Порядок та умови призначення пільгової пенсії для учасників антитерористичної операції

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Конституція України
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
Закон України «Про пенсійне забезпечення»
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»

Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми (добровільний, позасудовий та судовий порядок)

Пенсії учасникам бойових дій розраховують згідно зі ст. 27, 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і залежить їх розмір від тривалості страхового (трудового) стажу та заробітної плати (доходу).

Згідно з Постановою КМУ від 28 липня 2010 р. № 656 1 січня 2012 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких розмір пенсійних виплат не досягає: у інвалідів 1 групи — 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 2 групи — 255%, 3 групи — 225%, учасників бойових дій — 165%, виплачують щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у розмірі, що не сягає зазначених розмірів. У разі зміни прожиткового мінімуму проводять перерахунок.

Згідно з Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» передбачена щомісячна виплата цільової грошової допомоги: інвалідам війни 1 групи в розмірі 70 грн, інвалідам 2 і 3 груп — 50 грн, учасникам бойових дій — 40 грн, незалежно від розміру пенсій, надбавок, підвищень, додаткової пенсії та ін.

В учасників АТО є можливість скористатися правом на достроковий вихід на пенсію передбачений п.3 Заключних положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме: - військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Добровільний порядок

Куди звернутися
Необхідно звернутись до органів пенсійного фонду за місцем проживання із письмовою заявою про призначення дострокової пільгової пенсії.

Вартість
Даний порядок є безоплатним та не потребує жодних коштів.

Перелік та зразки необхідних документів
Для призначення дострокової пенсії необхідно подати до відповідного управління Пенсійного фонду такий пакет документів:

  • паспорт (інший документ, що засвідчує особу, її місце проживання (реєстрації та вік) та ідентифікаційний номер;
  • письмова заява про призначення дострокової пенсії (додаток 1.1);
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • документи, які підтверджують страховий стаж;

Документами, які підтверджують трудовий стаж, можуть бути трудова книжка, диплом (в разі навчання за денною формою), військовий квиток, довідки, видані за місцем роботи, служби, навчання; свідоцтва про народження дітей для жінок, які не працювали і здійснювали догляд за дітьми до 3-річного віку; документи, що підтверджують догляд за інвалідом 1 групи, дитиною-інвалідом або пристарілим; документи, що підтверджують періоди здійснення особою підприємницької діяльності.

  • посвідчення учасника бойових дій/довідку про безпосередню участь в антитерористичній операції;
  • довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд (додаток 1.2).

Перелік та зразки документів є індивідуальними та потребують уточнення в органах ПФУ.

Строки розгляду питання
Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає пенсії не пізніше 10 днів з дня їх надходження, що відповідає вимогам ст. 82 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Підстави для відмови
Підставою відмови може бути лише відсутність усіх необхідних документів, які підтверджують правовий статус вік та стаж роботи.

Порядок оскарження
Відмова у призначенні пільгової пенсії може бути оскаржена в судовому порядку.

Особливі випадки
Особливим випадком у даній ситуації може бути ліквідація чи реорганізація підприємства, установи, організації, яка може підтвердити стаж роботи заявника. При цьому необхідно звернутись із запитом до державного архіву за місцем реєстрації даної організації.

Позасудовий порядок

Позасудовий порядок врегулювання спору при призначенні пільгової пенсії може включати в себе звернення зі скаргою до вищестоящої організації, наприклад УПФУ обласного значення.

Судовий порядок

В разі неправомірної відмови учаснику АТО у призначенні пільгової пенсії, останній вправі звернутися до суду в порядку адміністративного судочинства із позовом про визнання дій ПФУ протиправними та зобов’язанням призначити та виплатити пенсію.

Куди звернутися
Відповідно до правил адміністративного судочинства з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду за місцем знаходження відповідача.

Вартість
При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому Закону України «Про судовий збір» в залежності від кількості позовних вимог. При цьому враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону. Так учасники АТО мають пільги визначені п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» і в даному випадку звільнені від сплати судового збору.

Перелік та зразки необхідних документів
Адміністративний позов про визнання неправомірними дії управління _______________________Пенсійного Фонду України у Вінницькій області (додаток 2).

Строки розгляду питання
Згідно вимог ст. 122 КАС України, адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним.

Підстави для відмови
Підставою для відмови у даному позові може бути недосягнення позивачем віку чи відсутність стажу роботи визначених законом.

Порядок оскарження
Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. (ст. 186 КАС України).

Особливі випадки
Особливими випадками в даному випадку є оспорення відповідачем наявності стажу чи статусу учасника АТО.