Відмінності між версіями «Аліменти на повнолітню дитину з інвалідністю»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільно процесуальний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06 Постанова Пленуму Верховного суду України від 15 травня 2006 року № 3 "Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06 Постанова Пленуму Верховного суду України від 15 травня 2006 року № 3 "Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України про судовий збір]


== Загальні положення про сплату аліментів ==
== Загальні положення про сплату аліментів ==
<div align="justify">
Сімейний кодекс зобов'язує батьків утримувати своїх непрацездатних дітей з інвалідністю з дитинства, навіть якщо вони досягли повноліття. Розмір і періодичність виплат призначається в судовому порядку. <br />
'''Головні умови для призначення аліментів:'''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                <br />
* '''непрацездатність особи з інвалідністю;'''
* '''необхідність матеріальної допомоги.'''
За законом, до повністю непрацездатним громадянам належать особи з інвалідністю 1 і 2 групи.<br />
Якщо дитина з інвалідністю належить до 3 групи, то вона вважається особою зі зниженою працездатністю. З невеликими обмеженнями вона може працювати на посаді, яка передбачає не особливо складну і тільки під суворим наглядом лікаря. Однак далеко не у всіх підприємствах осіб з інвалідністю беруть на роботу. І наявність 3 групи не гарантує обов'язкове працевлаштування. Якщо немає роботи, то з'являється право на матеріальну допомогу. При цьому вік особи інвалідністю особливого значення не має. <br />
Таким чином, право на отримання аліментів беззастережно мають особи з інвалідністю 1 і 2 груп, а особам з інвалідністю 3 і частково 2 груп доведеться додатково підтвердити, що вони не можуть влаштуватися на роботу і отримувати дохід. <br />
'''Аліменти на дитину з інвалідністю після його повноліття виплачуються тільки у твердій грошовій формі і є матеріальною допомогою.'''                                                                                                                                                                                                                                                 
</div>


== Порядок виплати аліментів на дитину з інвалідністю  ==
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ст. 198 Сімейного кодексу України] батьки зобов`язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.<br />
{| class="wikitable"
Така матеріальна допомога може надаватися батьками в добровільному порядку або після звернення до суду з відповідною позовною заявою.<br />  
|-
Аліменти повнолітнім непрацездатним дочці, сину, які потребують матеріальної допомоги, у разі визнання їх інвалідами І, ІІ групи присуджуються на строк інвалідності.<br />
| '''Добровільний''' || Між батьками (батьком) і повнолітньою дитиною укладається угода про матеріальну допомогу.<br />
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ст. 88 Сімейного кодексу України] якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною з інвалідністю, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу.<br />
У ньому мають бути зазначені сума щомісячних платежів і дата виплат. Розмір аліментів на дитину, яка є повнолітньою особою з інвалідністю 1 або 2 груп, визначається так, щоб задовольняв обидві сторони.<br />
 
Зазвичай виплата не нижче прожиткового мінімуму.<br />
'''Вказана норма встановлює підстави, за яких виникає зазначене вище право:'''
Якщо дитина є недієздатною, то на укладення такого договору потрібна згода опікуна. Документ завіряється у нотаріуса.
 
|-
1) один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною-інвалідом;<br />
| '''Примусовий''' || Передбачає звернення дитини чи її опікуна до суду для отримання рішення суду.<br />
2) дитина не може обходитися без постійного стороннього догляду;<br />
Для призначення аліментів на дитину з інвалідністю з дитинства суд повинен визнати непрацездатність і складний фінансовий стан позивача.<br />
3) цей з подружжя опікується нею;<br />
Навіть якщо особа з інвалідністю отримує від держави допомоги, пенсії та інші платежі і у неї може бути майно, яке приносить додатковий дохід, вона все одно може претендувати на стягнення аліментів.<br />
4) другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу.<br />
Якщо дитина з інвалідністю до 18 років отримувала аліменти після звернення до суду, то вважається, що дія цього позову закінчилася.<br />
 
Потрібно знову подавати в судову інстанцію відповідну заяву.
Отже, виходячи з аналізу наведеної норми, обов`язковими умовами виникнення права на утримання одного з подружжя, з яким проживає дитина-інвалід, є не тільки наявність в дитини інвалідності, але й неспроможність дитини обходитись без постійного стороннього догляду, а також наявність в другого з подружжя можливості надавати матеріальну допомогу.<br />
|}
Право на утримання триває протягом всього часу проживання з дитиною з інвалідністю та опікування нею і не залежить від матеріального становища того з батьків, з ким вона проживає.<br />
<br />
Розмір аліментів тому з подружжя, з ким проживає дитина з інвалідністю, визначається за рішенням суду відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ч.1, ст. 80 Сімейного кодексу України], без урахування можливості одержання аліментів від своїх батьків, повнолітніх дочки або сина.<br />
Відповідно до ст. 88 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною з інвалідністю, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання триває протягом всього часу проживання з дитиною з інвалідністю та опікування нею і не залежить від матеріального становища того з батьків, з ким вона проживає. Розмір аліментів тому з подружжя, з ким проживає дитина з інвалідністю, визначається за рішенням суду відповідно до частини першої статті 80 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 цього Кодексу], без урахування можливості одержання аліментів від своїх батьків, повнолітніх дочки або сина.<br />
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ст. 80 Сімейного кодексу України], аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі з урахуванням обставин, зазначених у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ст. 182 Сімейного кодексу України].<br />
Ст. 80 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] визначено, що аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів одному з подружжя суд визначає з урахуванням можливості одержання утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають істотне значення. Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.
При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.<br /> 
 
