодом схвалений ним у порядку, встановленому статтею 221 ЦК України.

У разі відсутності такого схвалення правочин за позовом піклувальника може бути визнаний судом недійсним, якщо буде встановлено, що він суперечить інтересам самого підопічного, членів його сім'ї або осіб, яких він відповідно до закону зобов'язаний утримувати.

Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування
Правочин, вчинений без дозволу органу опіки та піклування (стаття 71 Цивільного кодексу України ), є нікчемним.

На вимогу заінтересованої особи такий правочин може бути визнаний судом дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідає інтересам фізичної особи, над якою встановлено опіку або піклування.

Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними

Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.

У разі наступного визнання фізичної особи, яка вчинила правочин, недієздатною позов про визнання правочину недійсним може пред'явити її опікун.

Сторона, яка знала про стан фізичної особи у момент вчинення правочину, зобов'язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину.

Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою

Опікун може схвалити дрібний побутовий правочин, вчинений недієздатною фізичною особою, у порядку, встановленому статтею 221 ЦК України. У разі відсутності такого схвалення цей правочин та інші правочини, які вчинені недієздатною фізичною особою, є нікчемними.

На вимогу опікуна правочин, вчинений недієздатною фізичною особою, може бути визнаний судом дійсним, якщо буде встановлено, що він вчинений на користь недієздатної фізичної особи.

Дієздатна сторона зобов'язана повернути опікунові недієздатної фізичної особи все одержане нею за цим правочином, а в разі неможливості такого повернення - відшкодувати вартість майна за цінами, які існують на момент відшкодування.

Опікун зобов'язаний повернути дієздатній стороні все одержане недієздатною фізичною особою за нікчемним правочином. Якщо майно не збереглося, опікун зобов'язаний відшкодувати його вартість, якщо вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла винна поведінка опікуна.

Дієздатна сторона зобов'язана відшкодувати опікунові недієздатної фізичної особи або членам її сім'ї моральну шкоду, якщо буде встановлено, що вона знала про психічний розлад або недоумство другої сторони або могла припустити такий її стан.

Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти

Правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним. Якщо юридична особа ввела другу сторону в оману щодо свого права на вчинення такого правочину, вона зобов'язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану таким правочином.

Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства
Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

У разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін - в разі виконання правочину обома сторонами - в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне - з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави.

Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки

Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.

Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом.

У разі визнання правочину недійсним особа, яка помилилася в результаті її власного недбальства, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.

Сторона, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.

Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману
Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 ЦК України), такий правочин визнається судом недійсним.

Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування.

Сторона, яка застосувала обман, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.

Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства
Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.

Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний тиск до другої сторони, зобов'язана відшкодувати їй збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.

Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною
Правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, визнається судом недійсним.

Довіритель має право вимагати від свого представника та другої сторони солідарного відшкодування збитків та моральної шкоди, що завдані йому у зв'язку із вчиненням правочину внаслідок зловмисної домовленості між ними.

Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини
Правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.

При визнанні такого правочину недійсним застосовуються наслідки, встановлені статтею 216 ЦК України. Сторона, яка скористалася тяжкою обставиною, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки і моральну шкоду, що завдані їй у зв'язку з вчиненням цього правочину.

Правові наслідки фіктивного правочину
Фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами.

Правові наслідки удаваного правочину
Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.

Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.

Див. також