Правова допомога

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Maryna.shapoval.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативно-правова база

 1. Конституція України
 2. Закон України "Про безоплатну правову допомогу"

Поняття безоплатної правової допомоги

Порядок звернення до МЦ або бюро для отримання БПД

Безоплатна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Безоплатна правова допомога.png

Первинна правова допомога

Види первинної правової допомоги

 1. надання правової інформації;
 2. надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
 3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 3-1) надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок;
 4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України

Суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги

Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:

 1. органи виконавчої влади;
 2. органи місцевого самоврядування;
 3. фізичні та юридичні особи приватного права;
 4. спеціалізовані установи.

Безоплатна вторинна правова допомога

Поняття безоплатної вторинної правової допомоги

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Види безоплатної вторинної правової допомоги

 1. захист;
 2. здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складення документів процесуального характеру.

Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії осіб:

Документи, що підтверджують належність до категорій осіб постраждалих від домашнього насильства

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги

Отримання БПД за кордоном

Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:

 1. центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 2. адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги

Особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 1. особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14 Закону;
 2. особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;
 3. вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;
 4. особі раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж питання;
 5. особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги

Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється за рішенням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі якщо:

 1. обставини чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14 Закону, припинили своє існування;
 2. встановлено факт подання особою неправдивих відомостей або фальшивих документів, що стали підставою для віднесення особи до категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, та прийняття рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги;
 3. особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі, за якою їй призначено захисника відповідно до Закону;
 4. особа використала всі національні засоби правового захисту в справі.

Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено у разі:

 1. хвороби адвоката;
 2. неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами договору;
 3. недотримання ним порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 4. виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Під час заміни одного адвоката іншим забезпечується безперервність надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адвокат, який призначається на заміну іншого адвоката, зобов'язаний вжити заходів для усунення недоліків у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, які мали місце до його призначення.