== Порядок виплати аліментів на дитину з інвалідністю ==
 
Виплати можуть бути як добровільними, так і стягуватися на підставі рішення суду.
Згідно  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ст. 187 Сімейного кодексу України] один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Така заява може бути ним відкликана.  На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.<br /> 
Статтею  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ст. 189 Сімейного кодексу України]  передбачений договір між батьками про сплату аліментів на дитину. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.  У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.<br />
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 27 Цивільно процесуального кодекса України],  позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом.<br />
Частиною [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ч. 1, ст. 28 Цивільно процесуального кодекса України], передбачено, що позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.<br />
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Ст. 5 Закону України про судовий збір] за подання заяви про стягнення аліментів позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях .<br /> 
 
'''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Статею 182 Сімейного кодексу України] визначаються обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів. Так, при визначенні розміру аліментів суд враховує:<br />'''
 
1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;<br />
2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;<br />
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;<br />
* наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів;<br />
* доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;<br />
4) інші обставини, що мають істотне значення.<br />
 
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ч.2, ст. 200 Сімейного кодексу України], при визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.<br />
При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 % заборгованості.<br />


== Які потрібні документи ==
== Які потрібні документи ==


'''Для подачі заяви на стягнення виплат на дорослу дитину з інвалідністю потрібно звертатися в міський чи районний суд.'''<br />
'''Для звернення до суду з позовною заявою необхідно зібрати наступні документи:'''<br />
Крім самої заяви потрібні наступні документи:<br />
 
* свідоцтво про народження або документ про встановлення батьківства;<br />
* копія всіх сторінок паспорту Позивача;<br />
* довідка з медустанови, що підтверджує наявність інвалідності у дитини;<br />
* копія ідентифікаційного номеру Позивача;<br />
* довідка про доходи учасників процесу;<br />
* копія ідентифікаційного номеру Відповідача;<br />
* копія трудової книжки дитини з останнім записом про звільнення або довідка з центру зайнятості про стан на обліку;<br />
* копія свідоцтва про шлюб/копія свідоцтва про розірвання шлюбу/копія рішення суду про розірвання шлюбу;<br />
* довідка про склад сім'ї.<br />
* копія свідоцтва про народження дитини (дітей);<br />
'''У ньому потрібно вказати:'''<br />
* копія довідки про місце реєстрації дитини;<br />
* дані суду, куди подається позов;<br />
* копії довідок з медустанови, що підтверджують наявність інвалідності у дитини;<br />  
* особисті дані стягувача (дитини, її батьків або опікуна) і платника (платників);<br />
* підстави, на яких повинні бути призначені аліменти на дитину з інвалідністю;<br />
* дані з медичної довідки про непрацездатність;<br />
* розмір аліментів (обов'язково у твердій сумі);<br />
* періодичність виплат;<br />
* реквізити отримувача.


== Як збільшити або зменшити виплати? ==
== Як збільшити або зменшити виплати ==


'''Суд при ухваленні рішення враховує думку заявника, але розмір аліментів на дитину з інвалідністю встановлює самостійно, виходячи з багатьох факторів:'''<br />
Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.<br />  
* дохід платників та одержувача;<br />
За положеннями [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ст. 192 Сімейного кодексу України] зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі і навпаки.<br />  
* наявність або відсутність у них житла, що здається в оренду;<br />
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ч.3, ст. 181 Сімейного кодексу України] за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.<br />  
* наявність або відсутність банківських вкладів та цінних паперів;<br />
Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.<br />  
* витрати на лікування;<br />
Враховуючи зміст[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ст. 181, 192 Сімейного кодексу України], розмір аліментів, визначений рішенням суду, не вважається незмінним.<br />
* витрати на інших членів сім'ї, стосовно яких платник має зобов'язання за змістом, наприклад, витрати на його власних дітей.<br />
У пункті 23  [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06 Постанови Пленуму Верховного суду України від 15 травня 2006 року № 3 "Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів"] судам роз'яснено, що розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.  
Законом передбачено, що при тривалій хворобі, що вимагає додаткових витрат, аліменти на повнолітню дитину можуть бути скориговані на користь збільшення. Для цього потрібно подати до суду відповідну заяву. До нього потрібно докласти всі документи, що підтверджують витрати на лікування.<br />
За заявою сторін можливий перерахунок аліментів не у твердій сумі, а в процентному відношенні до доходу платника. Зменшення платежів також провадиться в судовому порядку. Платник повинен довести погіршення свого матеріального становища або поліпшення матеріального становища одержувача і не мати заборгованостей. Якщо аліменти на дітей були переплачені, то можна зайнятися стягненням надлишково сплачених коштів. <br />
Необхідною умовою утримання батьками повнолітніх сина, дочки є можливість батьків надавати таку допомогу.
Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина визначає суд у твердій грошовій сумі і(або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів.<br />
'''При цьому суд враховує:'''<br />
* стан здоров'я та матеріальне становище дитини;<br />
* стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;<br />
* наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина. Підлягають врахуванню також інші обставини, що мають істотне значення для вирішення справи.<br />
Суд обов'язково бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином. <br />
Згідно з правилом ст. 182 СК України, розмір аліментів на одну дитину за жодних обставин не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.<br />
Слід врахувати, що рішення суду, за яким на користь дитини стягувалися аліменти до досягнення нею 18 років, не дає права на стягнення аліментів після досягнення дитиною вищевказаного віку. Це означає, що якщо батько або дитина потребує аліменти після 18 років, то судом повинно бути винесено нове судове рішення про продовження терміну стягнення аліментів на дитину.<br />
'''Позов про стягнення аліментів можуть подати:'''<br />
# Один з батьків (в тому числі бабуся, дідусь), з яким проживає дитина, що потребує матеріальної допомоги;<br />
# Безпосередньо сама дитина, що потребує матеріальної допомоги (п. 3 ст. 199 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 СК України]).


