Спеціальні загальноосвітні школи (школа-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Maryna.shapoval.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

 1. Конституція України;
 2. Закон України "Про освіту"
 3. Закон України "Про дошкільну освіту"
 4. Закон України "Про загальну середню освіту"
 5. Закон України "Про психіатричну допомогу"
 6. Закон України "Про охорону дитинства"
 7. Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 року № 852 "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

Поняття спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату)

Спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) - загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, (далі - спеціальна школа (школа-інтернат), що забезпечує реалізацію права таких громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації.
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційно - розвиткову роботу з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, умови проживання та утримання за рахунок держави.
Спеціальна загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад з продовженим днем, що забезпечує навчання, виховання та корекційно-розвиткову роботу дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за рахунок держави.

Відповідно до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" спеціальна школа (школа-інтернат) за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого-педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

Спеціальна школа (школа-інтернат) може бути державної, комунальної чи приватної форм власності.

Діяльність спеціальної школи (школи-інтернату), заснованої на приватній формі власності, здійснюється за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

Головні завдання спеціальної школи (школи-інтернату)

Головними завданнями спеціальної школи (школи-інтернату) є:

 1. забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;
 2. розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мисленнявихованців,здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;
 3. сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
 4. сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;
 5. забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);
 6. здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

Види і структура спеціальних спеціальних загальноосвітніх шкіл та строки навчання

Спеціальні школи (школи – інтернати) розподіляються за ступенями – І, ІІ та ІІІ ступеню та за видами відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей.

Спеціальні школи (школи-інтернати) I, I-II, I-III ступенів можуть функціонувати разом або самостійно:

 • I ступінь - початкова школа (підготовчий клас, 1-4 класи, строк навчання 5 років);
 • II ступінь - основна школа (5-9 (10) класи, строк навчання 5 (6) років);
 • III ступінь - старша школа з профільним спрямуванням навчання (11-13 класи, строк навчання 3 роки).

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів):

 1. для глухих дітей -I-III ступенів (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-10 класи, III ступінь - 11-13 класи);
 2. для дітей зі зниженим слухом - I-III ступенів (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-10 класи, III ступінь - 11-13 класи);
 3. для сліпих дітей - I-III ступенів (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-10 класи, III ступінь - 11-13 класи);
 4. для дітей зі зниженим зором - I-III ступенів (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-10 класи, III ступінь - 11-13 класи);
 5. для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - I-III ступенів (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-10 класи, III ступінь - 11-13 класи);
 6. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення - I-II ступенів (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-10 класи);
 7. для дітей із затримкою психічного розвитку - I-II ступенів (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-9 класи);
 8. для розумово відсталих дітей - I-II ступенів (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-9 (10) класи).

Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних школах (школах-інтернатах)

Направлення дітей до спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) здійснюється на бажання батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій.

Органи управління освітою, у підпорядкуванні яких немає спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) певних видів, щороку з 1 червня до 1 серпня спільно з органами управління освітою, на території яких розташована спеціальна школа (школа-інтернат) потрібного виду, вирішують питання про направлення дітей до таких закладів.

Перелік необхідних документів

Зарахування учнів до спеціальної школи (школи-інтернату) проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

 1. направлення відповідного органу управління освітою;
 2. заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 3. копія свідоцтва про народження дитини;
 4. висновку психолого-медико-педагогічної консультації;
 5. особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
 6. індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (для дитини з інвалідністю);
 7. довідок про стан здоров'я дитини: "Медична карта дитини" (ф. N 026/о );
 8. витяг з "Історії розвитку дитини" (ф. N 112/о ) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);
 9. копії "Карти профілактичних щеплень" (ф. N 063/о );
 10. довідки закладу охорони здоров'я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 "Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини".

Документи, необхідні для зарахування дитини до спеціальної школи (школи-інтернату), подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

Направлення дітей до спеціальної школи (школи-інтернату) відповідного виду здійснюється за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій відповідно до медичних показань і протипоказань.

Зразок заяви про зарахування дитини до спеціальної школи (школи-інтернату).

Контроль за діяльністю спеціальної школи (школи-інтернату)

Спеціальна школа (школа-інтернат) підпорядкована і підзвітна засновникові чи уповноваженому ним органу.

Державний контроль за діяльністю спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) усіх видів і форм власності здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою і наукою, підрозділи держпродспоживслужби та засновники (власники) закладу.