Пільги на оплату комунальних послуг педагогічним працівникам

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Пільги на оплату комунальних послуг педагогічним працівникам

Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в таких населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»

Зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України).

Увага ! Пенсіонери з числа педагогічних працівників не є пільговиками, для яких застосовується обмеження сукупним доходом для отримання зазначених пільг.

Норма про забезпечення державою педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням передбачалася частиною четвертою попередньої редакції Закону України «Про освіту» в редакції від 23.03.1996 № 100/96-ВР з урахуванням унесених змін.

З прийняття нової редакції Закону України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145-VIII норма щодо пільгового безплатного користування житлом з опаленням та освітленням передбачена у частині третій статті 57. Як і в попередньому законі, так і в чинному встановлено, що зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Механізм надання соціальних гарантій щодо безоплатного користування житлом з опаленням та освітленням педагогічним працівникам встановлено у Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу.

Педагогічні працівники установ (закладів) державної та комунальної форм власності незалежно від відомчого підпорядкування, пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками, закладів освіти у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у таких населених пунктах мають право забезпечення безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням.


• Правом може скористуватись особа, яка проживає в приміщенні незалежно від того хто є наймачем власником) житла і форми власності на нього.

• Гарантії не поширюються на членів сімей педагогічних працівників .

Довідково: особа, яка має право на одні й ті ж пільги згідно з кількома законами України, користується цими пільгами відповідно до одного закону України за її вибором.

Категорії осіб, які мають право на гарантії

Право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають:

• педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу посади яких включено до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників зазначені в Переліку

• пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості і селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників.

Умови надання гарантій

- Надання гарантій забезпечується за рахунок коштів державного бюджету. Обсяги коштів на забезпечення гарантій щорічно визначаються законом України про Державний бюджет на відповідний рік.

- Бюджетні установи (заклади) ведуть персоніфікований облік працівників, які мають право на відповідні гарантії, та щомісячно надають інформацію про них головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення відповідно до постійного місця проживання працівників зазначених установ (закладів) .

- У разі ненадходження такої інформації розпорядники коштів не провадять розрахунки з підприємствами та організаціями, що надали послуги.


Органи праці та соціального захисту населення як головні розпорядники коштів місцевих бюджетів, спрямованих на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення, відшкодовують підприємствам та організаціям -постачальникам послуг витрати за надані гарантії відповідним категоріям працівників установ (закладів) державної і комунальної форми власності та пенсіонерам.

  • Працівникам, які перебувають відповідно до законодавства у відпустці по догляду за дитиною (у тому числі без збереження заробітної плати), гарантії надаються на таких самих умовах, що і працюючим.
  • Особи, які працюють за сумісництвом, користуються гарантіями за місцем основної роботи.
  • Педагогічним працівникам, для яких педагогічна робота є основною, гарантії надаються незалежно від їх педагогічного навантаження.
  • Адміністративне підпорядкування місту сільського населеного пункту або селища міського типу не позбавляє права на гарантії осіб, які мають на них право.
  • Особа, яка орендує житло, на підставі довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування має право на гарантії на загальних підставах.
  • Особа, яка має право на одні й ті ж пільги згідно з кількома законами України, користується цими пільгами відповідно до одного закону України за її вибором.


УВАГА ! Пенсіонер, який проживав у сільській місцевості або селищі міського типу і користувався гарантіями, у разі переїзду до міста на постійне чи тимчасове місце проживання втрачає право на гарантії.

Право на гарантії зберігається за пенсіонерами у випадках:

  • віднесення сільського населеного пункту до категорії селища міського типу, селища міського типу - до категорії міста;
  • продовження трудової діяльності;
  • призначення пенсії за віком, по інвалідності чи за вислугу років;

Педагогічні працівники, а також пенсіонери з числа педагогічних працівників, працівників державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури, які працювали в установах (закладах) колишнього СРСР, забезпечуються гарантіями на загальних підставах.

Право пенсіонерів на гарантії підтверджується довідкою, виданою відділом освіти райдержадміністрації або адміністрацією установи (закладу), у якому вони працювали, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) за постійним місцем проживання пенсіонера на підставі записів у трудовій книжці.