[[Категорія: Особи з інвалідністю]]  
[[Категорія: Особи з інвалідністю]]  
[[Категорія: Стягнення аліментів]]  
[[Категорія: Стягнення аліментів]]  
[[Категорія: Сімейне право]]
[[Категорія: Сімейне право]]

Версія за 15:20, 26 лютого 2020

Нормативна база

Загальні положення про сплату аліментів

Відповідно до ст. 198 Сімейного кодексу України батьки зобов`язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.
Така матеріальна допомога може надаватися батьками в добровільному порядку або після звернення до суду з відповідною позовною заявою.
Аліменти повнолітнім непрацездатним дочці, сину, які потребують матеріальної допомоги, у разі визнання їх інвалідами І, ІІ групи присуджуються на строк інвалідності.
Згідно ст. 88 Сімейного кодексу України якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною з інвалідністю, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу.

Вказана норма встановлює підстави, за яких виникає зазначене вище право:

1) один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною-інвалідом;
2) дитина не може обходитися без постійного стороннього догляду;
3) цей з подружжя опікується нею;
4) другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу.

Отже, виходячи з аналізу наведеної норми, обов`язковими умовами виникнення права на утримання одного з подружжя, з яким проживає дитина-інвалід, є не тільки наявність в дитини інвалідності, але й неспроможність дитини обходитись без постійного стороннього догляду, а також наявність в другого з подружжя можливості надавати матеріальну допомогу.
Право на утримання триває протягом всього часу проживання з дитиною з інвалідністю та опікування нею і не залежить від матеріального становища того з батьків, з ким вона проживає.
Розмір аліментів тому з подружжя, з ким проживає дитина з інвалідністю, визначається за рішенням суду відповідно до ч.1, ст. 80 Сімейного кодексу України, без урахування можливості одержання аліментів від своїх батьків, повнолітніх дочки або сина.
Згідно ст. 80 Сімейного кодексу України, аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі з урахуванням обставин, зазначених у ст. 182 Сімейного кодексу України.
При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.

Порядок виплати аліментів на дитину з інвалідністю

Виплати можуть бути як добровільними, так і стягуватися на підставі рішення суду. Згідно ст. 187 Сімейного кодексу України один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Така заява може бути ним відкликана. На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.
Статтею ст. 189 Сімейного кодексу України передбачений договір між батьками про сплату аліментів на дитину. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
Згідно ст. 27 Цивільно процесуального кодекса України, позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом.
Частиною ч. 1, ст. 28 Цивільно процесуального кодекса України, передбачено, що позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
Ст. 5 Закону України про судовий збір за подання заяви про стягнення аліментів позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях .

Статею 182 Сімейного кодексу України визначаються обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів. Так, при визначенні розміру аліментів суд враховує:

1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

  • наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів;
  • доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідно до ч.2, ст. 200 Сімейного кодексу України, при визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.
При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 % заборгованості.

Які потрібні документи

Для звернення до суду з позовною заявою необхідно зібрати наступні документи:

  • копія всіх сторінок паспорту Позивача;
  • копія ідентифікаційного номеру Позивача;
  • копія ідентифікаційного номеру Відповідача;
  • копія свідоцтва про шлюб/копія свідоцтва про розірвання шлюбу/копія рішення суду про розірвання шлюбу;
  • копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
  • копія довідки про місце реєстрації дитини;
  • копії довідок з медустанови, що підтверджують наявність інвалідності у дитини;

Як збільшити або зменшити виплати

Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.
За положеннями ст. 192 Сімейного кодексу України зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі і навпаки.
Згідно ч.3, ст. 181 Сімейного кодексу України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.
Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.
Враховуючи змістст. 181, 192 Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений рішенням суду, не вважається незмінним.
У пункті 23 Постанови Пленуму Верховного суду України від 15 травня 2006 року № 3 "Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів" судам роз'яснено, що розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.