Бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

10 листопада 2022 року набули чинності зміни, що стосуються строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобіліїції (постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 №1259).

Так, строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану”, які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на один місяць.

Отже, якщо станом на 10.11.2022 строк дії відстрочки не закінчився, то він автоматично продовжиться на 1 місяць.

Загальні положення

Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період (статт 24 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ).

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві. На військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

З питань, що пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних за підприємствами, останні звертаються до міністерств, відомств, обласних державних адміністрацій та до військових комісаріатів за місцем знаходження підприємств.

В умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення, здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 194 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану" (далі - постанова).

Важливо! Не підлягають бронюванню у порядку, визначеному постановою, військовозобов'язані, які мають посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час, тобто військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями відповідно до Переліків посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 493 (із змінами).

Увага! Постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2022 року № 1002 внесено зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану», а саме:

Строк дії відстрочки може бути продовжений на строк до двох місяців на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, яке не потребує погодження Міністерства оборони, якщо вони були надані. Міністерство економіки розглядає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних, приймає відповідне рішення та надсилає його копію Міноборони, а також Мінагрополітики.

Мінагрополітики, отримавши наказ Мінекономіки щодо бронювання військовозобов’язаних, формує пакет документів та надсилає його підприємству, установі чи організації (далі – підприємству).

У пакет документів входить:

 • лист Міноборони щодо погодження пропозицій на бронювання військовозобов’язаних працівників підприємства;
 • лист та наказ Мінекономіки, де зазначено підприємство, за пропозиціями якого бронюються відповідні працівники.

Отримавши документи, підприємство має право сформувати Витяг, завірити його підписом керівника та печаткою, та надати працівнику для оформлення бронювання у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Подання пропозицій для бронювання працівників

⇒ Підприємства, установи і організації надсилають пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час установленої форми до органів державної влади, інших державних органів за відповідною сферою управління, галуззю національної економіки для проведення аналізу та узагальнення.

Увага! Відповідно до листа Міністерства оборони України від 11 березня 2022 року № 220/1469 Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо заборони бронювання військовозобов'язаних, які мають нижчезазначені дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності:

рядового, сержантського та старшинського складу:

 • 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143,144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;
 • офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

⇒ Органи державної влади, інші державні органи подають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за встановленою формою в друкованій формі та/або в електронній формі з відповідним обґрунтуванням (пункт 2 Постанови).

Відповідно до листа Міністерства економіки України 08 березня 2022 року № 2714-20/9420-03 "Щодо організації бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану" у разі включення до пропозицій військовозобов'язаних працівників підприємств, установ і організацій необхідно додавати належне обґрунтування щодо виконання таким підприємством, установою, організацією завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення з відповідним підтвердженням (прийняте рішення Уряду, обласних, Київської військових адміністрацій, укладений договір тощо).

⇒ Міністерство економіки узагальнює подані органами державної влади, іншими державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне рішення та надсилає його копію Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

У рішенні Міністерства економіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати шість місяців.

Список наказів Міністерства економіки України щодо бронювання військовозобов'язаних на підприємствах, установах, організаціях

⇒ З метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час орган державної влади, інший державний орган видає військовозобов’язаному витяг з наказу Міністерства економіки.

⇒ Міністерство оборони організовує через Генеральний штаб Збройних Сил доведення в одноденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витягів з наказів Міністерства економіки.

Відповідно до Листа Мінекономіки від 08.03.2022 № 2714-20/9420-03 «Щодо організації бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби збройних сил, інших військових формувань, населення в умовах правового режиму воєнного стану», пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час (далі - Пропозиції), подаються виключно органами державної влади, іншими державними органами до Мінекономіки за формою, визначеною постановою (додаток 1 до Постанови).

Пропозиції органів державної влади, інших державних органів щодо бронювання військовозобов'язаних не розглядатимуться Міністерством економіки у разі:

 • відсутності погодження Пропозицій Міністерством оборони;
 • невідповідності поданих Пропозицій формі, визначеній додатком 1 до Постанови;
 • відсутності даних у відповідних графах Пропозицій.

Підстави для аналювання відстрочки:

 1. закінчення строку її дії;
 2. завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;
 3. ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;
 4. звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації (пункт 4 Постанови).

У разі наявності однієї з трьох останніх підстав анулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час здійснюється шляхом прийняття в одноденний строк рішення Міністерства економіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу та надсилання його копії Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

Див. також