Реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір в Україні здійснюється відповідно Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1756 (далі - Порядок).

Законом України від 16 червня 2020 року № 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Національний орган інтелектуальної власності - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Куди звертатися

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності" визначено, що функції Національного органу інтелектуальної власності виконує державна організація “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” (далі – УКРНОІВІ) з 8 листопада 2022 року.

Види реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір та зразки відповідних заяв

Реєстрація авторського права на твір:

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір:

 • реєстрація договору який стосується права автора на твір (щодо передачі (відчуження) майнових прав на твір;
 • реєстрація договору, який стосується права автора на твір (щодо передачі виключного/невиключного права на використання);.

Документи, необхідні для реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Заявка на реєстрацію авторського права на твір обов'язково повинна містити:

 • заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Мінекономіки;
 • примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі:
 1. літературні письмові твори - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
 2. усні твори - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії чи у вигляді звукозапису;
 3. комп'ютерні програми - у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати;
 4. музичні твори з текстом і без тексту - у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
 5. драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу, - у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
 6. аудіовізуальні твори - подається довідка державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» про передані на зберігання оригінали творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці чи відеоносіях), що вимагають спеціальних умов зберігання;
 7. твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів чи на електронному носії, або у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;
 8. твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів, чи у вигляді копій основних креслень проекту, передусім генерального плану, планів поверхів, фасадів, розрізів, інших креслень (на власний вибір), фотографій або слайдів моделей збудованих будівель і споруд на електронному носії чи у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;
 9. твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності, - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових), розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів чи слайдів, або на електронному носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;
 10. тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами українських та іноземних аудіовізуальних творів - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому чи електронному носії, або у вигляді звукозапису;
 11. похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторського права на твори, які входять до них як складові частини, - у формі, визначеному для конкретного вищезазначеного примірника твору;
 12. бази даних - у формі, визначеній для подання відповідного об'єкта авторського права, що є складовою частиною бази даних;
 • документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору;
 • документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору (розмір та порядок сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, зазначені у додатку до Порядку);
 • документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва. Зазначений документ подається до Національного органу інтелектуальної власності після одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір;
 • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідченої відповідно до законодавства;
 • документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);
 • настанова щодо використання програми – до заяви на реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму;
 • настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних – до заяви на реєстрацію авторського права на базу даних;
 • анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення – до заяви на реєстрацію авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва (пункт 6 Порядку).

Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім перерахованих вище матеріалів, повинна містити ще й документ, що підтверджує, кому належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (стаття 429 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, обов'язково повинна містити:

 • заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Мінекономіки;
 • примірник твору у матеріальній формі;
 • примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору відповідно до статей 16, 31 і 32 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та відповідає вимогам статті 33 Закону. Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір;
 • документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору (розмір та порядок сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, зазначені у додатку до Порядку);
 • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідчену відповідно до законодавства (пункт 7 Порядку).

Вартість

Адміністративний збір за підготовку до державної реєстрації авторського права на твір:

для фізичних осіб - 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для юридичних осіб - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За свідоцтво авторського права на твір:

для фізичних осіб - 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для юридичних осіб - 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративний збір за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір:

7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для фізичних осіб;

15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для юридичних осіб.

Вимоги до оформлення заявки

Заява підписується автором або особою, яка має авторське право, а заява від імені юридичної особи підписується особою, яка має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

У разі коли твір створено у співавторстві, у заяві зазначається прізвище, ім'я та по батькові кожного автора. Відносини співавторів визначаються в укладеній між ними угоді. Право на підписання документів, що подаються до Національного органу інтелектуальної власності може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів.

Документи, що додаються до заяви, оформляються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копіювати і зберігати протягом строку дії авторського права.

Автор або особа, яка має авторське право, несе відповідальність за достатність і достовірність інформації, наведеної у заяві на реєстрацію авторського права на твір. Автор або особа, яка має авторське право, самостійно вирішує, який обсяг твору потрібно подати у складі заявки на реєстрацію для його ідентифікації, тобто для того, щоб відрізнити цей твір від інших творів.

Заявник має право з власної ініціативи подати клопотання про внесення змін до поданої ним заявки (крім примірника твору). Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Національного органу інтелектуальної власності після винесення рішення про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір. За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника змін до заявки сплачується відповідний збір.

Заява разом зі всіма необхідними до неї документами подається комплектно в одному пакеті.

