Реєстрація місця проживання та перебування біженців та осіб, які потребують захисту

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Valentyna.nykonchuk.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Категорія осіб, які повинні зареєструвати своє місце проживання/перебування

Державна міграційна служба та її територіальні органи контролюють дотримання органами реєстрації вимог законодавства з питань реєстрації місця проживання, а також їх діяльності у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб. Відповідно до статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Стаття 3 зазначеного Закону надає визначення наступних термінів:

 • Місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту , військової частини
 • Місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця , на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік.

Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Куди необхідно звернутись

Відповідно до пп. 3,4 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі - орган реєстрації) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради. Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Відповідно до п. 3.2 Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 07.09.2011 №649, територіальний орган Державної міграційної служби роз'яснює особі порядок реєстрації за місцем тимчасового проживання.
Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Перелік документів, необхідних для реєстрації місця проживання / перебування

Відповідно до пункту 18 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207,

Для реєстрація місця проживання особа або її представник подає:

 • заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил;
 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист);
 • квитанцію про сплату адміністративного збору;
 • документи, що підтверджують:
 1. право на проживання в житлі (документи на право власності, рішення суду про надання права на користування житловим приміщенням, договір оренди та інші документи);
 2. право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі,закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи;
 • заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 до Правил (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).
Посвідчення біженця

Для реєстрація місця перебування особа або її представник подає:

Відповідно до п. 25 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, реєстрація місця перебування осіб, що звернулися за захистом в Україні із заявою за формою згідно з додатком 8 до Правил, здійснюється на визначений законом строк на підставі документів, визначених пунктом 18 Правил (крім квитанції про сплату адміністративного збору).
Відомості про реєстрацію місця перебування вносяться до довідки про звернення за захистом в Україні, зразок якої затверджується наказом МВС.

Довідка про звернення за захистом в Україні

Порядок розгляду заяви про реєстрацію місця проживання/перебування

Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

Відповідно до п. 19 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг перевіряє належність документа, до якого вносяться відомості про місце проживання (або документа, до якого вносяться відомості про місце перебування, - у разі реєстрації місця перебування), особі, що його подала, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання/перебування (у разі потреби надає допомогу особі в заповненні бланка заяви) та наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання/перебування, про що ним вчиняється відповідний запис у цій заяві.

Працівник органу реєстрації в день звернення особи приймає рішення:

 • про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця проживання особи;
 • вносить відомості про реєстрацію місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (документ, до якого вносяться відомості про місце перебування, - у разі реєстрації місця перебування);
 • формує і вносить дані про реєстрацію місця проживання особи до реєстру територіальної громади;
 • формує інформацію про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до Єдиного державного демографічного реєстру;
 • повертає особі або її представнику документ до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання/ перебування.

Підстави для відмови в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання

Відповідно до ст. 9¹ Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", орган реєстрації відмовляє в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

 • особа не подала передбачені цим Законом документи або інформацію;
 • у поданих особою документах містяться недостовірні відомості або подані нею документи є недійсними;
 • для реєстрації або зняття з реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання повертається особі із зазначенням у ній причин відмови.

Підготовлено експертами ГО "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні