Реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно-правова база

Загальні положення

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про авторське право i суміжні права» від 23 грудня 1993 р. №3792-12 (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» (далі - Порядок).

Опрацювання та зберігання оригіналу та копії аудіовізуального твору, що вимагає спеціальних умов зберігання, забезпечується Мінкультури на базі державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка». Порядок подання зазначеного твору до державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» визначається Мінкультури.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 320, Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) з 19 травня 2017 року припинила виконувати функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а діяльність, пов’язану з їх виконанням, з вказаної дати здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку).

Куди звертатися

Документи щодо надання Мінекономрозвитку адміністративних послуг в сфері інтелектуальної власності слід направляти на поштову адресу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Заявки про реєстрацію авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір, заявки на отримання контрольних марок та про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, а також документи про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та про видачу ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності приймаються за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, контактні телефони: для вхідної кореспонденції (044) 596-67-54; для консультацій з питань авторського права та суміжних прав (044) 494-06-50 (51; 52).

Види реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір та зразки відповідних заяв

Реєстрація авторського права на твір:

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір:

 • реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір (зразок заяви);
 • реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору (зразок заяви);
 • реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору (зразок заяви).

Документи, необхідні для реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Заявка на реєстрацію авторського права на твір обов'язково повинна містити:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Мінекономрозвитку (Примітка: об’єкти авторського права у п. 3 заяви зазначаються у відповідності до ст. 8 Закону);

б) примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі:

 • літературні письмові твори - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
 • усні твори - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії чи у вигляді звукозапису;
 • комп'ютерні програми - у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати;
 • музичні твори з текстом і без тексту - у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу, - у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
 • аудіовізуальні твори - подається довідка державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» про передані на зберігання оригінали творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці чи відеоносіях), що вимагають спеціальних умов зберігання;
 • твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів чи на електронному носії, або у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів, чи у вигляді копій основних креслень проекту, передусім генерального плану, планів поверхів, фасадів, розрізів, інших креслень (на власний вибір), фотографій або слайдів моделей збудованих будівель і споруд на електронному носії чи у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності, - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових), розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів чи слайдів, або на електронному носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами українських та іноземних аудіовізуальних творів - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому чи електронному носії, або у вигляді звукозапису;
 • похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторського права на твори, які входять до них як складові частини, - у формі, визначеному для конкретного вищезазначеного примірника твору;
 • бази даних - у формі, визначеній для подання відповідного об'єкта авторського права, що є складовою частиною бази даних.

в) документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору а наявності);

г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору (розмір та порядок сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, зазначені у додатку до Порядку, а реквізити для оплати збору – на офіційному сайті Мінекономрозвитку);

ґ) документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва. Зазначений документ подається до Мінекономрозвитку після одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір;

д) довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідченої відповідно до законодавства;

е) документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);

є) настанова щодо використання програми – до заяви на реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму;

ж) настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних – до заяви на реєстрацію авторського права на базу даних;

з) анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення – до заяви на реєстрацію авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва.

Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім перерахованих вище матеріалів, повинна містити ще й документ, що підтверджує, кому належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (відповідно до ст. 429 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, обов'язково повинна містити:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Мінекономрозвитку (Примітка: об’єкти авторського права у п. 3 заяви зазначаються у відповідності до ст. 8 Закону);

б) примірник твору у матеріальній формі;

в) примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору відповідно до статей 16, 31 і 32 Закону та відповідає вимогам ст. 33 Закону. Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір;

г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору (розмір та порядок сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, зазначені у додатку до Порядку, а реквізити для оплати збору – на офіційному сайті Мінекономрозвитку);

ґ) довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідчену відповідно до законодавства.

Вартість

Адміністративний збір за підготовку до державної реєстрації авторського права на твір:

для фізичних осіб - 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для юридичних осіб - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За свідоцтво авторського права на твір:

для фізичних осіб - 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для юридичних осіб - 1,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративний збір за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір:

7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для фізичних осіб;

15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для юридичних осіб.

Вимоги до оформлення заявки

Заява підписується автором або особою, яка має авторське право, а заява від імені юридичної особи підписується особою, яка має на це повноваження.
Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. У разі коли твір створено у співавторстві, у заяві зазначається прізвище, ім'я та по батькові кожного автора. Відносини співавторів визначаються в укладеній між ними угоді. Право на підписання документів, що подаються до Мінекономрозвитку, може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів.
Документи, що додаються до заяви, оформляються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копіювати і зберігати протягом строку дії авторського права.
Автор або особа, яка має авторське право, несе відповідальність за достатність і достовірність інформації, наведеної у заяві на реєстрацію авторського права на твір. Автор або особа, яка має авторське право, самостійно вирішує, який обсяг твору потрібно подати у складі заявки на реєстрацію для його ідентифікації, тобто для того, щоб відрізнити цей твір від інших творів.
Заявник має право з власної ініціативи подати клопотання про внесення змін до поданої ним заявки (крім примірника твору). Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Мінекономрозвитку після винесення рішення про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір. За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника змін до заявки сплачується відповідний збір.
Заява разом зі всіма необхідними до неї документами подається до Мінекономрозвитку комплектно в одному пакеті.

У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі – заявка до розгляду не приймається!

