Призначення дострокової пенсії за віком для батьків,які виховали п'ятьох і більше дітей, батьків осіб з інвалідністю з дитинства

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто має право на призначення дострокової пенсії

Так, згідно п. 3 ч. 1 ст. 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», право на призначення дострокової пенсії за віком мають: жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини з інвалідністю здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Порядок звернення для призначення дострокової пенсії

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку (п. 1.6 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" далі - Порядку №1566/11846).
Заява про призначення пенсії подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, об’єднаного управління за місцем проживання (реєстрації) (п. 1.1 Порядку №1566/11846).
Заяву із усіма необхідними документами також можна відправити рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення з описом вкладення.
Орієнтовний перелік документів, який повинен бути доданий до заяви:

 • копія паспорту особи;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи;
 • копія трудової книжки особи;
 • форма ОК-5 УПФУ ;
 • копія військового квитка;
 • копія довідки з освітнього закладу;
 • копія диплому з вищого навчального закладу;
 • копія свідоцтва про укладення шлюбу;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія довідки до акту МСЕК про інвалідність;
 • копія довідки з сільської/селищної/міської ради про підтвердження факту виховання дитини з інвалідністю до 6 річного віку матір’ю, батьком ( складається виконавчим органом на підставі письмових пояснень свідків)
 • копія паспорту дружини ( у разі подання відповідної заяви батьком дитини з інвалідністю)
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дружини ( у разі подання відповідної заяви батьком дитини з інвалідністю)
 • копія трудової книжки дружини ( у разі подання відповідної заяви батьком дитини з інвалідністю)

Термін розгляду заяви органом УПФУ

Загальний термін розгляду звернень громадян визначений статті 20 Закону України «Про звернення громадян, відповідно до якого звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Вирішення спору в судовому порядку

У разі отримання письмової відмови ПФУ щодо неможливості призначення дострокової пенсії, як матері/батькові дитини з інвалідністю, особа має право звернутися в рамках адміністративного судочинства до окружного адміністративного суду, на підставі ч. 1 ст. 19 КАСУ з адміністративним позовом про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії.

Файл:Зразок адмін.позов (призначення дострокової пенсії для батьків дитини з інвалідністю).docx

Строк звернення до адміністративного суду

Строк звернення до адміністративного суду встановлено статтею 122 КАСУ, відповідно до якого позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
У разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку. (ч. 1 ст. 123 КАСУ).

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву. (ч. 2 ст. 123 КАСУ).

Підсудність справи

Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Якщо така особа не має місця проживання (перебування) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача. (ч. 1 стаття 25 КАСУ).

Судовий збір

Для визначення розміру судового збору при подачі адміністратичного позову необхідно перейти на офіційну сторінку сайту Судової влади окружного адміністративного суду.
Далі з «Головна сторінка суду» переходимо в Розділ «Громадянам» та - «Судовий збір»
Призначення збору - За подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, пункт 3.1.4
Збір становить - 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу 3.1.4 0.4
На даний час сума збору становить: 908 грн.

Судова практика