Відмінності між версіями «Боргова розписка»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база: ==
== Нормативна база: ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/find?text=%E1%EE%F0%E3%EE%E2%E0+%F0%EE%E7%EF%E8%F1%EA%E0 Цивільний кодекс України]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/find?text=%E1%EE%F0%E3%EE%E2%E0+%F0%EE%E7%EF%E8%F1%EA%E0 Цивільний кодекс України]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/71344011  Постанова ВСУ від 13.12.2017р. №309/3458/14-ц]
*  
== Визначення боргової розписки: ==
== Визначення боргової розписки: ==


Рядок 19: Рядок 19:
Зразок боргової розписки:  
Зразок боргової розписки:  
[[Файл:Богова розписка.docx|міні|Рописка]]
[[Файл:Богова розписка.docx|міні|Рописка]]


   '''Варто наголосити, що боргова розписка сама по собі НЕ Є ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ – це лише підтвердження такого договору, який був укладений між сторонами!!!'''
   '''Варто наголосити, що боргова розписка сама по собі НЕ Є ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ – це лише підтвердження такого договору, який був укладений між сторонами!!!'''
Рядок 61: Рядок 59:
# Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
# Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.


== Судова практика ==
* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/71344011 Постанова Верховного Суду України від 13 грудня 2017 року у справі № 309/3458/14-ц] (наявність між сторонами позикових відносин підтверджується наявним у позивача оригіналом розписки, яка підтверджує як факт отримання боржником коштів за договором позики, так і зобов'язання повернути ці кошти).
* [http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83836261 Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 серпня 2019 року у справі № 369/3340/16-ц] (недоведеність існування між сторонами правовідносин за договором позики, оскільки відповідно до розписки відповідач зобов'язаний лише віддати позивачу грошові кошти після продажу земельної ділянки, а не повернути отриману в борг суму коштів).
[[Категорія: Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія: Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія: Цивільне право]]
[[Категорія: Цивільне право]]

Версія за 14:30, 26 листопада 2019

Нормативна база:

Визначення боргової розписки:

Згідно із частиною другою статті 1047 ЦК України на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми або речей.

 Якщо Ви вирішили надати в борг грошові кошти, або ж отримати їх дані дії та умови повернення позиченого варто викласти в договорі позики і додатково підтвердити написаною позичальником борговою розпискою.

Загальні положення

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Зміст та форма боргової розписки

Боргова розписка укладається у довільній письмовій формі. Зразок боргової розписки: Файл:Богова розписка.docx

 Варто наголосити, що боргова розписка сама по собі НЕ Є ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ – це лише підтвердження такого договору, який був укладений між сторонами!!!

При написанні розписки варто виокремити основні реквізити, які обов’язково потрібно зазначати:
дата складання;
місце складання;
прізвище ім’я та по батькові позичальника, його паспортні дані та місце проживання (та фактичного проживання), ID код;
прізвище ім’я та по батькові позикодавця, його місце проживання і паспортні дані;
боргова сума (точна сума і валюта) (варто визначити, як цифрами так і прописом);
конкретну дату, коли борг повинен бути повернутий;
підписи сторін;
прізвище ім’я та по батькові свідків (щонайменше 2-х) їх паспортні дані та місце проживання (та фактичного проживання), підписи.

Договір позики доцільніше підготувати в друкованому вигляді з фіксацією моментів щодо повернення суми боргу, та відсотків за користування коштами, якщо вони встановлені.

Строк (термін) виконання зобов'язання

  1. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.
  2. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Дострокове виконання зобов'язання

Боржник має право виконати свій обов'язок достроково, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідальність за порушення грошового зобов'язання

Згідно ст.625 ЦК України

  1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
  2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судова практика