Алгоритм виплати страхового відшкодування у випадку дорожньо-транспортної пригоди

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

1. Нормативна база

1. Конституція України;

2. Закон України «Про страхування»;

3. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (надалі Закон);

4. Цивільний кодекс України (надалі ЦК України);

5. Цивільний процесуальний кодекс України (надалі ЦПК України);

2. Хто є суб’єктом звернення

Суб’єктом звернення є потерпілий, або інша особа, яка має право на отримання відшкодування.

3. Строки звернення

У разі настання дорожньо-транспортної пригоди (надалі ДТП), яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування, водій транспортного засобу, причетний до такої пригоди, зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 3-х робочих днів з дня настання ДТП, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, повідомлення про ДТП, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Крім того водій транспортного засобу, причетний до ДТП повинен дотримуватися і інших вимог, передбачених правилами дорожнього руху, та ст.33 Закону.

4. До кого звертатись

У разі настання ДТП (страхового випадку) слід звертатись до страховика - страхової організації, яка має право на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом та Законом України «Про страхування».

5. Строки розгляду заяви

Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, протягом 30 днів з дня подання повідомлення про ДТП подає страховику заяву про страхове відшкодування із відомостями та додатками, передбаченими ст.35 Закону. У відповідності до ст.36 Закону страховик протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов’язаний прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування, про що протягом 3-х робочих днів з дня прийняття відповідного рішення страховик зобов’язаний направити заявнику письмове повідомлення про прийняте рішення, та здійснити виплату.

6. Порядок оскарження

  У відповідності до п.7 ст.36 Закону рішення страховика про здійснення або відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) може бути оскаржено страхувальником чи особою, яка має право на відшкодування, у судовому порядку.