Порядок проходження МСЕК

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 "Питання медико-соціальної експертизи"
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05 вересня 2011 року № 561 "Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності"

Загальні положення про МСЕК

(МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.
Направлення для огляду хворого у МСЕК видається лікарсько-консультаційною комісією відповідного лікувально-профілактичного закладу після клінічних досліджень, що підтверджують стійкий чи необоротний характер захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п'яти місяців у зв'язку з одним і тим же захворюванням за останні дванадцять місяців, а хворий на туберкульоз - протягом десяти місяців з дня настання непрацездатності.
До складу комісії входить не менше трьох лікарів за спеціальностями, з урахуванням профілю комісії, а також спеціаліст з реабілітації, лікар-психолог або психолог.
МСЕК визначає:

 1. Групу інвалідності, причину і час її настання.
 2. Потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі.
 3. Потребу в забезпеченні засобами реабілітації.
 4. Потребу у медичній та соціальній допомозі (додатковому харчуванні, ліках, протезуванні, санаторно-курортному лікуванні, придбанні спеціальних засобів пересування тощо).
 5. Медичні показання на право одержання спеціального автотранспорту та ін.

МСЕК складає та корегує індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, в якій визначаються види реабілітаційних заходів та строки їх виконання, і контролює ефективність її виконання.

Етапи проходження експертизи

Для того, щоб пройти медико-соціальну експертизу необхідно:

 • звернутись до закладів охорони здоров'я за місцем проживання;
 • пройти повне медичне обстеження з визначенням діагнозу та оцінкою соціальних потреб;
 • отримати направлення для проходження МСЕК від лікувально-профілактичного закладу.

МСЕК приймає документи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за наявності у них стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і тим самим захворюванням протягом п'яти місяців з перервою за останніх 12 місяців, а у разі захворювання на туберкульоз - протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності.
Комісія проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи, протягом п'яти робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності.

Критерії встановлення інвалідності

Особі, що визнана особою з інвалідністю, залежно від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження її життєдіяльності встановлюється I, II чи III група інвалідності. I група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров'я особи з інвалідністю та обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді.

Причини інвалідності

 1. Загальне захворювання.
 2. Інвалідність з дитинства.
 3. Нещасний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров'я).
 4. Професійне захворювання.
 5. Поранення, контузії, каліцтва, захворювання.