Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

  1. Кримінальний кодекс України
  2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення
  4. Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу"
  5. ПОРЯДОК організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

Об’єкт злочину

Об'єктом злочину є встановлений з метою забезпечення нормальної діяльності органів державної виконавчої влади порядок ведення військового обліку й організації відповідних зборів.

Об'єктивна сторона злочину

З об'єктивної сторони злочин може мати дві форми:

  1. ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, (ч. 1 ст. 337 КК України);
  2. ухилення від навчальних (спеціальних) зборів (ч. 2 ст. 337 КК України).


Військовий облік громадян України поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Військовий облік усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

Персонально-якісний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ведення персонально-якісного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Персонально-якісний облік військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України покладається на Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України. Ведення персонально-якісного обліку військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України покладається на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

Персонально-первинний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх проживання. У селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, здійснення такого обліку покладається на органи місцевого самоврядування.

Персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

На загальному військовому обліку перебувають резервісти, а також військовозобов’язані, які не заброньовані за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і закладами освіти незалежно від підпорядкування і форми власності на період мобілізації та на воєнний час.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Особливості ведення військового обліку громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України.Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

Інше порушення військовозобов'язаним, призовниками, резервістами правил військового обліку, крім безпосереднього ухилення від військового обліку (скажімо, нез'явлення військовозобов'язаного до воєнного комісаріату без поважних причин за викликом, якщо такий виклик не стосується обов'язку стати на військовий облік або пройти навчальні (перевірні) чи спеціальні збори, або ухилення від подання в орган військового обліку відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, навіть і з метою унеможливити таким шляхом наступний виклик на навчальні (чи перевірні) або спеціальні збори), у т.ч. повторне, тягне адміністративну відповідальність за ст. 210 КУпАП.

Стаття 1 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» передбачає, що Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

Порядок проходження навчальних (перевірних) та спеціальних зборів встановлений Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу". Час і строки навчальних зборів встановлюються МО, перевірні збори проводяться за планом МО в період між навчальними зборами, а спеціальні збори відбуваються у разі прийняття Президентом України рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Способами ухилення військовозобов'язаного від військового обліку або від зборів можуть бути самокалічення, симуляція хвороби, підроблення документів, які, скажімо, можуть свідчити про наявність поважних причин на постановки на військовий облік або нез'явлення на збори, інший обман, пряма відмова від постановки на військовий облік або від з'явлення на збори, а так само фактичне неприбуття у відповідний строк до військового комісаріату без поважних причин.

Суб’єкт злочину

Суб'єктами злочину є

  • військовозобов'язані,
  • резервісти,
  • призовники.


Військовозобов'язаними є особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Згідно з законодавством України вони періодично призиваються на навчальні (спеціальні) збори. Військовозобов'язані під час проходження ними навчальних або інших зборів прирівнюються до військовослужбовців.
Резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України, інших військових формувань і призначенні для їх комплектування у мирний час та в особливий період.
Призовники - особи, приписані до призовних дільниць.

Прийому на військовий облік підлягають особи звільнені з військової служби в запас, ті що прибули із інших місцевостей України або з-за кордону на строк понад три місяці, звільнені зі служби в Управлінні державної охорони України чи МВС в запас ЗС, ті, що стали громадянами України, а так само жінки які мають медичну підготовку або споріднену з відповідною військове обліковою спеціальністю підготовку, придатні до військової служби за станом здоров'я і віком.

Не можуть бути суб'єктами розглядуваного злочину військовозобов'язані, зняті або виключені з військового обліку. Крім того, суб'єктами злочину у формі ухилення від навчальних (спеціальних) зборів не можуть бути військовозобов'язані, які згідно з законом звільняються від проходження таких зборів (працівники ЗС та інших військових формувань військовозобов'язані жінки та багато інших категорій військовозобов'язаних).

Суб'єктивна сторона злочину

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Відповідальність

Згідно статті 337 КК України ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, - .

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів -

карається штрафом від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.