Відмінності між версіями «Взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 Житловий кодекс Української РСР] * [http://zakon...)
 
(Немає відмінностей)

Версія за 20:34, 20 грудня 2016

Нормативна база

Визначення понять діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Дитина-сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки.

Дітьми, позбавленими батьківського піклування, є діти,які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та безпритульні діти.

Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Що слід розуміти під соціальними житлом

Соціальним житлом є житло всіх форм власності (крім соціальних гурто-житків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк. До житла з житлового фонду соціального призначення належать:

  1. квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, які надаються громадянам у порядку черги на одержання соціального житла;
  2. жилі приміщення у соціальних гуртожитках, які надаються громадянам на час їх перебування на соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання.

Хто має право претендувати на соціальне житло

Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни Укра¬їни:

  • для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;
  • середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший відвеличини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло, а також особи з їх числа при завершенні ними строкової служби у Збройних Силах України або при поверненні їх з установ, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі, мають право протягом місяця позачергово отримати квартиру або садибний (одноквартирний) жилий будинок із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла.

Позасудовий порядок

Куди звертатися Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, беруться на облік відповідними органами місцевого самоврядування за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перелік необхідних документів для взяття на соціальний квартирний облік Взяття на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (18-23 років), - за їх заявою.

До заяви додаються:

  • копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
  • копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа;
  • довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання (пункт 2 Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього.

Строки прийняття рішення Рішення про взяття громадянина на облік або про відмову приймає відповідний орган місцевого самоврядування не пізніше 30 робочих днів. У разі прийняття рішення про взяття на облік громадянинові не пізніше семи робочих днів після йогоприйняття надсилається/вручається повідомлення. Повідомлення про відмову надсилається не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення. Відмова у взятті громадянина на облік може бути оскаржена в судовому порядку.

Судовий порядок

Куди звернутись Позовна заява щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади, органу місцевого самоврядуванняпред’являється в порядку адміністративного судочинства до суду першої інстанції – місцеві загальні суди як адміністративні суди (районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди) або до окружного адміністративного суду за вибором позивача за зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) цієї особи позивача, або за місцезнаходженням відповідача.

Вартість За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 мінімальної заробітної плати відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» (640 грн. – станом на 01 грудня 2016 року)

Перелік та зразки необхідних документів

До адміністративного позову, оформленого відповідно до статей 105, 106 КАСУ, додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (оскарження рішення/дії/бездіяльність суб’єкта владних повноважень), наприклад: копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа; довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про відсутність на праві власності та праві користуванні житла у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа; обґрунтовану письмову відмову органу місцевого самоврядування у взятті дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числі на соціальний квартирний облік; та інші.