У разі відсутності одного із передбачених у Порядку документів або неправильного оформлення документів заявки Мінекономрозвитку повідомляє про це заявника. Заявник протягом двох місяців від дати одержання повідомлення повинен надіслати відсутні і/або правильно оформлені документи заявки. Якщо у встановлений строк документи до Мінекономрозвитку не надійшли, заявка повертається заявнику із зазначенням мотивованих підстав її повернення.

Порядок розгляд заявки щодо реєстрації авторського права і договору, який стосується права автора на твір

Заявка про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір, приймається до розгляду після одержання Мінекономрозвитку усіх передбачених Порядком документів.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір та реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження до Мінекономрозвитку правильно оформлених документів заявки.

Під час розгляду заявки Мінекономрозвитку не проводить експертизу твору і не встановлює факт виникнення авторства.

Мінекономрозвитку може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту.

Якщо заявка відповідає вимогам Порядку, заявнику надсилається відповідне рішення про реєстрацію. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються.

У тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір заявник повинен подати до Мінекономрозвитку документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, на підставі чого відомості про реєстрацію авторського права на твір чи про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Після здійснення реєстрації Мінекономрозвитку публікує в своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про реєстрацію авторського права на твір та про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір.

Якщо ж протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір чи про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір Мінекономрозвитку не одержала документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою і реєстрація авторського права та публікація відомостей про реєстрацію авторського права Мінекономрозвитку не проводяться.

Автор твору має право заборонити згадувати своє ім'я в офіційному бюлетені Мінекономрозвитку і каталозі державних реєстрацій авторського права, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом, а також вимагати зазначення в офіційному бюлетені Мінекономрозвитку і каталозі державних реєстрацій авторського права псевдоніма замість справжнього імені.

Видача свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір чи рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір

Видача свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір чи рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір здійснюється Мінекономрозвитку у місячний строк від дати державної реєстрації.

Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред'явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва.

Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, видається безпосередньо заявнику або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Порядок вирішення спорів

Відповідно до п. 30 Порядку спори, пов'язані з реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, розв'язуються згідно із законодавством.

П. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» передбачено, що «згідно зі ст.ст. 177 та 424 ЦК України майнові права, результати інтелектуальної, творчої діяльності відносяться до об’єктів цивільних прав, а за статтею 178 ЦК України вони є оборотоздатними.

Реєстрація права на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності з вимогами чинного законодавства здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України» (наразі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). «Проте необхідно враховувати, що авторське право на твір виникає внаслідок факту створення твору. Тому для виникнення та здійснення авторського права не вимагається реєстрація права на твір чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Реєстрація може здійснюватись на вимогу суб’єкта авторського права, але вона не має правовстановлюючого характеру.

У зв’язку з цим у спорах, що виникають у сфері використання об’єктів авторського і суміжних прав, здійснюється захист цивільних прав та інтересів суб’єктів, а не вирішуються питання про порушення в сфері публічно-правових відносин. Тому такі спори не підлягають розгляду адміністративними судами, незалежно від того, що відповідачем у справі може виступати Державний департамент інтелектуальної власності» (наразі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) «як суб’єкт владних повноважень, оскільки характер спору є цивільним».

При визначенні судової юрисдикції слід мати на увазі, що відповідно до ст. 1 Закону № 3792-ХІI автором вважається фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

У зв’язку з цим усі спори щодо визнання авторства на твір належать розгляду в порядку цивільного судочинства, в тому числі в разі набуття юридичною особою права суб’єкта права інтелектуальної власності на твір, який створений у зв’язку з виконанням трудового договору (частина друга статті 429 ЦК) або який створено за замовленням (частина друга статті 430 ЦК).

При визначенні судової юрисдикції інших категорій справ щодо захисту авторського права і (або) суміжних прав слід виходити з положень статей 3 та 15 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), статей 1 та 12 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК). Зокрема, в порядку цивільного судочинства підлягає вирішенню спір за участю фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, якщо цей спір виник не у зв’язку зі здійсненням нею господарської діяльності.

Зразки примірних договорів у сфері авторського права і суміжних прав

Зразки примірних договорів у сфері авторського права і суміжних прав розроблені Мінекономрозвитку з метою забезпечення єдиних підходів до врегулювання договірних відносин у сфері авторського права і суміжних прав.

При розробці договорів у сфері авторського права і суміжних прав враховані положення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про авторське право і суміжні права”, постанов Кабінету Міністрів України: від 18.01.2003 № 71 „Про затвердження розміру порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм їх примірників та зафіксованих у них виконань”, від 18.01.2003 № 72 „Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” та інших нормативно-правових актів.

На договори у сфері авторського права і суміжних прав поширюються загальні принципи та правила цивільного законодавства.

Запропоновані пункти зразків договорів є мінімальними, а тому можуть бути уточнені та доповнені положеннями щодо врегулювання відносин між сторонами при укладанні конкретних договорів в межах чинного законодавства.

У запропонованих зразках договорів стороною договору визначено "Автора", об’єктом договору – "Твори". Поряд з тим, при розробці конкретних договорів можуть бути використані й інші відповідні суб’єкти та об’єкти авторського права і суміжних прав з врахуванням видів договорів та сторін, що їх укладають.
Майнові права інтелектуальної власності на твір можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Умови передання майнових прав інтелектуальної власності на твір  можуть бути визначені договором.

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір укладається у письмовій формі.

Зразки примірних договорів мають рекомендаційний характер та можуть використовуватися суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, особами, які використовують об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, організаціями колективного управління, творчими спілками, а також іншими заінтересованими особами.