У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі – заявка до розгляду не приймається! У разі відсутності одного із передбачених у Порядку документів або неправильного оформлення документів заявки Національного органу інтелектуальної власності повідомляє про це заявника. Заявник протягом двох місяців від дати одержання повідомлення повинен надіслати відсутні і/або правильно оформлені документи заявки. Якщо у встановлений строк документи до Національного органу інтелектуальної власності не надійшли, заявка повертається заявнику із зазначенням мотивованих підстав її повернення.

Порядок розгляду заявки щодо реєстрації авторського права і договору, який стосується права автора на твір

Заявка про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір, приймається до розгляду після одержання Національним органом інтелектуальної власності усіх передбачених Порядком документів.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір та реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Під час розгляду заявки Національний орган інтелектуальної власності не проводить експертизу твору і не встановлює факт виникнення авторства.

Національний орган інтелектуальної власності може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту (пункт 17 Порядку).

Якщо заявка відповідає вимогам Порядку, заявнику надсилається відповідне рішення про реєстрацію. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються.

У тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір заявник має право подати до Національного органу інтелектуальної власності документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, на підставі чого відомості про реєстрацію авторського права на твір чи про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Після здійснення реєстрації Національний орган інтелектуальної власності публікує в своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про реєстрацію авторського права на твір та про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір.

Якщо ж протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір чи про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір Національний орган інтелектуальної власності не одержав документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою і реєстрація авторського права та публікація відомостей про реєстрацію авторського права не проводяться.

Автор твору має право заборонити згадувати своє ім'я в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності і каталозі державних реєстрацій авторського права, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом, а також вимагати зазначення в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності каталозі державних реєстрацій авторського права псевдоніма замість справжнього імені (пункт 22 Порядку).

Видача свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір чи рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір

Видача свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір чи рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір здійснюється Національним органом інтелектуальної власності у місячний строк від дати державної реєстрації.

Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред'явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва (пункт 28 Порядку).

Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, видається безпосередньо заявнику або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Порядок вирішення спорів

Відповідно до пункту 30 Порядку спори, пов'язані з реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, розв'язуються згідно із законодавством.

Пунктом 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04 червня 2010 року № 5 "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" передбачено, що згідно зі статтями 177 та 424 ЦК України майнові права, результати інтелектуальної, творчої діяльності відносяться до об’єктів цивільних прав, а за статтею 178 ЦК України вони є оборотоздатними.

Необхідно враховувати, що авторське право на твір виникає внаслідок факту створення твору. Тому для виникнення та здійснення авторського права не вимагається реєстрація права на твір чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Реєстрація може здійснюватися на вимогу суб’єкта авторського права, але вона не має правовстановлюючого характеру.

У зв’язку з цим усі спори щодо визнання авторства на твір належать розгляду в порядку цивільного судочинства, в тому числі в разі набуття юридичною особою права суб’єкта права інтелектуальної власності на твір, який створений у зв’язку з виконанням трудового договору (частина друга статті 429 ЦК України) або який створено за замовленням (частина друга статті 430 ЦК України).

При визначенні судової юрисдикції інших категорій справ щодо захисту авторського права і (або) суміжних прав слід виходити з положень статей 4 та 19 Цивільного процесуального кодексу України, статей 4 та 20 Господарського процесуального кодексу України. Зокрема, в порядку цивільного судочинства підлягає вирішенню спір за участю фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, якщо цей спір виник не у зв’язку зі здійсненням нею господарської діяльності.

Зразки примірних договорів у сфері авторського права і суміжних прав

При розробці договорів у сфері авторського права і суміжних прав враховані положення ЦК України, Господарського кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71 "Про затвердження розміру порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм їх примірників та зафіксованих у них виконань", від 18 січня 2003 року № 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав" та інших нормативно-правових актів.

На договори у сфері авторського права і суміжних прав поширюються загальні принципи та правила цивільного законодавства.

Майнові права інтелектуальної власності на твір можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності на твір  можуть бути визначені договором.

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір укладається у письмовій формі.

 1. Ліцензійний договір
 2. Договір про передання (відчуження) майнових прав
 3. Договір про створення за замовленням і використання твору
 4. Договір про розподіл майнових прав на службовий твір
 5. Видавничий договір
 6. Договір між співавторами твору
 7. Договір про колективне управління майновими правами автора
 8. Договір між організацією колективного управління та особою, яка використовує твори
 9. Договір про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань

Корисні посилання

Див. також